ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-felonies-

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -felonies-, *felonies*, felonie, felony
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, God, David, the felonies just keep piling' up!- โธ่ เดวิด - เพิ่มข้อหาไปเรื่อยเลยนะแก Just Like Heaven (2005)
A few drug-related felonies before that.ข้อหายาเสพติดนิดหน่อยก่อนหน้านั้น The Arrival (2008)
Or Salt Lake, where 80% of drug-related felonies is committed by illegals.หรือที่ซอลท์เลก เป็นที่ที่มีคดียาเสพติด 80 % ของการทำผิดกฎหมายทั้งหมด
I didn'tjoin the Navy to commit felonies and hang with drug dealers.ผมไม่ได้เข้าร่วมกองทัพเรือที่จะกระทำการ felonies และแขวนกับพ่อค้ายาเสพติด. 2 Guns (2013)
I can name at least three felonies you're committing.ที่คุณทำอยู่ตอนนี้ฉันให้ได้ 3 ข้อหาเลยล่ะ Reasonable Doubt (2013)
And, you know, on the list of felonies that we've committed today, grand theft auto, it's way at the bottom.และ รู้ไหม ในบรรดาเรื่่องร้ายๆ ที่เราทำในวันนี้ การขโมยรถยนต์ ถือว่าขี้ประติ๋วที่สุด The Event Horizon (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
felonies

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
felonies

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Felony \Fel"o*ny\, n.; pl. {Felonies}. [OE. felonie cruelty, OF.
   felonie, F. f['e]lonie treachery, malice. See {Felon}, n.]
   1. (Feudal Law) An act on the part of the vassal which cost
    him his fee by forfeiture. --Burrill.
    [1913 Webster]
 
   2. (O.Eng.Law) An offense which occasions a total forfeiture
    either lands or goods, or both, at the common law, and to
    which capital or other punishment may be added, according
    to the degree of guilt.
    [1913 Webster]
 
   3. A heinous crime; especially, a crime punishable by death
    or imprisonment.
    [1913 Webster]
 
   Note: Forfeiture for crime having been generally abolished in
      the United States, the term felony, in American law,
      has lost this point of distinction; and its meaning,
      where not fixed by statute, is somewhat vague and
      undefined; generally, however, it is used to denote an
      offense of a high grade, punishable either capitally or
      by a term of imprisonment. In Massachusetts, by
      statute, any crime punishable by death or imprisonment
      in the state prison, and no other, is a felony; so in
      New York. the tendency now is to obliterate the
      distinction between felonies and misdemeanors; and this
      has been done partially in England, and completely in
      some of the States of the Union. The distinction is
      purely arbitrary, and its entire abolition is only a
      question of time.
      [1913 Webster]
 
   Note: There is no lawyer who would undertake to tell what a
      felony is, otherwise than by enumerating the various
      kinds of offenses which are so called. originally, the
      word felony had a meaning: it denoted all offenses the
      penalty of which included forfeiture of goods; but
      subsequent acts of Parliament have declared various
      offenses to be felonies, without enjoining that
      penalty, and have taken away the penalty from others,
      which continue, nevertheless, to be called felonies,
      insomuch that the acts so called have now no property
      whatever in common, save that of being unlawful and
      purnishable. --J. S. Mill.
      [1913 Webster]
 
   {To compound a felony}. See under {Compound}, v. t.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top