ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-surely-

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -surely-, *surely*, sure
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
surely(adv) อย่างแน่นอน, See also: อย่างมั่นใจ, อย่างแน่วแน่, Syn. certainly, doubtlessly, definitely

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
surely(ชัว'ลี) adv. แน่นอน, มั่นคง, ไม่ผิดพลาด, ไม่ต้องสงสัย, อย่างมั่นใจ, ไม่เปลี่ยนแปลง, จริง ๆ, Syn. undoubtedly, assuredly
leisurely(ลี'เชิอลี, เลช'เชิร์ด) adj. ไม่รีบร้อน, ไม่เร่งร้อน, สบาย ๆ, See also: leisureliness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
surely(adv) อย่างมั่นใจ, อย่างแน่นอน, อย่างแน่ใจ, อย่างไว้ใจได้
leisurely(adj) ไม่รีบร้อน, ตามสบาย, ไม่เร่งรีบ
leisurely(adv) อย่างไม่รีบร้อน, อย่างตามสบาย, อย่างไม่เร่งรีบ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Surely you haven't forgotten the good times she and I used to have down at the cottage on the beach.เธอคงไม่ลืมช่วงเวลาดีๆ ของฉันกับรีเบคคา ระหว่างที่อยู่ในกระท่อมนั้น Rebecca (1940)
Painted poorly But it surely is a hat"วาดได้แย่แต่มันใช่หมวกแน่ ๆ" The Little Prince (1974)
Surely he told you there'd be other interested parties?เขาต้องบอกเธอแน่ๆว่า ยังมีคนสนใจอื่นๆอีก? Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Surely you don't think you can escape?คุณคงไม่คิดว่า คุณจะหนีไปจากที่นี่ได้? Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
If you don't kill me now, I will surely kill you later!ถ้าแกไม่ฆ่าฉัน มีโอกาสฉันฆ่าแกแน่! Vampire Hunter D (1985)
#Though thou hast surely strayed #ถึงแม้ว่าเธอจะหลงทาง An American Tail (1986)
You surely are a meanie.เจ้ายึดมั่นในคำสั่งจังนะ The Princess Bride (1987)
Once your mother said to him... that if he wanted it, you'd surely come.ครั้งหนึ่งแม่ของเธอบอกเขาว่า... ถ้าเขาต้องการ, เธอต้องมาแน่นอน. Cinema Paradiso (1988)
The closest tendril was now only a few feet from his face, and it could surely stretch no further.ตอนนี้หนวดของมันอยู่ประชิดตัวเขา และยื่นได้ไม่ถึงเขา The Cement Garden (1993)
Surely you were told of our intentions?? ผมชื่อ Dr. Jay Nemman, County Medical Examiner. Deep Throat (1993)
Yes, sir. I surely will.ใช่ครับ ผมก็จะ The Shawshank Redemption (1994)
Your life begins with her... and without her it must surely end.ชีวิตคุณเริ่มต้นกับเธอ หากไม่มีเธอ มันต้องจบแน่นอน Don Juan DeMarco (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
surelyAn English-Japanese dictionary is surely a must have book, not just for those taking TOEIC, but for all studying English.
surelyAs he is a man of his words, he will surely pay what he owes to you.
surelyChildren surely have their own will to be independent.
surelyIf Grace had not studied so hard, she would surely have failed the test.
surelyIf we are to judge the future of ocean study by its past, we can surely look forward to many exciting discoveries.
surelyIf we would rest a little we would feel surely very much refreshed.
surelyIf you go on at that rate, you will surely fail.
surelyIt will surely by useful for your future to put forth this much effort.
surelyShe will surely be enjoying a hot bath at this hour.
surelySurely he can not enter a second time into his mother's womb to be born!
surelySurely the most curious of sources consulted is Mankind Quarterly.
surelySurely the weather will become fine.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชัวร์(adv) surely, See also: certainly, Syn. แน่นอน, มั่นใจ, Example: เจ้าของรถไม่ได้แวะเข้าปั๊มเพียงเพื่อเติมน้ำมันรถเพียงอย่างเดียวชัวร์, Notes: (อังกฤษ)
อย่างมั่นใจ(adv) surely, See also: confidently, Syn. อย่างแน่ใจ, Example: ผู้เข้าประกวดนางสาวไทยต่างแสดงออก และตอบคำถามกันอย่างมั่นใจ
วันยังค่ำ(adv) surely, See also: certainly, Example: ทำอะไรมันต้องมีอุปสรรคและปัญหาวันยังค่ำ
เที่ยงแท้(adv) surely, See also: certainly, exactly, definitely, Syn. แน่แท้, แน่นอน, Example: เขาจะต้องประสบความหายนะอย่างเที่ยงแท้
มั่นแม่น(adv) surely, See also: certainly, truly, Syn. แม่นมั่น, Example: เขาฝันถึงอนาคตอันสดใส และตั้งใจอย่างมั่นแม่นเอาไว้ว่า ถ้าเรียนจบแล้วจะต้องไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ
แน่เทียว(adv) surely, See also: certainly, undoubtedly, definitely, Syn. แน่ๆ, แน่, Example: นักมวยคู่นี้คงสมยอมกันแน่เทียวก่อนจะเข้าสู่สังเวียน
แน่นอน(adv) certainly, See also: surely, definitely, Syn. แน่ๆ, เป็นแน่, Example: เรื่องเงินลงทุนไม่ต้องพูดถึง ต้องสูงถึงหลักล้านแน่นอน, Thai Definition: อย่างจริงแท้, อย่างเที่ยงแท้
เป็นมั่นเหมาะ(adv) surely, See also: fixedly, readily, certainly, definitely, absolutely, Syn. อย่างมั่นเหมาะ, เป็นมั่นเป็นเหมาะ, แน่นอน, Ant. ไม่แน่นอน, Example: เจ้านายยืนยันเป็นมั่นเหมาะว่า จะไม่มีการจ้างคนออก, Thai Definition: อย่างเป็นความจริง, อย่างมีความแน่นอน
แน่ๆ(adv) certainly, See also: surely, definitely, Syn. เป็นแน่, แน่นอน, Example: ถ้าเธอยังขี้เกียจอยู่อย่างนี้ มีหวังสอบตกแน่ๆ, Thai Definition: อย่างจริงแท้, อย่างเที่ยงแท้
อย่างมั่นเหมาะ(adv) surely, See also: fixedly, readily, certainly, definitely, absolutely, Syn. เป็นมั่นเหมาะ, หนักแน่น, อย่างมั่นเหมาะ, Ant. ไม่แน่นอน, Example: เขารับปากอย่างมั่นเหมาะแล้วว่าจะไปกับพวกเรา, Thai Definition: อย่างมั่นคง, อย่างแน่ใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช้า ๆ[chā-chā] (adv) EN: slowly ; unhurriedly ; leisurely ; tardily  FR: doucement ; lentement ; tranquillement
ชักช้า[chakchā] (adv) EN: slowly ; sluggishly ; unhurriedly ; at a leisurely pace  FR: lentement
เอื่อย[eūay] (adv) EN: slowly ; gently ; leisurely ; unhurriedly ; tardily  FR: nonchalamment
คง[khong] (adv) EN: probably ; likely surely ; in all probability ; may ; might ; possible  FR: probablement ; vraisemblablement ; en toute vraisemblance
กินลมชมวิว[kinlom chom wiū] (v, exp) EN: go for a walk ; stroll ; walk leisurely  FR: se promener ; se balader
แน่ ๆ[naē-naē] (adv) EN: certainly ; surely ; definitely  FR: certainement ; assurément
แน่นอน[naēnøn] (adv) EN: certainly ; of course ; surely ; absolutely ; definitely ; for sure ; sure  FR: certainement ; sûrement ; absolument ; précisément ; bien sûr ; à coup sûr ; sûr et certain
แน่วแน่[naēonaē] (adv) EN: firmly ; determinedly ; surely ; certainly ; unswervingly ; fixedly  FR: résolument
หนักแน่น[naknaen] (adv) EN: surely ; fixedly ; readily ; certainly ; definitely ; absolutely
นั่งเล่น[nanglen] (v) EN: sit leisurely

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
surely

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
surely

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一定[yī dìng, ㄧ ㄉㄧㄥˋ,  ] surely; certainly; necessarily; fixed; a certain (extent etc); given; particular #194 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Du weißt doch, dass ...Surely you know that ... [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
とも[tomo] (prt) (1) certainly; of course; to be sure; surely; (2) even if; no matter (who, what, when, where, why, how); though; although; (3) (with neg. verb) without even; without so much as; (4) (after an adverb) (See 遅くとも) at the (least, earliest, etc.); (5) (sometimes esp. an emphatic form of the particle と) (See と・1, と・2, と・3, と・4) emphatic particle; (P) #841 [Add to Longdo]
正しく[まさしく, masashiku] (adv) surely; no doubt; evidently #5,507 [Add to Longdo]
だらだら[daradara] (adv, adv-to, vs) (1) (on-mim) in drops; dripping; trickling; streaming; flowing; (2) (on-mim) gently (sloping); (3) (on-mim) sluggishly; endlessly; lengthily; (4) (on-mim) leisurely; idly; slowly; slovenly; (P) [Add to Longdo]
てっきり[tekkiri] (adv) surely; certainly; beyond doubt; (P) [Add to Longdo]
であろう[dearou] (aux) will; probably; may; I think; surely; I hope; I fear; it seems [Add to Longdo]
ぶらぶら[burabura] (adj-na, adv, adv-to, vs) (1) (on-mim) dangling heavily; swaying to and fro; swinging; (adv, adv-to, vs) (2) (on-mim) strolling; rambling; roaming; wandering; (3) (on-mim) idly; lazily; leisurely; aimlessly; (4) (on-mim) persisting (of an illness); (P) [Add to Longdo]
やおら[yaora] (adv) slowly; leisurely; deliberately [Add to Longdo]
よもや[yomoya] (adv) surely; certainly [Add to Longdo]
ピンポン(P);ピンポーン[pinpon (P); pinpo-n] (n) (1) ping-pong; table tennis; (int) (2) exactly!; surely!; that's it!; (P) [Add to Longdo]
確かに;慥かに[たしかに, tashikani] (adv) surely; certainly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Surely \Sure"ly\, adv.
   1. In a sure or certain manner; certainly; infallibly;
    undoubtedly; assuredly.
    [1913 Webster]
 
       In the day that thou eatest thereof thou shalt
       surely die.              --Gen. ii. 17.
    [1913 Webster]
 
       He that created something out of nothing, surely can
       raise great things out of small.   --South.
    [1913 Webster]
 
   2. Without danger; firmly; steadly; securely.
    [1913 Webster]
 
       He that walketh uprightly walketh surely. --Prov. x.
                          9.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 surely
   adv 1: definitely or positively (`sure' is sometimes used
       informally for `surely'); "the results are surely
       encouraging"; "she certainly is a hard worker"; "it's
       going to be a good day for sure"; "they are coming, for
       certain"; "they thought he had been killed sure enough";
       "he'll win sure as shooting"; "they sure smell good";
       "sure he'll come" [syn: {surely}, {certainly}, {sure},
       {for sure}, {for certain}, {sure enough}, {sure as
       shooting}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top