ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-merriment-

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -merriment-, *merriment*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
merriment(n) ความสนุกสนาน, See also: ความรื่นเริง, ความครึกครื้น, ความเฮฮา, Syn. gaiety, joyfulness, Ant. gloom, sadness

English-Thai: Nontri Dictionary
merriment(n) ความรื่นเริง, ความร่าเริง, ความสนุกสนาน, ความครึกครื้น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bring merriment to your experiment.นำพาไปสู่การทดลอง ที่แสนสนุกสนาน The Body and the Bounty (2010)
Get ready for a wonderful life of merriment and joy.พร้อมสำหรับชีวิต แห่งความสนุกสนาน หรรษา Wedding (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความรื่นเริง(n) merriment, See also: amusement, mirth, hilarity, festivity, joviality, revelry, Syn. ความบันเทิง, ความสนุกสนาน, Example: งานวัดประจำปีจะมีมหรสพต่างๆ เพื่อความรื่นเริงและมีร้านค้ามากมายออกร้านเพื่อขายอาหารและสินค้า
ปราโมทย์(n) happiness, See also: merriment, delight, joy, jubilation, exultation, Syn. ปราโมช, ความบันเทิงใจ, ความปลื้มใจ, ความหรรษา, ความสำราญ, ความปิติยินดี, Example: ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีความปีติปราโมทย์เป็นล้นพ้นที่ได้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ความบันเทิง(n) merriment, See also: enjoyment, delight, joy, jubilation, hilarity, Syn. ความเบิกบานใจ, ความรื่นเริงใจ, ความสนุกสนาน, Example: ผู้ร่วมงานกำลังสรวลเสเฮฮากันด้วยความบันเทิงเต็มที่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความรื่นเริง[khwām reūnroēng] (n) EN: merriment ; amusement ; mirth ; hilarity ; festivity ; joviality ; revelry  FR: gaieté [ f ] ; joie [ f ] ; amusement [ m ] ; enjouement [ m ]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
merriment

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Belustigung { f } | Belustigungen { pl }merriment | merriments [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
歓楽[かんらく, kanraku] (n) pleasure; merriment [Add to Longdo]
巣替え;巣換え[すがえ, sugae] (n) (1) changing nests; (2) (obsc) changing one's place of merriment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Merriment \Mer"ri*ment\, n.
   Gayety, with laughter; mirth; frolic. "Follies and light
   merriment." --Spenser.
   [1913 Webster]
 
      Methought it was the sound
      Of riot and ill-managed merriment.    --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 merriment
   n 1: a gay feeling [syn: {gaiety}, {merriment}]
   2: activities that are enjoyable or amusing; "I do it for the
     fun of it"; "he is fun to have around" [syn: {fun},
     {merriment}, {playfulness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top