ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-rancid-

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rancid-, *rancid*, ranci
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rancid(adj) (กลิ่นหรือรส) บูด, See also: เหม็นเน่า, เหม็นหืน, Syn. rotten

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rancid(แรน'ซิด) adj. เหม็นหืน, เหม็นตุ ๆ , เหม็นเน่า, See also: rancidness n., Syn. sour, spoiled, fetid
rancidity(แรนซิด'ดิที) n. กลิ่นเหม็นหืนหรือเหม็นเน่า, การมีกลิ่นเหม็นดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
rancid(adj) เน่า, เสีย, เหม็นหืน, อับ, เหม็นตุ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rancidหืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rancidifyสลายตัวให้กลิ่นหืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rancidityความหืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, no, those rancid cream puffs?ชูครีมบูดๆ นั่นน่ะเหรอ Always - Sunset on Third Street (2005)
I might feel the same, if I come from the seed of a drunk gravedigger and the rancid womb of a whore.ฉันก็เหมือนแก ถ้าฉันเกิดมาเป็นลูก... ของไอ้สัปเหร่อขี้เมา 3:10 to Yuma (2007)
There is nothing worse than that rancid dog smell.น่ารังเกียจยิ่งกว่า กลิ่นหมาเน่าเสียอีก Digging the Dirt (2010)
Man! If I step in one more pile of rancid filth--ถ้าฉันเหยียบโดนอะไรเละๆ อีกนะ It's Better to Burn Out Than Fae Away (2011)
Well, rancid smells could indicate some type of demonic activity.กลิ่นเหม็นอาจบ่งบอก ถึงการกระทำของปีศาจ The Conjuring (2013)
By turning the study group against him so he'll run screaming from this rancid cocoon into the welcoming arms of darkness.ทำให้กลุ่มติวต่อต้านเขาไง แล้วเขาจะได้วิ่งหนีไปจากรังไหมเน่าๆ สู่อ้อมแขนของความมืดมิดที่รอเขาอยู่ Advanced Introduction to Finality (2013)
So tonight when you're getting drunk and partying, stop for a second, close your eyes, and imagine the rancid smell of a hundred rotting corpses.คืนนี้ตอนที่คุณกำลังดื่มและปาร์ตี้กัน ขอให้หยุดสักแป๊บ ให้หลับตา แล้วจินตนาการถึงกลิ่น ของศพนับร้อยที่กำลังเน่าเปื่อย True Lies (2013)
Because that rancid smell comes from a very specific bacteria.เพราะกลิ่นเหม็นที่ว่าเกิดจาก - แบคทีเรียที่พิเศษมาก True Lies (2013)
Now, what would you like me to do with this canister of rancid horse offal?ทีนี้ นายอยากให้ฉันทำไงดีกับถัง ขี้ม้าเหม็นเปรี้ยวนี่ Love, Love, Love (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เน่าเหม็น(adj) stinking, See also: rancid, putrid, Syn. เน่า, เหม็น, Example: ซากศพส่งกลิ่นเน่าเหม็นลอยมา, Thai Definition: เกี่ยวกับสิ่งที่เสียและมีกลิ่นเหม็น
เหม็นบูด(adj) rancid, See also: foul, rotten, sour, strong-smelling, fetid, rank, stale, Syn. เหม็นเปรี้ยว, Example: อาหารเริ่มมีกลิ่นเหม็นบูดเพราะทิ้งไว้ในตู้เย็นเสียนาน, Thai Definition: กลิ่นของที่บูด
เหม็นหืน(adj) rancid, See also: foul, strong-smelling, rank, stale, Syn. หืน, Example: ถั่วลิสงที่กะเทาะเปลือกแล้ว เก็บไว้ได้ไม่นาน ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นหืน, Thai Definition: กลิ่นเหม็นคล้ายกลิ่นน้ำมันที่ทิ้งไว้นานๆ
โขลง(adj) rancid, See also: stinking, foul-smelling, Syn. โขง, Example: เธอได้กลิ่นโขงเหมือนอย่างที่ฉันได้กลิ่นอยู่ตอนนี้ไหม, Thai Definition: ที่มีกลิ่นเหม็นอย่างเนื้อเน่าที่ค้างหลายวัน
โขง(adj) rancid, See also: stinking, foul-smelling, Syn. โขลง, Example: เธอได้กลิ่นโขงเหมือนอย่างที่ฉันได้กลิ่นอยู่ตอนนี้ไหม, Thai Definition: ที่มีกลิ่นเหม็นอย่างเนื้อเน่าที่ค้างหลายวัน
บูด(adj) rancid, See also: spoiled, putrid, Syn. เสีย, Example: ฉันเอาข้าวบูดไปเทให้ปลากินหมดแล้ว, Thai Definition: ที่มีรสเปรี้ยวและมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวแสดงว่าเสีย
หืน(adj) rancid, Syn. เหม็นหืน, Example: วิธีแก้กลิ่นหืนของน้ำมันมะพร้าวคือต้องเอาไปตั้งไฟก่อน, Thai Definition: ที่มีกลิ่นเหม็นคล้ายกลิ่นน้ำมันที่ทิ้งไว้นานๆ
เหม็นเปรี้ยว(adj) rancid, See also: sour-smelling, Example: ฉันได้กลิ่นเหม็นเปรี้ยวที่เสื้อของนักเรียนแล้วจะเป็นลมให้ได้, Thai Definition: ที่มีกลิ่นเหม็นคล้ายอาหารบูด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับ[ap] (adj) EN: smelly ; rancid ; stinky ; foul-smelling  FR: puant ; mal aéré ; à l'odeur de renfermé
บูด[būt] (adj) EN: rancid ; spoiled ; putrid ; sour ; rotten ; decayed ; fermented  FR: rance ; putride ; putréfié
หืน[heūn] (v) EN: turn rancid ; rank  FR: rancir
หืน[heūn] (adj) EN: rancid  FR: rance ; ranci
เขียว[khīo] (adj) EN: rank ; stinking ; rancid ; noisome
เหม็นบูด[men būt] (adj) EN: rancid ; foul ; rotten ; sour ; strong-smelling ; fetid ; rank ; stale  FR: puant ; fétide ; rance
เหม็นหืน[men-heūn] (adj) EN: rancid ; foul ; strong-smelling  FR: rance

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
rancid
rancidity

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rancid

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sōu, ㄙㄡ, / 餿] rancid; soured (as food) #33,462 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] rancid [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rancid \Ran"cid\ (r[a^]n"s[i^]d), a. [L. rancidus, fr. rancere
   to be rancid or rank.]
   Having a rank smell or taste, from chemical change or
   decomposition; musty; as, rancid oil or butter.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rancid
   adj 1: (used of decomposing oils or fats) having a rank smell or
       taste usually due to a chemical change or decomposition;
       "rancid butter"; "rancid bacon"
   2: smelling of fermentation or staleness [syn: {sour}, {rancid}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top