ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dispossess

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dispossess-, *dispossess*, disposses
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dispossess of(phrv) ยึดทรัพย์จาก, See also: ปลดทรัพย์จาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dispossessed(ดิสพะเซสทฺ') adj. ถูกขับออก, ถูกริบหรือยึดทรัพย์, ถูกพลัดพราก

English-Thai: Nontri Dictionary
dispossess(vt) ไล่ออก, ขับไล่, ปลด,  ริบทรัพย์, ยึดเอา, ชิง

WordNet (3.0)
dispossess(v) deprive of the possession of real estate

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Dispossess

v. t. [ imp. & p. p. Dispossessed p. pr. & vb. n. Dispossessing. ] [ Pref. dis- + possess: cf. F. déposséder. ] To put out of possession; to deprive of the actual occupancy of, particularly of land or real estate; to disseize; to eject; -- usually followed by of before the thing taken away; as, to dispossess a king of his crown. [ 1913 Webster ]

Usurp the land, and dispossess the swain. Goldsmith. [ 1913 Webster ]

dispossessed

adj. physically or spiritually homeless or deprived of security.
Syn. -- homeless, roofless. [ WordNet 1.5 ]

made a living out of shepherding dispossessed people from one country to another James Stern

Dispossession

n. [ Cf. F. dépossession. ] 1. The act of putting out of possession; the state of being dispossessed. Bp. Hall. [ 1913 Webster ]

2. (Law) The putting out of possession, wrongfully or otherwise, of one who is in possession of a freehold, no matter in what title; -- called also ouster. [ 1913 Webster ]

Dispossessor

n. One who dispossesses. Cowley. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hindley and Hareton are both dispossessed.ฮินด์ลีย์และแฮร์ตัน\ ต่างก็ไม่มีสิทธิงั้นหรือ Wuthering Heights (1992)
I'm certain that Heathcliff seeks by some means to dispossess you of your inheritance... and in that way, to revenge himself on me.พ่อมั่นใจว่าฮีธคลิฟฟ์ หาวิธี ตัดสิทธิลูก ออกจากมรดก Wuthering Heights (1992)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
dispossess
dispossessed

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dispossess
dispossessed
dispossesses
dispossessing
dispossession
dispossessions

Japanese-English: EDICT Dictionary
奪取[だっしゅ, dasshu] (n, vs) usurpation; taking back; dispossession; (P) #8,820 [Add to Longdo]
奪う[うばう, ubau] (v5u, vt) to snatch away; to dispossess; to steal; (P) #11,102 [Add to Longdo]
追い立て[おいたて, oitate] (n) ejection; eviction; dispossession [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top