ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-cast off-

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cast off-, *cast off*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cast off(phrv) ทิ้ง, See also: ละทิ้ง, เหวี่ยงทิ้ง, ขว้างทิ้ง, Syn. cast aside, fling aside, fling off, lay off, leave off, shake off, throw aside, throw off, toss aside, toss off
cast off(phrv) ไม่สวมอีกต่อไป (เสื้อผ้า), See also: ทิ้ง, เอาไปทิ้ง
cast off(phrv) เลิกคบกับ, Syn. cast aside
cast off(phrv) เป็นอิสระจาก, See also: เลิกจาก
cast off(phrv) ลอกออก, See also: ลอกคราบ, Syn. shuffle off, slough off
cast off(phrv) ปลดเชือกเรือ

WordNet (3.0)
shed(v) get rid of, Syn. throw off, cast off, drop, shake off, throw, throw away, cast

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They forgot all shame and honor and cast off the civilization and science we had created, and shut the lid of the Pandora's Box they themselves had opened.พวกเขาลืมความละอายใจ และเกียรติยศ ชื่อเสียง... ...และ โยนวิทยาศาสตร์ และ อารยธรรมที่เราได้สร้างขึ้นทิ้ง และ ปิดกล่องแพนโดร่า ที่พวกเขาได้ทำการเปิดขึ้นเอง Akira (1988)
- Cast off those lines!- ปลดเชือกเร็วด่วน.. Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Make ready to cast off!เตรียมตัวออกเรือ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Cast off those lines.ปลดระยางทั้งหมด กว้านสมอ .. Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Prepare to cast off.เตรียมออกเรือได้ .. Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Mother, I want to cast off this burden of fate upon my back and run to BuYeo, but I won't.ท่านแม่ ข้าอยากเอาภาระที่ต้องแบกรับไว้ทั้งหมด ออกจากหลังข้า แล้ววิ่งไปหาท่านที่พูยอ แต่ก็ทำไม่ได้\i } The Book of the Three Hans (2006)
They are just losers and cast offs and rejects.พวกขี้แพ้ และ ถูกทอดทิ้ง Strange Things Happen at the One Two Point (2008)
No signs of cast-off.ไม่ทิ้งหลักฐานอะไรเลย And How Does That Make You Kill? (2008)
It's all about casting off the empty shell of what's dead and embracing the mysteries of what is yet to come.มันเกี่ยวกับการคัดเอาหอยที่ตายแล้วออกไปนั่นแหล่ะ การไขว่คว้าสิ่งลี้ลับที่มันยังไม่เคยเกิดขึ้น Shake and Fingerpop (2009)
Cast off your shackles, etcetera, etcetera.พิสูจน์สิ่งแปลกใหม่ หลุดพ้นจากความซ้ำซากจำเจ The Dwarf in the Dirt (2009)
We will be casting off as soon as you two are ashore.เราจะออกเรืออีกครั้งเร็วเท่าที่จะเร็วได้เมื่อคุณถึงฝั่ง Shutter Island (2010)
If she's cast off, then her attendants are too!ถ้าหากนางถูกกำจัดคนรับใช้ของนาง ก็ต้องโดนไปด้วย Dong Yi (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cast offHe cast off the problem from his mind.
cast offWe all wondered why she had cast off such a nice man.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหิม[hoēm] (v) EN: become bold ; gain courage ; run wild ; take liberties ; be unscrupulous ; cast off restraints
ตัดรัก[tat rak] (v, exp) EN: cast off (a lover) ; jilt ; break off ; withdraw one's love from ; stop loving  FR: rompre ; se séparer
ตัดสวาท[tat sawāt] (v, exp) EN: cast off (a lover) ; jilt
โยนทิ้ง[yōnthing] (v) EN: toss away ; throw something away ; cast away ; cast aside ; cast off  FR: jeter ; se débarasser de

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top