ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-เงื่อนไข-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เงื่อนไข, *เงื่อนไข*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงื่อนไข(n) condition, See also: agreement, restriction, term, Syn. ข้อแม้, ข้อจำกัด, ข้อตกลง, Example: เรามีเงื่อนไขทางสังคมว่าต้องเคารพในสิ่งของของผู้อื่น, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: (กฎ) ข้อความอันบังคับไว้ให้นิติกรรมเป็นผลหรือสิ้นผล ต่อเมื่อมีเหตุการณ์อันไม่แน่นอนว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ในอนาคต

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เงื่อนไขน. ข้อแม้
เงื่อนไขข้อความอันบังคับไว้ให้นิติกรรมเป็นผลหรือสิ้นผลต่อเมื่อมีเหตุการณ์อันไม่แน่นอนว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ในอนาคต.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conditionเงื่อนไข [การแพทย์]
Conditionedเงื่อนไข [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What condition is it in? It looks nominal.เงื่อนไขอะไรมันคืออะไรบ้าง? 2010: The Year We Make Contact (1984)
On one condition.มีเงื่อนไขเดียว Return to Oz (1985)
But I have one condition. You must promise to marry me.แต่มีเงื่อนไขหนึ่งข้อ เธอต้องแต่งงานกับฉัน Vampire Hunter D (1985)
Okay, I'll talk to you, but one condition.เอาล่ะแมงจะพูดคุยกับคุณ แต่เงื่อนไขหนึ่ง Bloodsport (1988)
Announce a state of emergency, arrest all members of the executive council and remove them from the chain of command!ประกาศสถานะสภาวะฉุกเฉินและ จับกุมสมาชิกสภาทั้งหมด... ...และย้ายพวกเขาออกจาก เงื่อนไขของคำสั่ง! Akira (1988)
They failed, and it triggered the Fall of Tokyo.พวกเขาผิดพลาดและมันเป็น เงื่อนไขที่จะทำให้โตเกียวตกต่ำ Akira (1988)
I have a deal that allows you to stay on the land.แต่ฉันมีเงื่อนไขที่จะเสนอให้นายอยู่ต่อได้ Field of Dreams (1989)
And so we find that the conditions of war and of the warrior classes remained fundamentally unchanged in the 1, 500 years that separate the Trojan Wars from the battlefields of Charlemagne.และเราจะพบว่า เงื่อนไขของสงคราม และชนชั้นนักรบ พื้นฐานไม่เคยเปลี่ยนแปลง เวลา 1, 500 ปี แค่แยกสงครามโทรจัน The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
You're gonna grant me any three wishes I want, right? -Ah, almost. There are a few provisos, a couple of quid pro quosเจ้า ให้คำอธิษฐานข้า 3 ข้อที่ข้าต้องการ ใช่มั้ย อา เกือบหมด มีเงื่อนไขนิดหน่อย เป็นการเเลกเปลี่ยน Aladdin (1992)
Ah, provisos?อา เงื่อนไข? Aladdin (1992)
Ah, master-- there are a few addendas, some quid pro quo-อา นายท่าน มันมีเงื่อนไขเป็นการแลกเปลี่ยน Aladdin (1992)
[ Winston Churchill On Radio ] Yesterday morning, at 2:4 1 a.m., at General Eisenhower's headquarters, ที่กองบัญชาการนายพลไอเซนฮาวร์ นายพลโจดัลด์ลงนามยอมแพ้ไม่มีเงื่อนไข Schindler's List (1993)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เงื่อนไข[ngeūoenkhai] (n) EN: condition ; agreement ; restriction ; term ; stipulation ; proviso  FR: condition [ f ] ; exigence [ f ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
condition(n) เงื่อนไข, Syn. limitation, restriction
provision(n) เงื่อนไข, Syn. proviso
proviso(n) เงื่อนไข, Syn. provision
reservation(n) ข้อจำกัด, See also: เงื่อนไข, Syn. condition, proviso

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
条件[じょうけん, jouken] (n) เงื่อนไข

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top