ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

at par

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -at par-, *at par*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
at parเสมอมูลค่า, ตามมูลค่า (ที่ตราไว้) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
At parราคาตามมูลค่า [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
at parHe arrived at Paris and immediately started for London.
at parHe often turned up at parties without an invitation in his days.
at parI met lots of famous people at party.
at parI ran across an old friend of mine at party the other day.
at parJapanese speakers of English often have difficulty in dealing with informal conversation, such as at parties or in small informal groups.
at parShe is very shy and feels ill at ease at parties.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เท่าทุน(adv) (to sell) at cost, See also: at par, Syn. เสมอตัว, Thai Definition: ไม่ได้ไม่เสีย, ไม่ได้กำไรไม่ขาดทุน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พรรคประชาธิปัตย์[Phak Prachāthipat] (org) EN: Democrat Party ; Democrats  FR: Parti Démocrate [ m ]
เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้[thaokap mūnlakhā thī trā wai] (xp) EN: at par
ปชป. (พรรคประชาธิปัตย์)[Pøchøpø.] EN: Democrat Party ; Democrats  FR: Parti Démocrate [ m ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ロンパリ[ronpari] (n) (col) walleyes (from London-Paris, i.e. "One eye looks at London, one eye looks at Paris"); squint; divergent strabismus [Add to Longdo]
衛視[えいし, eishi] (n) guards at parliament [Add to Longdo]
歌妓[かぎ, kagi] (n) woman who earns her living by entertaining with song, dance and playing the shamisen; geisha who sings at parties [Add to Longdo]
別れ際[わかれぎわ, wakaregiwa] (n-adv, adj-no) at parting; on parting [Add to Longdo]
名残惜しい(P);名残り惜しい[なごりおしい, nagorioshii] (adj-i) regret (at parting); reluctance (to part); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Par \Par\, n. [L. par, adj., equal. See {Peer} an equal.]
   [1913 Webster]
   1. Equal value; equality of nominal and actual value; the
    value expressed on the face or in the words of a
    certificate of value, as a bond or other commercial paper.
    [1913 Webster]
 
   2. Equality of condition or circumstances.
    [1913 Webster]
 
   3. An amount which is taken as an average or mean. [Eng.]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   4. (Golf) The number of strokes required for a hole or a
    round played without mistake, two strokes being allowed on
    each hole for putting. Par represents perfect play,
    whereas {bogey} makes allowance on some holes for human
    frailty. Thus if par for a course is 75, bogey is usually
    put down, arbitrarily, as 81 or 82. If par for one hole is
    5, a {bogey} is 6, and a score of 7 strokes would be a
    {double bogey}.
    [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   {At par}, at the original price; neither at a discount nor at
    a premium; -- used especially of financial instruments,
    such as bonds.
 
   {Above par}, at a premium.
 
   {Below par},
    (a) at a discount.
    (a) less than the expected or usual quality; -- of the
      quality of objects and of the performance of people;
      as, he performed below par in the game.
 
   {On a par}, on a level; in the same condition, circumstances,
    position, rank, etc.; as, their pretensions are on a par;
    his ability is on a par with his ambition.
 
   {Par of exchange}. See under {Exchange}.
 
   {Par value}, nominal value; face value; -- used especially of
    financial instruments, such as bonds.
    [1913 Webster +PJC]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top