ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-evidently-

EH1 V AH0 D AH0 N T L IY0   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: evidently, *evidently*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evidently[ADV] อย่างชัดเจน, See also: อย่างกระจ่าง, อย่างเห็นได้ชัด, Syn. clearly, obviously

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Senorita, he's evidently had a heart attack.ซิณญอริต้า อยู่ดีๆโรคหัวใจเค้าก็กำเริบ Bandidas (2006)
- Evidently not.- ไม่ได้แหงอยู่แล้ว. Vacancy (2007)
Our rehearsal pianist is evidently moving.คนเล่นเปียโนให้ฉันลาออกไปแล้วหนะ High School Musical 2 (2007)
- Evidently not to Troy.- แต่ทรอยไม่คิดอย่างงั้นหนะ High School Musical 2 (2007)
The club talent show is a big deal for Sharpay, and evidently for your future, so it's cool.งานโชว์มันสำคัญมาก กับชาร์เพย์ และกับอนาคตของเธอด้วย เอาเถอะ High School Musical 2 (2007)
Evidently I think you're a better man than they do.พ่อแห่งปี คุณเป็น... Chapter Seventeen 'Company Man' (2007)
Well, why don't you call Morgan, since evidently you planned his favorite evening.ทำไมไม่โทรถามมอร์แกนล่ะ? ในเมื่อคืนนี้คุณแพลน คุนสุดพิเศษของเค้า Chuck Versus the Seduction (2008)
- Well, that may be, Mr. Bolton, but evidently Juilliard has heard of you.- อาจจะนะมิสเตอร์โบลตัน แต่เห็นแล้วว่า จูลียาร์ดได้ยินชื่อเธอ High School Musical 3: Senior Year (2008)
You are indeed privileged and evidently quite talented.คุณโชคดีมาก และก็เป็นที่ประจักษ์ว่ามีพรสวรรค์ด้วย Pathology (2008)
Of course, since the safety of your friends and family evidently trumps national security.แน่นอน... ตั้งแต่ความปลอดภัยของเพื่อนและครอบครัวคุณ สำคัญกว่าความมั่นคงของชาติ Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
One guy who's evidently intimidated by full-sized womanly breasts.ผู้ชายหนึ่งคนที่กำลังถูกรุกอย่างเห็นได้ชัด จากหน้าอกใหญ่สมส่วนแบบผู้หญิง Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
Evidently I can't trust anyone.เหมือนฉันจะไว้ใจใครไม่ได้ Ben 10: Alien Swarm (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
evidentlyEvidently he has made a mistake.
evidentlyEvidently, it's going to rain tomorrow.
evidentlyHe was evidently surprised when he came across me.
evidentlyShe is evidently sick.

CMU English Pronouncing Dictionary
EVIDENTLY EH1 V AH0 D AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
evidently (a) ˈɛvɪdəntliː (e1 v i d @ n t l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Evidently \Ev"i*dent*ly\, adv.
   In an evident manner; clearly; plainly.
   [1913 Webster]
 
      Before whose eyes Jesus Christ hath been evidently set
      forth.                  --Gal. iii. 1.
   [1913 Webster]
 
      He was evidently in the prime of youth. --W. Irving.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 evidently
   adv 1: unmistakably (`plain' is often used informally for
       `plainly'); "the answer is obviously wrong"; "she was in
       bed and evidently in great pain"; "he was manifestly too
       important to leave off the guest list"; "it is all
       patently nonsense"; "she has apparently been living here
       for some time"; "I thought he owned the property, but
       apparently not"; "You are plainly wrong"; "he is plain
       stubborn" [syn: {obviously}, {evidently}, {manifestly},
       {patently}, {apparently}, {plainly}, {plain}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top