ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

competition

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -competition-, *competition*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
competition(n) การแข่งขัน, Syn. rivalry, contest, contention

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
competition(คอมพิทิช'เชิน) n. การแข่งขัน, การชิงชัย, ผู้แข่งขัน, การดิ้นรนต่อสู้ในการดำรงชีพ

English-Thai: Nontri Dictionary
competition(n) การแข่งขัน, การแข่ง, การชิงชัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
competitionการแข่งขัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
competition for prizesการแข่งขันชิงรางวัล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Competitionการแข่งขัน [เศรษฐศาสตร์]
Competitionการแข่งขัน [TU Subject Heading]
Competitionแย่ง [การแพทย์]
Competition tradeนโยบายการแข่งขัน [เศรษฐศาสตร์]

WordNet (3.0)
competition(n) a business relation in which two parties compete to gain customers
competition(n) the act of competing as for profit or a prize, Syn. contention, rivalry, Ant. cooperation
contest(n) an occasion on which a winner is selected from among two or more contestants, Syn. competition
rival(n) the contestant you hope to defeat, Syn. contender, challenger, competition, competitor

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Competition

n. [ L. competition. See Compete. ] The act of seeking, or endeavoring to gain, what another is endeavoring to gain at the same time; common strife for the same objects; strife for superiority; emulous contest; rivalry, as for approbation, for a prize, or as where two or more persons are engaged in the same business and each seeking patronage; -- followed by for before the object sought, and with before the person or thing competed with. [ 1913 Webster ]

Competition to the crown there is none, nor can be. Bacon. [ 1913 Webster ]

A portrait, with which one of Titian's could not come in competition. Dryden. [ 1913 Webster ]

There is no competition but for the second place. Dryden. [ 1913 Webster ]

Where competition does not act at all there is complete monopoly. A. T. Hadley.

Syn. -- Emulation; rivalry; rivalship; contest; struggle; contention; opposition; jealousy. See Emulation. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why don't you arrange a competition to find the nicest bottom here?ทำไมไม่มีคุณจัดเรียง competition to ค้นหาข้างล่างดีที่สุดที่นี่? Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Exciting competition for the next three days.สำหรับการแข่งขัน อันน่าตื่นเต้น 3 วันนี้ Cool Runnings (1993)
After the Birdman competition I thought, I'd like to get married.ข้าคิดว่า หลังจากแข่งขันแล้วข้าอยากจะแต่งงาน Rapa Nui (1994)
Then he moved to Montana, and he blew the competition away.แล้วย้ายไปมอนตาน่าแล้วก็ ระเบิดคนแหลกเป็นชิ้นๆ Good Will Hunting (1997)
In competition with five other unwanted pregnancies -กับอีก 5 รายการที่พ่อแม่ไม่ต้องการ เกณฑ์ตัดสินก็คือวันแพร่ภาพวันหนึ่ง The Truman Show (1998)
A little competition right now might increase my market value.A little competition right now might increase my market value. Maid in Manhattan (2002)
Competition for the upcoming General Assembly Get a good gradeการแข่งขันสำหรับการประชุมครั้งต่อไป/ และขอให้ได้คะแนนดี Sex Is Zero (2002)
The national competition on the General AssemblyThe national competition on the General Assembly Sex Is Zero (2002)
Competition beganCompetition began Sex Is Zero (2002)
Now, with the competition out there, a girl's got to be able to move a few mountains every once in a while.เดี๋ยวนี้การแข่งขันสูง ผู้หญิงเราต้องสามารถ... ทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้บ้าง Mona Lisa Smile (2003)
Yeah. I understand you've got a prize for our competition winners.ครับ ผมเข้าใจว่าคุณมีรางวัล สำหรับผู้ชนะด้วยใช่มั้ยครับ Love Actually (2003)
So, three weeks till Christmas, looks like the real competition is gonna be Blue.อีกแค่สามอาทิตย์ก็คริสต์มาสแล้ว ดูเหมือนคู่แข่งคุณก็คือวงบลูนะ Love Actually (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
competitionAnd yet, in the "real adult world" there are a lot of competitions.
competitionBob is down for the coming tennis competition.
competitionCompetition for the position is very intense.
competitionCompetition in the domestic market is cutthroat.
competitionCompetition is neither good nor evil in itself.
competitionCompetition is not bad in itself.
competitionCompetition is not by nature evil.
competitionCompetition is very keen in the car industry.
competitionCongratulations on coming first in the competition.
competitionEffectively dealing with competition is an important part of life.
competitionFair competition needs to be ensured for a healthy growth of the industry.
competitionHaving fallen victim to increased competition, the company went bankrupt.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การแข่งขัน(n) competition, See also: contest, Syn. การชิงชัย, การประลอง, Example: ธุรกิจบันเทิง ณ ปัจจุบันมีการแข่งขันกันค่อนข้างรุนแรง, Thai Definition: การแข่งชิงเพื่อเอารางวัล, การขันสู้เอาชนะกัน
การประกวด(n) contest, See also: competition, Syn. การแข่งขัน, Example: ตุ๊กตาบางกอกดอลล์ของเขาได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดตุ๊กตาพื้นเมืองนานาชาติครั้งที่ 3, Thai Definition: การแข่งขันเพื่อเลือกเฟ้นเอาดี โดยมีการตัดสิน เช่น ประกวดนางงาม ประกวดบทความ
การชิง(n) competition, See also: contest, fight, contention, conquest, race, Syn. การชิงชัย, การต่อสู้ชิงชัย, Example: ศึกการชิงเก้าอี้ผู้อำนวยการได้เริ่มขึ้นแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแก่งแย่งกัน[kān kaengyaēng kan] (n, exp) EN: competition  FR: compétition [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
competition
competitions
competition's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
competition
competitions

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
比赛[bǐ sài, ㄅㄧˇ ㄙㄞˋ,   /  ] competition (sports etc); match #220 [Add to Longdo]
赛事[sài shì, ㄙㄞˋ ㄕˋ,   /  ] competition (e.g. sporting) #3,541 [Add to Longdo]
竞技[jìng jì, ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧˋ,   /  ] competition of skill (e.g. sports); athletics tournament #7,106 [Add to Longdo]
竞逐[jìng zhú, ㄐㄧㄥˋ ㄓㄨˊ,   /  ] competition; to compete; to pursue #51,409 [Add to Longdo]
鼎足之势[dǐng zú zhī shì, ㄉㄧㄥˇ ㄗㄨˊ ㄓ ㄕˋ,     /    ] competition between three rivals; tripartite confrontation #146,327 [Add to Longdo]
竞争模式[jìng zhēng mó shì, ㄐㄧㄥˋ ㄓㄥ ㄇㄛˊ ㄕˋ,     /    ] competition model [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tanzsport { m }competition dancing; ballroom dancing [Add to Longdo]
Wettbewerb { m }; Konkurrenz { f }; Konkurrent { m } | unlauterer Wettbewerbcompetition | unfair competition [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[せん, sen] (suf) (1) war; battle; (2) match; competition #216 [Add to Longdo]
対戦[たいせん, taisen] (n, vs) waging war; competition; (P) #1,597 [Add to Longdo]
敗退[はいたい, haitai] (n, vs) being defeated; being eliminated (from competition); (P) #2,105 [Add to Longdo]
比べ(P);較べ;競べ[くらべ, kurabe] (n, n-suf) (uk) contest; comparison; competition; (P) #2,930 [Add to Longdo]
大将[たいしょう(P);だいしょう, taishou (P); daishou] (n, adj-no) (1) general; admiral; (n) (2) boss; leader; local kingpin; (3) (fam) (familiar or jocular term for addressing a male) old chap; mate; boss; chief; man; (4) athlete who competes in the last match of a team competition (kendo, judo, etc.); (P) #4,265 [Add to Longdo]
ライバル[raibaru] (n, adj-no) rival; competition; (P) #4,776 [Add to Longdo]
競争[きょうそう, kyousou] (n, adj-no) (1) competition; contest; (vs) (2) to compete; (P) #5,469 [Add to Longdo]
競合[きょうごう, kyougou] (n, vs, adj-no) contention; competition; rivalry; quarrel; (P) #5,584 [Add to Longdo]
入選[にゅうせん, nyuusen] (n, vs) chosen (in a competition); (P) #10,657 [Add to Longdo]
引き分け(P);引分け(P)[ひきわけ, hikiwake] (n) draw (in competition); tie game; (P) #10,697 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ローカル競争[ローカルきょうそう, ro-karu kyousou] local competition (e.g. telephone) [Add to Longdo]
競合[きょうごう, kyougou] contention, competition, concurrence [Add to Longdo]
地域競争[ちいききょうそう, chiikikyousou] local competition (between telephone service providers) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top