ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-loosens-

L UW1 S AH0 N Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: loosens, *loosens*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LOOSENS L UW1 S AH0 N Z
LOOSEN L UW1 S AH0 N
LOOSENED L UW1 S AH0 N D
LOOSENING L UW1 S AH0 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
loosens (v) lˈuːsnz (l uu1 s n z)
loosen (v) lˈuːsn (l uu1 s n)
loosened (v) lˈuːsnd (l uu1 s n d)
loosening (v) lˈuːsnɪŋ (l uu1 s n i ng)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
loosen(vi) คลาย, See also: หลวม
loosen(vt) ทำให้หลวม, See also: คลาย, ปลด, ปล่อย, เปลื้อง, แก้, Syn. slacken, relax
loosen(vt) ปลดเปลื้องจากพันธะ
loosen(vt) ลดหย่อน, See also: ผ่อนคลาย, ผ่อนปรน, Syn. relax, Ant. stiffen
unloosen(vt) คลายออก, See also: ปล่อยออก, ผ่อนคลาย, แก้ออก, Syn. loose, loosen, undo, disengage, release, unfasten, untie, unlock, unleash, Ant. fasten, bind, lock, chain, hitch
loosen up(phrv) ทำให้คลายลง, See also: ผ่อนออก, Syn. tighten up
loosen up(phrv) บริหารร่างกาย (เพื่อเตรียมพร้อมลงแข่งขัน)
loosen up(phrv) ผ่อน, See also: หย่อน, หย่อนลง
loosen up(phrv) ยอมเสียเงิน (คำไม่เป็นทางการ), See also: ยอมให้เงิน
loosen up(phrv) คุยกันได้อย่างเสรี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
loosen(ลู'เซิน) v. แก้, คลาย, ทำให้หลวม, ทำให้หย่อน, ปลดออก, คลายออก, ทำให้หายท้องผูก, ลดหย่อน. -Phr. (loosen up หลวม, จ่ายไม่อั้น, พูด)
unloosen(อันลู'เซิน) vt. คลายออก, ปล่อยออก, ผ่อนคลาย, Syn. unloose, loosen

English-Thai: Nontri Dictionary
loosen(vt) ทำให้หลวม, คลาย, ทำให้หย่อน, แก้, เปลื้อง, ถอด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
loosenI like to do a few exercises to loosen up before I run.
loosenI loosened my shoelaces.
loosenMr Ito loosened his tie because he felt hot in his office.
loosenWhen will you ever loosen your purse strings?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลายตัว(v) slacken, See also: loosen, become loose, relax, Example: หัวใจเป็นเครื่องสูบฉีดเลือดประกอบด้วยผนังเป็นกล้ามเนื้อหนาหดตัวและคลายตัวเป็นจังหวะ
ปล่อยมือ(v) relinquish, See also: loosen the grip, release, let go, Example: นักปีนเขาเผลอปล่อยมือจากเชือกจึงตกลงมา, Thai Definition: คลายมือที่จับ
ปากเปราะ(v) loosen one's tongue, See also: be talkative, be loquacious, Example: เมื่อใดที่เจ้าหล่อนอยู่ในกลุ่มจะคึกคะนองและปากเปราะขึ้นมาทันที, Thai Definition: พูดจาว่าคนง่ายๆ
ปากพล่อย(adj) blab, See also: loosen one's mouth, grumbling, Syn. ปากเบา, Example: เสียงจากมนุษย์ปากพล่อยรายหนึ่งแว่วมาเข้าหูผมอีกครั้งทำให้อารมณ์โกรธของผมปะทุวาบขึ้น, Thai Definition: พูดโดยไม่ยั้งคิด
ปากเบา(adj) gossipy, See also: loosen one's mouth, grumbling, Syn. ปากพล่อย, Example: ถ้าอยากจะมีเพื่อนเยอะๆ ก็ต้องเลิกเป็นคนหูเบา ปากเบา, Thai Definition: พูดโดยไม่ยั้งคิด
พรวน(v) loosen (the soil), See also: break up/scarify the soil, Syn. พรวนดิน, Example: งานอดิเรกของพ่อในวันหยุดคือเข้าสวนรดน้ำต้นไม้พรวนดิน, Thai Definition: คุ้ยดินให้เป็นกลุ่มล้อมต้นไม้, ทำดินให้โปร่ง
ผลุย(adv) suddenly loosen, Syn. ผล็อย, Example: พอเชือกขาดผลุยลง ตัวประกันก็รีบฉวยโอกาสหลบหนี, Thai Definition: อาการที่เชือกหรือปมหลุดโดยเร็ว
ผ่อน(v) slacken, See also: relax, loosen, abate, Syn. คลาย, หย่อน, บรรเทา, ทุเลา, ผ่อนคลาย, Example: เขาพยายามทำให้ทุกคนผ่อนความตึงเครียดลงโดยการเล่าเรื่องชวนหัว, Thai Definition: ทําให้หย่อนหรือคลายความตึง
ลดละ(v) loosen, See also: slacken, relent, Syn. ผ่อนปรน, Example: หากนักการเมืองลดละเรื่องการแข่งขันทางการเมือง แล้วหันมาจับมือกันพัฒนาประเทศ ก็จะเป็นการสร้างเสถียรภาพให้กับเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก
ลูกบิด(n) piece of wood for tightening or loosening the strings of string instrument, Count Unit: ลูก, อัน, Thai Definition: อุปกรณ์สำหรับปิดช่วงหรือลดสายเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีดหรือเครื่องสีให้ตึงหรือหย่อน มักทำด้วยไม้หรืองา
การผ่อน(n) slackening, See also: loosening, abatement, alleviation, ease, relief, mitigation, Syn. การคลาย, การผ่อนคลาย, การบรรเทา, การลดหย่อน, Thai Definition: การทำให้หย่อนหรือคลายความตึง
การผ่อนปรน(n) lessening, See also: flexibility, lightness, relief, looseness, leniency, alleviation, Syn. การลดหย่อน, การยอมให้, การผ่อนให้, การยืดหยุ่น, Thai Definition: การแบ่งหนักให้เป็นเบา, การเอาไปทีละน้อย, การขยับขยายให้เบาบางลง
รามือ(v) slacken, See also: abate, lessen, relax, decrease, reduce, be less active, loosen, Syn. วางมือ, Example: พัชรีเริ่มรามือจากการเป็นช่างเสริมสวย เพื่อให้ลูกสาวรับช่วงกิจการต่อไป, Thai Definition: ค่อยๆ เลิก, Notes: (สำนวน)
แก้(v) untie, See also: loosen, undo, take off, undo, unpack, unwrap, unfasten, unbind, Syn. ถอด, คลาย, เปลื้อง, Ant. ผูก, รัด, ตรึง, Example: เชือกที่มัดลังหนังสือมาเป็นปมแก้ไม่ออกจึงต้องใช้มีดตัด, Thai Definition: ทำให้คลายจากลักษณะที่แน่นที่ติดขัดหรือที่เป็นเงื่อนเป็นปมอยู่
คลาย(v) loosen, See also: become loose, unroll, unwind, unravel, slacken, relax, Syn. ขยาย, Ant. รัด, Example: การช่วยผู้ป่วยหมดสติกลางแจ้ง ต้องรีบนำผู้ป่วยเข้าร่มและคลายเครื่องแต่งกายให้หลวม, Thai Definition: ขยายให้หลวม
รามือ(v) slacken, See also: abate, lessen, relax, decrease, reduce, be less active, loosen, Syn. วางมือ, Example: พัชรีเริ่มรามือจากการเป็นช่างเสริมสวย เพื่อให้ลูกสาวรับช่วงกิจการต่อไป, Thai Definition: ค่อยๆ เลิก, Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แก้[kaē] (v) EN: untie ; loosen ; undo ; take off ; undo ; unpack ; unwrap ; unfasten ; unbind  FR: défaire ; détacher
ขยายเข็มขัด[khayāi khemkhat] (v, exp) EN: loosen the belt  FR: desserrer la ceinture
ขี้[khī] (v) EN: defecate ; go to the toilet ; shit ; go to stool ; loosen the bowels  FR: déféquer ; aller à la selle ; se soulager ; chier (vulg.) ; crotter (fam.)
คลาย[khlāi] (v) EN: become loose ; loosen ; unroll ; unravel ; unwind ; untie  FR: dégager ; libérer ; détacher ; relâcher
คลายมือ[khlāi meū] (v, exp) EN: loosen one's grip ; let go
คลายตัว[khlāitūa] (v) EN: slacken ; loosen ; become loose ; relax  FR: se dénouer
ลดละ[lotla] (v) EN: loosen
ผ่อน[phǿn] (v) EN: slacken ; abate ; relax ; loosen ; lessen ; reduce  FR: relâcher ; diminuer ; détendre
พรวนดิน[phrūan din] (v, exp) EN: loosen the soil ; scarify the soil  FR: ameublir ; remuer la terre ; scarifier
ปล่อยมือ[plǿimeū] (v) EN: give up ; withdraw ; relinquish one's hands ; loosen the grip
ปล่อยมือ[plǿimeū] (v) EN: relinquish ; loosen the grip ; release ; let go

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiě, ㄐㄧㄝˇ, ] to divide; to break up; to split; to separate; to dissolve; to solve; to melt; to remove; to untie; to loosen; to open; to emancipate; to explain; to understand; to know; a solution; a dissection, #1,887 [Add to Longdo]
[sǎn, ㄙㄢˇ, ] leisurely; loosen; powdered medicine; to scatter; to come loose, #2,829 [Add to Longdo]
[sōng, ㄙㄨㄥ, / ] loose; to loosen; to relax, #2,934 [Add to Longdo]
放松[fàng sōng, ㄈㄤˋ ㄙㄨㄥ, / ] to loosen; to relax, #3,857 [Add to Longdo]
疏松[shū sōng, ㄕㄨ ㄙㄨㄥ, / ] to loosen, #15,427 [Add to Longdo]
[chí, ㄔˊ, ] unstring a bow; slacken; relax; loosen, #33,387 [Add to Longdo]
松土[sōng tǔ, ㄙㄨㄥ ㄊㄨˇ, / ] to plow (loosen the soil), #54,044 [Add to Longdo]
[kǎi, ㄎㄞˇ, / ] loosen; open, #61,222 [Add to Longdo]
解囊[jiě náng, ㄐㄧㄝˇ ㄋㄤˊ, ] lit. to loosen one's purse; fig. to give generously to help others, #72,181 [Add to Longdo]
释手[shì shǒu, ㄕˋ ㄕㄡˇ, / ] to let go; to loosen one's grip; to put sth down, #160,692 [Add to Longdo]
松缓[sōng huǎn, ㄙㄨㄥ ㄏㄨㄢˇ, / ] to loosen, #164,959 [Add to Longdo]
卸套[xiè tào, ㄒㄧㄝˋ ㄊㄠˋ, ] to loosen a yoke; to remove harness (from beast of burden) [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
解ける[とける, tokeru] TH: คลายออกได้  EN: to loosen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schlaffheit { f }looseness [Add to Longdo]
Einband { m } | Einbände { pl }; Einfassungen { pl } | Einband lose | beschädigter Einband | fester Einband | flexibler Einband | gestickter Einband | Einband fehlt | lose im Einbandbinding | bindings | binding loose | binding worn | hard-cover | soft-cover | embroidered binding | binding gone | binding loosened [Add to Longdo]
Zügel { m } | Zügel lockern | die Zügel fest in der Hand haltenrein | to loosen the reins | to have things firmly under control [Add to Longdo]
auflockern; lockern | auflockernd; lockerndto loosen | loosening [Add to Longdo]
gelockert; lockerteloosened [Add to Longdo]
lockertloosens [Add to Longdo]
losmachen | losmachendto unloose | unloosening [Add to Longdo]
macht losunloosens [Add to Longdo]
machte losunloosened [Add to Longdo]
Gürtelkantenlösung { f }breaker edge looseness [Add to Longdo]
Lagenlösung { f }casing looseness; ply looseness; ply separation [Add to Longdo]
Laufflächenlösung { f } im Stoßbereichtread joint looseness [Add to Longdo]
Protektorlösung { f }loose tread; tread looseness; tyre tread separation [Add to Longdo]
Seitenwandlösung { f }sidewall looseness [Add to Longdo]
Wulstschutzbandlösung { f }chafer looseness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きりっと[kiritto] (adv, vs) (on-mim) (See きりり) stiff and slackless; tense without any looseness [Add to Longdo]
きりり[kiriri] (adv, adv-to) (1) (on-mim) (See きりっと) stiff and slackless; tense without any looseness; (2) cling tightly; pulled or stretched as far as possible; (3) creaking of a door or oar [Add to Longdo]
ほぐし水[ほぐしみず, hogushimizu] (n) (See 解す・ほぐす・1) water to add to packaged noodles (provided in a separate packet); softening water, loosening water [Add to Longdo]
解ける[ほどける, hodokeru] (v1, vi) (1) to be solved; (2) (See 解ける・ほどける) to loosen; to come untied; (3) to be removed (e.g. restrictions); to be cleared (e.g. misunderstandings); to be broken (e.g. spells, curses); (4) (See 溶ける) to melt; (P) [Add to Longdo]
解す;解ぐす(io)[ほぐす;ほごす(解す);ほつす(解す)(ok);ほづす(解す)(ok), hogusu ; hogosu ( kaisu ); hotsusu ( kaisu )(ok); hodusu ( kaisu )(ok)] (v5s, vt) (1) (uk) to unravel; to untie; to untangle; to loosen; (2) to break into small pieces (of fish, meat, etc.); (3) to relax; to ease [Add to Longdo]
緩み[ゆるみ, yurumi] (n) slack; looseness [Add to Longdo]
緩める[ゆるめる, yurumeru] (v1, vt) to loosen; to slow down; (P) [Add to Longdo]
弛む[たるむ(P);たゆむ, tarumu (P); tayumu] (v5m, vi) to slacken; to loosen; to relax; (P) [Add to Longdo]
弛める[たるめる, tarumeru] (v1, vt) to slacken; to loosen [Add to Longdo]
放逸;放佚[ほういつ, houitsu] (adj-na, n) self-indulgence; looseness; dissoluteness [Add to Longdo]
放縦[ほうじゅう;ほうしょう, houjuu ; houshou] (adj-na, n) self-indulgence; looseness; dissolution; licence; license [Add to Longdo]
放漫[ほうまん, houman] (adj-na, n) whimsy; looseness; indiscretion; laxity [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top