ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-เงินรางวัล-

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เงินรางวัล-, *เงินรางวัล*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gratuityเงินรางวัล, เงินบำเหน็จ, ค่าตอบแทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've come to collect a bounty.ข้ามารับเงินรางวัลค่าหัว The Scorpion King (2002)
Are you here for the bounty, Seraph?จะมาล่าเงินรางวัลรึไงเซราฟ? The Matrix Revolutions (2003)
All she wants to do is go to Paris. Why give away a third of the reward money?สิ่งที่เธอต้องการคือไปปารีส ทำไมถึงโยนเงินรางวัลทิ้งไป? Anastasia (1997)
I refuse to budge until an answer occurs to you.ผมจะปฎิเสธเงินรางวัล จนกระทั่งจะได้คำตอบ Anastasia (1997)
Yet you want no reward?คุณยังไม่ต้องการเงินรางวัลอีกหรือ? Anastasia (1997)
Well, he's probably too busy spending his reward money as fast as he can.อ้อ เขาคงยุ่งกับการใช้จ่ายเงินรางวัล ให้เร็วที่สุดเท่าที่เขาทำได้ Anastasia (1997)
Bless us our Lord for these thy gifts which we're about to receive, from thy bounty through you, Lord.อวยพรเราพระเจ้าของเราสำหรับของขวัญของท่านเหล่านี้ที่เรากำลังจะได้รับ จากเงินรางวัลของท่านผ่านทางคุณลอร์ด อาเมน Cubeº: Cube Zero (2004)
I wanted you to make sure that Ray Mullen got his 23 grand.ฉันอยากแน่ใจว่า เรย์ มัลเลนได้เงินรางวัล 23, 000 นั่น Tabula Rasa (2004)
Uh, well, what about my winnings?เอ่อ แล้ว เงินรางวัลที่ผมชนะล่ะ Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
Here's another geography question for $1000.นี่คือคำถามทางภูมิศาสตร์อีกข้อ เงินรางวัล 1000 ดอลลาร์ Mr. Monk and the Game Show (2004)
Val birch is still in the lead with a grand total of $234, 000!วอล บริดยังเป็นผู้นำ พร้อมด้วยเงินรางวัลรวมทิ้งสิ้น 234, 000 ดอลลาร์ Mr. Monk and the Game Show (2004)
Moving on, let's go to our $1, 500 question.คำถามต่อไป เงินรางวัล1, 500 ดอลลาร์ Mr. Monk and the Game Show (2004)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've come to collect a bounty.ข้ามารับเงินรางวัลค่าหัว The Scorpion King (2002)
Are you here for the bounty, Seraph?จะมาล่าเงินรางวัลรึไงเซราฟ? The Matrix Revolutions (2003)
All she wants to do is go to Paris. Why give away a third of the reward money?สิ่งที่เธอต้องการคือไปปารีส ทำไมถึงโยนเงินรางวัลทิ้งไป? Anastasia (1997)
I refuse to budge until an answer occurs to you.ผมจะปฎิเสธเงินรางวัล จนกระทั่งจะได้คำตอบ Anastasia (1997)
Yet you want no reward?คุณยังไม่ต้องการเงินรางวัลอีกหรือ? Anastasia (1997)
Well, he's probably too busy spending his reward money as fast as he can.อ้อ เขาคงยุ่งกับการใช้จ่ายเงินรางวัล ให้เร็วที่สุดเท่าที่เขาทำได้ Anastasia (1997)
Bless us our Lord for these thy gifts which we're about to receive, from thy bounty through you, Lord.อวยพรเราพระเจ้าของเราสำหรับของขวัญของท่านเหล่านี้ที่เรากำลังจะได้รับ จากเงินรางวัลของท่านผ่านทางคุณลอร์ด อาเมน Cubeº: Cube Zero (2004)
I wanted you to make sure that Ray Mullen got his 23 grand.ฉันอยากแน่ใจว่า เรย์ มัลเลนได้เงินรางวัล 23, 000 นั่น Tabula Rasa (2004)
Uh, well, what about my winnings?เอ่อ แล้ว เงินรางวัลที่ผมชนะล่ะ Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
Here's another geography question for $1000.นี่คือคำถามทางภูมิศาสตร์อีกข้อ เงินรางวัล 1000 ดอลลาร์ Mr. Monk and the Game Show (2004)
Val birch is still in the lead with a grand total of $234, 000!วอล บริดยังเป็นผู้นำ พร้อมด้วยเงินรางวัลรวมทิ้งสิ้น 234, 000 ดอลลาร์ Mr. Monk and the Game Show (2004)
Moving on, let's go to our $1, 500 question.คำถามต่อไป เงินรางวัล1, 500 ดอลลาร์ Mr. Monk and the Game Show (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เงินรางวัลพิเศษ[ngoen rāngwan phisēt] (n, exp) EN: bonus  FR: prime [ f ] ; bonus [ m ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jackpot(n) เงินรางวัลจากการเล่นเกมหรือเสี่ยงโชค, Syn. prize, reward, bonanza
prize money(n) เงินรางวัล
purse(n) เงินรางวัลที่ได้จากการแข่งขันชกมวย
stakes(n) เงินรางวัลในการแข่งม้า
sweepstakes(n) เงินรางวัลในการพนัน, See also: เงินรางวัลสลากกินแบ่ง, Syn. prize money, reward
tip(n) เงินรางวัลพิเศษ, See also: เงินตอบแทนการบริการ, Syn. gift, reward

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fee(ฟี) { feeed, feeing, fees } n. ค่าธรรมเนียม, ค่าเล่าเรียน, เงินรางวัล, ค่าตอบแทน, ค่าบริการ. vt. ให้ค่าธรรมเนียม, Syn. stipend
gratuity(กระทู'อิที) n. ของขวัญ, เงินรางวัล
perquisite(เพอ'ควิซิท) n. เงินเพิ่ม, เงินรางวัล, เงินกำไรที่เป็นเศษเลย, สิ่งที่ได้มาโดยสิทธิพิเศษ, Syn. privilege
premium(พรี'เมียม) n. เบี้ยประกันภัย, ค่าธรรมเนียมนายหน้า, เงินแถม, เงินพิเศษ, เงินรางวัล, ค่าบริการ, เงินค่าจ้าง -Phr. (at a premium ในราคาที่สูงผิดปกติเป็นที่ต้องการ), Syn. reward, bonus
price(ไพรซฺ) n. ราคา, เงินรางวัล, รางวัล, ค่า, คุณค่า, มูลค่า, สิ่งที่แลกมา, ค่าตอบแทน. -Phr. (at any price) ไม่ว่าจะเสียเท่าไรก็ตาม -Phr. (beyond (without) price ซึ่งคำนวณค่าไม่ได้) vt. กำหนดราคา, ตั้งราคา, สอบถามราคา, See also: priceable adj. pricer n.
prize(ไพรซ) n. รางวัล, เงินรางวัล, ของด' ๆ , ทรัพย์เชลย, ลาภลอย, การแข่งขัน adj.ได้รับรางวัล vt. ตีราคาสูง, ประเมินค่าสูง, Syn. reward, award
reward(รีวอร์ด') n. รางวัล, เงินรางวัล, สิ่งตอบแทน vt. ให้รางวัล, ตอบแทน, ชดเชย, ทดแทน, See also: rewardable adj. rewardableness n. rewardably adv. rewarder n., Syn. pay, remuneration
stake(สเทด) n., vt. (วาง) เสาหลัก, เสาเข็ม, เสาหมุด, เสาบ้าน, หลัก, หมุด, หลักปักเขต, ทั่งไม้, เงินเดิมพัน, เงินรางวัล หรือผลประโยชน์ที่จะได้, ส่วนได้เสีย, การเสี่ยง, การแข่งม้า, หุ้นผลประโยชน์, การเผาทั้งเป็น vi. เล่นการพนันขันต่อ, พนัน, , See also: stakes n. เงินเดิมพัน
tip(ทิพ) n. ปลาย, ปลายแหลม, ปลายเรียว, ยอด, สุด, ส่วนที่อยู่ปลาย, ใบแทรกหนังสือ, งินตอบแทนเล็กน้อย, เงินรางวัล, คำแนะนำ, ข้อแนะนำ, การเคาะเบา ๆ , การตีเบา ๆ , การตีลูกกระโดด vt. ทำให้มีปลาย, จัดให้มีปลาย, ประดับปลาย, เอาปลายออก, ติดผนวกปลาย, ต่อปลาย, แทรก, เสริมปลาย, ทำให้เอียง

English-Thai: Nontri Dictionary
BOUNTY bounty hunter(n) นักล่าเงินรางวัล
gratuity(n) ของกำนัล, เงินรางวัล, ของขวัญ
jackpot(n) เงินรางวัล, เงินกองกลาง, เงินพนัน
premium(n) เงินค่าธรรมเนียม, เงินประกันภัย, เงินรางวัล, ค่าจ้าง
purse(n) กระเป๋าใส่เงิน, ถุงเงิน, เงินรางวัล, กระเป๋าถือ
reward(n) เงินรางวัล, รางวัล, ของตอบแทน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
despatch money[ดิสแพทชฺ มัน'นี] (n) เงินรางวัลที่ผู้ประกอบการขนส่งให้แก่คู่่สัญญา เพื่อเป็นค่าทำการขนถ่ายสินค้าออกจาก ระวางหรือตู้คอนเทนเนอร์ที่ปลายทาง ได้ฉับไวกว่าสัญญา

German-Thai: Longdo Dictionary
Kopfgeld(n) |das, nur Sg.| เงินรางวัลนำจับ, เงินรางวัล

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top