ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-rising-

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rising-, *rising*, ris
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rising(adj) ซึ่งสูงขึ้น, See also: ซึ่งลอยขึ้นไป, ซึ่งกำลังรุดหน้า, Syn. ascending, increasing, soaring

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rising(ไร'ซิง) adj. สูงขึ้น, ลุกขึ้น, ลอยขึ้น, กำลังเจริญเติบโต, กำลังพัฒนา adv. ค่อนข้างมาก, ใกล้เข้า, เกือบจะ, จวนจะ n. การลุกขึ้น, การลอยขึ้น, การกบฏ, สิ่งที่ลอยขึ้น, สิ่งที่ยื่นออกมา, สิ่งที่นูนขึ้น, ฝี, ฝีหนอง, สิว, การคืนชีพ prep. ย่างเข้า...ปี, ใกล้เข้า, เกือบจะ
enterprising(เอนเทอไพร'ซิง) adj. ซึ่งเต็มไปด้วยความริเริ่ม , กล้าได้กล้าเสีย , แคล่วคล่อง, See also: enterpriser n. ดูenterprising, Syn. bold, daring
surprising(เซอไพร'ซิง) adj. ทำให้ประหลาดใจ, ไม่คาดคิดมาก่อน., See also: surprisingly adv. surprisingness n., Syn. astonishing
unenterprising(อัน'เอนเทอะไพรซิง) adj. ไม่มีจิตมุ่งมั่นหาความก้าวหน้า, ไม่กล้าได้กล้าเสีย, อนุรักษ์นิยม
uprising(อัพ'ไรซิง, อัพไร'ซิง) n. การปฎิวัติ, การกบฏ, การจลาจล, การลุกขึ้น, การลอยขึ้น, การสูงขึ้น, การตื่นขึ้น, การตั้งขึ้น., Syn. insurrection, revolt

English-Thai: Nontri Dictionary
rising(n) การเพิ่มขึ้น, การลุกขึ้น, การกบฏ, การแข็งข้อ, การคืนชีพ, สิ่งที่ปรากฏขึ้น
enterprising(adj) เตรียมพร้อม, เต็มไปด้วยพลัง, กล้าได้กล้าเสีย, ใจป้ำ
uprising(n) การลุกขึ้น, การลอยขึ้น, การจลาจล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rising action; anabasisการขมวดปม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
rising characteristic welding setชุดเชื่อมแรงดันเพิ่ม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
rising diphthongสระประสมเน้นเสียงหลัง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
rising intonationทำนองเสียงขึ้น [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
rising rhythmจังหวะขึ้น [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rising Sludgeสลัดจ์ลอยขึ้น [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To see the white peaks of the island rising to the sea... ... and he dreamed of the different harbors and roadsteads of the Canary Islands.ที่จะเห็นยอดเขาสีขาวของเกาะ เพิ่มขึ้นจากทะเลและจากนั้นเขา ฝันถึง ท่าเรือที่แตกต่างกันและทางเข้า The Old Man and the Sea (1958)
I wish I could hoist my sail and take you in with the small breeze that's rising but I'm with a friend.ฉันอยากจะยกเรือใบของฉัน และพาคุณใน กับสายลมขนาดเล็กที่เพิ่มขึ้น แต่ฉันกับเพื่อน The Old Man and the Sea (1958)
The sun was rising for the third time since he had put out to sea.ดวงอาทิตย์กำลังขึ้นเป็นครั้งที่ สาม นับตั้งแต่ที่เขาได้วางออกไปใน ทะเล The Old Man and the Sea (1958)
Well, my temperature's rising And my feet on the floorอุณหภูมิของผมเพิ่มขึ้นและเท้าของผมอยู่บนพื้น The Blues Brothers (1980)
We have a distinguished panel of judges who are going to select one of our rising young comedians and give him an opportunity on a major network television show.คณะกรรมการจะเลือก... ...ดาวตลกดวงใหม่ของเรา... ...และให้โอกาสเขา ได้ออกรายการโทรทัศน์ Punchline (1988)
It was the crowd, rising to their feet when the ball was hit deep.ฝูงชน... ลุกขึ้นยืนเวลาที่ลูกบอลถูกตีไปไกล Field of Dreams (1989)
So if the sun is just rising in Lhasa... that means it is just setting... in New York City, perhaps.ดังนั้น ถ้าพระอาทิตย์ขึ้นในลาซา ก็แปลว่าพระอาทิตย์เพิ่งจะตก ที่นิวยอร์ค ก็เป็นได้ Seven Years in Tibet (1997)
The rising star of the cabinet, Minister Ngawang Jigme... made an offering of his own to greet the Chinese generals... and lead them through Lhasa.ดาวรุ่งดวงใหม่ในคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีนาวาง จิกมี เสนอตัวออกไปต้อนรับ สามนายพลจากจีน และพาเข้ามายังลาซา Seven Years in Tibet (1997)
You dream of setting fire to God knows what, of rising above your times like a dazzling cloud, leaving everyone terrified and admiring.ความฝันของเธอ คือการเขียนงานเกี่ยวกับความมืดหม่น เหมือนท้องฟ้ามืดครึ้มไปด้วยเมฆหมอก แต่เต็มไปด้วยเสน่ห์เย้ายวน Pola X (1999)
Where's the street-wise Hercules To fight the rising odds?Hercules ผู้ฉลาด ต่อสู้กัน ที่ถนนสายไหน Shrek 2 (2004)
News agencies in Paris and Madrid speak of strange burrowing machines rising from the ground, robbing entire communities of their coal and oil reserves.ทางแหล่งข่าวจากปารีสและแมดริด เปิดเผยว่ามันเป็นเครื่องจักรรูปร่างประหลาด ที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นดิน เข้ามาทำการยึดครอง แหล่งถ่านหินและน้ำมันสำรอง Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
The board learns that rising star, Brad stand, has weird existential issues.มีปัญหาในการดำรงชีวิต - หรือแกล้งทำ I Heart Huckabees (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
risingAdditional imports of American beef are planned to meet rising demand.
risingBank lending are rising because of lower interest rate.
risingBody temperature rising, pulse rising ... he's in a state of oxygen deficiency.
risingCommodity prices were rising.
risingCorporate borrowings from financial institutions are rising due to low interest rate.
risingCosts of financial services are rising in every country.
risingEarly rising is good for the health.
risingEarly rising is with him a matter of course.
risingFar from falling, the prices of commodities went on rising.
risingGetting up early tomorrow, you will see the rising sun.
risingHe practices early rising.
risingHow beautiful the rising sun is!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงินเฟ้อ(n) inflation, See also: rising prices, Ant. เงินฝืด, Example: นักวิเคราะห์เศรษฐกิจพยายามวิเคราะห์สาเหตุภาวะเงินเฟ้อครั้งนี้, Thai Definition: ภาวะทางเศรษฐกิจที่ปริมาณเงินหมุนเวียนในประเทศมากเกินไป ทำให้ราคาสินค้าแพงและเงินเสื่อมค่า
น้ำขึ้น(n) flood tide, See also: rising tide, hide tide, Syn. น้ำเกิด, Ant. น้ำลง, Example: เรือบรรทุกสัมภาระรีบไปอย่างรีบร้อน เพื่อให้ทันน้ำขึ้นพอดี, Thai Definition: น้ำในทะเลและแม่น้ำลำคลองที่มีทางติดต่อโดยตรงกับทะเลหรือได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลเป็นต้น ที่มีระดับน้ำสูงขึ้น ในวันหนึ่งๆ ตามปกติน้ำจะขึ้น 2 ครั้ง และน้ำขึ้นครั้งแรกจะมีระดับสูงกว่าขึ้นครั้งที่ 2
อโณทัย(n) rising sun, Syn. อรุโณทัย, Example: ภาพที่ได้จากอโณทัยก็คือ การเริ่มต้นความงดงามของท้องฟ้าในยามเช้า, Thai Definition: พระอาทิตย์เพิ่งขึ้น
อรุโณทัย(n) dawn, See also: rising sun, Syn. อโณทัย, เช้าตรู่, Ant. เวลาค่ำ, เวลามืด, Thai Definition: เวลาตั้งขึ้นแห่งอรุณ, Notes: (บาลี)
อรุณ(n) dawn, See also: rising sun, sunrise, daybreak, Syn. ย่ำรุ่ง, ใกล้รุ่ง, Ant. เวลาย่ำค่ำ, Example: ดอกไม้แย้มบานสะพรั่งรอรับอรุณของวันใหม่, Thai Definition: เวลาใกล้พระอาทิตย์จะขึ้น มี 2 ระยะ คือ มีแสงขาวเรื่อๆ (แสงเงิน) และแสงแดงเรื่อๆ (แสงทอง), Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรุณ[arun] (n) EN: dawn ; rising sun ; sunrise ; daybreak  FR: aube [ f ] ; aurore [ f ]
อัศจรรย์[atsajan] (adj) EN: marvelous ; astonishing ; amazing ; wonderful ; miraculous ; surprising  FR: merveilleux ; miraculeux ; fascinant ; surprenant
โด่ง[dong] (adj) EN: rising ; ascending ; high  FR: montant ; haut ; ascendant ; élevé
จลาจล[jalājon] (n) EN: riot ; disturbance ; insurgence ; insurrection ; uprising ; disorder ; great confusion  FR: émeute [ f ] ; désordres [ mpl ] ; troubles [ mpl ] ; insurrection [ f ] ; révolte [ f ] ; soulèvement [ m ] ; grande confusion [ f ]
กบฏ[kabot] (n) EN: rebellion ; treason ; revolt ; insurrection ; uprising ; insurgency ; sedition  FR: insurrection [ f ] ; révolte [ f ] ; rébellion [ f ] ; soulèvement [ m ]
กล้า[klā] (adj) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; enterprising ; courageous ; valiant ; gallant ; valorous ; audacious  FR: courageux ; brave ; vaillant ; audacieux ; entreprenant ; volontaire
กล้าได้กล้าเสีย[klā dāi klā sīa] (adj) EN: sporting ; enterprising ; venturesome  FR: risqué
น่าอัศจรรย์[nā-atsajan] (adj) EN: astonishing ; surprising ; marvelous  FR: merveilleux ; miraculeux
น่าพิศวง[nāphitsawong] (adj) EN: surprising ; amazing ; astonishing ; wonderful ; striking  FR: prodigieux
เงินเฟ้อ[ngoenfoē] (n) EN: inflation ; rising prices  FR: inflation [ f ] ; hausse des prix [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
rising
risinger

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rising
risings

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
攀升[pān shēng, ㄆㄢ ㄕㄥ,   /  ] rising #7,646 [Add to Longdo]
升降[shēng jiàng, ㄕㄥ ㄐㄧㄤˋ,   /  ] rising and lowering #16,556 [Add to Longdo]
[lóng, ㄌㄨㄥˊ, / ] rising moon #22,125 [Add to Longdo]
升调[shēng diào, ㄕㄥ ㄉㄧㄠˋ,   /  調] rising tone (phonetics, e.g. on a question in English) #94,918 [Add to Longdo]
青云直上[qīng yún zhí shàng, ㄑㄧㄥ ㄩㄣˊ ㄓˊ ㄕㄤˋ,     /    ] rising straight up in a clear sky (成语 saw); rapid promotion to a high post; meteoric career #96,389 [Add to Longdo]
[yáng, ㄧㄤˊ, ] rising sun; sunshine #228,575 [Add to Longdo]
初升[chū shēng, ㄔㄨ ㄕㄥ,  ] rising (sun, moon etc) #291,352 [Add to Longdo]
[shēng, ㄕㄥ, ] rising of water #376,613 [Add to Longdo]
[wèi, ㄨㄟˋ, ] rising of clouds #568,774 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hochwasseranstieg { m }rising limb of flood [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ない[nai] (aux-adj) (1) not (verb-negating suffix; may indicate question or invitation with rising intonation); (suf, adj-i) (2) (See 忙しない) emphatic suffix (used after the root of an adjective); (P) #27 [Add to Longdo]
[で, de] (n, n-suf) (1) coming out; going out; outflow; efflux; rising (of the sun or moon); (2) attending (work); appearing (on stage); one's turn to go on; (3) start; beginning; (4) origins; background; person (or item) originating from ...; graduate of ...; native of ...; member of ... (lineage); (5) architectural member that projects outward; (6) highest point of the stern of a ship; (7) (uk) (usu. after the -masu stem of a verb as 〜出がある or 〜出がない, etc.) amount (comprising something); amount of time or effort required to do something; (P) #632 [Add to Longdo]
[し, shi] (n) (1) teacher; master; one's mentor; (n, suf) (2) religious leader; (suf) (3) specialist; (n) (4) (arch) five-battalion brigade comprising 2500 men (Zhou-dynasty Chinese army) #908 [Add to Longdo]
丘(P);岡;壟[おか, oka] (n) hill; height; knoll; rising ground; (P) #2,742 [Add to Longdo]
立て[だて, date] (suf) (1) particularly; especially; (2) indicates the number of horses or oxen drawing a carriage; indicates the number of oars on a boat; (3) indicates the number of movies, plays, etc. comprising a single program; indicates the number of items or methods used #2,980 [Add to Longdo]
上昇[じょうしょう, joushou] (n, vs, adj-no) rising; ascending; climbing; (P) #3,699 [Add to Longdo]
反乱(P);叛乱[はんらん, hanran] (n, vs, adj-no) insurrection; mutiny; rebellion; revolt; uprising; (P) #4,046 [Add to Longdo]
上下[じょうげ, jouge] (n) (1) top and bottom; high and low; above and below; upper and lower ends; up and down; (n, vs) (2) going up and down; rising and falling; fluctuating; (3) going and coming back; (n) (4) upper and lower classes; ruler and ruled; the government and the people; (5) first and second volumes; (P) #4,754 [Add to Longdo]
灯台(P);燈台(oK)[とうだい, toudai] (n) (1) lighthouse; (2) old-fashioned interior light fixture comprising a wooden pole with an oil-filled dish and a wick atop it; (P) #6,858 [Add to Longdo]
旭日[きょくじつ, kyokujitsu] (n) rising sun #8,351 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rise \Rise\ (r[imac]z), v. i. [imp. {Rose} (r[=o]z); p. p.
   {Risen}; p. pr. & vb. n. {Rising}.] [AS. r[imac]san; akin to
   OS. r[imac]san, D. rijzen, OHG. r[imac]san to rise, fall,
   Icel. r[imac]sa, Goth. urreisan, G. reise journey. CF.
   {Arise}, {Raise}, {Rear}, v.]
   1. To move from a lower position to a higher; to ascend; to
    mount up. Specifically:
    (a) To go upward by walking, climbing, flying, or any
      other voluntary motion; as, a bird rises in the air; a
      fish rises to the bait.
      [1913 Webster]
    (b) To ascend or float in a fluid, as gases or vapors in
      air, cork in water, and the like.
      [1913 Webster]
    (c) To move upward under the influence of a projecting
      force; as, a bullet rises in the air.
      [1913 Webster]
    (d) To grow upward; to attain a certain height; as, this
      elm rises to the height of seventy feet.
      [1913 Webster]
    (e) To reach a higher level by increase of quantity or
      bulk; to swell; as, a river rises in its bed; the
      mercury rises in the thermometer.
      [1913 Webster]
    (f) To become erect; to assume an upright position; as, to
      rise from a chair or from a fall.
      [1913 Webster]
    (g) To leave one's bed; to arise; as, to rise early.
      [1913 Webster]
 
         He that would thrive, must rise by five. --Old
                          Proverb.
      [1913 Webster]
    (h) To tower up; to be heaved up; as, the Alps rise far
      above the sea.
      [1913 Webster]
    (i) To slope upward; as, a path, a line, or surface rises
      in this direction. "A rising ground." --Dryden.
      [1913 Webster]
    (j) To retire; to give up a siege.
      [1913 Webster]
 
         He, rising with small honor from Gunza, . . .
         was gone.             --Knolles.
      [1913 Webster]
    (k) To swell or puff up in the process of fermentation; to
      become light, as dough, and the like.
      [1913 Webster]
 
   2. To have the aspect or the effect of rising. Specifically:
    
    [1913 Webster]
    (a) To appear above the horizont, as the sun, moon, stars,
      and the like. "He maketh his sun to rise on the evil
      and the good." --Matt. v. 45.
      [1913 Webster]
    (b) To become apparent; to emerge into sight; to come
      forth; to appear; as, an eruption rises on the skin;
      the land rises to view to one sailing toward the
      shore.
      [1913 Webster]
    (c) To become perceptible to other senses than sight; as,
      a noise rose on the air; odor rises from the flower.
      [1913 Webster]
    (d) To have a beginning; to proceed; to originate; as,
      rivers rise in lakes or springs.
      [1913 Webster]
 
         A scepter shall rise out of Israel. --Num. xxiv.
                          17.
      [1913 Webster]
 
         Honor and shame from no condition rise. --Pope.
      [1913 Webster]
 
   3. To increase in size, force, or value; to proceed toward a
    climax. Specifically: 
    [1913 Webster]
    (a) To increase in power or fury; -- said of wind or a
      storm, and hence, of passion. "High winde . . . began
      to rise, high passions -- anger, hate." --Milton.
      [1913 Webster]
    (b) To become of higher value; to increase in price.
      [1913 Webster]
 
         Bullion is risen to six shillings . . . the
         ounce.              --Locke.
      [1913 Webster]
    (c) To become larger; to swell; -- said of a boil, tumor,
      and the like.
      [1913 Webster]
    (d) To increase in intensity; -- said of heat.
      [1913 Webster]
    (e) To become louder, or higher in pitch, as the voice.
      [1913 Webster]
    (f) To increase in amount; to enlarge; as, his expenses
      rose beyond his expectations.
      [1913 Webster]
 
   4. In various figurative senses. Specifically: 
    [1913 Webster]
    (a) To become excited, opposed, or hostile; to go to war;
      to take up arms; to rebel.
      [1913 Webster]
 
         At our heels all hell should rise
         With blackest insurrection.    --Milton.
      [1913 Webster]
 
         No more shall nation against nation rise.
                          --Pope.
      [1913 Webster]
    (b) To attain to a better social position; to be promoted;
      to excel; to succeed.
      [1913 Webster]
 
         Some rise by sin, and some by virtue fall.
                          --Shak.
      [1913 Webster]
    (c) To become more and more dignified or forcible; to
      increase in interest or power; -- said of style,
      thought, or discourse; as, to rise in force of
      expression; to rise in eloquence; a story rises in
      interest.
      [1913 Webster]
    (d) To come to mind; to be suggested; to occur.
      [1913 Webster]
 
         A thought rose in me, which often perplexes men
         of contemplative natures.     --Spectator.
      [1913 Webster]
    (e) To come; to offer itself.
      [1913 Webster]
 
         There chanced to the prince's hand to rise
         An ancient book.         --Spenser.
      [1913 Webster]
 
   5. To ascend from the grave; to come to life.
    [1913 Webster]
 
       But now is Christ risen from the dead. --1. Cor. xv.
                          20.
    [1913 Webster]
 
   6. To terminate an official sitting; to adjourn; as, the
    committee rose after agreeing to the report.
    [1913 Webster]
 
       It was near nine . . . before the House rose.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   7. To ascend on a musical scale; to take a higher pith; as,
    to rise a tone or semitone.
    [1913 Webster]
 
   8. (Print.) To be lifted, or to admit of being lifted, from
    the imposing stone without dropping any of the type; --
    said of a form.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To arise; mount; ascend; climb; scale.
 
   Usage: {Rise}, {Appreciate}. Some in America use the word
      appreciate for "rise in value;" as, stocks appreciate,
      money appreciates, etc. This use is not unknown in
      England, but it is less common there. It is
      undesirable, because rise sufficiently expresses the
      idea, and appreciate has its own distinctive meaning,
      which ought not to be confused with one so entirely
      different.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rising \Ris"ing\, a.
   1. Attaining a higher place; taking, or moving in, an upward
    direction; appearing above the horizon; ascending; as, the
    rising moon.
    [1913 Webster]
 
   2. Increasing in wealth, power, or distinction; as, a rising
    state; a rising character.
    [1913 Webster]
 
       Among the rising theologians of Germany. --Hare.
    [1913 Webster]
 
   3. Growing; advancing to adult years and to the state of
    active life; as, the rising generation.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rising \Ris"ing\, prep.
   More than; exceeding; upwards of; as, a horse rising six
   years of age. [Colloq. & Low, U.S.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rising \Ris"ing\, n.
   1. The act of one who, or that which, rises (in any sense).
    [1913 Webster]
 
   2. That which rises; a tumor; a boil. --Lev. xiii. 10.
    [1913 Webster]
 
   {Rising main} (Waterworks), the pipe through which water from
    an engine is delivered to an elevated reservoir.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rising
   adj 1: advancing or becoming higher or greater in degree or
       value or status; "a rising trend"; "a rising market"
       [ant: {falling}]
   2: sloping upward [syn: {acclivitous}, {rising}, {uphill}]
   3: coming to maturity; "the rising generation" [syn: {emerging},
     {rising}]
   4: newly come into prominence; "a rising young politician"
   n 1: a movement upward; "they cheered the rise of the hot-air
      balloon" [syn: {rise}, {rising}, {ascent}, {ascension}]
      [ant: {fall}]
   2: organized opposition to authority; a conflict in which one
     faction tries to wrest control from another [syn:
     {rebellion}, {insurrection}, {revolt}, {rising}, {uprising}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top