ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-candor-

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -candor-, *candor*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
candor(n) ความตรงไปตรงมา, Syn. candour, openness, forthrightness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
candor(แคน'เดอะ) n. ภาวะเปิดเผย, ภาวะตรงไปตรงมา, ความยุติธรรม, สีขาว, ความบริสุทธิ์, ความใจดี, Syn. openness, Ant. bias

English-Thai: Nontri Dictionary
candor(n) การเปิดเผย, น้ำใสใจจริง

WordNet (3.0)
candor(n) the quality of being honest and straightforward in attitude and speech, Syn. directness, frankness, forthrightness, candour, candidness
fairness(n) ability to make judgments free from discrimination or dishonesty, Syn. candour, candor, fair-mindedness, Ant. unfairness

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Candor

n. [ Written also candour. ] [ L. candor, fr. candëre; cf. F. candeur. See candid. ] [ 1913 Webster ]

1. Whiteness; brightness; (as applied to moral conditions) usullied purity; innocence. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Nor yor unquestioned integrity
Shall e'er be sullied with one taint or spot
That may take from your innocence and candor. Massinger. [ 1913 Webster ]

2. A disposition to treat subjects with fairness; freedom from prejudice or disguise; frankness; sincerity. [ 1913 Webster ]

Attribute superior sagacity and candor to those who held that side of the question. Whewell. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're all impressed with your candor and your stamina.เอโรเว เราประทับใจทั้งหมดที่มี น้ำใสใจจริงของคุณ และความแข็งแกร่งของคุณ Contact (1997)
What's my secret? Frankly, dear... Forgive my candor.สูตรลับของฉันนะเหรอ ขอโทษที่ตอบตรงๆ Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
I'm hoping that it'll be that of a cascade of candor.ผมเพียงหวังว่าท่าน จะไหลหลั่งดั่งสายน้ำตก Frost/Nixon (2008)
From here on out, you'll have complete and utter candor from both of us.จากนี้ไปคุณจะได้รับความเปิดเผยที่สุด ระหว่างเราทั้งคู่ Scandal (2012)
I appreciate your candor.ผมประทับใจที่พูดกันตรง ๆ Bunny Therapy (2012)
Candor runs the risk of brooking discontent.ใช้ความตรงไปตรงมาควบคุมความเสี่ยง ของการอดทนกับเรื่องที่ไม่น่าพอใจ Forgiveness (2012)
Thank you for your candor.ขอบคุณสำหรับความตรงไปตรงมาค่ะ Collusion (2013)
A candor and an honesty that's worthy of respect....a candor and an honesty that's worthy of respect. Gone Girl (2014)
Erudite, Dauntless, Amity, Candor, Abnegationเกิดขึ้นได้เพราะว่าระบบแยกแยะของเรา Insurgent (2015)
-Im not going with you guys. -What? To Candor.ผมจะไม่ไปกับพวกคุณ อะไรนะ? Insurgent (2015)
I know where the remaining Dauntless are hiding. -Where? -They took shelter in Candor.ฉันรู้ว่าผู้กล้าหาญที่เหลือซ่อนอยู่ที่ไหน Insurgent (2015)
I take it you're setting out to Candor in the morning? Yeah.เธอจะไปหาผู้กล้าหาญในตอนเช้าใช่ไหม Insurgent (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
candorHe does not, in short, write with the candor of man who is completely confident of his thesis.
candorI'm going to speak to you with utmost candor so I want you to take everything I'm about to say at face value.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เปิดเผย[poētphoēi] (adv) EN: openly ; frankly ; candidly ; with candour = with candor (Am.)   FR: ouvertement ; franchement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
candor

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufrichtigkeit { f }candor [ Am. ]; candour [ Br. ] [Add to Longdo]
Offenheit { f }candor [ Am. ]; candour [ Br. ] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
率直(P);卒直[そっちょく, socchoku] (adj-na, n) frankness; candour; candor; openheartedness; directness; (P) #17,196 [Add to Longdo]
虚心平気[きょしんへいき, kyoshinheiki] (n, adj-na, adj-no) with an open and calm mind; without reserve; with utmost candor; with no preconceived notions [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top