ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*again and again*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: again and again, -again and again-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
again and againครั้งแล้วครั้งเล่า, Syn. often

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When the boat seemed a safe distance from the shore, I took a spike, and drove it again and again through the planking of the hull.เมื่อเรือออกจากฝั่งไปได้ไกลพอ... ผมตอกลิ่มเข้าไปที่แผ่นกระดานของตัวเรือ Rebecca (1940)
"I've been with thousands of men again and again.♪ ฉันอยู่กับชายนับพัน ครั้งแล้วครั้งเล่า ♪ Blazing Saddles (1974)
"I've been with thousands of men again and again.♪ ฉันอยู่กับชายนับพัน ♪ ♪ ครั้งแล้วครั้งเล่า ♪ Blazing Saddles (1974)
True, but the act of the sodomite can be repeated again and againถูกต้อง, แต่กฎหมายของ sodomite can กระทำซ้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่า Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
It's like they cloned some party in 1983... ..and kept spinning it out, again and again and again.ฉันไม่อยากออกไปไหนคืนนี้ หมายความว่าไง Big (1988)
But thoughts are tyrants that return again and again to torment us.แต่ห้วงคำนึงคือทรราชย์ ที่หวนกลับมา ครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อทรมานเรา Wuthering Heights (1992)
I can reach out again and again and again... eventually inhabiting the entire planetary network.ผมจะเจาะฐานข้อมูลแห่งอื่นต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าทุกระบบในโลกจะเป็นของผม The Lawnmower Man (1992)
And since James's visitors begged him again and again... to hear the story of his adventure with the giant peach, he wished for a way to share it with everyone.และตั้งแต่นั้นผู้มาเยือนได้ ขอร้องเขาครั้งแล้วครั้งเล่า... ที่จะฟังเรื่องราวการผจญภัย กับลูกพีชยักษ์ เขาปรารถนาจะให้ทุกคนรับรู้ James and the Giant Peach (1996)
It's the same people who, again and again have brought us to the brink of destruction!มันเป็นคนเดียวกันที่ อีกครั้งและอีกครั้ง ได้นำเราไปที่ขอบ ของการทำลาย! Contact (1997)
I go back to that night again and again in my mind.ในใจของฉัน / ย้อนกลับไปถึงคืนนั้นครั้งแล้วครั้งเล่า American History X (1998)
You're going to play it again and again and again.เล่นซ้ำอีกครั้งแล้ว ครั้งเล่า The Red Violin (1998)
Again and again!- 10 Things I Hate About You (1999)
So he'd put on and take off his clothes, again and againเค้าก็ยิ่งเป็นบ้า ถอดเสื้อ ใส่เสื้อ ถอดเสื้อ ใส่เสื้อ A Tale of Two Sisters (2003)
Again and again we have the problem that whether you obey the law or not is a matter whether its cost effective.เรามีปัญหาซ้ำแล้วซ้ำเล่า บรรษัทจะเชื่อฟังกฎหมายหรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่ามีต้นทุนแค่ไหน The Corporation (2003)
I've been going over the figures again and again and they all add up.ฉันวิเคราะห์มันครั้งแล้วครั้งเล่า แล้วผลมันก็น่าจะถูกต้อง. Fantastic Four (2005)
Play again and again for different adventures."เล่นใหม่เรื่อยๆ สำหรับการผจญภัยที่แตกต่าง Zathura: A Space Adventure (2005)
Again and again, we repeat the litany of our songs, of our charms.ครั้งแล้วครั้งเล่า เราเฝ้าวอน - ร่ำรองเพลง ด้วยท่วงท่าสง่างาม March of the Penguins (2005)
Again and again, we repeat the litany of our songs, of our charms.ครั้งแล้วครั้งเล่า เราเฝ้าวอน - ร่ำรองเพลง ด้วยท่วงท่าสง่างาม March of the Penguins (2005)
Same winter - we walk again and againฤดูหนาวก็เหมือนเคย เราออกย่ำเดิน ย่ำเดิน March of the Penguins (2005)
No, I'm gonna do it again and again until I find out what I wanna know.ไม่ ฉันจะทำไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้คำตอบที่อยากรู้ Four Brothers (2005)
Despite all of the advantages and privileges that you were given at birth, you have returned to prison again and again.แม้คุณจะมีพรสวรรค์ มาตั้งแต่เกิด คุณกลับเข้าคุกอยู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่า Saw III (2006)
I have guided you through these questions again and again in classครูได้บอกกับพวกเธอตลอด คำถามหลายๆข้อในห้องเรียน Eternal Summer (2006)
As his young ward dived again and again to the depths of the lake... in search of the enchanted chalice, Sir Romulus twirled his luxuriant moustache.ดังทหารอารักขาของเขาดำดิ่ง ไปสู่เบื้องลึกใจกลางทะเลสาป เพื่อค้นหาถ้วยอัญมณีล้ำค่า เซอร์ โรมูลัส ม้วนหนวดงามของเขา Atonement (2007)
A mistake committed once is called a mistake, but when it is repeated again and again, then it's called a habit.การผิดคำสัญญาครั้งเดียว นี่เรียกว่าผิดพลาด แต่เมื่อซ้ำๆอีกครั้งและอีกครั้ง ตอนนั้นมันเรียกว่าสันดาน Namastey London (2007)
Dad, please don't keep apologizing again and again.พ่อ โปรดอย่าขอโทษ พร่ำเพื่อ Heyy Babyy (2007)
Still, those old memories keep seeping back, even though we wear you down, killing you again and again and againแต่กระนั้น ความทรงจำเก่า ๆ ก็ค่อย ๆ ซึมเข้ามา แม้ว่าเราจะรู้สึกอ่อนล้า จากการฆ่าคุณไปเรื่อย ๆ The Deaths of Ian Stone (2007)
Haven't I proven myself again and again and again?ฉันได้พิสูจน์ตัวเอง ครั้งแล้ว ครั้งเล่า และครั้งเล่า The Mist (2007)
If he crashes, you bring him back, again and again.ผมเจอคุณแล้ว ผมต้องการให้คุณช่วย เมืองนี้ทั้งเมืองอยู่ในอันตราย Chapter Fourteen 'Distractions' (2007)
Again and again... the weak-willed me of the past was projected on that screen...ภาพตัวผมที่อ่อนแอในอดีตกำลังฉายอยู่บนหน้าจอครั้งแล้วครั้งเล่า We Can Get Married If I Make It to the Koshien!? (2007)
# # and you're walking the same streets again and again #ผมคิดว่ามังคงเจ๋งดี ถ้าพาใครคนอื่นมาร่วมเตียงกับเรา ใครกัน Harold (2008)
You know, we pretend like we're not really dating, which is weird, I know, but it-it forces me to have to win her over again and again.ก็แบบ เราคิดซะว่าเราไม่ได้เดทกันอยู่ ซึ่งมันแปลกมาก ผมรู้ แต่มันก็บังคับให้ผมชนะใจเธอตลอด Chuck Versus the Seduction (2008)
BY NOW, KILLING IS ALL OUR UNSUB THINKS ABOUT. HE'S SET UP THE EXACT SAME SITUATION AGAIN AND AGAIN, เขาจัดฉากสภานการณ์นั้นซ้ำแล้วซ้ำอีก หวังว่าจะเป็นเหมือนเดิม Normal (2008)
She does it again and again. Please save her.บางทีเขารู้อะไร The Eye (2008)
Well, I shall say so again and again.ออครับ ผมก็คงจะพูด ครั้งแล้วครั้งเล่าว่า Frost/Nixon (2008)
And out of the damn mud, we built this place, the largest private army in the hemisphere, maybe the world, and we pulled America's ass out of the fire again and again and again.งั้นออกไปจากที่เวรนี่เหอะ เราสร้างที่นี่ กองกำลังทหารที่ใหญ่ที่สุดในเฮมิเสฟียร์ หรืออาจจะใหญ่ที่สุดในโลก Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
Again and again. And well, you know what happens.จนแล้วจนเล่า และใช่ คุณรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น Emotional Rescue (2009)
And I want to fall in love again And again, and again.และแกก็คือพวกนั้น, ผู้แพ้ที่น่าสงสาร Sex and Violence (2009)
"WITH MULTIPLE VICTIMS AGAIN AND AGAIN.ด้วยเหยื่อคนแล้วคนเล่า Zoe's Reprise (2009)
But the one that kept popping up again and again...แต่ความคิดที่ฉันหมกหมุ่นก็คือ Gone with the Will (2009)
To make whole worlds their own. And they did it again and again.เพื่อที่จะทำให้ดาวทุกดวงเป็นของมัน ครั้งแล้วครั้งเล่า Under the Mountain (2009)
Even if it gets hurt again and again, it keeps working it rebuilds and to that end, someone must give it a hand.ถึงแม้มันจะบาดเจ็บครั้งแล้วครั้งเล่า มันก็ยังพยายามที่จะ.. ..ฟื้นฟูตัวเอง ..และเพื่อการนั้น ควรจะมีใครที่คอยช่วยเหลือ Episode #1.3 (2009)
And as history shows us again and again, Those who forget the past are doomed to repeat it.และประวัติศาสตร์ก็สอนเราซ้ำแล้วซ้ำอีกว่า คนที่ลืมบทเรียนในอดีตมักจะกลับไปทำมันอีก New History (2009)
I have told you again and again I want a divorce.ฉันต้องบอกคุณกี่ครั้งว่าฉันอยากหย่า Careful the Things You Say (2009)
I went through that list again and again and I tried to fault it. And I couldn't.ครั้งแล้วครั้งเล่า, ผมพยายามจับผิดมัน แต่ผมก็ไม่พบ. Knowing (2009)
And doing it again and again, even if someday, you look like this.ทำซ้ำแล้วซ้ำอีก ถึงแม้วีนนึง เจ้าจะมีสารรูปเช่นนี้แล้วก็ตาม Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
That guy, that guy has pummeled you again and again.That guy, that guy has pummeled you again and again. Hot Tub Time Machine (2010)
Again, again and again. He defied death, the fate and the gods themselves. Must see this man, study it and understand ... it is nothing.ซ้ำแล้ว ซ้ำเล่า เค้าท้าทายอำนาจความตาย ของพระเจ้าด้วยตัวเอง สปาตาคัส... Sacramentum Gladiatorum (2010)
I envision his reaction when he reads it and I run the scene in my mind again and again.ผมลองนึกถึงปฏิกิริยาของเขา ตอนที่เขาอ่านมัน และผมก็คิดถึงฉากนั้นในใจซ้ำแล้วซ้ำเล่า White Tulip (2010)
It's been proving correct again and again over the last 40 years.แต่มีปัญหากับรุ่นมาตรฐาน ปัญหาใหญ่ และมันก็จะกลับไป สวนสัตว์ของอนุภาค What Are We Really Made Of? (2010)
We made love again and again.เราร่วมรักกัน ครั้งแล้วครั้งเล่า Natalie (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
again and againHe has lied to me again and again.
again and againHe knocked at the door again and again, but there was no answer.
again and againHe telephoned me again and again.
again and againHe tried again and again, but didn't succeed.
again and againHe tried the experiment again and again.
again and againI called his office again and again, but no one answered.
again and againI read the letter again and again.
again and againI read this book again and again.
again and againI told you again and again.
again and againI tried again and again.
again and againI tried again and again, but I couldn't succeed.
again and againI tried the problem again and again.
again and againI've told you again and again to be more careful.
again and againI went down the slope, falling again and again.
again and againRead it again and again.
again and againRead the book again and again.
again and againShe practiced playing the piano again and again.
again and againShe read his letter again and again.
again and againThe capital was bombed again and again.
again and againThis book is worth reading again and again.
again and againWe must read this book again and again.
again and againWe read the letter again and again.
again and againYou should use the paper bags again and again.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้าๆ ออกๆ(v) go out and come in again and again, Example: เธอจะเข้าๆ ออกๆ ห้องนี้ห้องโน้นอีกนานไหม ฉันเวียนหัวจะตายอยู่แล้ว, Thai Definition: อาการที่เคลื่อนไปข้างในและข้างนอกสลับไปมาซ้ำๆ กันอยู่อย่างนั้นอย่างต่อเนื่อง
ซ้ำไปซ้ำมา(adv) repeatedly, See also: over and over, frequently, many times, often, again and again, Syn. จำเจ, พร่ำเพรื่อ, ซ้ำซาก, ซ้ำๆ ซากๆ, Example: การส่งโปรแกรมผ่านโมเด็มจะต้องกระทำซ้ำไปซ้ำมาถึงสามหรือสี่ครั้งเป็นอย่างน้อย, Thai Definition: ทำแล้วทำอีกอย่างเดียวกันร่ำไป
พร่ำเพรื่อ(adv) repetitiously, See also: again and again, Syn. บ่อยเกิน, มากเกินไป, Example: ถ้าไม่หยุดยั้งการใช้ปุ๋ยอย่างพร่ำเพรื่อแล้วทะเลและทะเลสาปจะตายและน้ำดื่มที่ปลอดภัยจะหาได้ยาก, Thai Definition: อย่างไม่เป็นกิจจะลักษณะ
เป็นวรรคเป็นเวร(adv) continuously, See also: again and again, repeatedly, over and over, Syn. ต่อเนื่อง, Example: เด็กเดี๋ยวนี้เรียนพิเศษกันเป็นวรรคเป็นเวรทั้งเรียนที่โรงเรียนและจ้างครูมาสอนที่บ้าน, Thai Definition: ไม่หยุดหย่อน, ไม่รู้จักจบสิ้น, Notes:
ซ้ำซาก(adv) repetitiously, See also: again and again, repeatedly, Syn. จำเจ, พร่ำเพรื่อ, ซ้ำไปซ้ำมา, ซ้ำๆ ซากๆ, Example: หัวหน้าของฉันเป็นคนพูดซ้ำซาก, Thai Definition: ทำแล้วทำอีกอย่างเดียวกันร่ำไป
ซ้ำๆ(adv) repeatedly, See also: repeatedly many times, again and again, Syn. บ่อยๆ, เสมอๆ, Example: การคูณ สามารถทำได้ด้วยการบวกซ้ำๆ กัน
ครั้งแล้วครั้งเล่า(adv) again and again, See also: over and over again, time and again, time after time, Example: เขาคิดครั้งแล้วครั้งเล่าก็คิดไม่ออกว่าเอากระเป๋าสตางค์วางไว้ที่ไหน, Thai Definition: ที่ทำหรือเป็นอย่างเดียวกันอีกหลายๆ ครั้ง
จ้ำจี้จ้ำไช(adv) repeatedly, See also: again and again, Syn. ซ้ำๆ ซากๆ, Example: ลูกชายของเขาไม่ค่อยเชื่อฟัง ต้องให้พ่อแม่คอยพูดจ้ำจี้จ้ำไชตลอดเวลา
ย้ำคิดย้ำทำ(v) think or do repeatedly, See also: think or do something again and again, Example: อาการมีอารมณ์หงุดหงิดง่ายมาก ขี้น้อยใจ ย้ำคิดย้ำทำ ความจำหายไปบางช่วง เป็นอาการของคนชรา
วกเวียน(v) do something again and again, See also: go back and forth, Syn. เวียน, เวียนไปเวียนมา, Example: พอพ่อแม่กลับมารับลูกเขาก็ไม่ยอมไปอยู่ด้วยแล้ว พ่อแม่ก็ได้แต่วกเวียนเอาเงินมาให้, Thai Definition: กระทำการเดิมซ้ำๆ กันหลายครั้ง
ซ้ำแล้วซ้ำอีก(adv) again and again, Syn. ซ้ำแล้วซ้ำเล่า, Example: เมื่อรัฐจะกำหนดนโยบายเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ รัฐจะต้องเข้าใจประวัติศาสตร์ ภูมิหลังของบริเวณนี้อย่างชัดเจน มิฉะนั้นนโยบายที่กำหนดอาจผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำอีก
ย้ำคิดย้ำทำ(v) think or do repeatedly, See also: think or do something again and again, Example: อาการมีอารมณ์หงุดหงิดง่ายมาก ขี้น้อยใจ ย้ำคิดย้ำทำ ความจำหายไปบางช่วง เป็นอาการของคนชรา
วกเวียน(v) do something again and again, See also: go back and forth, Syn. เวียน, เวียนไปเวียนมา, Example: พอพ่อแม่กลับมารับลูกเขาก็ไม่ยอมไปอยู่ด้วยแล้ว พ่อแม่ก็ได้แต่วกเวียนเอาเงินมาให้, Thai Definition: กระทำการเดิมซ้ำๆ กันหลายครั้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครั้งแล้วครั้งเล่า[khrang laēo khrang lao] (adv) EN: again and again ; over and over again ; time and again ; time after time
ซ้ำซาก[samsāk] (adv) EN: repetitiously ; again and again ; repeatedly  FR: encore et encore
วกเวียน[wokwīen] (v) EN: do something again and again ; go back and forth
ย้ำคิดย้ำทำ[yam khit yam tham] (v, exp) EN: think or do repeatedly ; think or do something again and again

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
频频[pín pín, ㄆㄧㄣˊ ㄆㄧㄣˊ,   /  ] repeatedly; again and again #6,437 [Add to Longdo]
连连[lián lián, ㄌㄧㄢˊ ㄌㄧㄢˊ,   /  ] repeatedly; again and again #6,782 [Add to Longdo]
再三[zài sān, ㄗㄞˋ ㄙㄢ,  ] over and over again; again and again #11,944 [Add to Longdo]
叮嘱[dīng zhǔ, ㄉㄧㄥ ㄓㄨˇ,   /  ] to warn repeatedly; to urge; to exhort again and again #14,625 [Add to Longdo]
[tà, ㄊㄚˋ, ] again and again; many; surname Ta #27,030 [Add to Longdo]
翻来覆去[fān lái fù qù, ㄈㄢ ㄌㄞˊ ㄈㄨˋ ㄑㄩˋ,     /    ] to toss and turn (sleeplessly); again and again #28,217 [Add to Longdo]
三思而后行[sān sī ér hòu xíng, ㄙㄢ ㄙ ㄦˊ ㄏㄡˋ ㄒㄧㄥˊ,      /     ] think again and again before acting (成语 saw); consider carefully in advance #49,479 [Add to Longdo]
来回来去[lái huí lái qù, ㄌㄞˊ ㄏㄨㄟˊ ㄌㄞˊ ㄑㄩˋ,     /    ] repeatedly; back and forth again and again #147,226 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
続く[つづく, tsuduku] (v5k, vi) (1) (See に続く) to continue; to last; to go on; (2) to be unbroken; (3) to occur again and again; (4) to lead to; to connect to; (P) #2,415 [Add to Longdo]
再三[さいさん, saisan] (adv, n) again and again; repeatedly; (P) #15,760 [Add to Longdo]
ぺたぺた[petapeta] (adv) (1) (on-mim) sound of a flat surface repeatedly making contact with something; (2) (on-mim) applying a seal or stamp again and again; pasting (paper) all over; (3) (on-mim) daubing; smearing [Add to Longdo]
一度ならず[いちどならず, ichidonarazu] (exp) not just once; more than once; many times; again and again [Add to Longdo]
具に;悉に;備に[つぶさに, tsubusani] (adv) in detail; with great care; completely; again and again [Add to Longdo]
校を重ねる[こうをかさねる, kouwokasaneru] (exp, v1) to proofread again and again [Add to Longdo]
屡々(P);屡屡;屡;数数;数々;数[しばしば, shibashiba] (adv) (uk) (See 度々・たびたび) often; again and again; frequently; (P) [Add to Longdo]
折れ返る;折返る[おれかえる, orekaeru] (v5r, vi) to tell again and again; to repeat; to refrain; to turn up; to turn down [Add to Longdo]
読書百遍[どくしょひゃっぺん, dokushohyappen] (exp) Repeated reading (makes the meaning clear); Reading something again and again (will lead one to realize its meaning) [Add to Longdo]
二転三転[にてんさんてん, nitensanten] (n, vs) change again and again; seesaw back and forth; being in a state of flux; backtracking repeatedly [Add to Longdo]
二度三度[にどさんど, nidosando] (n) again and again [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Again \A*gain"\ (?; 277), adv. [OE. agein, agayn, AS. ongegn,
   onge['a]n, against, again; on + ge['a]n, akin to Ger. gegewn
   against, Icel. gegn. Cf. {Gainsay}.]
   1. In return, back; as, bring us word again.
    [1913 Webster]
 
   2. Another time; once more; anew.
    [1913 Webster]
 
       If a man die, shall he live again?  --Job xiv. 14.
    [1913 Webster]
 
   3. Once repeated; -- of quantity; as, as large again, half as
    much again.
    [1913 Webster]
 
   4. In any other place. [Archaic] --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   5. On the other hand. "The one is my sovereign . . . the
    other again is my kinsman." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. Moreover; besides; further.
    [1913 Webster]
 
       Again, it is of great consequence to avoid, etc.
                          --Herschel.
    [1913 Webster]
 
   {Again and again}, more than once; often; repeatedly.
 
   {Now and again}, now and then; occasionally.
 
   {To and again}, to and fro. [Obs.] --De Foe.
    [1913 Webster]
 
   Note: Again was formerly used in many verbal combinations,
      as, again-witness, to witness against; again-ride, to
      ride against; again-come, to come against, to
      encounter; again-bring, to bring back, etc.
      [1913 Webster] Again

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 again and again
   adv 1: repeatedly; "the unknown word turned up over and over
       again in the text" [syn: {over and over}, {again and
       again}, {over and over again}, {time and again}, {time
       and time again}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top