ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

automatic

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -automatic-, *automatic*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
automatic(adj) อัตโนมัติ, See also: เป็นไปโดยอัตโนมัติ, Syn. self-operating, automated, self-acting
automatically(adv) โดยอัตโนมัติ, See also: โดยอัตโนมัติ, Syn. mechanically, unconsciously

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
automatic(ออโทแมท'ทิค) adj. อัตโนมัติ, เกิดขึ้นอย่างอิสระ, เป็นกลไก, ไร้จิตสำนึก. -n. เครื่องมืออัตโนมัติ. -automaticity n., Syn. involuntary, spontaneous, reflex
automatic data processingขบวนการป้อนข้อมูลโดยคอมพิวเตอร์ ใช้อักษรย่อว่า ADP
automatic navigationการนำร่องอัตโนมัติ
automatic pilotระบบการควบคุมการบินอัตโนมัติ
automatic pistolปืนอัตโนมัติที่ดีดปลอกกระสุนปืนออกและใส่กระสุนใหม่โดยอัตโนมัติ
automatic teller machineเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ <คำแปล>นิยมใช้ตัวย่อว่า ATM หมายถึง เครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงินได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
semiautomatic(เซมมิออโทแมท'ทิค) adj. กึ่งอัตโนมัติ, (ปืน) บรรจุกระสุนแบบกึ่งอัตโนมัติ n. ปืนกึ่งอัตโนมัติ.

English-Thai: Nontri Dictionary
automatic(adj) โดยอัตโนมัติ, เป็นไปเอง
automatically(adv) ด้วยตนเอง, อย่างอัตโนมัติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
automaticอัตโนมัติ, เป็นไปเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
automatic abstractบทคัดย่ออัตโนมัติ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
automatic abstractบทคัดย่ออัตโนมัติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
automatic advanceการปรับไฟแก่อัตโนมัติ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
automatic advance and retard coupling; automatic advance and retard unitชุดปรับไฟอัตโนมัติ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
automatic advance and retard unit; automatic advance and retard couplingชุดปรับไฟอัตโนมัติ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
automatic calling unit (ACU)หน่วยเรียกอัตโนมัติ (เอซียู) [ มีความหมายเหมือนกับ auto-call ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
automatic calling unit (ACU)หน่วยเรียกอัตโนมัติ (เอซียู) [ มีความหมายเหมือนกับ auto-call ] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
automatic carriage returnการขึ้นบรรทัดใหม่อัตโนมัติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
automatic carriage returnการขึ้นบรรทัดใหม่อัตโนมัติ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Automaticอัตโนมัติ [การแพทย์]
Automatic abstractingการทำสาระสังเขปอัตโนมัติ [TU Subject Heading]
Automatic Actionกระทำโดยอัตโนมัติ [การแพทย์]
Automatic blood cell analyzerเครื่องวิเคราะหฺ์เม็ดเลือดอัตโนมัติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Automatic classificationการวิเคราะห์หนังสืออัตโนมัติ [TU Subject Heading]
Automatic controlการควบคุมอัตโนมัติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Automatic controlการควบคุมอัตโนมัติ [TU Subject Heading]
Automatic control equipment industryอุตสาหกรรมอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ [TU Subject Heading]
Automatic data collection systemsระบบเก็บข้อมูลอัตโนมัติ [TU Subject Heading]
automatic gateautomatic gate, บานบังคับน้ำอัตโนมัติ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Automatic gel press machineAutomatic gel press machine
Automatic gel press machine(vt) Automatic gel press machine

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Put it on... automatic pilot.ให้มันบินด้วย นักบินอัตโนมัติ Airplane! (1980)
Automatic pilot, automatic pilot...นักบินอัตโนมัติ นักบินอัตโนมัติ... Airplane! (1980)
Oh, my God! The automatic pilot, it's deflating!พระช่วย นักบินอัตโนมัติ มันกำลังแฟบ Airplane! (1980)
All right. Disengage the automatic pilot.เอาละ ปลดนักบินอัตโนมัติออก Airplane! (1980)
All right. I'll unlock the automatic pilot.ตกลง ผมจะปลดนักบินอัตโนมัติออก Airplane! (1980)
Arrest without warrant, and automatic imprisonment for possession of materials considered seditious.การจับกุมโดยไร้หมายจับ และการจำคุกโดยอัตโนมัติ ถ้ามีของที่อาจใช้ ก่อความไม่สงบได้ Gandhi (1982)
A problem with the automatic lock?ระบบล๊อคอัตโนมัติมีปัญหารึ? Akira (1988)
Automatic system shutdown.ระบบปิดตัวอัตโนมัติ The Lawnmower Man (1992)
Automatic shutdown inoperative.ระบบปีดตัวอัตโนมัติ ไม่พร้อมใช้งาน The Lawnmower Man (1992)
You should stop worrying about the automatics jamming up.คุณน่าจะเปลี่ยนมันได้แล้วนะ Ghost in the Shell (1995)
With an automatic you could have buried two trackers.ถ้าเป็นปืนออโตเมติค คุณอาจจะเก็บเจ้าพวกนั้นได้แล้ว Ghost in the Shell (1995)
I guess the automatic siding works.- การเล็งแบบอัตโนมัติได้ผลนะ The Jackal (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
automatic4-speed automatic transmission is available as an option.
automaticAutomatic vending machine is over there.
automaticI don't know whether she believed me or not but in any case it seems she doesn't automatically dismiss talk of the supernatural.
automaticIf you touch this switch it will open the curtains automatically.
automaticI replied automatically when I heard my name.
automaticList data can easily be totalled using the automatic sum function.
automaticMost elevators operate automatically.
automaticMost workers get an automatic pay raise every year.
automaticProduction improves by becoming more automatic.
automaticShe has an automatic washing machine.
automaticThe automatic doors opened and Tom got in.
automaticThe computer system shuts down automatically at 8pm.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รถยนต์เกียร์อัตโนมัติ(n) automatic transmission car, Syn. รถยนต์เกียร์ออโต้, รถเกียร์ออโต้, Ant. รถยนต์เกียร์ธรรมดา, รถยนต์เกียร์กระปุก, Example: รถยนต์เกียร์อัตโนมัติมีราคาสูงกว่ารถยนต์เกียร์ธรรมดา, Count Unit: คัน, Thai Definition: รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติ
ตู้เอทีเอ็ม(n) Automatic Teller Machine, See also: ATM booth, ATM outlet, Example: มีผู้ร้ายบุกทุบตู้เอทีเอ็มเพื่อหวังขโมยเงินสด, Thai Definition: ตู้กดเงินอัตโนมัติ
ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ(n) automatic telephone system, Example: ท่านสามารถเลือกฟังข่าวสารได้จากระบบโทรศัพท์อัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง, Count Unit: ระบบ, Thai Definition: ระบบโทรศัพท์ที่มีกลไกทำหน้าที่ต่างๆ ได้เอง
เครื่องจักรอัตโนมัติ(n) automatic machine, See also: automatic machinery, Thai Definition: เครื่องจักรที่ทำงานอัตโนมัติ
อัตโนมัติ(adj) automatic, See also: auto, Example: เด็กวัยรุ่นสหรัฐได้กราดปืนอัตโนมัติเข้าใส่เพื่อนนักเรียนในโรงอาหาร ทำให้มีนักเรียนตาย 2 คน บาดเจ็บ 22 คน, Thai Definition: ลักษณะที่เครื่องยนต์ อุปกรณ์ สามารถทำได้เอง, ลักษณะที่เป็นไปได้ด้วยตัวเอง, ทำหน้าที่ได้ในตัวเอง, มีกลไกทำหน้าที่ได้เอง, Notes: (อังกฤษ)
อัตโนมัติ(adv) automatically, Example: ถ้านอนหลับหน้าโทรทัศน์บ่อยๆ ควรติดสวิตช์ตั้งเวลา เพื่อช่วยให้ปิดเครื่องรับโทรทัศน์โดยอัตโนมัติ, Thai Definition: เป็นไปได้ในตัวเอง, ทำหน้าที่ได้ในตัวเอง, มีกลไกทำหน้าที่ได้เอง, Notes: (อังกฤษ)
โดยอัตโนมัติ(adv) automatically, Syn. อัตโนมัติ, Example: เครื่องมือบรรจุเคมีภัณฑ์จะทำงานโดยอัตโนมัติ, Thai Definition: ลักษณะที่เครื่องยนต์ อุปกรณ์ สามารถทำได้เอง, ลักษณะที่เป็นไปได้ด้วยตัวเอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตโนมัติ[attanōmat] (adj) EN: automatic ; self-acting ; automated  FR: automatique ; automatisé
โดยอัตโนมัติ[dōi attanōmat] (adv) EN: automatically  FR: automatiquement
การแบ่งกลุ่มข้อมูลอัตโนมัติ[kān baeng klum khømūn attanōmat] (n, exp) EN: automatic classification
กึ่งอัตโนมัติ[keung-attanōmat] (adj) EN: semi-automatic  FR: semi-automatique
ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ[rabop thōrasap attanōmat] (n, exp) EN: automatic telephone system
รถยนต์เกียร์อัตโนมัติ[rotyon kīa attanōmat] (n, exp) EN: automatic transmission car  FR: voiture automatique [ f ]
รถยนต์เกียร์ออโต้[rotyon kīa øtō] (n, exp) EN: automatic transmission car

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
automatic
automatic
automatics
automatically
automatically

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
automatic
automatics
automatically

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自动[zì dòng, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ,   /  ] automatic #2,055 [Add to Longdo]
自控[zì kòng, ㄗˋ ㄎㄨㄥˋ,  ] automatic control #25,029 [Add to Longdo]
自动控制[zì dòng kòng zhì, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ,     /    ] automatic control #28,454 [Add to Longdo]
自动地工作[zì dòng de gōng zuò, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄜ˙ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ,      /     ] automatic operation [Add to Longdo]
自动挂挡[zì dòng guà dǎng, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄍㄨㄚˋ ㄉㄤˇ,     /    ] automatic gear-change [Add to Longdo]
自动挡[zì dòng dǎng, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄤˇ,    /   ] automatic gear-change; automatic transmission [Add to Longdo]
自动档[zì dòng dàng, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄤˋ,    /   ] automatic transmission (gear change) [Add to Longdo]
自动步道[zì dòng bù dào, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄅㄨˋ ㄉㄠˋ,     /    ] automatic walkway; travolator [Add to Longdo]
自动离合[zì dòng lí hé, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˊ ㄏㄜˊ,     /    ] automatic clutch [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschaltautomatik { f }automatic switchoff [Add to Longdo]
Anrufbeantworter { m }automatic answering set [Add to Longdo]
automatische Anrufbeantwortung { f }automatic answering; auto answer; auto answering [Add to Longdo]
automatische Anrufwiederholung { f }automatic redialing [Add to Longdo]
automatische Anschaltleitungstrennung { f }automatic answer disconnect [Add to Longdo]
automatische Anschaltleitungstrennung { f }automatic answer hang up [Add to Longdo]
automatische Ausschaltung { f }automatic cutout [Add to Longdo]
Autokonsolidierung von Staatsfinanzenautomatic consolidation of public sector deficits [Add to Longdo]
Automat { m }automatic machine [Add to Longdo]
Automatikgetriebe { n } [ auto ]automatic transmission; automatic gear [Add to Longdo]
Automatik-Schalthebel { m }automatic gear-shift lever [Add to Longdo]
Bankeinzug { m }automatic debit transfer system [Add to Longdo]
Betriebsart Automatikautomatic mode [Add to Longdo]
Bewährungsaufstieg { m }automatic progression [Add to Longdo]
automatische Datenträgererkennung { f }automatic volume recognition [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
自動(P);自働(iK)[じどう, jidou] (adj-no, n) (1) automatic; self-motion; (2) (abbr) { ling } (See 自動詞) intransitive verb; (P) #1,305 [Add to Longdo]
自動的[じどうてき, jidouteki] (adj-na) automatic; (P) #1,324 [Add to Longdo]
[そく, soku] (suf) gear; speed (as in 4 speed automatic transmission and such) #3,760 [Add to Longdo]
オート[o-to] (n) (1) auto; automobile; automatic; (2) oat; oats; (P) #5,350 [Add to Longdo]
直ちに[ただちに, tadachini] (adv) at once; immediately; directly; in person; automatically; (P) #9,320 [Add to Longdo]
カウンター(P);カウンタ[kaunta-(P); kaunta] (n) (1) counter; (2) service counter (e.g. at a bank); (3) counter (at a bar, cafe, etc.); (4) { comp } (See カウ, モニター・3) automatically responding with an upload slot to someone who allows you to download (e.g. in P2P systems); (P) #9,622 [Add to Longdo]
シャープ[sha-pu] (adj-na, n) (1) sharp; (2) hash sign; # sign; (3) (abbr) (See シャープペンシル) automatic pencil; (4) Sharp (company); (P) #9,945 [Add to Longdo]
カウ[kau] (n) (abbr) { comp } (See カウンター・2, モニ) automatically responding with an upload slot to someone who allows you to download (e.g. in P2P systems) #17,609 [Add to Longdo]
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P) [Add to Longdo]
オートクラッチ[o-tokuracchi] (n) automatic clutch [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オートメーション理論[オートメーションりろん, o-tome-shon riron] automatics [Add to Longdo]
キャッシュコーナ[きゃっしゅこーな, kyasshuko-na] automatic teller machine [Add to Longdo]
共同利用型音声照会通知システム[きょうどうりようけいおんせいしょうかいつうちシステム, kyoudouriyoukeionseishoukaitsuuchi shisutemu] ANSER, Automatic Answer Network System for Electrical Request [Add to Longdo]
現金自動取引装置[げんきんじどうとりひきそうち, genkinjidoutorihikisouchi] ATM, Automatic Teller Machine [Add to Longdo]
自動コンフィギュレーション[じどうコンフィギュレーション, jidou konfigyure-shon] automatic configuration [Add to Longdo]
自動コンフィグレーション[じどうコンフィグレーション, jidou konfigure-shon] automatic configuration [Add to Longdo]
自動システム保護[じどうシステムほご, jidou shisutemu hogo] automatic system protection [Add to Longdo]
自動データ収集[じどうデータしゅうしゅう, jidou de-ta shuushuu] Automatic Data Acquisition, ADA [Add to Longdo]
自動データ処理[じどうデータしょり, jidou de-ta shori] automatic data processing, ADP [Add to Longdo]
自動プログラムツール[じどうプログラムツール, jidou puroguramutsu-ru] APT, Automatically Programmed Tools [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Colt pistol \Colt pistol\ (Firearms)
   A self-loading or semi-automatic pistol with removable
   magazine in the handle holding seven cartridges. The recoil
   extracts and ejects the empty cartridge case, and reloads
   ready for another shot. Called also {Browning pistol},
   {Colt-Browning pistol}, {automatic pistol} and {automatic}.
   [Webster 1913 Suppl. +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Automatic \Au`to*mat"ic\, Automatical \Au`to*mat"ic*al\, a. [Cf.
   F. automatique. See {Automaton}.]
   1. Having an inherent power of action or motion.
    [1913 Webster]
 
       Nothing can be said to be automatic. --Sir H. Davy.
    [1913 Webster]
 
   2. Pertaining to, or produced by, an automaton; of the nature
    of an automaton; self-acting or self-regulating under
    fixed conditions; operating with minimal human
    intervention; -- esp. applied to machinery or devices in
    which certain things formerly or usually done by hand are
    done by the machine or device itself; as, the automatic
    feed of a lathe; automatic gas lighting; an automatic
    engine or switch; an automatic mouse; an automatic
    transmission. The opposite of {manual}.
 
   Note: Narrower terms are: {autoloading(prenominal),
      semiautomatic ; {automated, machine-controlled,
      machine-driven ; {self-acting, self-activating,
      self-moving, self-regulating ; {self-locking ;
      {self-winding . Also See: mechanical.
      [1913 Webster + WordNet 1.5]
 
   3. (Physiol.) Not voluntary; not depending on the will;
    mechanical; controlled by the autonomic nervous system;
    without conscious control; as, automatic movements or
    functions. The opposite of {voluntary}.
 
   Syn: reflex(prenominal), reflexive,involuntary
     [1913 Webster + WordNet 1.5]
 
        Unconscious or automatic reasoning. --H. Spenser.
     [1913 Webster]
 
   4. like the unthinking functioning of a machine. an automatic
    `thank you'
 
   Syn: automaton-like, automatonlike, machinelike,
     machine-like, robotlike.
     [WordNet 1.5]
 
   {Automatic arts}, such economic arts or manufacture as are
    carried on by self-acting machinery. --Ure.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 automatic \automatic\ n.
   1. light machine gun.
 
   Syn: automatic rifle, machine rifle
     [WordNet 1.5]
 
   2. a pistol that will keep firing until the ammunition is
    gone or the trigger is released; as, a .45 automatic.
 
   Syn: automatic pistol.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 automatic
   adj 1: operating with minimal human intervention; independent of
       external control; "automatic transmission"; "a budget
       deficit that caused automatic spending cuts" [ant:
       {manual}]
   2: resembling the unthinking functioning of a machine; "an
     automatic `thank you'"; "machinelike efficiency" [syn:
     {automatic}, {automatonlike}, {machinelike}, {robotlike},
     {robotic}]
   3: without volition or conscious control; "the automatic
     shrinking of the pupils of the eye in strong light"; "a
     reflex knee jerk"; "sneezing is reflexive" [syn: {automatic},
     {reflex(a)}, {reflexive}]
   n 1: light machine gun [syn: {automatic rifle}, {automatic},
      {machine rifle}]
   2: a pistol that will keep firing until the ammunition is gone
     or the trigger is released [syn: {automatic pistol},
     {automatic}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top