ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aber ja!

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aber ja!-, *aber ja!*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aber ja!Yes, indeed! [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[ Click ] I'll turn her into a flower.Bis Malefiz einen Frost schickt. Aber ja! Oh, natürlich! Sleeping Beauty (1959)
- Really?Aber ja! La Dolce Vita (1960)
- Oh yes!-Aber ja! Through a Glass Darkly (1961)
- Oh yes...!-Aber ja! Through a Glass Darkly (1961)
-But yes!-Aber ja! The Devil and the Ten Commandments (1962)
- Yes!- Aber ja! Hitch-Hike (1962)
Of course, you pretty thing.Aber ja! 8½ (1963)
Sure you can.- Aber ja! The Fire Within (1963)
- If you drink this broth.- Aber ja! Nur: Erst kommt die Brühe! The Troops of St. Tropez (1964)
Will you do an exception for us?Für uns machen Sie doch wohl eine Ausnahme? - Caro! - Aber ja! The Black Tulip (1964)
I wish you lots of luck.Hoffentlich habt Ihr Glück. - Aber ja! Winnetou: The Red Gentleman (1964)
It led us to today, where we face a whole new world.Aber ja! Einverstanden. Entretien sur Pascal (1965)
That's right, they'll be flying in any moment now.- Aber ja! Sie landen jeden Moment bei Ihnen. Herman Munster, Shutterbug (1965)
- Yes, of course!- Aber ja! The Trygon Factor (1966)
- Oh, gosh, yes!- Aber ja! The Deadly Affair (1967)
- Not at all.Aber ja! The Restaurant (1966)
- But it does!- Aber ja! The Monster of Blackwood Castle (1968)
- Yeah!- Aber ja! Execution (1968)
Yes!Aber ja! Les patates (1969)
- Oh yes, yes.Aber ja! Hibernatus (1969)
- Yes!Aber ja! Hibernatus (1969)
Yes!- Aber ja! On Her Majesty's Secret Service (1969)
- But yes!- Aber ja! The Forbidden Photos of a Lady Above Suspicion (1970)
What a shame it's full.- Wie schade, es gibt keinen Platz mehr. Aber ja! The Strange Vice of Mrs. Wardh (1971)
To perfection!Aber ja! Fließend. L'aventure, c'est l'aventure (1972)
Oh, yes.Aber ja! The Master and Margaret (1972)
But of course!Aber ja! So Sweet, So Dead (1972)
Absolutely, absolutely!Aber ja! Unbedingt! The Mad Adventures of Rabbi Jacob (1973)
In Hollywood they called him...- Aber ja! Day for Night (1973)
something happened.Aber ja! Deranged: Confessions of a Necrophile (1974)
Did you forget they were husband and wife?Aber ja! Immerhin waren sie verheiratet. The Killer Meteors (1976)
Yes, clearly.Aber ja! Natürlich! The Lacemaker (1977)
I do. I do!Ja, aber ja! To Kill with Intrigue (1977)
YES!- Aber ja! - Geben Sie sie ihm! Dear Inspector (1977)
- It was him!Das war er! - Aber ja! The Escape (1978)
- Yes.- Wirklich? - Aber ja! Dan Oniroku nawa to hada (1979)
- Of course.Aber ja! I... For Icarus (1979)
Carlos De Palma yes, yes Sentenced to 5 years... for some tax problems.Aber ja! - Er war zu 5 Jahren Haft verurteilt. Wenn ich mich recht erinnere, ging es um eine Steuersache. I... For Icarus (1979)
That's the only way the country worksAber ja! Nur so kann das Land regiert werden. A Question of Loyalty (1981)
Still.Aber ja! The Troops & Troop-ettes (1982)
Yes!Aber ja! The Cabbage Soup (1981)
Of course you do!Aber ja! Le battant (1983)
- Yes, honestly.- Aber ja! Dark Habits (1983)
- You've been to Maxim's?Du warst schon mal im Maxim? Aber ja! Le marginal (1983)
- Don't worry.Aber Ja! Le marginal (1983)
You never stop, do you?Aber ja, aber ja! Nicht schlecht! The Osterman Weekend (1983)
- Oh, yes!- Aber ja! The Initiation (1984)
You're kidding!Aber ja! Year of Enlightment (1986)
Oh yes!Aber ja! Grave of the Fireflies (1988)
Yes, of course!- Aber ja! Die Narbe... L'étudiante (1988)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  aber ja /aːbrjaː/
   why; yes

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top