ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*comedian*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: comedian, -comedian-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
comedian(n) ตัวตลก, See also: ตัวละครตลก, Syn. entertainer, clown, buffon, jester, comic
comedian(n) นักแสดงตลก, Syn. entertainer, buffon, jester, performer
comedian(n) ผู้ที่มีลักษณะตลก, Syn. humorist, humourist, comic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
comedian(คะมี'เดียน) n. ตัวตลก, ผู้ที่มีลักษณะตลก, Syn. comedienne

English-Thai: Nontri Dictionary
comedian(n) ตัวตลก, จำอวด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Comediansนักแสดงชวนหัว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When you sit down, you want everything to be the "Back to the Future" screenplay.Comedian, ABC's "The Goldbergs" Man will, dass alles wie bei Zurück in die Zukunft ist. Back in Time (2015)
I have to say, that new comedian is really something.Ich muss schon sagen, dieser neue Comedian ist echt der Hammer. Look Who's Back (2015)
World War 2 wasn't that great, but now there's a new comedian on the march....nun ist allerdings ein neuer Comedian auf dem Vormarsch... Look Who's Back (2015)
-Are you a comedian or something?-Bist du ein Comedian oder so? Episode #1.4 (2015)
No, open the blue one or I will show Clementine video of you doing stand-up in fifth grade.Nein, mach das blaue auf, sonst zeige ich Clementine dein Video als Stand-up-Comedian in der 5. Klasse. College Stealing Santa Caroling (2015)
I do not sound like Richard Pryor doing an impression of a white guy.Ich klinge auf gar keinen Fall wie 'n schwarzer Comedian, der einen Weißen imitiert. Keanu (2016)
(IMITATING CLARENCE) "I do not sound like Richard Pryor "doing an impression of a white guy."Ich klinge auf gar keinen Fall wie 'n schwarzer Comedian, der einen Weißen imitiert. Keanu (2016)
That comedian that screamed a lot?- Der Comedian, der ständig rumschrie? Magic (2016)
I love being a stand-up comedian.Ich bin unheimlich gern Stand-up-Comedian. Tom Segura: Mostly Stories (2016)
"Huh? Comedian."Comedian. Tom Segura: Mostly Stories (2016)
"You're a comedian?""Sie sind Comedian?" Tom Segura: Mostly Stories (2016)
I said, "I'm a comedian."Ich bin Comedian. Tom Segura: Mostly Stories (2016)
I honestly don't know how Jeff Foxworthy does it.Ich weiß nicht, wie Comedians das hinkriegen. The Party (2016)
You're a comedian.Du bist ein Comedian. The Texan (2016)
He is one of Britain's top comedians and a jet-ski enthusiast.Diese Woche kann das nicht passieren, denn unser Gast kommt durch das Hafenbecken zu uns. Er ist einer der bekanntesten britischen Comedians und ein großer Jetski-Fan. Enviro-mental (2016)
As you may have noticed, the audience there applauding the tragic death of one of Britain's best-loved comedians, Jimmy Carr.Wie Sie gehört haben, beklatscht das Publikum den tragischen Tod... von Großbritanniens beliebtestem Comedian Jimmy Carr. Enviro-mental (2016)
For a comedian, it's like performing at Saturday Night Live or...Etwa wie Comedians, die bei Saturday Night Live auftreten. Bjarke Ingels: Architecture (2017)
Not as a comedian, as a door guy, taking tickets and barking for people to get in.Nicht als Comedian, als Türsteher, der Tickets abreißt und Leute anblafft hineinzugehen. Neal Brennan: 3 Mics (2017)
But I also started giving actual working comedians little tags for their act.Aber ich begann auch, tatsächlich arbeitenden Comedians kleine Ideen für ihren Gig zu geben. Neal Brennan: 3 Mics (2017)
As a comedian, I had to start from square one.Als Comedian musste ich ganz von vorne anfangen. Neal Brennan: 3 Mics (2017)
That's why you're the comedian.Deshalb bist du der Comedian. The Legend vs the Beast (2017)
This has been my dream since I started stand-up comedy, doing a special in New York City.Das ist mein Traum, seit ich Stand-up-Comedian bin: so eine Show in New York City. Trevor Noah: Afraid of the Dark (2017)
Comedians, little routines...Comedians, kleine Nummern... Archer Dreamland: Jane Doe (2017)
I... I wanna be a stand-up comedian.Ich will ein Stand-up-Comedian sein, The Muppets' Wizard of Oz (2005)
He's a right fucking comedian. Aren't you, Gerry?เขาเป็นนักแสดงตลกร่วมเพศขวา คุณไม่, Gerry? In the Name of the Father (1993)
I mean, it's like the stand-up comedian you have to sit through before Pink Floyd comes out.เหมือนการเล่นตลก ต้องนั่งดูไปจนกว่า วงพิงค์ฟลอยด์จะออกมา The One with the Sonogram at the End (1994)
See, the problem is, though after the concert's over, no matter how great the show was you girls are always looking for the comedian again.แต่ปัญหาก็คือ... พอจบคอนเสิร์ตแล้วไม่ว่ามันจะดีแค่ไหน ผู้หญิงก็ยังไปมองหาดาวตลกอยู่ดี The One with the Sonogram at the End (1994)
Yeah, well, word of advice: Bring back the comedian.ใช่ขอแน่นำอย่างนะ ให้เอาตลกกลับมาเล่น The One with the Sonogram at the End (1994)
I liked it better when he was a comedian.ฉันเช่นมันได้ดีขึ้นเมื่อเขาเป็น นักแสดงตลก How I Won the War (1967)
He said I was a comedian playing to an audience who's afraid to laugh.เขาบอกว่าพระเจ้าเป็นดาราตลก เขาแสดงต่อหน้าคนดูที่ไม่กล้าหัวเราะ Oh, God! (1977)
Then on the west porch, we have a symposium by Rabbi Maurice Sherman... on the psychology of insult comedians.ระเบียงด้านตะวันตก มีการจับกลุ่มเสวนา นำทีมโดย รอบบี้ มัวริช เชอร์แมน ในหัวข้อ จิตวิทยาของนักตลก Dirty Dancing (1987)
And I'm a comedian, so I'll go public with these jokes.ผมเป็นตลก จึงต้องเอาเรื่องส่วนตัว... Punchline (1988)
We have a distinguished panel of judges who are going to select one of our rising young comedians and give him an opportunity on a major network television show.คณะกรรมการจะเลือก... ...ดาวตลกดวงใหม่ของเรา... ...และให้โอกาสเขา ได้ออกรายการโทรทัศน์ Punchline (1988)
This next comedian has been waiting...นักพูดคนต่อไป... - ลุยเลย Punchline (1988)
Who wants to be a comedian anyway? When I was a kid, I wanted to be a superhero.ใครบ้างอยากเป็นตลก สมัยเด็กๆ ผมอยากเป็นยอดมนุษย์... Punchline (1988)
What are you, a comedian?- ไอ้เวร ทำมาเป็นตลกไปได้ Spygirl (2004)
We have a comedian. What'd you have, a clown for breakfast this morning?เรามีคนคนเล่นตลก คุณกินตัวตลกเป็นอาหารเช้างั้นหรือ The Lake House (2006)
I'm going to be a comedian someday.ชั้นนะ สักวันนึง.. อยากเป็นนักแสดงตลก Yobi, the Five Tailed Fox (2007)
You know what a comedian is, right?เธอรู้จักใช่มั้ย นักแสดงตลกน่ะ? Yobi, the Five Tailed Fox (2007)
How come you don't know what a comedian is?ไม่รู้ว่านักแสดงตลกคืออะไรเนี่ยนะ? Yobi, the Five Tailed Fox (2007)
Second-rate stand-up comedianดาราตลกเกรดบี The Ten (2007)
Doing an imitation of a famous comedianเลียนแบบดาราที่มีชื่อเสียง The Ten (2007)
Who is the same race as another famous comedianใครมีเชื้อสายเดียวกันกับ ดาราตลกคนนั้น The Ten (2007)
Doing an imitation of a famous comedianที่เลียนแบบ ดาราตลกชื่อดัง The Ten (2007)
Who's the same race as another famous comedianคนที่มีเชื้อสายเดียวกับ ดาราตลกชื่อดังอีกคน The Ten (2007)
Comedians.ตัวตลก Fighting (2009)
Or a comedian? You're a comedian.หรือว่าเป็นพวกนักแสดงตลก คุณเป็นนักแสดงตลก New York, I Love You (2008)
- Are you a comedian too?-คุณเป็นตลกรึเปล่าเนี่ย Marley & Me (2008)
So... who's the big comedian?ใคร ใครเล่นตลกกันแน่? High School Musical 3: Senior Year (2008)
You're like a stand-up comedian.คุณตลกเหมือนโน้ต อุดม เลย The Vengeance Formulation (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
comedianComedians base their jokes on tragic situations like violent death or serious accidents.
comedianHe's a comedian.
comedianShe is not so much a singer as a comedian.
comedianThat comedian is very funny.
comedianThe audience laughed at the comedian's wit.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตลก(n) joker, See also: comedian, comedienne, funnyman, clown, jester, buffoon, Example: พ่อเป็นตลกของคณะหมอลำชื่อดัง, Thai Definition: ผู้ที่ทำให้คนอื่นขบขันด้วยคำพูดหรือกิริยาท่าทาง
ตุ๊ย(n) comedian, See also: funny guy, buffoon, comic, clown, Syn. ตัวตุ๊ย, Example: ได้เวลาตัวตุ๊ยออกแสดงคั่นการสวดคฤหัสถ์แล้ว, Count Unit: คน, Thai Definition: ตัวตลกที่ออกมาขัดจังหวะในการสวดคฤหัสถ์
จำอวด(n) comedian, See also: clown, entertainer, joker, Example: เจ้าภาพใจดีจัดดนตรีและจำอวดมาให้แขกเหรื่อชม, Thai Definition: การแสดงเป็นหมู่โดยใช้ถ้อยคำชวนให้ตลกขบขัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำอวด[jam-ūat] (n) EN: comedian ; clown ; entertainer ; joker  FR: pitre [ m ] ; bouffon [ m ]
ตลก[talok] (n) EN: funnyman ; joker ; jester ; comedian ; clown ; buffoon ; fool  FR: comique [ m ] ; plaisantin [ m ] ; amuseur [ m ] ; farceur [ m ] ; bouffon [ m ] (litt.)
ตลกเอก[talok ēk] (n, exp) FR: great comedian
ตลกคะนอง[talok khanøng] (v, exp) EN: be a joker ; be a comedian

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
comedian
comedians
comedian's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
comedian
comedians

WordNet (3.0)
comedian(n) a professional performer who tells jokes and performs comical acts, Syn. comic
comedian(n) an actor in a comedy
gagman(n) a comedian who uses gags, Syn. standup comedian

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Comedian

n. [ Cf. F. comédien. ] 1. An actor or player in comedy. “The famous comedian, Roscius.” Middleton. [ 1913 Webster ]

2. A writer of comedy. Milton. [ 1913 Webster ]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Komiker { m }; Komödiant { m }comedian [Add to Longdo]
Schauspieler { m } | Schauspieler { pl }comedian | comedians [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コメディアン[komedeian] (n) comedian; (P) #14,177 [Add to Longdo]
お笑い芸人[おわらいげいにん, owaraigeinin] (n) comedian (esp. of traditional Japanese comedy) [Add to Longdo]
三枚目[さんまいめ, sanmaime] (n) (1) (from Kabuki system of ranking characters) comedian; actor who plays comic roles; (2) figure of fun; laughing stock [Add to Longdo]
大道芸人[だいどうげいにん, daidougeinin] (n) street performer (comedian) [Add to Longdo]
二枚目半[にまいめはん, nimaimehan] (n) (halfway between 二枚目 and 三枚目) comedian who plays a lover's part; man who is both handsome and fun [Add to Longdo]
幇間;太鼓持ち[たいこもち;ほうかん(幇間), taikomochi ; houkan ( houkan )] (n) (1) professional jester; professional entertainer; comedian; buffoon; (2) flatterer; sycophant; brown-noser [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top