ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bull's

B UH1 L Z   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bull's-, *bull's*, bull'
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bull's-eye[N] ใจกลางเป้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bull's eye(บูล'ซอาย) n. ใจกลางเป้า,ขีปนาวุธที่ยิงถูกกลางเป้า., See also: bull's-eyed adj. ดูbull's eye

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bull's eye!ตาวัว First Blood (1982)
Bull's eye!จมูกเหมือนแมว ! An American Tail (1986)
- Bull's-eye!- กะ กะ กะ เกิดอะไรขึ้น? James and the Giant Peach (1996)
Bull's eye, huh? Just one minute, sir...เดี๋ยวก่อนค่ะอาจารย์ Always - Sunset on Third Street (2005)
Without candy, I'm afraid your house is a bull's-eye with shingles.ถ้าไม่มีขนมติดมือไว้บ้าง หนูเกรงว่าบ้านของคุณจะต้องเละตุ้มเป๊ะแน่ ๆ ค่ะ Monster House (2006)
- You hit the bull's eye. - What's this?คุณยิงเข้าตามันเลย นี่อะไรนะ? My Wife Is a Gangster 3 (2006)
Bull's-eye.หลับตาซะ Fido (2006)
I bull's-eyedevery one of them.ผมยิงถูกทุกขวดเลยนะ No Exit (2006)
It actually scares me that my wild dinosaur reach landed so close to the bull's-eye.มันทำให้ฉันกลัวจริงๆที่ไดโนเสาร์ป่ามาถึง พื้นที่ใกล้ใจกลางป่า 65 Million Years Off (2007)
Looks like little J. just started her own trend-- wearing a bull's-eye on her back.ดูเหมือนว่าลิตเติล เจ เพิ่งเริ่มสร้างกระแสของเธอ โดยการติดเป้าไว้กลางหลังของตัวเองซะแล้วซิ The Serena Also Rises (2008)
Bull's- eye.จัดการเลย Wanted (2008)
Max. Sweet. Bull's-eye.แม็ก เยี่ยมมาก Orphan (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bull'sI only shot four bull's-eyes yesterday.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจดำ[N] bull's eye, See also: one's thinking or mind, Syn. ความในใจ, Example: เรื่องที่เขาพูดนี้แทงใจดำฉันมาก

CMU English Pronouncing Dictionary
BULL'S    B UH1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bull's-eye    (n) bˈulz-aɪ (b u1 l z - ai)
bull's-eyes    (n) bˈulz-aɪz (b u1 l z - ai z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
靶心[bǎ xīn, ㄅㄚˇ ㄒㄧㄣ, ] bull's eye [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一つ目滑車[ひとつめかっしゃ, hitotsumekassha] (n) bull's-eye [Add to Longdo]
金的[きんてき, kinteki] (n) (1) bull's-eye; (2) object of desire; (3) (col) male crotch (as a target in fighting); the jewels (as in kick him in ...) [Add to Longdo]
黒円;黒丸[くろまる, kuromaru] (n) black spot; black dot; bull's-eye; failure [Add to Longdo]
黒星[くろぼし, kuroboshi] (n) (1) black spot; black dot; bull's-eye; (2) failure mark (sumo); (P) [Add to Longdo]
蛇の目[じゃのめ, janome] (n) (umbrella with) bull's-eye (pattern); (P) [Add to Longdo]
蛇の目傘[じゃのめがさ, janomegasa] (n) paper umbrella (with a bull's-eye design) [Add to Longdo]
図に当たる[ずにあたる, zuniataru] (exp,v5r) to hit the bull's-eye; to go as expected [Add to Longdo]
図星[ずぼし, zuboshi] (n) bull's-eye; mark [Add to Longdo]
図星に当たる[ずぼしにあたる, zuboshiniataru] (exp,v5r) to hit the bull's-eye [Add to Longdo]
正鵠[せいこう;せいこく, seikou ; seikoku] (n) bull's-eye; mark; point [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top