ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-jcl-

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jcl-, *jcl*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jcl(เจซีแอล) ย่อมาจาก job control language ที่แปลว่า ภาษาควบคุมงาน หมายถึง คำสั่งที่จะกำหนดระบบการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์โดยติดต่อผ่านทางระบบปฏิบัติการ (operating system) ว่า จะทำงานต่าง ๆ อย่างไร ใช้รหัสใดเพื่อสื่อสารให้ระบบปฏิบัติการควบคุมการทำงานให้ อาจจะเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การเรียกหาแฟ้มข้อมูลบางแฟ้ม รวมทั้งการใช้อุปกรณ์รับข้อมูลหรืออุปกรณ์แสดงผลชนิดใด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
JCL (job control language)เจซีแอล (ภาษาควบคุมงาน) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auftragssteuersprache { f }JCL : job control language [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジェイシーエル[jieishi-eru] (n) { comp } JCL [Add to Longdo]
ジョブ制御言語[ジョブせいぎょげんご, jobu seigyogengo] (n) { comp } Job Control Language; JCL [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジョブ制御言語[ジョブせいぎょげんご, jobu seigyogengo] Job Control Language, JCL [Add to Longdo]
ジェイシーエル[じえいしーえる, jieishi-eru] JCL [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 JCL \JCL\, n. [all capitals] (Computers)
   Job Control Language. [Acronym]
   [PJC] JD

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 JCL
  /J?C?L/, n.
 
   1. IBM's supremely {rude} Job Control Language. JCL is the script language
   used to control the execution of programs in IBM's batch systems. JCL has a
   very {fascist} syntax, and some versions will, for example, {barf} if two
   spaces appear where it expects one. Most programmers confronted with JCL
   simply copy a working file (or card deck), changing the file names. Someone
   who actually understands and generates unique JCL is regarded with the
   mixed respect one gives to someone who memorizes the phone book. It is
   reported that hackers at IBM itself sometimes sing ?Who's the breeder of
   the crud that mangles you and me? I-B-M, J-C-L, M-o-u-s-e? to the tune of
   the Mickey Mouse Club theme to express their opinion of the beast.
 
   2. A comparative for any very {rude} software that a hacker is expected to
   use. ?That's as bad as JCL.? As with {COBOL}, JCL is often used as an
   archetype of ugliness even by those who haven't experienced it. See also
   {IBM}, {fear and loathing}.
 
   A (poorly documented, naturally) shell simulating JCL syntax is available
   at the Retrocomputing Museum http://www.catb.org/retro/.
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 JCL
     Job Control Language (IBM, OS/360)
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top