ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-wildly-

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wildly-, *wildly*, wild
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wildly(adv) อย่างรีบเร่ง, Syn. hastily, rashly, violently, uncontrollably

WordNet (3.0)
wildly(adv) to an extreme or greatly exaggerated degree
wildly(adv) in an uncontrolled or unrestrained manner
wildly(adv) with violent and uncontrollable passion

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Wildly

adv. In a wild manner; without cultivation; with disorder; rudely; distractedly; extravagantly. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- They're going wild! - lsn't that great?กรี๊ดสนั่นเลย The Bodyguard (1992)
Like all wild things, she shared with him a love of the open moor.ทั้งคู่ต่างชอบเรื่องโลดโพน ทั้งคู่ต่างรัก ลานบึงกว้างเหมือนกัน Wuthering Heights (1992)
and never knew the nearness of the wild inhabitants of the Heights... until today.และไม่เคยได้รู้จักกับ ผู้อาศัยอันโหดเหี้ยม ที่บ้านใกล้เรือนเคียง จนกระทั่งวันนี้ Wuthering Heights (1992)
She was a wild, wicked slip of a girl.หล่อนบ้าระห่ำ และซุกซน Wuthering Heights (1992)
- 'I've got some wild, wild life'3 ไม่ได้เรื่อง Cool Runnings (1993)
- 'Wild, wild life'ไป! Cool Runnings (1993)
You can call me "Wild One."คุณสามารถโทรหาฉัน"Wild One." In the Name of the Father (1993)
Wildly killing people you don't give a shit about... but you won't get the bastards that killed my whole family?ตอนคุณฆ่าคนคุณไม่เห็นสน... แต่คุณไม่ยอมฆ่าไอ้เลว ที่มันฆ่าครอบครัวของฉันทั้งหมด Léon: The Professional (1994)
Now, let me take a wild guess here.ตอนนี้ให้ฉันใช้เวลาเดาป่าที่นี่ Pulp Fiction (1994)
We'll dance around it like wild Injuns.เราจะเต้นรำไปรอบ ๆ มันเหมือนป่า Injuns The Shawshank Redemption (1994)
I swear I've seen birds do this on Wild Kingdom.สาบานเลย ฉันเห็นนกทำงี้ในรายการสัตว์ The One with George Stephanopoulos (1994)
They let those kids run wild up there.พวกเขาปล่อยให้เด็กเหล่านั้นเรียกป่าขึ้นมี 12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wildlyDon't run about wildly in the room.
wildlyI felt my heart beating wildly.
wildlyLinda was wildly excited to learn that her aunt Nancy was coming to visit her.
wildlySuddenly the horse began to run about wildly.
wildlyThe consumer price index has been fluctuating wildly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คะนอง(adv) impetuously, See also: wildly, spiritedly, dashingly, Syn. คึก, ลำพอง, Example: ชายชรานึกถึงครั้งที่เป็นหนุ่มแน่นและท่องเที่ยวอย่างคะนอง, Thai Definition: ซึ่งแสดงอาการอย่างคึกลำพอง
ลำพอง(adv) impetuously, See also: wildly, spiritedly, dashily, Syn. คึก, คะนอง, ฮึกเหิม, ฮึกห้าว, Example: นักเลงเดินเข้ามาอย่างลำพองไม่กลัวใครหน้าไหนทั้งนั้น, Thai Definition: ซึ่งแสดงอาการอย่างคึกลำพอง
เป็นบ้าเป็นหลัง(adv) seriously, See also: wildly, madly, extremely, very, heavily, Syn. หนักหน่วง, รุนแรง, เอาจริงเอาจัง, Example: เขาทำงานอย่างเป็นบ้าเป็นหลัง
สะบั้น(adv) wildly, See also: extremely, Syn. มาก, แรงมาก, หนัก, Example: เขาเล่นดนตรีได้มันสะบั้นหั่นแหลกเลย
ตึงตัง(adv) loudly, See also: wildly, boisterously, nosily, Syn. เอะอะตึงตัง, Example: ลมบนปะทะกันตึงตังเหมือนเสียงฟ้าร้อง, Thai Definition: เสียงเอะอะ, เสียงดังอย่างของหนักๆ ตกลงบนพื้นหลายๆ ครั้ง
เตลิด(adv) wildly, See also: helter-skelter, in disorder, Syn. กระเจิดกระเจิง, เพริด, เตลิดเปิดเปิง, Example: เขาไม่เคยเห็นนาฬิกาชนิดนี้มาก่อนเลย จนทำให้คิดเตลิดไปไกลว่ามันจะต้องเป็นนาฬิกาที่มีราคาแพง, Thai Definition: แตกเพ่นพ่านไป
เตลิดเปิดเปิง(adv) wildly, See also: helter-skelter, in disorder, Syn. เตลิด, กระเจิดกระเจิง, Example: เมื่อมันเห็นว่าตนสู้ไม่ได้ มันก็ต้องหนีเตลิดเปิดเปิงเอาตัวรอดไปเพื่อหาที่อยู่ใหม่, Thai Definition: กระเจิดกระเจิงโดยไร้จุดหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาละวาด[ālawāt] (v) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster  FR: semer le désordre
ลำพอง[lamphøng] (adv) EN: impetuously ; wildly ; spiritedly ; dashily
เป็นบ้าเป็นหลัง[pen bā pen lang] (adv) EN: seriously ; wildly ; madly ; extremely ; very ; heavily
พล่าน[phlān] (adv) EN: excitedly ; turbulently ; wildly ; restlessly ; restively ; agitatedly
แรงมาก[raēng māk] (x) EN: wildly

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
wildly

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wildly

Japanese-English: EDICT Dictionary
暴走[ぼうそう, bousou] (n, vs) running wildly; reckless driving; runaway; rampage; (P) #5,456 [Add to Longdo]
狂喜乱舞[きょうきらんぶ, kyoukiranbu] (n, vs) boisterous dance; dancing wildly [Add to Longdo]
散らす[ちらす, chirasu] (v5s, vt) (1) to scatter; to cause a shower of; (2) to disperse; to distribute; to spread; (3) to resolve (a symptom, condition, etc.); to relieve; to get rid of; to cure; (4) (as 気を散らす, etc.) (See 気を散らす) to distract; to divert; (suf, v5s) (5) (after the -masu stem of a verb) to do ... wildly (i.e. disorderly or frequently); to do ... all over the place; (P) [Add to Longdo]
熱狂的[ねっきょうてき, nekkyouteki] (adj-na) wildly enthusiastic; crazy (about something) [Add to Longdo]
盲射[もうしゃ, mousha] (n, vs) shooting wildly [Add to Longdo]
乱れ飛ぶ[みだれとぶ, midaretobu] (v5b, vi) to fly wildly about [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top