ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-diffidently-

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: diffidently, *diffidently*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diffidently[ADV] อย่างประหม่า, See also: อย่างเหนียมอาย, Syn. shyly

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
diffidently (a) dˈɪfɪdəntliː (d i1 f i d @ n t l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Diffidently \Dif"fi*dent*ly\, adv.
   In a diffident manner.
   [1913 Webster]
 
      To stand diffidently against each other with their
      thoughts in battle array.        --Hobbes.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 diffidently
   adv 1: in a diffident manner; "`Oh, well,' he shrugged
       diffidently, `I like the work.'"

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-diffidently -

 


  

 
diffidently
 • อย่างประหม่า: อย่างเหนียมอาย [Lex2]
 • (a) /d'ɪfɪdəntliː/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top