ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dermatologist

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dermatologist-, *dermatologist*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dermatologist(n) หมอโรคผิวหนัง, See also: ผู้เชี่ยวชาญทางโรคผิวหนัง, Syn. dermatologist, hematologist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dermatologist(เดอมะทอล'ละจิสทฺ) n. แพทย์ผู้ชำนาญโรคผิวหนัง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dermatologistแพทย์โรคผิวหนัง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
dermatologist(n) ตจแพทย์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My uncle is his dermatologist and Stan's doing him a favor.ลุงฉันเป็นแพทย์ผิวหนังเขา\ สแตนก็เลยมาให้หนะ The Excelsior Acquisition (2010)
Pulling all-nighters so that I can be a dermatologist seems beside the point now.ไปร่วมวงเหล้า เพื่อจะได้เป็นแพทย์เต็มตัว ไม่ใช่สิ่งสำคัญอีกแล้ว Do You Really Want to Hurt Me? (2012)
I'll have Dorota find a dermatologist with some Juvederm, stat.ไม่เลย ฉันจะให้โดโรต้าไปหาแพทย์ผิวหนัง ที่เชี่ยวชาญด้านการทำผิวให้กลับเป็นสาวแรกแย้ม Monstrous Ball (2012)
I mean, after my dermatologist said it wasn't malignant.ผมหมายถึงหลังจากหมอโรคผิวหนังของผม บอกว่ามันไม่เป็นอันตราย LARP and the Real Girl (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
dermatologist
dermatologists

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dermatologist
dermatologists

Japanese-English: EDICT Dictionary
皮膚科医[ひふかい, hifukai] (n) dermatologist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 dermatologist \der`ma*tol"o*gist\, n.
   One who discourses on the skin and its diseases; one versed
   in dermatology; especially, a physician with specialized
   training in dermatology, licensed to practise as a specialist
   in treating diseases of the skin.
   [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dermatologist
   n 1: a doctor who specializes in the physiology and pathology of
      the skin [syn: {dermatologist}, {skin doctor}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top