ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deja vu

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deja vu-, *deja vu*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
déjà vu[เด จา วู] (n) |ที่มา:ภาษาฝรั่งเศส| ภาพหรือเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าเคยเห็นหรือประสบมาก่อน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deja Vuรู้สึกว่าตนเองเคยอยู่ในที่นั้นทั้งๆที่ไม่เคยอยู่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Deja vu all over again.อะไรนะ Fight Club (1999)
Deja vu all over again.เดจาวูอีกแล้ว From Childhood's Hour (2011)
Deja vu all over again. Same M.O., same everything.เดจาวู อีกแล้ว เหมือน M.O. เหมือนทุกอย่าง Natural Born Wesen (2013)
I believe it was Yogi Berra who once said, this is like deja vu all over again.ฉันเชื่อในสิ่งที่ Yogi Berra ได้พูดไว้ครั้งนึง มันเหมือนเดจาวู ทั้งหมดมันเกิดขึ้นซ้ำซาก Truth: Part 1 (2013)
It's like... Deja vu all over again.มันเหมือนกับเดจาวู ทุกอย่างมันเกิดขึ้นอีกครั้ง Truth: Part 1 (2013)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
似曾相识[sì céng xiāng shí, ㄙˋ ㄘㄥˊ ㄒㄧㄤ ㄕˊ,     /    ] déjà vu (the experience of seeing exactly the same situation a second time); seemingly familiar; apparently already acquainted #25,060 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デジャヴュ;デジャビュ;デジャウ;ディジャブ[dejavuyu ; dejabyu ; dejau ; deijabu] (n) deja vu (fre [Add to Longdo]
既視感[きしかん, kishikan] (n) deja vu [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  deja vu
      n 1: the experience of thinking that a new situation had
           occurred before

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top