ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-จุดมุ่งหมาย-

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จุดมุ่งหมาย-, *จุดมุ่งหมาย*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จุดมุ่งหมาย(n) aim, See also: intention, purpose, objective, goal, Syn. จุดหมาย, Example: รัฐบาลมีจุดมุ่งหมายที่จะแก้ปัญหาการจราจรในช่วงเทศกาล, Thai Definition: จุดที่ต้องพยายามไปให้ถึง, จุดที่ตั้งใจจะให้บรรลุถึง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abreactive Purposesจุดมุ่งหมายในการระบายอารมณ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, kind of like old squares in a battle like you see on a calendar like the Battle of Waterloo.รู้นะ เหมือนพวกทหารในสนามรบ ที่เคยเห็นในปฏิทิน... อยางสงครามวอเตอร์ลู จุดมุ่งหมายคือ... Jaws (1975)
But you've all come to the same conclusions.แต่ทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน Gandhi (1982)
Destruction paths, payloads, aim points, bias, rate of burn, trajectories, telemetry.เส้นทางการทำลายน้ำหนักในการบรรทุกจุดมุ่งหมายอคติอัตราการเผาไหม้ไบมาตรวัดระยะไกล The Russia House (1990)
That's not the point of Christmaslandนั่นไม่ใช่จุดมุ่งหมายของเมืองคริสมาสต์ The Nightmare Before Christmas (1993)
Have you objections apart from your belief in my indifference?พ่อมีจุดมุ่งหมายอะไร นอกจากความเชื่อที่ว่าลูกไม่แยแสเขา Episode #1.6 (1995)
Aim where she falls.จุดมุ่งหมายที่เธอตก Princess Mononoke (1997)
Because everything that was meant to happen, does... eventually.เพราะทุกสิ่งมันมีจุดมุ่งหมายในท้ายสุด American Beauty (1999)
The aim being to bring the educational site to lifeจุดมุ่งหมายที่จะนำเป็นเว็บไซต์การศึกษาเพื่อชีวิต GTO (1999)
The people who came back helped us in this world... to find the meaning of life.ผู้คนที่ฟื้นกลับมาเป็นคนมาช่วยพวกเรา ช่วยให้พวกเรามีจุดมุ่งหมายในการมีชีวิตอยู่ เราต่างหากที่ต้องการความช่วยเหลือ Yomigaeri (2002)
There's no escaping reason, no denying purpose.เราไม่มีเหตุผลในการหลบหนี ไม่มีจุดมุ่งหมายปฏิเสธความประสงค์ The Matrix Reloaded (2003)
When I see three objectives, three captains, three ships I do not see coincidence.เมื่อผมเห็นจุดมุ่งหมาย 3 อย่าง/กัปตัน 3 คน/ยาน 3 ลำ ผมไม่ได้เห็นความบังเอิญ / ผมเห็นการเตรียมการมาอย่างดี The Matrix Reloaded (2003)
That is why I have made a goal, to make my heart harder, colder and stronger.นั่นเป็นเหตุว่าทำไมผลจึงต้องสร้างจุดมุ่งหมาย ที่จะทำให้หัวใจแข้มแข็งขึ้น เยือกเย็นขึ้นและอดทนยิ่งขึ้น Hoshi no koe (2002)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุดมุ่งหมาย[jutmungmāi] (v) EN: aim ; purpose ; intention ; objective ; goal  FR: objectif [ m ] ; but [ m ] ; intention [ f ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ambition(n) จุดมุ่งหมาย, See also: เป้าหมาย, Syn. gold, end
goal(n) จุดมุ่งหมาย, See also: ความมุ่งหมาย, ความประสงค์, จุดหมายปลายทาง, Syn. ambition, objective
motive(n) จุดมุ่งหมาย, See also: เป้าหมาย, วัตถุประสงค์, Syn. aim, goal, purpose
point(n) จุดประสงค์, See also: จุดมุ่งหมาย, Syn. aim, object, purpose
target(n) จุดมุ่งหมาย, See also: เป้า, จุดหมาย, เป้าหมาย, วัตถุประสงค์, Syn. aim
wherefore(n) เหตุผล, See also: จุดมุ่งหมายในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, Syn. reason

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
destination(เดสทะเน'เชิน) n. จุดหมายปลายทาง, จุดมุ่งหมาย, Syn. objective
sake(เซค) n. ผลประโยชน์, ความเห็นแก่.....วัตถุประสงค์, จุดมุ่งหมาย, มูลเหตุ, เหตุ, เหล้าสาเกของญี่ปุ่นทำจากข้าว., Syn. motive, purpose, aim
target(ทาร์'กิท) n. เป้า, เป้าหมาย, จุดมุ่งหมาย, โล่กลม, เป้าการเยาะเย้ย. vt. ตั้งเป้าหมาย, Syn. mark, bull's-eye, victim
view(วิว) n. ภาพ, ทิวทัศน์, ทัศนวิสัย, ทรรศนะ, สายตา, การมอง, การสังเกต, ข้อคิดเห็น, ทัศนคติ, จุดประสงค์, เจตนา, จุดมุ่งหมาย, การสำรวจทั่วไป, -Phr. (in view ภายในแนวสายตา ภายใต้การพิจารณา) -Phr. (in view of เมื่อพิจารณาถึงในเรื่องเกี่ยวกับ) vt. ดู, มอง, สังเกต, สำรวจ, ตรวจสอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
aim(n) การเล็ง, จุดประสงค์, จุดมุ่งหมาย
destination(n) จุดหมายปลายทาง, จุดมุ่งหมาย, เป้าหมาย
objective(n) วัตถุประสงค์, จุดมุ่งหมาย, เป้าหมาย, ที่หมาย
purposely(adv) โดยเจตนา, โดยมีจุดมุ่งหมาย, โดยมีเป้าหมาย
target(n) เป้า, โล่กลม, จุดมุ่งหมาย

German-Thai: Longdo Dictionary
die Ellbogen einsetzen(phrase) ไม่คำนึงถึงบุคคลอื่นในยามที่ต้องการจะทำอะไรให้บรรลุจุดมุ่งหมาย, Syn. die Ellbogen gebrauchen
die Ellbogen gebrauchen(phrase) ไม่คำนึงถึงบุคคลอื่นในยามที่ต้องการจะทำอะไรให้บรรลุจุดมุ่งหมาย, Syn. die Ellbogen einsetzen
sakral(adj) ที่มาจากเหตุผลทางศาสนา, ที่มีจุดมุ่งหมายทางศาสนา เช่น ein sakraler Gesang, See also: A. weltlich, profan, Syn. heilig

French-Thai: Longdo Dictionary
approcher(vi) ใกล้เข้ามา, กระชั้นชิดเข้ามา เช่น 1° appprocher du but = ใกล้ถึงจุดมุ่งหมาย 2° le printemps approche = ฤดูใบไม้ผลิใกล้เข้ามาแล้ว 3° la nuit approche = จวนจะมืดแล้ว
fin, -s(n) la, = ตอนจบ, ตอนสุดท้าย , (but)จุดมุ่งหมาย, ความตั้งใจ, เป้าหมาย เช่น à la fin mai = ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม , sans fin = ไม่มีที่สิ้นสุด, ไม่จบสิ้น, Ant. début, commencement

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top