ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-premarital-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -premarital-, *premarital*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
premarital(adj) ก่อนสมรส, Syn. before marriage, during courtship

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
premarital(พรีแม'ริเทิล) adj. ก่อนสมรส

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Premarital examinationsการตรวจก่อนการสมรส [TU Subject Heading]
Premarital sexการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No drinking, no gambling, no premarital sex?ไม่เมา ไม่เล่นพนัน ไม่มีเซกส์ 99 Problems (2010)
And, uh, since we didn't do any premarital counseling...และ เนื่องจากทางเราไม่มี การให้บริการคำปรึกษาก่อนแต่ง Let No Man Put Asunder (2010)
Oh, we don't need any premarital counseling.โอ้ เราไม่ต้องการหรอก คำปรึกษาก่อนแต่ง Let No Man Put Asunder (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
premarital

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
premarital

Japanese-English: EDICT Dictionary
婚前[こんぜん, konzen] (adj-no) premarital; prenuptial [Add to Longdo]
婚前交渉[こんぜんこうしょう, konzenkoushou] (n) premarital sexual relations (intercourse) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 premarital
   adj 1: relating to events before a marriage; "prenuptial
       agreement" [syn: {prenuptial}, {premarital},
       {antenuptial}] [ant: {postnuptial}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top