ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cerias

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cerias-, *cerias*, ceria
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา cerias มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *cerias*)
English-Thai: Longdo Dictionary
CERIAS(n) ศูนย์การศึกษาและวิจัย ด้านการรับรองและรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูล ย่อมาจาก The Center for Education and Research in Information Assurance and Security

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I just cut it out and put it my cerial, it's better than babanas.- ก็แค่ต้องกินซีเรียลไปก่อน ดีกว่ากินกล้วย The Switch (2010)
'And the word went forth to every outpost of humanity, 'and they came - the Aries, 'the Gemons, the Virgos, 'the Scorpios, the Pisceans and the Sagittarians.'Und die Nachricht drang vor zu jedem Außenposten der Menschheit... 'und sie kamen - die Aerianer... '... die Gemonis, die Virgoner, 'die Scorpianer, die Piscerianer und die Sagittaraner. Saga of a Star World (1978)
It's an all-day snack shop, pizzeria, friggitoria and rosticceria.Ein Esslokal für den ganzen Tag, Pizzeria, Friggitoria und RosticceriaMergers and Acquisitions (2002)
I'm going to attend a DAR lecture on Native American artwork, and then I have lunch with Sarah Montgomery-Brown and Melissa Ceria.Ich hab einen Einführungskurs über die Kunst der Ureinwohner Amerikas und dann Mittagessen mit Sarah Montgomery-Brown und Melissa CeriaI'm a Kayak, Hear Me Roar (2007)
Wheaties.Wheaties. (Frühstücks Cerialien) Don't Haze Me, Bro (2012)
They've withdrawn to a villa on the outskirts of Nuceria, within short ride of what remains of their legion to the north.Sie haben sich in eine Villa am Außenrand Nucerias zurückgezogen, einen kurzen Ritt von den Überresten ihrer Legion im Norden entfernt. Enemies of Rome (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
CERVECERIA S ER2 V AH0 S IH1 R IY0 AH0
LAGROCERIA L AA0 G R OW2 S ER0 IY1 AH2
LAGROCERIA L AH0 G R OW2 S ER0 IY1 AH2

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zylinderrose {f} (Cerianthidae) [zool.]tube anemone [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
紅糸蜻蛉[べにいととんぼ;ベニイトトンボ, beniitotonbo ; beniitotonbo] (n) (uk) Ceriagrion nipponicum (species of damselfly) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top