ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

child development

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -child development-, *child development*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Child developmentพัฒนาการของเด็ก [TU Subject Heading]
Child Developmentเด็กการพัฒนา;พัฒนาการของเด็ก;เด็ก,พัฒนาการ;การเจริญเติบโตของเด็ก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They're all in their early 20s, brunette, majoring in education and/or child development.และ/หรือ การพัฒนาเด็ก มีข้อบ่งชี้ว่าพวกเขารู้จักคนอื่นๆมั้ย? The Stranger (2011)
You're a world-renowned expert in parenting and child development, and all you've got is "Buck up"?แม่เป็นผู้เชี่ยวชาญมีชื่อเสียงระดับโลก ด้านการพัฒนาครอบครัวและเด็ก แล้วยังแนะนำผมว่า "ลืมมันไปซะ"? The Skank Reflex Analysis (2011)
Now you know so much about child development?ทีนี้นายเกิดจะเชี่ยวชาญเรื่องพัฒนาการเด็กขึ้นมา The Slice Girls (2012)
The director has a doctorate in child development.ผอ.ได้ปริญญาเอกพัฒนาการเด็ก The Bump in the Road (2012)
His focus was child development and mathematics, specifically, number sequences.เขามุ่งไปที่พัฒนาการในเด็ก และคณิตศาสตร์, โดยเฉพาะ, ตัวเลข ลำดับ Tessellations (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การพัฒนาเด็ก[n. exp.] (kān phatthanā dek) EN: child development   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top