ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-stockholder-

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stockholder-, *stockholder*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stockholder(n) ผู้ถือหุ้น, See also: หุ้นส่วน, Syn. shareholder

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stockholdern. หุ้นส่วน, เจ้าของปศุสัตว์, เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์

English-Thai: Nontri Dictionary
stockholder(n) หุ้นส่วน, ผู้ถือพันธบัตร, เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์

WordNet (3.0)
stockholder(n) someone who holds shares of stock in a corporation, Syn. shareowner, shareholder
stockholder of record(n) the stockholder whose name is registered on the books of the corporation as owning the shares at a particular time, Syn. stockholder of record
stockholders meeting(n) a meeting at which the management reports to the stockholders of a company, Syn. stockholders meeting

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Stockholdern. One who is a holder or proprietor of stock in the public funds, or in the funds of a bank or other stock company. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Landers, the founder and principal stockholder of Food World is a man devoted to prayer.แลนเดอร์ส ผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของฟู้ดเวิลด์เป็นคนที่อุทิศตนให้กับศาสนา Oh, God! (1977)
So they're concerned only for the short term profit of their stockholders who are very highly concentrated.บรรษัทจึงคำนึงถึงแต่ผลประโยชน์ระยะสั้น ของผู้ถือหุ้นที่เป็นกลุ่มคนแค่หยิบมือเดียว The Corporation (2003)
A corporation is simply an artificial legal structure but the people who are engaged in it whether the stockholder whether the executives in it whether the employees they all have moral responsibilities.บรรษัทเป็นแค่โครงสร้างทางกฎหมายที่มนุษย์สร้างขึ้น แต่คนที่มีความเกี่ยวพันกับบรรษัทต่างหาก ไม่ว่าผู้ถือหุ้น The Corporation (2003)
That isn't their expertise that isn't what their stockholders ask them to do.นั่นไม่ใช่สิ่งที่ผู้ถือหุ้นสั่งให้บรรษัททำ The Corporation (2003)
Major stockholder in Viadoxic Pharmaceutical.เขาเป็นผู้ถึอหุ้นใหญ่ ในบริษัท เวียดอกซ์สิกส์ ฟามาร์ซูติคอล. V for Vendetta (2005)
Kendrick's vision that I became a major stockholder in his company.ในวิสัยทัศน์ของคุณเค็นดริกที่เป็นผู้ถือหุ้นมากที่สุดในบริษัท New York Sucks (2009)
And the biggest stockholder of the Korean Arts Foundation is Hong Tae Ra.และหุ้นส่วนใหญ่ของมูลนิธินี้ก็คือฮงแทราครับ Episode #1.12 (2010)
Attending board meetings and stockholder briefings.ต้องเข้าร่วมประชุมบอร์ด หรือรายงานสรุปผู้ถือหุ้น Honor Thy Father (2012)
Shingen lied, protected the old man... concealed the debt from stockholders and the board.ชิงเก็นโกหก ปกป้องตาแก่น่ะ Concealed the debt from stockholders and the board. The Wolverine (2013)
I was a stockholder who had 8% of the shares, and I had a say in decisions.ผมเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 8% และมีสิทธิมีเสียงในการตัดสินใจ Episode #1.4 (2013)
Seriously, the poor man, he's gotta deal with these TWA stockholders who are crabbing about moving from propellers to jets.เอาจริง เขาน่าสงสาร ต้องรับมือผู้ถือหุ้นทีดับเบิลยูเอ ที่เอาแต่บ่นเรื่องเปลี่ยนเครื่องใบพัดเป็นไอพ่น Rules Don't Apply (2016)
And the stockholders could hear that I am sitting in a loony bin locked up with some psychiatrist who can declare me to be incompetent and then I have to give the whole goddamn business over to some goddamn conservator?ถ้าพวกผู้ถือหุ้นได้ยินว่า ผมโดนจับเข้าโรงพยาบาลบ้า โดนขังไว้กับพวกจิตแพทย์ ที่สามารถประกาศให้ผมไร้สมรรถภาพได้ เมื่อนั้นผมก็ต้องยอมยกธุรกิจเวรทั้งหมดนี่ Rules Don't Apply (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stockholderThe stockholders are making money hand over fist.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
stockholder
stockholders
stockholders'

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stockholder
stockholders

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
股东[gǔ dōng, ㄍㄨˇ ㄉㄨㄥ,   /  ] stockholder #1,007 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Effektenbesitzer { m } | Effektenbesitzer { pl }stockholder | stockholders [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
株主[かぶぬし, kabunushi] (n) shareholder; stockholder; (P) #3,293 [Add to Longdo]
社員[しゃいん, shain] (n) (1) company employee; (2) company stockholders (esp. in legal contexts); members of a corporation; (P) #3,592 [Add to Longdo]
ストックホルダー[sutokkuhoruda-] (n) stockholder [Add to Longdo]
安定株主[あんていかぶぬし, anteikabunushi] (n) strong stockholder [Add to Longdo]
株主権[かぶぬしけん, kabunushiken] (n) stockholder's right [Add to Longdo]
株主責任[かぶぬしせきにん, kabunushisekinin] (n) shareholder responsibility; stockholder liability [Add to Longdo]
株主総会[かぶぬしそうかい, kabunushisoukai] (n) general meeting of stockholders [Add to Longdo]
筆頭株主[ひっとうかぶぬし, hittoukabunushi] (n) biggest shareholder; largest stockholder [Add to Longdo]
法人株主[ほうじんかぶぬし, houjinkabunushi] (n) institutional stockholder [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top