ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-เจ้าหนี้-

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เจ้าหนี้-, *เจ้าหนี้*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ้าหนี้(n) creditor, Ant. ลูกหนี้, Example: ผู้หญิงที่กำลังเดินมาหาเรานั้นเป็นเจ้าหนี้ของเราเอง, Thai Definition: ผู้มีสิทธิที่จะเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้, Notes: (กฎหมาย)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เจ้าหนี้น. เจ้าของหนี้
เจ้าหนี้ผู้ขายเชื่อหรือให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้
เจ้าหนี้บุคคลซึ่งมีมูลหนี้เหนือบุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งเรียกว่า ลูกหนี้ และมีสิทธิที่จะเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้.
เจ้าหนี้บุริมสิทธิน. บุคคลผู้ซึ่งมีสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ในการที่จะได้รับชำระหนี้อันค้างชำระแก่ตนจากทรัพย์สินนั้นก่อนเจ้าหนี้อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด.
เจ้าหนี้มีประกันน. เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ในทางจำนอง จำนำ หรือสิทธิยึดหน่วง หรือเจ้าหนี้ผู้มีบุริมสิทธิที่บังคับได้ทำนองเดียวกับผู้รับจำนำ.
เจ้าหนี้ร่วมน. บุคคลหลายคนซึ่งมีสิทธิเรียกร้องการชำระหนี้โดยแต่ละคนอาจจะเรียกให้ชำระหนี้โดยสิ้นเชิงได้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
creditorเจ้าหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judgment creditorเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obligeeเจ้าหนี้ตามสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preferred creditorเจ้าหนี้ผู้มีบุริมสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
single creditorเจ้าหนี้มีประกันเหนือหลักทรัพย์รายเดียว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
double creditorเจ้าหนี้มีประกันเหนือหลักทรัพย์สองราย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joint creditorเจ้าหนี้ร่วม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plurality of creditorsเจ้าหนี้หลายคน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unsecured creditorเจ้าหนี้ไม่มีหลักประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Account payableเจ้าหนี้การค้า [การบัญชี]
Bill payableเจ้าหนี้ตั๋วเงิน [การบัญชี]
Loan payableเจ้าหนี้เงินกู้ [การบัญชี]
Note payableเจ้าหนี้ตั๋วเงินจ่าย [การบัญชี]
Trade account payableเจ้าหนี้การค้า [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's not one of Hindley's creditors, is it?ไม่ใช่เจ้าหนี้ของฮินด์ลีย์หรอก ใช่ไหม Wuthering Heights (1992)
I'm only an 8 1 I2, but I wear a 1 0 for comfort, I swear!เค้าไม่ได้บอกคุณเหรอ พวกนี้คือเจ้าหนี้นอกระบบน่ะ Hero (1992)
After you left, the creditors came everyday chasing their debtsหลังจากท่านจากไป พวกเจ้าหนี้ก็แห่กันมา ทวงหนี้ไม่เว้นแต่ละวันเลย Fearless (2006)
The debt sharks are always following me around? How could anyone possibly be happy?พวกเจ้าหนี้มักชอบมาตามฉันอยู่เรื่อยๆ ใครจะไปมีความสุขได้ล่ะ Bomui walcheu (2006)
If you're broke, ฉันให้คุณยืมเงินได้นิดหน่อยนะ คุณเป็นเจ้าหนี้ฉัน Alone (2007)
Yeah.ใช่จ้ะ สิ่งที่ต้องทำก็คือ \ ไปหาเจ้าหนี้เธอ Cassie (2007)
Your father's company was visited by creditors.บริษัทของพ่อคุณถูกเจ้าหนี้ทวงอยู่หลายครั้ง คุณจะต้องหามาให้ได้ Eiga: Kurosagi (2008)
Your investors are here.เจ้าหนี้ของนายมาที่นี่ Knight Rider (2008)
More than once he's paid his debts offเขามีเจ้าหนี้มากกว่า 1 คน The Damage a Man Can Do (2008)
By eliminating people for his bookie.ด้วยการกำจัดคนให้เจ้าหนี้เขา The Damage a Man Can Do (2008)
Well, by the end of the day, we should be able to pay off our creditors, give Bree back the $20, 000 that we owe her and have enough to live on for... 45 minutes.คือ ก่อนจะหมดวันนี้ เราน่าจะสามารถจ่ายเงินเจ้าหนี้ได้หมด คืนเงินบรีที่เราเป็นหนี้อยู่ 20000 ดอลล่า Crime Doesn't Pay (2009)
Dad's been kidnapped by a loan shark.พ่อโดนเจ้าหนี้จับตัวไป Episode #1.12 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้าหนี้[jaonī] (n) EN: creditor ; obligee  FR: créancier [ m ] ; créancière [ f ]
เจ้าหนี้จำนอง[jaonī jamnøng] (n, exp) EN: mortgagor

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
creditor(n) เจ้าหนี้, Syn. lender, lessor
loaner(n) ผู้ให้ยืม, See also: เจ้าหนี้
usurer(n) เจ้าหนี้, See also: นายทุน, Syn. moneylender, pawnbroker, lender, Ant. borrower

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
creditor(เครด'ดิทเทอะ) n. เจ้าหนี้, ผู้เป็นเจ้าหนี้
loaner(โลน'เนอะ) n. ผู้ให้ยืม, เจ้าหนี้

English-Thai: Nontri Dictionary
creditor(n) เจ้าหนี้, ผู้ให้เครดิต

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
trade account payable(n) เจ้าหนี้การค้า

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top