ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*anterior*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: anterior, -anterior-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anterior(adj) ก่อน, See also: เกิดขึ้นก่อน, Syn. previous, earlier
anterior(adj) ซึ่งอยู่ข้างหน้า, See also: อยู่ตำแหน่งข้างหน้า, Syn. forward, fore, front, Ant. backward
anteriorly(adv) ก่อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anterior(แอนที' เรีย) adj. ก่อน, ข้างหน้า, ล่วงหน้า, ตำแหน่งหน้า, Syn. fore

English-Thai: Nontri Dictionary
anterior(adj) ข้างหน้า, ก่อน, หน้า, ล่วงหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
piriform aperture; aperture, anterior nasalช่องจมูกส่วนหน้า(กะโหลก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
piriform aperture; anterior nasal aperture; anterior nasal opening in skullช่องจมูกส่วนหน้า(กะโหลก) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
prenaris; nares (พหู.); naris (เอก.); naris, anterior; naris, external; nostrilรูจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
posteroanterior-จากด้านหลังไปด้านหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palatoglossal arch; anterior pillarรอยนูนโค้งหน้าทอนซิล [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
labial tooth; tooth, anterior; tooth, morsalฟันหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
region, anterior brachialบริเวณต้นแขนด้านหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
region, anterior cubitalบริเวณแอ่งแขนพับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
space, bregmatic; fontanel, anterior; fontanelle, anteriorขม่อมหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aperture, anterior nasal; aperture, piriformช่องจมูกส่วนหน้า(กะโหลก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aperture, piriform; aperture, anterior nasalช่องจมูกส่วนหน้า(กะโหลก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anterior guide; anterior guidance; incisal guid ance; incisal guidance; incisal guideแนวนำปลายฟันหน้า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
anterior lacrimal crestสันแอ่งถุงน้ำตาหน้า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
anterior lingual glandต่อมน้ำลายลิ้นส่วนหน้า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
anterior naris; nares (พหู.); naris (เอก.); naris, external; nostril; prenarisรูจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anterior nasal aperture; aperture, piriformช่องจมูกส่วนหน้า(กะโหลก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anterior nasal aperture; anterior nasal opening in skull; piriform apertureช่องจมูกส่วนหน้า(กระโหลก) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
anterior nasal opening in skull; anterior nasal aperture; piriform apertureช่องจมูกส่วนหน้า(กระโหลก) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
anterior nasal spine (ANS)เงี่ยงกระดูกจมูกส่วนหน้า (เอเอ็นเอส) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anterior nasal spineเงี่ยงกระดูกจมูกส่วนหน้า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
anterior pillar; palatoglossal archรอยนูนโค้งหน้าทอนซิล [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
ANS (anterior nasal spine)เอเอ็นเอส (เงี่ยงกระดูกจมูกส่วนหน้า) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abdominoanterior-หันท้องไปข้างหน้า (ท่าทารกในครรภ์) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arcus juvenilis; embryotoxon, anteriorเส้นขอบกระจกตาวัยเด็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anterior surface of body of maxillaพื้นผิวขากรรไกรบนด้านหน้า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
anterior tooth; tooth, labial; tooth, morsalฟันหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anterior toothฟันหน้า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
anterior-หน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anterior-หน้า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
anterior borderขอบด้านหน้า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
anterior brachial regionบริเวณต้นแขนด้านหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anterior chamberห้องหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anterior cubital regionบริเวณแอ่งแขนพับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anterior embryotoxon; arcus juvenilisเส้นขอบกระจกตาวัยเด็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anterior fontanel; fontanelle, anterior; space, bregmaticขม่อมหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anterior fontanelle; fontanel, anterior; space, bregmaticขม่อมหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anterior guidance; anterior guide; incisal guid ance; incisal guidance; incisal guideแนวนำปลายฟันหน้า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
bregmatic space; fontanel, anterior; fontanelle, anteriorขม่อมหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
morsal tooth; tooth, anterior; tooth, labialฟันหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
crest, anterior lacrimalสันแอ่งถุงน้ำตาหน้า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
chamber, anteriorห้องหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fontanel, anterior; fontanelle, anterior; space, bregmaticขม่อมหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fontanelle, anterior; fontanel, anterior; space, bregmaticขม่อมหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
embryotoxon, anterior; arcus juvenilisเส้นขอบกระจกตาวัยเด็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
external naris; nares (พหู.); naris (เอก.); naris, anterior; nostril; prenarisรูจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incisal guidance; anterior guidance; anterior guide; incisal guideแนวนำปลายฟันหน้า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
incisal guide; anterior guidance; anterior guide; incisal guidanceแนวนำปลายฟันหน้า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
tooth, morsal; tooth, anterior; tooth, labialฟันหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tooth, labial; tooth, anterior; tooth, morsalฟันหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tooth, anterior; tooth, labial; tooth, morsalฟันหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anterior cruciate ligamentเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า [TU Subject Heading]
Abdominal Wall, Anteriorผนังหน้าท้อง [การแพทย์]
Anteriorด้านหน้า, ส่วนหน้า, ข้างหน้า [การแพทย์]
Anterior Chamberห้องหน้าลูกตา; ช่องหน้าลูกตา; ตา, ห้องด้านหน้า; ช่องหน้าของตา; ช่องหน้าม่านตา [การแพทย์]
Anterior Chamber Angleมุมช่องหน้าของตา, มุมของช่องหน้าม่านตา [การแพทย์]
Anterior Chamber, Shallowช่องหน้าม่านตาตื้น [การแพทย์]
Anterior Compartment Syndromeกลุ่มอาการแอนทีเรีย คอมพาตเมนต์, กลุ่มอาการแอนทีเรีย คอมพาร์ตเมนท์ [การแพทย์]
Anterior Drawer Signการตรวจพบโดยการดึงขาใต้เข่ามาข้างหน้า [การแพทย์]
Anterior Hornเซลล์ส่งความรู้สึกทางด้านหน้า [การแพทย์]
Anterior Horn Cellsแอนทีเรียร์ฮอร์นเซลล์, เซลล์ในแอนทีเรียฮอน, แอนทีเรียฮอร์นเซลล์ [การแพทย์]
Anterior Layerแผ่นหน้า [การแพทย์]
Anterior Regionส่วนหน้า [การแพทย์]
Anterior Segment Diseasesโรคของลูกตาส่วนหน้า [การแพทย์]
Anterior Segment Examinationการตรวจภายในลูกตาส่วนหน้า [การแพทย์]
Anterior Surfaceผิวด้านหน้า [การแพทย์]
Anterior-Posteriorเส้นผ่าศูนย์กลางหน้าหลัง [การแพทย์]
Auricular Node, Anteriorต่อมหน้าใบหู [การแพทย์]
Axillary Line, Anteriorแนวเส้นหน้ารักแร้ [การแพทย์]
Axillary Line, Left Anteriorแนวเส้นหน้ารักแร้ข้างซ้าย, แนวขอบหน้าของรักแร้ซ้าย [การแพทย์]
Branches, Anteriorแขนงหน้า [การแพทย์]
Cells, Corn, Anteriorเซลล์ประสาทส่วนปลาย [การแพทย์]
Cerebral Arteries, Anteriorหลอดเลือดแดงแอนทีเรียร์เซเรบราล [การแพทย์]
Chin-Shields, Anteriorเกล็ดคางหน้าของงู [การแพทย์]
Ciliary Vessels, Anteriorเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงซีเลียรี่บอดี้ [การแพทย์]
Colporrhaphy, Anteriorศัลยกรรมตบแต่งมดลูกหย่อน [การแพทย์]
Commissure, Anterior Whiteทอดข้ามแนวกลาง [การแพทย์]
Communicating Arteries, Anteriorหลอดเลือดแดงแอนทีเรียร์คอมมูนิเคติง, การติดต่อสื่อความหมาย, การสื่อสาร, การติดต่อสื่อสาร [การแพทย์]
Compartment Syndromes, Anteriorกลุ่มอาการกดในช่องหน้าแข้ง [การแพทย์]
Conic Anterior Midline Protuberanceรอยนูนรูปกระสวยตรงด้านหน้าและกึ่งกลางพอดี [การแพทย์]
Cranial Fossa, Anteriorช่องหน้าของพื้นกะโหลก [การแพทย์]
Crest, Anteriorสันกระดูกด้านหน้า [การแพทย์]
Dislocation, Anteriorการเคลื่อนหลุด(ของไหล่)ออกทางด้านหน้า [การแพทย์]
Exercise, Trunk, Anteriorท่าบริหารลำตัวด้านหน้า [การแพทย์]
Fissure, Median, Anteriorร่องแอนทีเรียร์มีเดียน [การแพทย์]
Fontanel, Anteriorขม่อมใหญ่ [การแพทย์]
Fontanelle, Anteriorกระหม่อมหน้า, กระหม่อมอันหน้า, กระหม่อมส่วนหน้า [การแพทย์]
Fornix, Anteriorผนังช่องคลอด, ด้านหน้าของปากมดลูก [การแพทย์]
Fossa, Anteriorแอ่งของสมองส่วนหน้า [การแพทย์]
Fusion, Anterior Interbodyการผ่าตัดเชื่อมกระดูกทางด้านหน้า [การแพทย์]
anterior lobe (of pituitary gland)ต่อมใต้สมองส่วนหน้า, บริเวณที่ใหญ่ที่สุดของต่อมใต้สมองประกอบด้วยกลุ่มเซลล์ที่ทำหน้าที่สร้าง ฮอร์โมนหลายชนิด  ฮอร์โมนสำคัญที่สร้าง ได้แก่ โซมาโตโทรฟิน และอะดรีโนคอร์ติโคโทรฟิน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Glandular Portion, Anteriorต่อมใต้สมองส่วนหน้า [การแพทย์]
Iliac Crest, Anteriorสันกระดูกสะโพกส่วนบน [การแพทย์]
Iliac Spinge, Anterior Superiorปุ่มอิลิแอคที่อยู่ด้านบนและหน้า [การแพทย์]
Interventricular Sulcus, Anteriorร่องหน้ากั้นหัวใจห้องล่าง [การแพทย์]
Left Anterior Oblique Viewท่าเฉลียงซ้าย [การแพทย์]
Lens Dislocations, Anteriorเลนซ์หลุดมาด้านหน้าเข้ามาอยู่ในช่องหน้าของตา [การแพทย์]
Ligaments, Cruciate, Anteriorเอ็นไขว้หน้า [การแพทย์]
Ligaments, Longitudinal, Anteriorเอ็นยาวทางด้านหน้า, เอ็นยึดระหว่างข้อกระดูกสันหลังอันหน้า [การแพทย์]
Lobes, Anteriorกลีบหน้า, กลีบหน้าของต่อมใต้สมอง [การแพทย์]
Mediastinum, Anteriorกระดูกหน้าอก, เมดิแอสตินัมส่วนหน้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What do we got? 50-year-old had a huge anterior wall MI this morning.คนอายุ 50 ปีมีเอ็มไอ ที่ผนังภายในเมื่อเช้านี้ ล้มลงขณะวิ่งจ๊อกกิ้ง City of Angels (1998)
- posterior to anterior.- จากส่วนหลังไปด้านหน้า Mr. Monk Gets Fired (2004)
Anterior face, neck and chest are intact, though swollen from apparent immersion in water.น้ำมันดีเซล. -ตัวเร่ง, อาจจะ? -ผมก็ไม่รู้. Deja Vu (2006)
Brought on by anterior myocardial infarction.ที่เกิดจากโรคหัวใจขาดเลือด Chapter Eight 'Villains' (2008)
Anterior ethmoid neurovascular complex.Anterior ethmoid neurovascular complex Here Comes the Flood (2008)
Nothing in the anterior or posterior cerebral arteries.ไม่มีในส่วนหน้า หรือส่วนหลัง ของเส้นเลือดซีลีบรัม Emancipation (2008)
I see contractions in the anterior tibialus.โอเค นั่นรากประสาท ไม่ใช่ใยประสาท Good Mourning (2009)
They involve the anterior surface of the right wrist, which measures 0. 8 inches.They involve the anterior surface of the right wrist, which measures 0. 8 inches. The Scarlet Letter (2009)
With strut graft and anterior instrumentation.ด้วย strut graft และ anterior instrumentation Invasion (2009)
- Anterior heart attack.Anterior heart attack New History (2009)
His injuries were more presented in the anterior and weren't as severe.อาการบาดเจ็บของเขา ปรากฎมากตรงบริเวณ ส่วนหน้าของร่างกาย และไม่ค่อยดูรุนแรงหนักมาก The Couple in the Cave (2010)
In the left anterior thoracic region is a 10-centimeter wound with jagged edges containing attached cyanotic-colored coagulum.ช่วงอกด้านซ้าย มีบาดแผลกว้าง 10 เซนติเมตร ที่ขอบบาดแผลแห้งกรัง มีสีเขียวคล้ำ Green Lantern (2011)
Non-rhythmic, anterior only, stable frequency... ay!บีบไม่เป็นจังหวะ เจ็บท้อง ความถี่คงที่ และ โอ๊ย! Traffic (2011)
Anteriormente em Jane by Design.นั่นฉันเอง เจน ควิมบี The Birkin (2012)
I found a superficial incision at the inferior margin on the anterior aspect of the body of the hyoid.ผมพบรอยบาดจางมาก ที่ด้า่นล่างสุด ของตอนหน้าของไฮออยด์ The Don't in the Do (2012)
Also the fractures to the acetabulum anterior wall and posterior column... from the heads of the femur being pushed upwards.เหมือนกับการแตกของกระดูกเชิงกรานส่วนหน้า และส่วนด้านหลัง จากส่วนหัวไปจนถึงหน้าแข้งเลย The Partners in the Divorce (2012)
The cascading horizontal lacerations to the ribs, femurs, tibias on both the anterior and posterior planes, like he was falling head over heels, down stairs.ความเร็วของการตกลงมาในแนวตั้งที่กระดูกซี่โครง กระดูกต้นขา, หน้าแข้ง ทำให้เส้นเลือดฉีกขาดและตกเลือด เหมือนกับว่าเขากลิ้งเอาหัวลงมาจากบันได The Partners in the Divorce (2012)
Look, I know this looks a mite strange, but I swear this is the only scenario that explains all horizontal anterior and posterior injuries.ดูก่อน, ผมรู้ว่ามันอาจจะแปลก แต่ผมสาบานได้ นี่เป็นเหตุการเดียวที่สามารถอธิบาย การบาดเจ็บตามแนวขวางของส่วนหน้าและหลัง The Partners in the Divorce (2012)
There are fairly deep nicks here, on the anterior of the C5 and C6.มีร่องรอยค่อนข้างลึกตรงนี้ แผลก่อนหน้านี้ ที่กระดูกซี่ที่ C5 และ C6. The Future in the Past (2012)
30 minutes after that, you will nick his left anterior descending artery.30 นาทีหลังจากนั้น คุณจะตัดโดนเส้นเลือดหัวใจด้านหน้าซ้าย Critical (2012)
Where happened to the anterior portion of the victim's skull?เกิดอะไรขึ้นกับกระโหลกส่วนหน้าของเหยื่อ The Tiger in the Tale (2012)
Microfracturing on the anterior aspect of the right radius and ulna is inconsistent with the V-shaped incisions.รอยแตกเล็กๆบนมุมส่วนหน้า ของรัศมีทางด้านขวาและกระดูกแขน มันขัดแย้ง กับการผ่าตัดรูปตัววี The Method in the Madness (2012)
In this infection, the level of irritation in the anterior chamber appears to be from direct contact.ในการติดเชื้อครั้งนี้ อาการคัน ในช่องหน้าม่านตา ดูเหมือนจะเป็น การติดเชื้อโดยตรง Mr. Sandman (2013)
The shape of the skull, the anterior nasal spine, the mandible.จากรูปร่างกะโหลกศีรษะ\ กระดูกสันจมูก และกระดูกคางนี่ The Survivor in the Soap (2013)
Flattened anterior and posterior sides of the victim's femoral neck indicate a Hispanic male.ช่วงคอของกระดูกสะโพก\ มีความเรียบทั้งด้านหน้าและหลัง บ่งบอกว่าเป็นชาย เชื้อสายสเปน-โปรตุเกส The Fact in the Fiction (2013)
There appears to be microfracturing to the anterior and posterior aspects of right sternal ribs nine and ten.รอยแตกเล็กๆของ กระดูกซี่โครงซี่ที่9และ10 ที่ต่อสันอกทั้งด้านหน้าและหลัง The Fact in the Fiction (2013)
As well as the anterior aspect of the right vertebral ribs 11 and 12.เช่นเดียวกับส่วนหน้าของ ส่วนที่ซี่โครงไปต่อกับกระดูกสันหลัง ของซี่โครงที่11และ12 The Fact in the Fiction (2013)
The unrefined Vertigo overdose he suffered caused damage to the caudal portion of his anterior cingulate.จากที่ได้รับการกระทบกระเทือนทางสมองอย่างรุนแรง Unfinished Business (2013)
Bullet penetrated her anterior abdomen.กระสุนทะลุหน้าท้องของเธออีก Crucible (2013)
You have to see this anterior rectus sheath contusion.เธอต้องมาดูรอยช้ำที่กล้ามเนื้อหน้าท้อง Pilot (2015)
As a teen, I tore my anterior cruciate ligament.สมัยเป็นวัยรุ่น เส้นเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าของผมเคยฉีกขาด Elle (2016)
El presidente Somoza ha cambiado su posición anterior, y ahora dice que el tiroteo fue accidental.El presidente Somoza ha cambiado su posición anterior, y ahora dice que el tiroteo fue accidental. Under Fire (1983)
I'm starting with an anterior slice from your IVIr Betts, ... _.one favouring the frontal lobe.Ich beginne mit einer anterioren Scheibe Ihres Mr. Betts, ... ..einer, die den Frontallappen gut zeigt. Leonard Betts (1997)
There's an enormous mass, approximately 60, six-oh, centimetres anterior.Hier ist eine riesige Masse, zirka 60 Zentimeter anterior. Skull and Bones (1998)
Edema beneath the anterior fossa of the cranium... hairline fracture of the septum... I saw something strange.- Er tut weh. Ein Ödem unter der Fossa cranii anterior, Fissur des Septums. The Fight (1999)
Eighty-eight-year-old female, anterior Ml.88-jährige Frau. Anteriorer MI. Scoop and Run (2006)
The treatment targets the anterior cingulate cortex.Die Behandlung wird auf den anterioren cingulären Cortex wirken. Words and Deeds (2007)
There's a slight hypoperfusion in the anterior cortex.Es ist eine geringe Hypoperfusion auf dem anterioren Cortex. Words and Deeds (2007)
Anterior to posterior, it goes renal pelvis, renal vein...NEELA: Von vorne Anterior, nach hinten Posterior. Nierenbecken, Nierenvene. Dying Is Easy... (2007)
Looks like right anterior shoulder dislocation.Anscheinend ist Ihre rechte Schulter anterior luxiert. Lights Out (2007)
Retract anterior.Anteriore zurückziehen. Life After Death (2008)
We recalibrated her anterior cingulate gyrus and now look what a happy and generous girl she is.Wir haben ihren Gyrus Cinguli Anterior neu justiert, und hier sehen Sie, was sie für ein glückliches, freigebiges Mädchen ist. Red Brick and Ivy (2008)
Why go anteriorly?Warum anterior vorgehen? I Bet It Stung (2013)
Anterior gastrotomy for access and cystogastrostomy creation through the posterior wall.Anteriore Gastrotomie für den Zugang und Durchführung der Cytogastrotomie durch die posteriore Wand. Thriller (2013)
So, if we combined radiofrequency ablation with an anterior-approach en bloc resection...Also, wenn wir Radiofrequenz-Ablation kombinieren würden mit einer En-bloc-Resektion mit anteriorem Zugang... You've Got to Hide Your Love Away (2014)
We'll have to use an anterior approach through the chest.Wir werden einen anterioren Zugang durch die Brust nehmen müssen. Walking Tall (2015)
Myriad works by shutting down the connection between the amygdala and the rostral anterior cingulate cortex.- Myriade blockiert die Verbindung zwischen dem Mandelkern und dem rostralen, anterioren, cingulären Cortex. Better Angels (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ANTERIOR
ANTERIORMOST

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anterior

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
前房角[qián fáng jiǎo, ㄑㄧㄢˊ ㄈㄤˊ ㄐㄧㄠˇ,   ] anterior chamber (the front chamber of the eye) #93,719 [Add to Longdo]
前锯肌[qián jù jī, ㄑㄧㄢˊ ㄐㄩˋ ㄐㄧ,    /   ] serratus anterior muscle (upper sides of the chest) #192,927 [Add to Longdo]
前部皮层下损伤[qián bù pí céng xià sǔn shāng, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄨˋ ㄆㄧˊ ㄘㄥˊ ㄒㄧㄚˋ ㄙㄨㄣˇ ㄕㄤ,        /       ] anterior subcortical lesions [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
früheranterior [Add to Longdo]
vorhergehend { adv }anteriorly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
運動皮質[うんどうひしつ, undouhishitsu] (n) motor cortex (area of the brain just anterior to the central sulcus responsible for controlling voluntary muscle activity) [Add to Longdo]
乾燥性前鼻炎[かんそうせいぜんびえん, kansouseizenbien] (n) rhinitis sicca anterior [Add to Longdo]
前室[ぜんしつ, zenshitsu] (n) (1) front room; front parlor; lobby; anticum; (2) anterior ventricle [Add to Longdo]
前層[ぜんそう, zensou] (n) { math } presheaf; anterior layer [Add to Longdo]
前側[まえがわ, maegawa] (n) front side; anterior [Add to Longdo]
前帯状回[ぜんたいじょうかい, zentaijoukai] (n) anterior cingulate gyrus [Add to Longdo]
前帯状回皮質[ぜんたいじょうかいひしつ, zentaijoukaihishitsu] (n) anterior cingulate cortex [Add to Longdo]
前嚢[ぜんのう, zennou] (n) anterior capsule (ophthalmology) [Add to Longdo]
前房[ぜんぼう, zenbou] (n) anterior chamber (of the eyes) [Add to Longdo]
前葉[ぜんよう, zenyou] (n) (1) preceding page; (2) (See 脳下垂体) anterior pituitary [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anterior \An*te"ri*or\, a. [L. anterior, comp. of ante before.]
   1. Before in time; antecedent.
    [1913 Webster]
 
       Antigonus, who was anterior to Polybius. --Sir G. C.
                          Lewis.
    [1913 Webster]
 
   2. Before, or toward the front, in place; as, the anterior
    part of the mouth; -- opposed to posterior.
    [1913 Webster]
 
   Note: In comparative anatomy, anterior often signifies at or
      toward the head, cephalic; and in human anatomy it is
      often used for ventral.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Antecedent; previous; precedent; preceding; former;
     foregoing.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anterior
   adj 1: of or near the head end or toward the front plane of a
       body [ant: {posterior}]
   2: earlier in time [syn: {anterior}, {prior(a)}]
   n 1: a tooth situated at the front of the mouth; "his
      malocclusion was caused by malposed anteriors" [syn: {front
      tooth}, {anterior}]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 anterior
  former; last; previous; prior

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top