ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*today,*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: today,, -today,-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Today, democracy, liberty and equality are words to fool the people.วันนี้ เสรีภาพ ประชาธิปไตย และความเสมอภาพ คำที่จะใช้หลอกประชาชน The Great Dictator (1940)
- That's just the trouble with the world today, you see?นั่นเป็นเพียงปัญหาเกี่ยวกับโลก วันนี้ Pinocchio (1940)
Today, on the same tracks, the sun shines.ในวันนี้ บนทางรถไฟสายเดิม ตะวันก็ส่องแสง Night and Fog (1956)
# I think it's today, yehฉันคิดว่ามันคือวันนี้ ใช่ Help! (1965)
# I think it's today, yehฉันคิดว่ามันคือวันนี้ ใช่ Help! (1965)
# But as from today, well I've got somebody that's newแค่ในขณะที่ตั้งแค่วันนี้ ก็ฉันมีคนที่ใหม่ Help! (1965)
# But as from today, well I've seen somebody that's newก็ที่ฉันเคยเห็นคนที่ใหม่ Help! (1965)
# But as from today, well I've seen somebody that's newก็ที่ฉันเคยเห็นคนที่ใหม่ Help! (1965)
This is today, and I'm still alive today.นี่คือวันนี้และฉันยังมีชีวิตอยู่ใน วันนี้ How I Won the War (1967)
Today, Pepperland goes bluely!วันนี้ เปเปอแลนด ไปจะบลู Yellow Submarine (1968)
It was twenty years ago today, Sgt. Pepper taught the band to playมันคือยี่สิบปีที่ผ่านมาในวันนี้ จีที เปเปอสอนวงดนตรีที่จะเล่น Yellow Submarine (1968)
Larry, if we make an effort today, we might be able to save August.เเลร์รี่ ถ้าเราพยายามกันวันนี่ เราอาจจะช่วยเดือนสิงหาฯ ไว้ได้ Jaws (1975)
Goddamn women today, they can't handle nothing.ผู้หญิงสมัยนี่ทําอะไรไม่เป็นเลย Jaws (1975)
-They're just going to kill you today, Jerry.วันนี้เขาฆ่าคุณแน่ Oh, God! (1977)
For today, you can borrow shoes from someone who has two pairs.สำหรับวันนี้, เธอขอยืมรองเท้า จากคนที่มีสองคู่ไปก่อน. Suspiria (1977)
You can move in today, if you like.ย้ายเข้ามาวันนี้ได้เลย ถ้าเธอต้องการ. Suspiria (1977)
He looks so happy today, doesn't he?วันนี้ดูเขามีความสุขมากเลย ว่ามั้ย Airplane! (1980)
Today, I see no ground in that for anything but shame.ตอนนี้มันไม่มีความหมายแล้ว นอกจากความขายหน้า Gandhi (1982)
The story went then, and and It may even go today, since nice stories tend to survive everything, that In spring, In Mlle's garden, three nights In a row, right after midnight, an accordion was heard.เรื่องราวได้ไปแล้วแล- ะและมันอาจจะไปในวันนี้, ตั้งแต่เรื่องราวที่ดีม- ีแนวโน้มที่จะรอดทุกอย่าง, ว่าในฤดูใบไม้ผลิในสวนของ Mlle, Idemo dalje (1982)
It's me third wake today, and I'm not finished.วันนี้ฉันเฝ้างานศพ สามรายแล้วนะ แล้วก็ยังมีอีก An American Tail (1986)
Today, we got money.วันนี้เรามีเงิน *batteries not included (1987)
And today, I'm gonna read it to you.วันนี้ ปู่จะอ่านให้หลานฟัง The Princess Bride (1987)
-How do you feel today, Dux?วิธีที่คุณรู้สึกในวันนี้ Dux? Bloodsport (1988)
At 2400 hours today, the Colonel is hereby stripped of his command and rank, and will be placed under arrest.ภายใน 2400 ชั่วโมงวันนี้ ท่านผู้พัน จะต้องปฎิบัติตามหนังสือคำสั่งนี้ และจะถูกจับกุมภายใต้สัญญานี้ Akira (1988)
You came today, right?นายเพิ่งมาวันนี้ใช่มั๊ย? Akira (1988)
Today, alas, I have bad news.วันนี้, อนิจจา, ฉันมีข่าวร้าย. Cinema Paradiso (1988)
Two weeks from today, we're coming down with our cameras to shoot a one-hour special.สองอาทิตย์จากวันนี้ เราจะเอากล้อง... ...ไปถ่ายรายการพิเศษหนึ่งชม. Punchline (1988)
I was having a fun day today, a good day.วันนี้ผมกำลังมีความสุขอยู่เชียว Field of Dreams (1989)
You lost today, kid, but it doesn't mean you have to like it.วันนี้... . แกแพ้แล้ว, เด็กน้อย, Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
20 years ago, it was just a pipe dream. Today, it's our only hope.20 ปีที่ผ่านมามันเป็นเพียงแค่ฝันท่อ วันนี้มันเป็นความหวังเดียวของเรา The Russia House (1990)
You are wearing grey today, Barley.คุณจะสวมใส่วันนี้สีเทาข้าวบาร์เลย์ The Russia House (1990)
Today, my friends, that spell will endวันนี้, สหายทั้งหลาย คำสาปนั่นจะสิ้นสุด Mannequin: On the Move (1991)
Welcome to Agrabah, City of mystery, of enchantment, and the finest merchandise this side of the river Jordan, on sale today, come on down!ยินดีต้อนรับสู่อุคกราบาห์ นครแห่งความลี้ลับ แห่งความเคลิบเคลิ้ม และสินค้าค้าขายที่ดีที่สุดในแถบ แม่น้ำจอร์แดน เริ่มขายแล้ววันนี้ มาเลย! ดูนี่สิ! Aladdin (1992)
Morning, ladies. Getting into trouble a little early today, aren't we Aladdin?เจอปัญหาเร็วไปหน่อยนะ ว่าไหม อลาดิน Aladdin (1992)
Today, Edgar Linton asked me... to marry him.วันนี้ เอ็ดการ์ ลินตัน ขอให้ฉัน แต่งงานกับเขา Wuthering Heights (1992)
try it today, Terry?เราจะลองใช้มันวันนี้ได้มั้ย เทอร์รี่? The Lawnmower Man (1992)
It's so hot today, Jobe.มันร้อนนะวันนี้ โจ๊บ The Lawnmower Man (1992)
You done real good today, Lennie.วันนี้นายทำงานได้ดีจริง ๆ เลนนี่ Of Mice and Men (1992)
Today, today I actually found time to organize a thought.วันนี้ฉันมีเวลาครุ่นคิด... Schindler's List (1993)
- How are we today, miss?- วันนี้เป็นไงบ้างล่ะหนู Léon: The Professional (1994)
Today, I have a great surprise for you.วันนี้มีเรื่องเหลือเชื่อ Wild Reeds (1994)
Taking bets today, Red?การเดิมพันในวันนี้สีแดง? The Shawshank Redemption (1994)
I told my mother could go back today, but I'll miss her.ผมบอกแม่ผมว่ากลับไปวันนี้ก็ได้ แต่ผมจะคิดถึงท่าน Don Juan DeMarco (1994)
You saw this boy at 2:00 today, and now he's in Greece with his parents?คุณเห็นเด็กคนนี้ที่ 2: 00 ในวันนี้และตอนนี้เขาอยู่ในกรีซกับพ่อแม่ของเขา? The Birdcage (1996)
And today, for the first time, he really needs you.และในวันนี้เป็นครั้งแรกที่เขาต้องการจริงๆคุณ The Birdcage (1996)
The scene earlier today, when David Drumlin advisor to two Presidents and winner of the Nationalที่เกิดเหตุก่อนหน้านี้วันนี้ เมื่อเดวิด ดรัมลิน ที่ปรึกษาประธานาธิบดีสอง และผู้ชนะแห่งชาติ Contact (1997)
If we got here today, we'd know we're in hot water. We'd put this town on alert.ถ้าเรามาถึงที่นี่ในวันนี้เราจะรู้ว่าเราอยู่ใน น้ำร้อน เราต้องการใส่เมืองนี้ในการแจ้งเตือน Dante's Peak (1997)
But today, our prayers are answered.แต่วันนี้ คำอธิษฐานของเรา ได้รับการตอบรับแล้ว The Education of Little Tree (1997)
You're flying today, aren't you?You're flying today, aren't you? Gattaca (1997)
I don't know what your reputation is in this town, but after the shit you tried to pull today, you can bet I'll be lookin' into you.ผมไม่รู้หรอกว่าที่นี่ คุณใหญ่แค่ไหน แต่หลังจากนี้ไปแล้ว ผมจะมองหาแต่คุณคนเดียว Good Will Hunting (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
today, As I am off duty today, let's go to the beach.
today, As I didn't have time to go shopping today, I had to do with a sandwich for dinner.
today, As it is very hot today, I don't feel like studying.
today, As of today, we haven't had an answer from him.
today, At lunchtime today, our usual restaurant was closed because of a funeral in the family.
today, Because I am sick today, I want to absent myself from the company.
today, But today, a lot of young people are following her example.
today, Even today, however, women struggle against discrimination.
today, "'Fox's wedding'." "Er ...?" "Today, with an 81 percent likelihood, it will be clear skies but, depending on location, there will be sun showers."
today, He was absent from school today, as is often the case with him.
today, He will be back a week from today, that is, on December 10.
today, I can't treat you today, but I'll make up for it next week.
today, I feel better today, but I am not well enough to work.
today, I feel smart today, to a degree that is in proportion to the amount of good rest I had yesterday.
today, If he wanted to get to London today, he should leave now.
today, If it were Sunday today, we would go fishing.
today, If you go to a baseball game today, sellers are walking around with hot-water tanks.
today, I had an awful experience today, so I'm going to have a beer and go straight to bed.
today, I'll pay you back a week from today, that is, on July 21.
today, I'm a bit serious today, but please bear with me.
today, I'm busy today, otherwise I would accept.
today, "I'm going to see your father today, about career counselling." "You don't need to bother with that."
today, I'm very sleepy today, too.
today, In Germany today, antiviolence rallies took place in several cities, including one near Hamburg where three Turks were killed in an arson attack on Monday.
today, In the afternoon today, if arriving at the house, I intend to study.
today, I swear, John. As of today, I quit smoking.
today, It being rainy today, let's cancel our shopping.
today, It being Sunday today, we have no school.
today, I think It might rain today, but I could be wrong.
today, It is damp and cold today, isn't it?
today, It is hot today, is not is?
today, It is rather cold again today, but tomorrow we expect the temperature to rise.
today, It is very cold today, isn't it?
today, It is warm today, isn't it?
today, It is windy today, isn't it?
today, It's fair today, so we can work all day.
today, It's rather cold today, but I think it'll be fairly warm tomorrow.
today, It's very hot today, isn't it?
today, It will be done a week from today, that is, on May 3.
today, It will rain on and off today, so you'd better take your umbrella.
today, I was going to hand in my application form to the boss today, but he beat me to the punch.
today, Just like I thought, the contractor came back today, begging for more time.
today, My birthday is a month ahead today, that's to say, April 5th.
today, Right on schedule, that contractor came around today, begging for more time.
today, Speaking of students of today, I don't know their thinking.
today, That guy today, he's being too eccentric - I can't keep up with him.
today, There are jellyfish out there today, so watch out.
today, There was no fresh meat in the market today, so you'll have to content yourselves with something out of a tin.
today, Today, after riding, while grooming the horse I carelessly got my right foot trod on.
today, Today, even white-collar workers are confronted with great hardships.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不经一番风霜苦,哪有寒梅吐春芳[bù jīng yī fān fēng shuāng kǔ, nǎ yǒu hán méi tǔ chūn fāng, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ ㄧ ㄈㄢ ㄈㄥ ㄕㄨㄤ ㄎㄨˇ, ㄋㄚˇ ㄧㄡˇ ㄏㄢˊ ㄇㄟˊ ㄊㄨˇ ㄔㄨㄣ ㄈㄤ,                /               ] No bitterness today, no sweetness tomorrow; Without the winter's cold and wind, where would the sweet spring fragrance come from? [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
を限りに[をかぎりに, wokagirini] (exp) (See 声を限りに) as of the end of (today, this month, etc.); to make (today, etc.) the last (day) [Add to Longdo]
富貴浮雲[ふうきふうん, fuukifuun] (exp) Riches and honors are as fleeting as floating clouds; Fortune and fame are here today, gone tomorrow [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 To-day \To-day"\, adv. [AS. t[=o] d[ae]g. See {To}, prep., and
   {Day}.]
   On this day; on the present day.
   [1913 Webster]
 
      Worcester's horse came but to-day.    --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 To-day \To-day"\, n.
   The present day.
   [1913 Webster]
 
      On to-day
      Is worth for me a thousand yesterdays.  --Longfellow.
   [1913 Webster]
   [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top