ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

consequences

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -consequences-, *consequences*, consequence
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consequencesคุณลักษณะของผลที่ได้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You've messed with the great and powerful Max... and now must suffer the consequences.แกได้เจอกับเรื่องยุ่งๆซะแล้วและนี่เป็นอำนาจของแม็กซ์... และตอนนี้พวกแกจะได้รับผลกรรม. Hocus Pocus (1993)
Release me now or you must face the dire consequencesปล่อยฉันนะ ไม่งั้นนายได้เจอดีแน่ The Nightmare Before Christmas (1993)
You'll leave town immediately or assume the consequences of intense indiscretion.คุณต้องรีบออกจากเมือง ทันที... . ..หรือนึกถึงผลที่จะตามมา จากความพยายามที่จะปากโป้ง Squeeze (1993)
Do you understand the consequences of this?คุณเข้าใจไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้น Don Juan DeMarco (1994)
It's of no great consequence, but... will you be wearing your mask throughout our lives together?ถึงมันจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรแต่ คุณจะสวมหน้ากากของคุณตลอดเวลา ที่เราอยู่ด้วยกันได้ไหม Don Juan DeMarco (1994)
The exciting consequences of the game will vanish... only when a player has reached Jumanji and called out its name.""สิ่งระทึกจากเกมจะหายไป เมื่อผู้เล่นไปถึงจูแมนจี้... และเอ่ยชื่อมันออกมา" Jumanji (1995)
It's not a matter of consequence to you, is it?ผลที่ตามมาจะเป็นยังไง ไม่สำคัญสำหรับคุณ ใช่มั้ย The Little Prince (1974)
Consequently, it's fact.ผลที่ตามมา มันคือความจริง The Little Prince (1974)
You better think about the consequences of your actions.คุณควรจะคิดเกี่ยวกับผลของกิริยาของคุณ The Blues Brothers (1980)
the consequences could be severe.- ผลที่ตามมาอาจจะรุนแรง Spies Like Us (1985)
You are the evil consequence of a low class woman and a Count!เจ้ามันก็แค่ผลผลิตโสโครก ของเคานท์กับผู้หญิงชั้นต่ำ! Vampire Hunter D (1985)
No one of consequence.คนไม่มีความสำคัญอะไร The Princess Bride (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
consequencesAutomation is bound to have important social consequences.
consequencesHe calculated the consequences of his action.
consequencesHe had to answer for the consequences of the project.
consequencesHe wanted to do it, whatever the consequences.
consequencesIf anything goes wrong, I'll answer for the consequences.
consequencesThat doctrine will no doubt lead to dismal consequences.
consequencesThat doctrine will no doubt lead to serious consequences.
consequencesTheir decision will bring about serious consequences.
consequencesThose consequences are no concern of mine.
consequencesYou should abide by consequences.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อโหสิกรรม[ahōsikam] (n) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin  FR: pardon [ m ]
โดยไม่คำนึงถึงผลที่จะตามมา[dōi mai khamneung theung phon thī ja tām mā] (x) EN: regardless of the consequences
กงเกวียนกำเกวียน[kong kwīen kam kwīen] (xp) EN: reap the consequences ; get what one deserves
หลาบ[lāp] (v) EN: be afraid to do something ; have a lingering fear ; be scared  FR: craindre les conséquences
ผล[phon] (n) EN: [ classifier : fruits; results of our actions, general consequences; wages of sin; quotient (math), remainder (math) ]  FR: [ classificateur : fruits ]
ผลกระทบ[phonkrathop] (n) EN: effect ; affectation ; influence ; impact ; consequences  FR: effet [ m ] ; impact [ m ] ; conséquences [ fpl ]
ผลลัพธ์ที่ตามมา[phonlap thī tām mā] (n, exp) EN: consequences
ผลลบ[phonlop] (n) EN: nefative consequences ; negative effect
ผลที่จะตามมา[phon thī ja tām mā] (n, exp) EN: consequences  FR: conséquences [ fpl ]
รับกรรม[rap kam] (v, exp) EN: suffer ; suffer the consequences ; pay the price ; be the victim

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
consequences

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
consequences

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
后果[hòu guǒ, ㄏㄡˋ ㄍㄨㄛˇ,   /  ] consequences; aftermath #3,731 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
最後[さいご, saigo] (n, adj-no) (1) last; end; conclusion; latest; most recent; (exp) (2) (after -tara form or -ta form followed by "ga") no sooner than; right after (often having negative consequences); (3) (arch) (See 最期) one's final moments; (P) #683 [Add to Longdo]
前後[まえしりえ, maeshirie] (n) (1) front and rear; front and back; before and behind; (2) before and after; (3) order; context; (4) consequences; (n, vs) (5) inversion; reversion; getting out of order; (6) co-occurring; (n-suf, n) (7) around; about; approximately; nearly; (P) #1,822 [Add to Longdo]
結果責任[けっかせきにん, kekkasekinin] (n) responsibility for the consequences; absolute liability; moral responsibility; answerability [Add to Longdo]
後先[あとさき, atosaki] (n) front and rear; before and after; both ends; beginning and end; order; consequences; context [Add to Longdo]
後先考えず[あとさきかんがえず, atosakikangaezu] (exp, adv) without thinking of the consequences [Add to Longdo]
後難[こうなん, kounan] (n) future problems; consequences [Add to Longdo]
後腹[あとばら, atobara] (n) afterpains; repercussions; consequences [Add to Longdo]
自業自得[じごうじとく, jigoujitoku] (exp, adj-na, n, adj-no) paying for one's mistakes; getting one's just deserts; suffering the consequences (of one's own actions); reap what you sow [Add to Longdo]
身から出た錆[みからでたさび, mikaradetasabi] (exp) paying for one's mistakes; getting one's just deserts; suffering the consequences (of one's own actions); reap what you sow [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top