ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-disconcert-

D IH2 S K AH0 N S ER1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: disconcert, *disconcert*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disconcert(vt) ทำให้อึกอัก, See also: ทำให้กระอักกระอ่วนใจ, Syn. discomfit, discompose

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DISCONCERT D IH2 S K AH0 N S ER1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disconcert (v) dˌɪskənsˈɜːʳt (d i2 s k @ n s @@1 t)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disconcert \Dis`con*cert"\, v. t. [imp. & p. p. {Disconcerted};
   p. pr. & vb. n. {Disconcerting}.] [Pref. dis- + concert: cf.
   OF. desconcerter, F. d['e]concerter.]
   1. To break up the harmonious progress of; to throw into
    disorder or confusion; as, the emperor disconcerted the
    plans of his enemy.
    [1913 Webster]
 
   2. To confuse the faculties of; to disturb the composure of;
    to discompose; to abash.
    [1913 Webster]
 
       The embrace disconcerted the daughter-in-law
       somewhat, as the caresses of old gentlemen unshorn
       and perfumed with tobacco might well do.
                          --Thackeray.
 
   Syn: To discompose; derange; ruffle; confuse; disturb;
     defeat; frustrate.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disconcert \Dis`con*cert"\, n.
   Want of concert; disagreement. --Sir W. Temple.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disconcert
   v 1: cause to feel embarrassment; "The constant attention of the
      young man confused her" [syn: {confuse}, {flurry},
      {disconcert}, {put off}]
   2: cause to lose one's composure [syn: {upset}, {discompose},
     {untune}, {disconcert}, {discomfit}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ
ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-disconcert ( D IH2 S K AH0 N S ER1 T)-

 


  

 
disconcert
 • ทำให้อึกอัก: ทำให้กระอักกระอ่วนใจ [Lex2]
 • (ดิสคันเซิร์ท') vt. รบกวน,ทำให้ยุ่งเหยิง. ###SW. disconcertingly adv. ดูdisconcert disconcertment n. ดูdisconcert ###S. confuse,upset [Hope]
 • (vt) ทำยุ่ง,รบกวน,ทำให้อึกอัก [Nontri]
 • /D IH2 S K AH0 N S ER1 T/ [CMU]
 • (v) /dˌɪskəns'ɜːʳt/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top