ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-of course!

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -of course!-, *of course!*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Of course! Land-snatching!"แย่งดินแดน" Blazing Saddles (1974)
Of course! Good! Who's the girl?ได้สิแต่งกับใครล่ะ Rapa Nui (1994)
Yes, of course! Where's the primer?ใช่แน่นอน! Contact (1997)
Of course! Here it is!เออซิ นี่ไงล่ะ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Of course! She's all yours!แน่นอนที่สุด ตามสัญญาที่ให้ไว้ เธอเป็นของแกแล้ว Crazy First Love (2003)
Of course! My bride just got off work.จริงด้วย เจ้าสาวของผมเพิ่งเลิกงานน่ะครับ Crazy First Love (2003)
- Of course! Shake a leg- ก็เออนะสิ เร็วหน่อยแล้วกัน Spygirl (2004)
Of course! My wife's adorable.แน่นอนนอนอยู่แล้ว เมียผ๋มน่ารัก My Little Bride (2004)
Of course! I don't know anyone who hasn't been kissed!แน่นอน ฉันไม่เคยรู้จักคนที่ไม่เคยจูบเลย 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
Of course! That's a no brainer!แน่นอน ไม่มีทางอยู่แล้ว Romance of Their Own (2004)
Of course! It's my favorite sport.แน่นอน มันเป็นกีฬาโปรดผมเลยนะ Love So Divine (2004)
-I was a miko myself once. - Of course! But it's been such a very long, long, long...ฉันก็เคยเป็นมิโกะเหมือนกัน แน่นอน แต่นั่นมันนานมากแล้ว, Memoirs of a Geisha (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
of course!"Get rid of it, of course!" Answered the farmer.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Course \Course\ (k[=o]rs), n. [F. cours, course, L. cursus, fr.
   currere to run. See {Current}.]
   1. The act of moving from one point to another; progress;
    passage.
    [1913 Webster]
 
       And when we had finished our course from Tyre, we
       came to Ptolemais.          --Acts xxi. 7.
    [1913 Webster]
 
   2. The ground or path traversed; track; way.
    [1913 Webster]
 
       The same horse also run the round course at
       Newmarket.              --Pennant.
    [1913 Webster]
 
   3. Motion, considered as to its general or resultant
    direction or to its goal; line progress or advance.
    [1913 Webster]
 
       A light by which the Argive squadron steers
       Their silent course to Ilium's well known shore.
                          --Dennham.
    [1913 Webster]
 
       Westward the course of empire takes its way.
                          --Berkeley.
    [1913 Webster]
 
   4. Progress from point to point without change of direction;
    any part of a progress from one place to another, which is
    in a straight line, or on one direction; as, a ship in a
    long voyage makes many courses; a course measured by a
    surveyor between two stations; also, a progress without
    interruption or rest; a heat; as, one course of a race.
    [1913 Webster]
 
   5. Motion considered with reference to manner; or derly
    progress; procedure in a certain line of thought or
    action; as, the course of an argument.
    [1913 Webster]
 
       The course of true love never did run smooth.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. Customary or established sequence of events; recurrence of
    events according to natural laws.
    [1913 Webster]
 
       By course of nature and of law.    --Davies.
    [1913 Webster]
 
       Day and night,
       Seedtime and harvest, heat and hoary frost,
       Shall hold their course.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
   7. Method of procedure; manner or way of conducting; conduct;
    behavior.
    [1913 Webster]
 
       My lord of York commends the plot and the general
       course of the action.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
       By perseverance in the course prescribed.
                          --Wodsworth.
    [1913 Webster]
 
       You hold your course without remorse. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   8. A series of motions or acts arranged in order; a
    succession of acts or practices connectedly followed; as,
    a course of medicine; a course of lectures on chemistry.
    [1913 Webster]
 
   9. The succession of one to another in office or duty; order;
    turn.
    [1913 Webster]
 
       He appointed . . . the courses of the priests --2
                          Chron. viii.
                          14.
    [1913 Webster]
 
   10. That part of a meal served at one time, with its
     accompaniments.
     [1913 Webster]
 
        He [Goldsmith] wore fine clothes, gave dinners of
        several courses, paid court to venal beauties.
                          --Macaulay.
     [1913 Webster]
 
   11. (Arch.) A continuous level range of brick or stones of
     the same height throughout the face or faces of a
     building. --Gwilt.
     [1913 Webster]
 
   12. (Naut.) The lowest sail on any mast of a square-rigged
     vessel; as, the fore course, main course, etc.
     [1913 Webster]
 
   13. pl. (Physiol.) The menses.
     [1913 Webster]
 
   {In course}, in regular succession.
 
   {Of course}, by consequence; as a matter of course; in
    regular or natural order.
 
   {In the course of}, at same time or times during. "In the
    course of human events." --T. Jefferson.
 
   Syn: Way; road; route; passage; race; series; succession;
     manner; method; mode; career; progress.
     [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top