ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*eye contact*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: eye contact, -eye contact-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eye Contactการอยู่ในสายตาของกันและกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
... whenBenandIactuallymade real eye contact.... ตอนที่เบนกับฉัน สบตากันจริง ๆ The Story of Us (1999)
You've got to keep eye contact, and Snape wasn't blinking.ต้องจ้องไม่ให้คลาดสายตา สเนปจ้องตาไม่กระพริบ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
If Snape's cloak hadn't caught fire and broken my eye contact I would have succeeded.ถ้าเสื้อสเนปไม่ติดไฟ และเบนสายตาของฉันไป ฉันคงทำได้สำเร็จ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
- Eye contact.ผมไม่สนใจว่าจะได้ภาพหรือเปล่า... The Bourne Supremacy (2004)
Oh, and Scofield, just a heads up-- don't make eye contact with him.สกอฟิลด์ ! เงยหน้าไว้ แต่อย่าสบตามันล่ะ Cell Test (2005)
First, do not have eye contact, do not cut into her conversations.ข้อแรก ห้ามสบตา ห้ามขัดบทสนทนา Episode #1.1 (2006)
I don't wanna see any eye contact.ผมไม่อยากจะสบตากับใคร The Marine (2006)
Hence the 20-foot jackal staring at you. Don't make eye contact.อีกอย่าง หมาในสูง 20 ฟุตกำลังจ้องนาย อย่าไปสบตามัน Night at the Museum (2006)
How about we just make eye contact for five seconds?หรือจะสบตากันสักแค่ 5 วินาทีก็ได้ Saw III (2006)
I don't know. tone of voice. eye contact.ผมก็ไม่รู้.น้ำเสียง.การส่งสายตา Chapter One 'Four Months Later...' (2007)
Do not make eye contact.อย่าจ้องตามัน The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
Oh, he's avoiding eye contact.โอ้ คุณไม่กล้าสบตา Catching Out (2008)
You see, eye contact is a very powerful gauge.คืองี้ การสบตาเป็นเครื่องวัดที่มีอำนาจมาก 52 Pickup (2008)
Your friend, who you must have had some intense cross-cultural eye contact with was a terrorist a-hole, who turned out to be a coward who wanted to go to Disneyland.ไอ้เบื๊อกที่นายกำลังคร่ำครวญ อาลัยอาวรณ์อยู่นี่ มันเป็นผู้ก่อการร้าย ที่เสือกกลัวตายขึ้นมา เลยเกิดอยากมาเที่ยวดิสนีย์แลนด์ Body of Lies (2008)
Eye contact, flattery and lots of touching.ตาจ้องตา ประจบและสัมผัสเบา ๆ The House Bunny (2008)
I barely even make eye contact.แคลร์... Chapter Five 'Exposed' (2009)
But he's shy, avoids eye contact.แต่เขาเป็นคนขี้อาย เป็นพวกหลบสายตา เธอเคยถูกชวนออกไปข้างนอกด้วย Cold Comfort (2009)
Okay. "Avoid direct eye contact, and speak in a soft monotone. '"and speak in a soft monotone. Did You Hear About the Morgans? (2009)
Don't make eye contact. That's the wacko from the elevator.อย่าสบตาเธอนะ นั่นคนบ้าจากที่ลิฟท์ Jake... Another Little Piece of My Heart (2009)
Well, but this year, I told them we'd be here, and they all seemed pretty excited about it, except for that guy on six who never makes eye contact.อืม ถ้างั้นปีนี้ ผมจะบอกพวกเขาว่าเราจะอยู่ที่นี่ แล้วพวกเค้าก็ดูเหมือน ค่อนข้างจะตื่นเต้นกับมัน ยกเว้นแต่คนที่ชั้นหก ที่ไม่เคยแม้แต่จะสบตา How to Succeed in Bassness (2009)
And i am making eye contact, และฉันก็กำลังสบตาสื่อสารคุณ Introduction to Statistics (2009)
- just--just keep walking. don't make eye contact.ก้มหน้าเดินต่อไป อย่าได้ส่งสายตา Introduction to Statistics (2009)
He's looking. Don't make eye contact. He's kind of temperamental.เขามองอยู่ อย่าไปสบตา เขาอารมณ์เสียง่าย 17 Again (2009)
Avoid eye contact.อย่าไปมองตามัน Chuck Versus the Role Models (2010)
You know, I tried to make eye contact, but she just kind of kept pulling me in with this... this gaze.ฉันรู้ ฉันพยายามสบตาเธออยู่ แต่เธอเพิ่งจะกระชากฉันด้วย ด้วยสายตานี้ Chuck Versus the Living Dead (2010)
You're the one who taught me the value of making eye contact.คุณเป็นคนที่สอนฉัน คุณค่าของการสบตากัน The Beginning in the End (2010)
Hey, I taught you about eye contact, you taught me about evolution.ผมสอนคุณเรื่อง การสบสายตา และคุณสอนผมเรื่อง การวิวัฒนาการ The Beginning in the End (2010)
You've never even made eye contact with me.คุณแทบไม่เคยสบตากับผมเลย Duets (2010)
Make eye contact, shake his hand, and act as if you were strangers.สบตา และจับมือกับเขา และแสดงเหมือนกับว่าคุณคือคนแปลกหน้า Chuck Versus the Ring: Part II (2010)
You're old and you don't give a damn. Booyah! Don't make eye contact, and we'll be fine.นายแก่แล้ว นายไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้น อย่าสบตาพวกเขา แล้วทุกอย่างจะดีเอง Messianic Myths and Ancient Peoples (2010)
Sweetie... you avoided making eye contact with us all day yesterday.ที่รัก เมื่อวานเธอคอยหลบตา พวกเราตลอดเลยนะ Pleasant Little Kingdom (2010)
It's their instinct to try not to make eye contact.มันเป็นสัณชาตญาน ที่พวกเหยื่อจะไม่สบตาโจร Samaritan (2010)
She's keeping her head down and avoiding eye contact.เธอก้มหัวลง ไม่สบตาใคร รู้มั้ยว่าทำไม Reflection of Desire (2010)
Just from eye contact one can easily tell.ก็สื่อสารทางสายตาไง มันสามารถบอกได้นะ Episode #1.10 (2010)
You must never make eye contact.อย่าสบตาเด็ดขาด Episode #1.6 (2010)
He was right. I shouldn't have made eye contact.เหมือนที่แด วุงบอกเลย อย่าสบตาพวกเขา Episode #1.6 (2010)
Strong eye contact. Implied intimacy. You'll make your quotas.สบตา ตีสนิท น่าจะขายเก่ง Love & Other Drugs (2010)
None of you should be making eye contact with me.ไม่มีใครสบตาฉันซักคนเลย ไปได้แล้ว! Comeback (2011)
I think it's better when it doesn't involve eye contact.ชั้นคิดว่ามันดีกว่าถ้าไม่ต้องมองตากัน Sexy (2011)
I mean, I wouldn't know because, like Medusa, I try to avoid eye contact with her.หมายถึง ฉันรู้ เธอเหมือนนางงูเก็งกอง ฉันต้องคอยเลี่ยงสบตาเธอ Born This Way (2011)
There was no eye contact.ไม่ได้ใส่คอนแท็คเลนส์ The Zarnecki Incursion (2011)
He was hugging, smiling, making eye contact, and in 30 seconds, he hadn't made a reference to anything.เขากอด ยิ้ม สบตาขณะสื่อสาร และไม่มีการยกคำพูดอ้างอิงใดๆ เป็นเวลา 30 วิ. Critical Film Studies (2011)
They don't talk to me. They don't make eye contact.พวกเธอไม่พูดกับผม ไม่สบตา Secrets That I Never Want to Know (2011)
Well, I would say you had really good mastery of the material, excellent eye contact with the students, but your handwriting could use some improvement, though.มีปฏิสัมพันธ์ทางสายตากับนักเรียน แต่ลายมือยังต้องปรับปรุงอีกนิด Blind Dates (2011)
Just don't make eye contact.ก็แค่ อย่าสบตาใคร Roots (2011)
I'm gonna maintain eye contact and remember it's a conversation, not an interrogation.ฉันจะรักษาการสบสายตา และจำไว้ว่ามันคือการพูดคุย ไม่ใช่การสอบสวน Veiled Threat (2011)
Don't worry, if I see you in the halls Il make eye contact and I'll nod.ไม่ต้องห่วงถ้าเราเจอกัน ตรงทางเดิน หนูจะสบตาแล้วก้มหัวให้ I Am Unicorn (2011)
Did you give equal eye contact to all four quadrants of the audience?นายมองตาคนดูเท่ากัน ทั้งสี่มุมรึเปล่า Chuck Versus the Bearded Bandit (2011)
Pack of wolves, the alpha male maintains eye contact to assert dominance over the betas.ในฝูงหมาป่า จ่าฝูง จะใช้สายตาสะกดผู้ที่ด้อยกว่า Backstopped (2011)
I hope you appreciate that I have kept eye contact with you this whole time and made no reference to the fact that you are basically naked.ผมหวังว่าคุณจะชอบมันนะ สบตากับคุณตลอดเวลานี้ ทั้งๆ ที่รู้ดีว่า The 23rd (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สบตา(v) make eye contact, See also: meet someone's eyes, look someone in the eyes, Syn. มองตา, จ้องตา, Example: เขานั่งก้มหน้านิ่งไม่กล้าสบตาผมเลย

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
青睐[qīng lài, ㄑㄧㄥ ㄌㄞˋ,   /  ] to look at sb with firm eye contact; fig. to favor; good graces; think highly of sb #6,549 [Add to Longdo]
青眼[qīng yǎn, ㄑㄧㄥ ㄧㄢˇ,  ] to make firm eye contact with sb; fig. to favor; to respect; good graces; to think highly of sb #80,718 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイコンタクト[aikontakuto] (n) eye contact [Add to Longdo]
目を合わせる[めをあわせる, mewoawaseru] (exp, v1) to make eye contact [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eye contact
   n 1: a meeting of the eyes between two people that expresses
      meaningful nonverbal communication; "it was a mere glance,
      but the eye contact was enough to tell her that he was
      desperate to leave"
   2: contact that occurs when two people look directly at each
     other; "a teacher should make eye contact with the students"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top