ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-burlesque-

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -burlesque-, *burlesque*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
burlesque(n) การล้อเลียนที่ตลก, Syn. spoof, parody

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
burlesque(เบอร์เลสค์') { burlesqued, burlesquing, burlesques } n. ความเรียง (ละคร/กวีนิยาย) ตลก, การล้อเลียน, ภาพล้อ adj. ล้อเลียน, เกี่ยวกับละครตลก vt. ล้อเลียน, Syn. takeoff

English-Thai: Nontri Dictionary
burlesque(adj) ชวนหัว, ตลก, ล้อเลียน
burlesque(n) ภาพล้อ, ละครตลก, ละครชวนหัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
burlesqueเรื่องขบขันล้อเลียน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Blair wants to be a princess, and your greatest achievement is owning part of a Burlesque club.แบร์อยากจะเป็นเจ้าหญิง และความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของนายคือเป้นเจ้าของคลับ Never Been Marcused (2008)
It's burlesqueIt's burlesque Burlesque (2010)
But this is the Burlesque Lounge.แต่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ของ เบอร์เลสก์ เลาจน์ Burlesque (2010)
They're part of Kitty's burlesque troupe.- รู้ พวกเขาเป็นลูกทีมตลกของคิตตี้ A Deadly Affair (2010)
He runs the burlesque with me.- เขาดูแลร่วมกับฉัน A Deadly Affair (2010)
It's like a bad joke-- a sculptor, a vending machine salesman and a chemistry teacher walk into a burlesque bar.It's like a bad joke-- a sculptor, a vending machine salesman and a chemistry teacher walk into a burlesque bar. A Deadly Affair (2010)
No, but I doubt that any of them have performed in a burlesque club. Louis knows all about my past.บางคนแสดงว่าตัวเองอยู่ในคลับที่ไม่มีจริง หลุยส์ทราบเรื่องอดีตของหม่อมฉันทุกอย่าง The Princesses and the Frog (2011)
I managed to get three front-row seats to the burlesque show at the Borgata, also reservations at a premium table at the X Club with bottle service.ผมได้บัตร 3 ใบ แถวหน้าด้วย โชว์ตลกของบอร์กาต้า แถมยังจองที่นั่ง แบบพรีเมี่ยมเอาไว้ Heartbreak Hotel (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตลก[talok] (adj) EN: funny ; comical ; farcical  FR: comique ; amusant ; drôle ; cocasse ; burlesque ; marrant (fam.) ; drolatique (litt.)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
burlesque

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
burlesque
burlesqued
burlesques

WordNet (3.0)
burlesque(n) a theatrical entertainment of broad and earthy humor; consists of comic skits and short turns (and sometimes striptease)
burlesque(adj) relating to or characteristic of a burlesque
parody(n) a composition that imitates or misrepresents somebody's style, usually in a humorous way, Syn. takeoff, sendup, spoof, travesty, pasquinade, lampoon, burlesque, put-on, charade, mockery
spoof(v) make a parody of, Syn. parody, burlesque

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Burlesque

a. [ F. burlesque, fr. It. burlesco, fr. burla jest, mockery, perh. for burrula, dim. of L. burrae trifles. See Bur. ] Tending to excite laughter or contempt by extravagant images, or by a contrast between the subject and the manner of treating it, as when a trifling subject is treated with mock gravity; jocular; ironical. [ 1913 Webster ]

It is a dispute among the critics, whether burlesque poetry runs best in heroic verse, like that of the Dispensary, or in doggerel, like that of Hudibras. Addison. [ 1913 Webster ]

Burlesque

n. 1. Ludicrous representation; exaggerated parody; grotesque satire. [ 1913 Webster ]

Burlesque is therefore of two kinds; the first represents mean persons in the accouterments of heroes, the other describes great persons acting and speaking like the basest among the people. Addison. [ 1913 Webster ]

2. An ironical or satirical composition intended to excite laughter, or to ridicule anything. [ 1913 Webster ]

The dull burlesque appeared with impudence,
And pleased by novelty in spite of sense. Dryden. [ 1913 Webster ]

3. A ludicrous imitation; a caricature; a travesty; a gross perversion. [ 1913 Webster ]

Who is it that admires, and from the heart is attached to, national representative assemblies, but must turn with horror and disgust from such a profane burlesque and abominable perversion of that sacred institute? Burke. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Mockery; farce; travesty; mimicry. [ 1913 Webster ]

Burlesque

v. t. [ imp. & p. p. Burlesqued p. pr. & vb. n. Burlesquing ] To ridicule, or to make ludicrous by grotesque representation in action or in language. [ 1913 Webster ]

They burlesqued the prophet Jeremiah's words, and turned the expression he used into ridicule. Stillingfleet. [ 1913 Webster ]

Burlesque

v. i. To employ burlesque. [ 1913 Webster ]

Burlesquer

n. One who burlesques. [ 1913 Webster ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バーレスク[ba-resuku] (n) burlesque; (P) [Add to Longdo]
戯け芝居[おどけしばい, odokeshibai] (n) comedy; burlesque [Add to Longdo]
茶番狂言[ちゃばんきょうげん, chabankyougen] (n) farce; burlesque; low comedy [Add to Longdo]
茶番劇[ちゃばんげき, chabangeki] (n) burlesque; low comedy; farce [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top