ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-similitudes-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -similitudes-, *similitudes*, similitude
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
similitudes
similitude
dissimilitude
verisimilitude
verisimilitudes

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
similitude(n) ความคล้ายกัน
verisimilitude(n) ความคล้ายกัน, See also: สิ่งที่น่าเป็นจริง, Syn. appearance, plausibility, likelihood, likelihood, truth, Ant. implausibility, unbelievability
verisimilitudinous(adj) คล้ายกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
similitude(ซิมิล'ลิทูด) n. ความเหมือนกัน, ความคล้ายคลึง, สิ่งที่เหมือนกัน, สิ่งที่เปรียบเทียบ, การเปรียบเทียบ, อุปมาอุปไมย, Syn. similarity
verisimilitude(เวริซิมิล'ลิทิวดฺ) n. ความคล้ายกัน, ลักษณะน่าจะเป็นความจริง, ความเป็นไปได้, สิ่งที่ดูเหมือนเป็นของจริง, เรื่องหรือข้อความที่ดูเหมือนเป็นความจริง.

English-Thai: Nontri Dictionary
similitude(n) การเปรียบเทียบ, ความเหมือนกัน, ทำนอง, ท่าทาง, รูปร่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
similitudeการสอดคล้องตามกัน(ของเสียง) [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
similitude; centre of similarity; centre of similitudeศูนย์กลางความคล้าย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
centre of similarity; centre of similitude; similitudeศูนย์กลางความคล้าย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
centre of similitude; centre of similarity; similitudeศูนย์กลางความคล้าย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
verisimilitudeความละม้ายจริง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
similitudesimilitude, ความคล้ายคลึง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
dynamic similitudedynamic similitude, ความคล้ายคลึงทางพลศาสตร์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They all look the same in their similitude and language.ในอุปมาและภาษาของพวกเขา Help! (1965)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเหมือน(n) similarity, See also: analogy, resemblance, likeness, similitude, Ant. ความต่าง, Example: การเปรียบเทียบให้เห็นถึงความเหมือนและความต่างของนิกายนั้นจะทำให้คนเข้าใจแต่ละนิกายมากขึ้น

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
verisimilitude

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ähnlichkeit { f } | Ähnlichkeiten { pl }similitude | similitudes [Add to Longdo]
Wahrscheinlichkeit { f }verisimilitude [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
相似[そうじ, souji] (n, adj-na, vs, adj-no) (1) resemblance; likeness; similitude; (2) (mathematical) similarity; (3) (See 相同) (biological) analogy; (P) [Add to Longdo]
比況[ひきょう, hikyou] (n) comparison; similitude [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top