ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*sorely*

S AO1 R L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: sorely, -sorely-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sorely(adv) อย่างมากมาย, See also: อย่างเร่งด่วน, อย่างเจ็บปวด, Syn. extremely, severely

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For I am sorely needed here at the ashram.ผมปฏิบัติธรรม... ...ที่นี่... ...ในอารามแห่งแสง Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Then I shall venture none... however sorely I am tempted.งั้นฉันก็ไม่กล้าเสี่ยงหรอก ยังไงฉันก็ไม่อยากถูกล่อลวงอย่างเจ็บแสบ Episode #1.6 (1995)
I am sorely afeared that we shall starve ere the spring breezes stir the land again.ฉันกลัวว่า เราอาจจะต้องอด จนกว่า ฤดูใบไม้ผลิจะมาถึงอีกครั้ง The Education of Little Tree (1997)
Lewis, you will be sorely missed.ลูอิส, เราจะระลึกถึงคุณอย่างยิ่ง. V for Vendetta (2005)
I'm sorely tempted to accept that offer...ข้ายังแหยง ที่จะยอมรับได้ว่ะ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
They pulled it for this man named mcsorely.เขาทำให้ชายที่ชื่อ แม็กซอร์ลี่ Chapter Two 'Lizards' (2007)
The fella you put through a wall was mcsorely's son.คนที่แกอัดติดกำแพงน่ะ เป็นลูกชายของ แม็กโซลี่ Chapter Two 'Lizards' (2007)
You'd have been sorely missed in the old cubicle, I can tell you that.คุณจะได้รับการพลาดอย่างมากในกุฏิเก่าผมสามารถบอกคุณได้ว่า Revolutionary Road (2008)
I think the chives will give it the bite it's so sorely lacking.ผมว่า กุ้ยช่าย ทำให้มันกินง่ายขึ้น Everybody Says Don't (2009)
Sorry, Mr Stark, do you honestly expect us to believe that that was a bodyguard in a suit that conveniently appeared, despite the fact that you sorely despise bodyguards?ประทานโทษ มิสเตอร์ สตาร์ค.. แต่คุณคิดว่าพวกเราควรจะเชื่อในสิ่งที่คุณพูดรึ? นั้นเป็นบอดี้การ์ดของผมที่สวมชุดเกราะ Iron Man 2 (2010)
If you think that I would let that monster Cunth... touch one hair on Vicki's head... then you're sorely mistaken.ถ้านายคิดว่าฉันจะให้ไอ้บ้า คานทร์ มาแตะวิคกี้ได้ละก็ นายคิดผิดแล้ว MacGruber (2010)
A woman of modest taste, sorely missed.พลาดชิบหาย อีนี่แม่งมีรสชาติเซ็กส์แค่พอประมาณ The Thing in the Pit (2010)
And if you think I am going to sit back and watch you throw your life away on a redheaded dead girl you are sorely mistaken.และถ้าลูกคิดว่า แม่จะทนนั่ง มองดูลูกใช้ชีวิต อยู่กับนังซากศพผมแดง ลูกคิดผิดแล้วล่ะ Evil Is Going On (2010)
You have gathered important people here, but the banquet is sorely lacking!ท่านได้รวบรวมคนสำคัญๆ มาที่นี่แล้วหรือ แต่ว่าคนยังไม่ค่อยมาเลยครับ Dong Yi (2010)
I am sorely disappointed.ข้าผิดหวังจริง Kim Soo Ro (2010)
That's not to say she wasn't sorely tempted.และนั่นไม่ได้บอกว่าเธอไม่ได้ถูกยั่วยุเลย I'll Swallow Poison on Sunday (2011)
But something tells me that I've been sorely misinformed.แต่บางสิ่งบอกฉันว่า ฉันคงได้รับข้อมูลมาผิดๆ Smells Like Teen Spirit (2011)
You fool. You are sorely mistaken.เจ้าสารเลว ชั้นคิดว่าแกเลือกคนผิดแล้ว Episode #1.20 (2011)
Sorely won.และชัยชนะ The Hunger Games (2012)
Yet for those less skilled, moving towards the mountains in the east would be sorely welcome.แต่สำหรับผู้ที่มีทักษะน้อย เคลื่อนไป ภูเขาอยู่ทางทิศตะวันออก จะเป็นอย่างมากยินดีต้อนรับ Fugitivus (2012)
He will be sorely missed.เขาจะพลาดอย่างมาก Chosen Path (2012)
No, and if you think I'm going to fall prey to your emotional extortion, you are sorely mistaken.ไม่, และถ้าคุณคิดว่าฉัน\ จะตกเป็นเหยื่อทาง อารมณ์ของคุณละก็ คุณคิดผิดมหันต์ Intuition (2012)
That's something the world sorely needs.และนั่นก็เป็นสิ่งที่โลกต้องการ The Avengers (2012)
He'll long be remembered and he'll be sorely missed.เขาจะยาวจะจำได้และ เขาจะพลาดอย่างมาก Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
I mean, if you think I'd allow him to commandeer the podium, you've sorely underestimated me.ฉันหมายถึง, ถ้าคุณคิดว่าฉันอนุญาต ให้เขายึดเวทีละก็ คุณดูถูกผมเหลือเกิน Truth: Part 1 (2013)
Ms. Thorne's been kind enough to throw in your mother's dormancy, and while security is acceptable for a typical Hamptons hobnob, it's sorely inadequate for a future presidential candidate, so we will be adding handheld metal detectorsมิสธอร์นใจดีมากแลวสำหรับการเป็นแม่ทูนหัว และในขณะที่ผู้รักษาความปลอดภัยเห็นชอบ สำหรับการเป็นตัวอย่างในการผูกมิตรกับเผศชาย Fear (2013)
He will be sorely missed.เราคงคิดถึงเขามาก Kingsman: The Secret Service (2014)
If you think your words will move your fellow noblemen to dissent, then you're sorely misled.หากคุณคิดว่าคำพูดของคุณจะย้าย ขุนนางเพื่อนของคุณที่จะขัดแย้ง แล้วคุณจะเข้าใจผิดอย่างมาก Last Knights (2015)
We sorely needed some new blood here.เรากำลังต้องการเพื่อนใหม่อยู่พอดี Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
If you think anything coming out of your mouth is gonna add to her credibility, you are sorely mistaken.คำพูดนายไม่ได้ช่วยให้เธอน่าเชื่อถือขึ้น Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SORELY S AO1 R L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sorely (a) sˈɔːliː (s oo1 l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
leidgeprüft { adj }sorely afflicted [Add to Longdo]
schlimm { adv }sorely [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うずうず[uzuuzu] (n, adv, vs) (on-mim) sorely tempted; itching to do something; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sorely \Sore"ly\, adv.
   In a sore manner; grievously; painfully; as, to be sorely
   afflicted.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sorely
   adv 1: to a great degree; "I missed him sorely"; "we were sorely
       taxed to keep up with them"
   2: in or as if in pain; "she moved painfully forward"; "sorely
     wounded" [syn: {painfully}, {sorely}] [ant: {painlessly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top