ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

book value

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -book value-, *book value*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Book valueมูลค่าตามบัญชี, Example: เป็นมูลค่าของหุ้นสามัญ 1 หุ้นที่ได้จากการประเมินค่าสินทรัพย์สุทธิ (net asset value) ต่อหุ้นตามงบดุลล่าสุดของบริษัทผู้ออกหุ้นซึ่งหมายความว่าหากบริษัทนี้เลิกกิจการและสามารถนำสินทรัพย์รวมถึงหนี้สินต่าง ๆ ไปแปรเป็นเงินสดได้ตามมูลค่าที่ระบุในงบดุลนั้นแล้วผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินคืนในจำนวนเท่ากับมูลค่าตามบัญชีต่อการถือหุ้น 1 หุ้น <br>มูลค่าตามบัญชี =$ \frac{ สินทรัพย์รวม – หนี้สินรวม }{ จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทออกเรียกชำระเงินค่าหุ้นแล้ว } $</br> [ตลาดทุน]
Book valueมูลค่าตามบัญชี [การบัญชี]
Book value per shareมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- For treble the book value of my stock.เป็นสามเท่าของราคาหนังสือของผมในร้าน A Whiff of Sulfur (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มูลค่าตามบัญชี[mūnkhā tām banchī = mūnlakhā tām banchī] (n, exp) EN: book value

Japanese-English: EDICT Dictionary
帳簿価格[ちょうぼかかく, choubokakaku] (n) book value [Add to Longdo]
簿価[ぼか, boka] (n) (abbr) (See 帳簿価格) book value [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  book value
      n 1: the value at which an asset is carried on a balance sheet;
           equals cost minus accumulated depreciation

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top