ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-shareware-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shareware-, *shareware*
Possible hiragana form: しゃれわれ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shareware(n) ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sharewareแชร์แวร์หมายถึง โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่อาจต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายในรูปของการบริจาคตามความสมัครใจ เมื่อต้องการคัดลอกไปใช้ ผู้ขายยังคงรักษาความเป็นเจ้าของอยู่ ผู้ซื้อจะได้รับคู่มือการใช้บริการสนับสนุน ตอบข้อข้องใจทางโทรศัพท์ และการแจ้งการปรับปรุงครั้งใหม่ของโปรแกรมนั้น ๆ ถ้าเป็นของสาธารณะ (publlic domain จะไม่ตัองเสียค่าใช้จ่ายเลยดู piracy และ public domain เปรียบเทียบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sharewareแชร์แวร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sharewareแชร์แวร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
sharewareแชร์แวร์, Example: ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายและยินยอมให้ผู้ใช้นำไปทดลองใช้ได้ โดยมีเงื่อนไขว่าถ้าหากจะนำไปใช้จริง จะต้องจ่ายเงินให้กับเจ้าของผู้พัฒนาซอฟต์แวร์นั้น ลักษณะเช่นนี้ต่างไปจากฟรีแวร์ (freeware) ซึ่งผู้นำไปใช้ได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินให้กับผู้พัฒนา [คอมพิวเตอร์]
Shareware (Computer software)แชร์แวร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Shareware (Computer software)แชร์แวร์ (ส่วนชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
shareware

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
共享软体[gòng xiǎng ruǎn tǐ, ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄤˇ ㄖㄨㄢˇ ㄊㄧˇ,     /    ] shareware [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Shareware { f } [ comp. ]shareware [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シェアウェア[shieauea] (n) { comp } shareware [Add to Longdo]
シェアウエア[shieauea] (n) shareware [Add to Longdo]
商用版[しょうようはん, shouyouhan] (n, vs) { comp } commercial version (vs. shareware, etc.) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シェアウェア[しえあうえあ, shieauea] shareware [Add to Longdo]
商用版[しょうようはん, shouyouhan] commercial version (vs. shareware, e.g.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shareware
   n 1: software that is available free of charge; may be
      distributed for evaluation with a fee requested for
      additional features or a manual etc.

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 shareware
  /sheir'weir/, n.
 
   A kind of {freeware} for which the author requests some payment, usually in
   the accompanying documentation files or in an announcement made by the
   software itself. Such payment may or may not buy additional support or
   functionality. See also {careware}, {charityware}, {crippleware}, {FRS},
   {guiltware}, {postcardware}, and {-ware}; compare {payware}.
 

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Shareware /ʃɛːrvaːrə/ 
  shareware

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top