Search result for

-คุณลักษณะ-

(23 entries)
(0.0293 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: คุณลักษณะ, *คุณลักษณะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุณลักษณะ[N] characteristic, See also: property, quality, nature, performance, attribute, Syn. คุณสมบัติ, คุณค่า, Example: น้องชายของท่านประธานบริษัทไม่มีคุณลักษณะของความเป็นผู้นำเลย, Count unit: ข้อ, Thai definition: เครื่องหมายหรือสิ่งที่ชี้ให้เห็นความดีหรือลักษณะประจำ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คุณลักษณะ(คุนนะ-) น. เครื่องหมายหรือสิ่งที่ชี้ให้เห็นความดีหรือลักษณะประจำ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
attributeคุณลักษณะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
attributeคุณลักษณะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If they had MCS, it should show up fairly obviously in their bones.ถ้าพวกเขาเป็นโรค MCS มันก็จะแสดงคุณลักษณะออกมาชัด ในโครงกระดูกพวกเขา Harbingers in a Fountain (2009)
Amazing, but many of these characters are incomplete.น่าตื่นใจมาก แต่คุณลักษณะ ตรงนี้ยังไม่เรียบร้อย A Night at the Bones Museum (2009)
You described your experience as "impressionistic flashes of reality."คุณอธิบาย ประสบการณ์ของคุณ มีคุณลักษณะอย่างน่าประทับใจ อย่างเหนือความเป็นจริง Gimme Some Truth (2009)
If that doesn't qualify us for Godhood, tell me what does.นั่นไม่ใช่้คุณลักษณะของเรา ที่เทียบเท่าพระเ้จ้าแล้วล่ะก็ บอกผมมาสิ มันคืออะไรกันล่ะ? Playing Cards with Coyote (2009)
Look, you have many fine qualities, Vincent.ดูนะ คุณมีคุณลักษณะ ที่ดีหลายอย่าง วินเซนท์ Burlesque (2010)
And then you've got some iffy qualities.แล้วคุณก็ยังมีคุณลักษณะ บางอย่างที่น่าเคลือบแคลงใจ Burlesque (2010)
It took a man of his charisma and passion to achieve that.คนมาใหม่ต้องเป็นคนที่มี คุณลักษณะผู้นำอย่างสูงส่ง และต้องมีความปรารถนา บรรลุข้อตกลงนี้ด้วย Day 8: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2010)
So I was able to clarify the chemiluminescent signature of the materials being dumped in the video.ผมเลยตรวจหาคุณลักษณะของ สารเคมีพวกนั้นที่ถูกทิ้งไว้ในวิดีโอ The X in the File (2010)
Do share certain traits. Uh...มีคุณลักษณะเหมื่อน ๆ กัน เอ่อ... The Uncanny Valley (2010)
?กา่รแสดงคุณลักษณะจำนวนนับ ของคุณ The Robotic Manipulation (2010)
An important feature of this process of inflation is that when inflation stops, it doesn't stop all over at the same time.แต่อัตราเงินเฟ้อมีอีก ความหมายหัวปั่น น่าจะมีมากกว่าหนึ่งจักรวาล คุณลักษณะที่สำคัญของกระบวน การของอัตราเงินเฟ้อนี้ Is There a Creator? (2010)
It shows novel characteristics and appears to be chimeric in origin.มันมีคุณลักษณะแบบที่ไม่เคยพบมาก่อน/N และไม่รู้ว่าต้นกำเนิดมาจากที่ใด Contagion (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คุณลักษณะ[n.] (khunnalaksana) EN: characteristic ; property ; quality ; nature ; performance ; attribute   FR: qualité [f] ; aptitude [f] ; caractéristique [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attribute[N] คุณลักษณะ, See also: คุณสมบัติ, Syn. quality, property, characteristic
character[N] คุณลักษณะ, See also: คุณประโยชน์, Syn. fiber, fibre
color[N] ลักษณะภายนอก, See also: คุณลักษณะ, Syn. hue, appearance, guise, colour, coloring, colouring
colour[N] ลักษณะภายนอก, See also: คุณลักษณะ, Syn. hue, appearance, guise, colour, coloring, colouring
property[N] คุณสมบัติ, See also: คุณลักษณะ, Syn. attribute, feature
quality[N] คุณลักษณะ, See also: คุณสมบัติ, Syn. attribute, character, feature

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top