ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-from now on-

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: from now on, *from now on*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
From now on we're in this together.จากนี้ไปเราจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน The Secret of Sales (2017)
We bust the both of you outta here, but understand this, from now on you work for me.พวกนายสองคนมาเป็นพวกฉัน แต่ต้องเข้าใจว่า ต่อไปนี้ นายต้องทำงานให้ฉัน The Secret Life of Pets (2016)
You said from now on we'd stay together.เจ้าบอกว่าตั้งแต่นี้ เราจะอยู่ด้วยกัน The Watchers on the Wall (2014)
You know, Delphine, from now on you are gonna be Queenie's personal slave.คุณรู้มั้ย เดลฟินี นับต่อจากนี้คุณจะต้องเป็น ทาสรับใช้ส่วนตัวของควีนนี่ The Replacements (2013)
But from now on I don't want to be involved in your... extracurricular activities.แต่จากนี้ไป ฉันไม่อยากยุ่งเกี่ยว กับการเติมพลังของเธออีกแล้ว Faes Wide Shut (2013)
From now on this water is only for us.จากนี้ไปน้ำน เป็นเพียงสำหรับเรา. Captain Phillips (2013)
(IN SOMALI) From now on this one is called Irish, okay?ในโซมาเลีย) จากนี้ไปน อย่างใดอย่างหนึ่งที่เรียกว่าไอริชโอเค? Captain Phillips (2013)
From now on you will address me as the fabulous Ray Gun.ต่อไปนี้ให้เรียกว่า เรย์ กัน เจ้าแห่งปาฏิหาริย์ Red Tails (2012)
From now on#ต่อจากนี้# Glee, Actually (2012)
From now on our troubles ♪#ต่อจากนี้ปัญหาของเรา# Glee, Actually (2012)
That's why we've decided that from now on we'll train very hard with you.ทั้งหมดนั่นเป็นเหตุให้พวกเราตัดสินใจว่า ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปพวกเราจะฝึกซ้อมอย่างหนักกับนาย De Marathon (2012)
I guess from now on I'll be watching you pee.ผมคิดว่าจากนี้ไป ผมคงต้องตามเข้าไปดูคุณ ถึงในห้องน้ำด้วยล่ะมั้ง Lone Gunmen (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
from now onFrom now on I am going to say what is on my mind.
from now onFrom now on, I'll try to help you with the work.
from now onFrom now on I promise to be punctual.
from now onFrom now on, let's keep in touch.
from now onFrom now on let us study in the morning.
from now onFrom now on, you'll have to take care of yourself.
from now onFrom now on, you must be responsible for what you do.
from now onI bet I can quit smoking from now on.
from now onI don't know what to do from now on.
from now onI made up my mind to quit smoking from now on.
from now onIn the past I used to vote for the Democratic ticket, but from now on I'll climb on the Republican bandwagon.
from now onIn the past I used to vote the Democratic ticket, but from now on I'll climb on the Republican's bandwagon.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นับแต่นี้ไป[ADV] from now on, Syn. ต่อแต่นี้ไป
เป็นต้นไป[ADV] from now on, See also: henceforth, hereafter, henceforward, Example: การหาเสียงเพื่อการเลือกตั้งเริ่มดำเนินการหาเสียงได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ต่อแต่นี้ไป[ADV] hence, See also: from now on, Syn. ต่อนี้ไป, จากนี้ไป, Example: ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ได้เริ่มขึ้นแล้วและต่อแต่นี้ไปฝั่งทะเลตะวันตกคงจะชุ่มชื้นด้วยไอฝน, Thai definition: เวลานับจากปัจจุบันเป็นต้นไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นับแต่นี้ไป[adv.] (naptaē nī pai) EN: from now on   FR: à partir d'aujourd'hui ; à compter d'aujourd'hui

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
从今[cóng jīn, ㄘㄨㄥˊ ㄐㄧㄣ, / ] from now on [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Von jetzt an geht alles glatt.From now on it's all plain sailing. [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top