ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-midpoint-

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols




Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -midpoint-, *midpoint*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols




Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
midpoint(n) จุดกึ่งกลาง, Syn. midst, halfway

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Midpoint is at 160 centimeters, which means our killer is between five-foot-nine and five-foot-11 inches tall.จุดกลางคือ160เซนติเมตร ซึ่งแปลว่าครร้ายของเรา สูงระหว่าง5ฟุต9และ5ฟุต11นิ้ว The Gunk in the Garage (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จุดกึ่งกลาง(n) middle point, See also: midpoint, intermediate point, Example: ผู้เล่นต้องวางแท่งยางไว้ที่จุดกึงกลางของหน้าอกแล้วเกร็งกล้ามเนื้อ, Count Unit: จุด, Thai Definition: ตำแหน่งที่อยู่ตรงกลาง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุดกึ่งกลาง[jut keungklāng] (n, exp) EN: middle point ; midpoint = mid point ; intermediate point  FR: point central [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
midpoint

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中点[zhōng diǎn, ㄓㄨㄥ ㄉㄧㄢˇ,   /  ] midpoint; half-way point #29,728 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mittelpunktregel { f } [ math. ]midpoint rule [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 midpoint
   n 1: a point equidistant from the ends of a line or the
      extremities of a figure [syn: {center}, {centre},
      {midpoint}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top