ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-dbms-

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dbms-, *dbms*, dbm
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dbms(ดีบีเอ็มเอส) ย่อมาจาก data base management system (แปลว่า ระบบจัดการฐานข้อมูล) หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ เพื่อจะได้นำไปเก็บรักษา เรียกใช้ หรือนำมาปรับปรุงให้ทันสมัยได้ง่าย ทั้งนี้จำเป็นต้องคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญด้วย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
DBMS (database management system)ดีบีเอ็มเอส (ระบบจัดการฐานข้อมูล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
DBMS (database management system)ดีบีเอ็มเอส (ระบบจัดการฐานข้อมูล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระบบจัดการฐานข้อมูล[rabop jatkān thānkhømūn] (n, exp) EN: Database Management System (DBMS)

Japanese-English: EDICT Dictionary
DBMS[ディービーエムエス, dei-bi-emuesu] (n) { comp } database management system; DBMS [Add to Longdo]
アールデービーエムエス[a-rude-bi-emuesu] (n) { comp } RDBMS [Add to Longdo]
オーデービーエムエス[o-de-bi-emuesu] (n) { comp } ODBMS [Add to Longdo]
データベース管理システム[データベースかんりシステム, de-tabe-su kanri shisutemu] (n) { comp } Data Base Management System; DBMS [Add to Longdo]
デービーエムエス[de-bi-emuesu] (n) { comp } DBMS [Add to Longdo]
リレーショナルDBMS[リレーショナルディービーエムエス, rire-shonarudei-bi-emuesu] (n) { comp } relational DBMS; RDBMS [Add to Longdo]
分散型データベース管理システム[ぶんさんがたデータベースかんりシステム, bunsangata de-tabe-su kanri shisutemu] (n) { comp } Distributed DataBase Management System; DDBMS [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データベース管理システム[ータベースかんりシステム, -tabe-su kanri shisutemu] Data Base Management System, DBMS [Add to Longdo]
分散型データベース管理システム[ぶんさんがたデータベースかんりシステム, bunsangata de-tabe-su kanri shisutemu] Distributed DataBase Management System, DDBMS [Add to Longdo]
アールデービーエムエス[あーるでーびーえむえす, a-rude-bi-emuesu] RDBMS [Add to Longdo]
オーデービーエムエス[おーでーびーえむえす, o-de-bi-emuesu] ODBMS [Add to Longdo]
デービーエムエス[でーびーえむえす, de-bi-emuesu] DBMS [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 DBMS \DBMS\ n. [acronym from DataBase Management System.]
   a database management system, a software system that
   facilitates the creation and maintenance and use of an
   electronic database.
 
   Syn: database management system.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 DBMS
   n 1: a software system that facilitates the creation and
      maintenance and use of an electronic database [syn:
      {database management system}, {DBMS}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 DBMS
     DataBase Management System (DB)
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top