ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-lightened-

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lightened-, *lightened*, lighten, lightene
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's, uh, lightened the work detail.มันเอ่อ เวลาทำงานมันเห็นได้ไม่ชัดเจน Na Triobloidi (2009)
I lightened my hair in your honor Mom.หนูย้อมผมให้ดูสว่างขึ้น เพื่อเป็นเกียรติกับแม่นะ Proof (2011)
I cropped and lightened the image.แล้วซูมภาพปรับให้สว่างขึ้น Insidious: Chapter 2 (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lightenedThe government lightened taxes.
lightenedThe sky lightened as it stopped raining.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้รู้แจ้ง[phūrū jaēng] (n, exp) EN: enlightened person
ศาสดา[Sātsadā] (n, prop) EN: the Enlightened One ; the Buddha ; Lord Buddha
ตรัสรู้[tratsarū] (v) EN: be enlightened  FR: atteindre l'éveil

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
lightened

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lightened

Japanese-English: EDICT Dictionary
発明[はつめい, hatsumei] (n, vs) (1) invention; (adj-na) (2) (See 聡明) intelligent; clever; (n, vs) (3) (arch) being enlightened; having the meaning of everything become clear; (P) #4,641 [Add to Longdo]
開ける[ひらける, hirakeru] (v1, vi) (1) to become opened up; to improve; to get better; (2) to develop; to progress; to become civilized (civilised); to be up-to-date; (3) to be enlightened; to be sensible; (P) #17,341 [Add to Longdo]
曼荼羅;曼陀羅[まんだら, mandara] (n) mandala; Buddhist visual schema of the enlightened mind #17,455 [Add to Longdo]
覚者[かくしゃ, kakusha] (n) enlightened person [Add to Longdo]
啓蒙絶対君主[けいもうぜったいくんしゅ, keimouzettaikunshu] (n) (arch) (See 啓蒙専制君主) enlightened absolutist [Add to Longdo]
啓蒙専制君主[けいもうせんせいくんしゅ, keimousenseikunshu] (n) enlightened despot [Add to Longdo]
三聖[さんせい, sansei] (n) (1) any of a number of lists of three enlightened men, including (but not limited to) [Add to Longdo]
昭代[しょうだい, shoudai] (n) glorious reign; enlightened era [Add to Longdo]
生悟り[なまざとり;なまさとり, namazatori ; namasatori] (n, vs, adj-no) (1) incomplete enlightenment; (n) (2) incompletely enlightened person [Add to Longdo]
先覚者[せんかくしゃ, senkakusha] (n) seer; pioneer; leading spirit; enlightened person [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top