ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-การขับเคลื่อน-

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การขับเคลื่อน-, *การขับเคลื่อน*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hydraulic driveการขับเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิก [TU Subject Heading]
Pilotingการขับเคลื่อน [TU Subject Heading]
Ship propulsion, Electricการขับเคลื่อนเรือด้วยระบบไฟฟ้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Behind it was the dynamic Adenoid Hynkel, whose genius ran the nation, whose ceaseless activity kept him occupied every moment of the day.เบื้องหลัง ซึ่งเต็มไปด้วยขุมพลังแห่ง อดีนอย เฮนเคน ผู้มีพลังในการขับเคลื่อนประเทศ ทำงานโดยไม่หยุดหย่อน แม้ทุกวันจะมีแต่ความวุ่นวาย The Great Dictator (1940)
Ion drive will engage in T minus 10 minutes.-การขับเคลื่อนจะเริ่มในอีก 10 นาที Event Horizon (1997)
Pre-dive checklist. O2 sensors calibrated?ตรวจรายการขับเคลื่อนพื้นฐาน เซนเซอร์ค่าวัด ออกซิเจนขึ้นไหม? The Cave (2005)
i traced stovsky to the jet propulsion laboratory in pasadena.ผมติดตามสโตว์สกี้ไป ถึงห้องทดลองการขับเคลื่อนเคลื่องบิน ในพาซาเดน่า Dr. Feelgood (2007)
Each stage of experience is really the exception to the rule because the conditions there that made trade mobilization to the Middle East successful weren't present in the developing countries.แต่ละขั้นของประสบการณ์ คือข้อยกเว้นของกฎอย่างแท้จริง เพราะเงื่อนไขของที่นั่น ที่ทำให้การขับเคลื่อนทางการค้า กับ ทางตะวันออกกลางประสบความสำเร็จ The Visitor (2007)
I have spoken to you from this office where so many decisions have been made that have shaped the history of our nation.ที่ผมพูดกับท่านจากทำเนียบขาว ที่ซึ่งถูกใช้ในการตัดสินใจต่างๆ ในการขับเคลื่อน ประวัติศาสตร์ของชาติเรา Frost/Nixon (2008)
With a proposal to reinvent the wheel. New resources...กับการนำเสนอรูปแบบใหม่ของการขับเคลื่อน S.O.B. (2009)
Navigation, propulsion.ระบบนำทาง การขับเคลื่อน Life (2009)
The lubricant in the fracture contains hexane silicone, mineral oil and propellant.สารหล่อลื่ืนที่ว่า ประกอบด้วยเฮ็กเซน ซิลิกอน น้ำมันแร่ สารเร่งการขับเคลื่อน The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
As Dr Myhill indicated, our speciality is proton-driven plasma-wakefield acceleration.อย่างที่ ดร.มายฮิล ได้กล่าวไป ความชำนาญพิเศษของเรา คือการเร่งสมรรถนะพลาสมา ในการขับเคลื่อนโปรตรอน A561984 (2009)
Continue with the repairs, beginning with navigation and propulsion.ดำเนินการซ่อมต่อไป เริ่มด้วยการระบบนำทาง และ การขับเคลื่อน Faith (2010)
Because Destiny didn't know it was here, the star's gravity well disrupted our propulsion systems, causing us to drop out of ftl prematurely.เพราะยานDestiny ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงนี้ไง แรงโน้มถ่วงบนดาวดีเยี่ยม ทำให้การขับเคลื่อนของพวกเรายุ่งยากน่ะสิ Faith (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jet propulsion(n) การขับเคลื่อนด้วยแรงดันของก๊าซ
locomotion(n) การเคลื่อนไหว, See also: การขับเคลื่อน
propulsion(n) การขับเคลื่อน, Syn. impulsion
roadability(n) การขับเคลื่อนได้ดีบนถนนหนทางที่ไม่ดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hydraulic(ไฮดรดล'ลิค) adj. ซึ่งใช้น้ำในการขับเคลื่อน, ซึ่งใช้น้ำภายใต้ความกดดัน, เกี่ยวกับhydraulics, แข็งตัวเมื่อผสมกับน้ำ (เช่น ซีเมนต์)
propulsion(โพรพัล'เชิน) n. การขับดัน, การขับเคลื่อน, แรงขับดัน, แรงขับเคลื่อน, แรงขับดัน, แรงขับเคลื่อน., See also: propulsive, propulsory adj., Syn. propelling

English-Thai: Nontri Dictionary
propulsion(n) การดุน, การลากจูง, การแล่น, การขับเคลื่อน, แรงดัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
駆動[くどう, kudou] (n, vt) การขับเคลื่อน, ขับเคลื่อน

German-Thai: Longdo Dictionary
Fortbewegung(n) |die, pl. Fortbewegungen| การเคลื่อนที่(ของสิ่งมีชีวิตหรือยานพาหนะ), การขับเคลื่อน เช่น Liegeverhalten und Fortbewegung von Sau und Ferkeln., Obwohl die Stadt flach ist sind Inline-Skates eindeutig nicht für die Fortbewegung in Adelaide geeignet.

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top