ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*correctness*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: correctness, -correctness-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
correctness(n) ความถูกต้อง, See also: ความเที่ยงตรง, Syn. rightness, Ant. incorrectness, wrongness
incorrectness(n) ความไม่ถูกต้อง, Syn. wrongness, Ant. correctness

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
correctness proof๑. การพิสูจน์ความถูกต้อง๒. ข้อพิสูจน์ความถูกต้อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Political correctnessอุดมการณ์ทางการเมือง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Like it or not, P.C. is back, and it's bigger than ever.Political Correctness ist zurück, und zwar größer als je zuvor. Stunning and Brave (2015)
All that political correctness is pretty irritating anyway.Diese Political Correctness ist sowieso nur verlogen. I Spit on Your Grave: Vengeance is Mine (2015)
So, now ads are using PC for their own gains?Die Ads benutzen Political Correctness, um sich zu bereichern? PC Principal Final Justice (2015)
Um, and so it just creates so much havoc 'cause our culture has what's politically correct and then there's how people really, truly respond.Das schafft großes Chaos, denn es gibt die Political Correctness und dann die echten Reaktionen. Tony Robbins: I Am Not Your Guru (2016)
I don't understand this new political-correctness shit.Ich begreife diesen neuen Political-Correctness-Scheiß nicht. New York, I Love You (2017)
Now, I haven't figured out the weapon problem, and I know it's a lot to ask a jury, but the correctness of it came to me in my sleep and I am going to break this case.เวลานี้เหลือเพียงปัญหาเรื่องอาวุธปืนเท่านั้น ผมรู้ดีว่าคณะลูกขุนคงต้องถามถึงเรื่องนี้ ทั้งหมดนั้นคือความจริงที่เกิดขึ้น ผมเห็นมันจากความฝัน Match Point (2005)
And political correctness.และความถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง Paranormal Activity (2007)
Most importantly, it is about procedural correctness in the execution of unquestionable moral authority.โดยเฉพาะการแก้ไข การกระทำผิดศีลธรรม Hot Fuzz (2007)
For business reasons, okay, but for political correctness?Aus Geschäftsgründen, ok - aber wegen der Political Correctness? Johnny Cakes (2006)
I'm so sick of the Dean jamming his PC-ness down my throat.Ich hab es so satt, dass der Dekan mir seine Political Correctness reinwürgt. Comparative Religion (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
correctnessThe correctness of the information is doubtful.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความถูกต้อง(n) justice, See also: correctness, Syn. ความยุติธรรม, Example: เพราะยึดมั่นในหลักการอุดมคติสากลนิยม สหรัฐฯ จึงมักแสดงท่าทีแข็งกร้าวต่อฝ่ายผู้รุกราน และผดุงความถูกต้อง
ความผิดพลาด(n) error, See also: faulty, wrong, incorrectness, Syn. ข้อผิดพลาด, ความพลาดพลั้ง, ความบกพร่อง, Example: เรื่องนี้น่าจะตรวจสอบลึกลงไปว่าความผิดพลาดอยู่ตรงไหน
ความเที่ยง(n) accuracy, See also: correctness, exactitude, Syn. ความเที่ยงตรง, ความแม่นยำ, Ant. ความคลาดเคลื่อน, Example: การคิดคำนวณทางจีออเดซีจะทำได้ด้วยความเที่ยงละเอียดดีพอด้วยการใช้ทรงวงรี
ความแม่นยำ(n) accuracy, See also: exactness, correctness, precision, Syn. ความแม่น, Ant. ความคลาดเคลื่อน, ความพลาด, Example: นักกีฬายิงธนูมีความแม่นยำในการยิงเป้าเคลื่อนไหว, Thai Definition: สภาวะหรือคุณสมบัติที่ถูกต้อง เที่ยงตรง
ความไม่ถูกต้อง(n) incorrectness, See also: wrongness, inaccuracy, faulty, Ant. ความถูกต้อง
ความตรง(n) accuracy, See also: exactness, correctness, precision., Syn. ความเที่ยง, ความถูกต้อง, ความเที่ยงตรง, Ant. ความไม่ตรง, ความไม่ถูกต้อง, Thai Definition: สภาวะหรือคุณสมบัติที่ถูกต้องตามควรจะเป็นหรือที่คาดหมายไว้
ความเที่ยงตรง(n) accuracy, See also: correctness, exactitude, precision, Syn. ความถูกต้อง, ความแม่นยำ, Ant. ความไม่เที่ยง, ความไม่ถูกต้อง, Example: เครื่องพวกนี้จะใช้งานเฉพาะที่ต้องการรายละเอียดสูงส่งและความเที่ยงตรงของรูป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความแม่นยำ[khwām maenyam] (n) EN: accuracy ; exactness ; correctness ; precision  FR: précision [ f ] ; exactitude [ f ]
ความผิดพลาด[khwām phitphlāt] (n) EN: error ; faulty ; wrong ; incorrectness ; wrongness  FR: erreur [ f ]
ความถูกต้อง[khwām thuktǿng] (n) EN: accuracy ; rightness ; correctness ; exactness  FR: exactitude [ f ] ; validité [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
correctness

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
correctness
incorrectness

WordNet (3.0)
correctness(n) conformity to fact or truth, Syn. rightness, Ant. wrongness, incorrectness
correctness(n) the quality of conformity to social expectations, Ant. incorrectness
incorrectness(n) lack of conformity to social expectations, Ant. correctness
incorrectness(n) the quality of not conforming to fact or truth, Syn. wrongness, Ant. rightness, correctness

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Correctness

n. The state or quality of being correct; as, the correctness of opinions or of manners; correctness of taste; correctness in writing or speaking; the correctness of a text or copy.

Syn. -- Accuracy; exactness; precision; propriety. [ 1913 Webster ]

Incorrectness

n. The quality of being incorrect; lack of conformity to truth or to a standard; inaccuracy; inexactness; as, incorrectness may consist in defect or in redundance.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Korrektheit { f }; Genauigkeit { f }; Richtigkeit { f }correctness [Add to Longdo]
Unrichtigkeit { f }incorrectness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ひた, hita] (adj-na, adv, n) (1) direct; in person; frankness; honesty; simplicity; cheerfulness; correctness; being straight; (2) (See 当直) night duty; shift (e.g. in a factory); (P) #1,785 [Add to Longdo]
ポリティカルコレクトネス[poriteikarukorekutonesu] (n) political correctness [Add to Longdo]
至正[しせい, shisei] (n, adj-na) perfect correctness [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top