ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ใจ

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ใจ, -ใจ-, *ใจ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary อังกฤษ (EN) - ไทย (TH)
xoxo(slang) คำลงท้ายจดหมายหรือข้อความ ที่แสดงถึงความรัก, ความจริงใจ, ​ หรือ มิตรภาพ โดยสัญญลักษณ์ x และ o หมายถึงการจูบและกอด, See also: Hugs and kisses

Longdo Dictionary ไทยภาคเหนือ (TH-NORTH) - ไทย (TH)
ขะใจ๋(n, adj) รีบๆ

Longdo Dictionary ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH)
งึด(vi, vt) แปลกใจ, พิศวง

Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
มนุษย์ป้าคำที่ใช้เรียกผู้ที่มีพฤติกรรมที่มีลักษณะที่เห็นแก่ตัว ทำสิ่งต่างๆ โดยไม่สนใจว่าจะทำให้ผู้อื่นหรือสังคมเดือดร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น การแย่งที่นั่งว่างในรถโดยสาธารณะ, การแซงคิวไม่ยอมต่อแถวคอยเวลาขึ้นรถไฟฟ้า, โดยส่วนมากจะเป็นสุภาพสตรีในวัยกลางคนจนถึงสูงอายุ จึงเป็นที่มาถึงคำว่า "ป้า​" เริ่มเป็นที่ใช้กันแพร่หลายในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในช่วงปี 2557 โดยล่าสุดมีลือกันถึงกรณีมีผู้เปิดประตูรถแท็กซี่มีผู้โดยสารอยู่ขณะที่กำลังจอดติดไฟแดง ขอขึ้นไปนั่งด้วยหน้าตาเฉยโดยอ้างว่าขอติดรถไปด้วยตามเส้นทางที่ผ่าน
เบยเลย เป็นคำแผลงที่มาจากการใช้คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือพิมพ์ข้อความ เนื่องจากแป้นตัวอักษร ล ลิง และ บ ใบไม้ อยู่ใกล้กัน จึงทำให้เกิดการพิมพ์ผิดได้บ่อยครั้ง จนเป็นที่เข้าใจกันว่าถ้าพิมพ์ว่า เบย จะหมายความถึง เลย และยังแฝงถึงความรู้สึกเล่นๆ สนุกๆ ไม่จริงจัง กรณีที่พบบ่อย เช่นคำว่า จังเลย อาจแผลงได้เป็น จุงเบย เช่น เจ๊บจุงเบย (เจ็บจังเลย), ฮาจุงเบย (ฮา จังเลย)
ไม่ใส่จิว(slang, ศัพท์วัยรุ่น) ไม่ใส่ใจ

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
charity(n) จิตกุศล การกุศล ความใจบุญ ความรักอันบริสุทธิ์, See also: S. Love
กระพรืบ[กะ-พืบ] (vi, adv) ขยับยกขึ้นลงเป็นจังหวะ ตัวอย่าง เช่น หายใจอกกระพรืบจนเห็นได้ชัด, น้ำในบ่อไหวกระพรืบเป็นร่องคลื่น เป็นต้น
ฌาณ(n) ฌาณ หรือ อธิจิต(supraconscious) เป็นจิตที่เป็นที่สุดของปัญญา คือความรู้ชัดธรรมชาติของมนุษย์ว่านี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา(คือความรู้มรรค 8 การคิดปฏิบัติเพื่อดับทุกข์) เป็นจิตที่อยู่เหนือและสามารถ ควบคุมหรือข่ม ได้ทั้งจิตสำนึก(consious) และจิตใต้สำนึก(subconsious) ซึ่งเป็นความรู้ที่สูดของวิญญาณคือความรู้แจ้งของธรรมชาติของมนุษย์ว่า นี้สุข นี้ทุกข์ นี้มิใช่ทุกข์ มิใช่สุข อธิจิตใช้สำหรับดับกิเลส ซึ่งสามารถทำให้เกิดนิมิตขึ้นมาได้ เพื่อดับกิเลสในเวลาที่เกิดกิเลสขึ้น พระผู้มีพระภาค(พระพุทธเจ้า)ได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ไว้ในพระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์๑๐. วิตักกสัณฐานสูตรว่าด้วย อาการแห่งวิตก การเรียกอธิจิตของตนเอง ถ้าไม่มีพรสวรรค์หรือบารมีที่สะสมมาแต่ปางก่อน จะเรียกไม่ได้ เพราะจิตยังไม่มั่นคงพอ จะต้องเรียนรู้และทำความเพียรที่ทนได้ยาก ฝึกฝน จนเกิดความชำนาญ ซึ่งข้าพเจ้ามีความสามารถที่จะให้คนทั่วไปเรียกอธิจิตของตนเองได้ เช่นให้ผู้ป่วยเรียกอธิจิตของเขาออกมารักษาโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและใจของเขาที่เป็นอยู่ โดยสั่งให้จิตของเขาตกอยู่ในภาวะภวังค์ ด้วยการสั่งระงับจิตหยาบที่ทำให้เขาเกิดโรคทั้งทางกายและทางใจ เพื่อเขาจะได้มีจิตที่มั่นคงถึงอธิจิตแล้วสั่งยาหรือภูมิต้านทานในตัวของเขาออกมารักษาโรค ซึ่งได้ผลดีกว่าแพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์ทางเลือกวิธีอื่น นี่คือประโยชน์จากการเรียกหรือฝึกเรียกอธิจิตของตนเอง ซึ่งพระพุทธเจ้าสามารถเรียก Stem cell ในพระวรกายของพระองค์ออกมารักษาโรคได้นานมาแล้วหรือมากกว่า 2554 ปี ส่วนนักวิทยาศาสตร์พึ่งจะมาค้นพบวิธีใช้ Stem cell รักษาบางโรคเมื่อ 50 ปีมานี้เอง การรักษายังมีข้อบ่กพร่องและเงื่อนไขในการรักษาเพื่อจะได้ผลลัพท์จนเป็นที่น่าพอใจของแพทย์อยู่อีกมาก แต่วิธีของพระพุทธองค์ไม่มีเงื่อนไข ถ้าคนป่วยสามารถเรียกอธิจิตของตนเองได้ ข้าพเจ้าได้ใช้อธิจิตรักษา โรคปวดตามอวัยวะและโรคหวัดป่วยของข้าพเจ้าเอง และรักษาโรคปวดและอัมพาลให้กับคนป่วยแล้วหลายราย ซึ่งได้รับผลเป็นที่น่าพอใจของข้าพเจ้าและของคนป่วย
ถถถถถ(slang, ภาษาอินเทอร์เน็ต) หัวเราะ หรือ 55555 (hahahahaha) เนื่องจากบนคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ทั่วไป ปุ่มอักษร ถ จะตรงกับเลข 5 ในภาษาอังกฤษ และผู้พิมพ์มักลืมกดปุ่มเปลี่ยนภาษาจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยก่อน ตั้งใจจะพิมพ์ 55555 เลยกลายเป็น ถถถถถ เมื่อมีการพิมพ์ผิดกันบ่อยครั้ง จึงถือกันว่าคำว่า ถถถถถ ก็ใช้แทนความหมายของ 55555 ไป
นัยประหวัด(n) คำที่มีความหมายให้ย้อนนึกถึง เช่น ความหมายนัยตรงแปลว่า ก้อนเนื้อร้าย ความหมายโดยนัย เช่น “อย่าทำตัวเป็นมะเร็งในที่ทำงาน” มะเร็ง หมายถึง ผู้ที่ไม่มีประโยชน์ให้กับบริษัท ความหมายนัยประหวัด เช่น “ กิจกรรมในงานวันมะเร็งแห่งชาติได้รับความสนใจมาก“ มะเร็ง หมายถึง การย้อนนึกถึงความทรมานจความเจ็บปวดจากเนื้อร้าย โรคร้ายนี้คร่าชีวตผู้คนจำจวนมาก
บังกล้อง[บัง-กล้อง] (n) เป็นชื่อ ที่ เรียกแทน บุคคล ที่ มีคุณสมบัติ คือ กาก เกรียน เพี้ยน หลุดโลก มักชอบทำอะไร เพี้ยนๆ ไม่เหมือนคนอื่น ชอบการ fag เป็นชีวิตจิตใจ คติประจำใจ คือ สเต็ปอยู่ในไต
ฟิน(adj, slang) สุดยอด, ที่สุด, สมหวัง, บรรลุ, จบ, เข้าใจว่าแผลงมาจากคำว่า finale (ฟิ นา เล่) ซึ่งแปลว่าช่วงสุดท้ายของการแสดง ซึ่งมักจะเป็นช่วงที่ดีที่สุด
สปอยล์เป็นการเอาจุดเพลิกผัน ปมสำคัญ หรือเอาตอนจบมาเล่าก่อน หรือเอาเรื่องแขกรับเชิญเซอร์ไพรซ์ในงานมาเฉลยก่อน ทำให้คนที่ยังไม่ได้เห็น ยังไม่ได้ดูหรือยังไม่ได้อ่านสูญเสียอารมณ์ลุ้นหรือความตื่นเต้นเร้าใจไปเวลาไปดูหรืออ่านด้วยตัวเอง
เซราะกราว(adj, slang) บ้านนอก, ชนบท, การเป็นคนบ้านนอก (ใช้โดย โน้ตอุดม แต้พานิช ในการแสดงเดี่ยว ไมโครโฟน ในลักษณะเสียดสีทำนองเย้ยหยันว่ามาจากชนบท หรือ บ้านนอก เข้าใจว่าแผลงมาจากภาษาเขมร)
แม่ง[แม่ง] (slang) เป็นคำอุทานที่มักใช้พูดกันเวลาอารมณ์เสียหรือไม่พอใจในสิ่งที่เกิดขึ้น มีสันนิษฐานว่าเกิดมาจากการกล่อนคำของคำว่า แม่มึง แต่ไม่ได้ใ้ช้ในความหมายนี้ แต่เป็นเพียงแค่คำอุทาน ตัวอย่าง แม่งเอ้ย วันนี้ถูกหวยแดกอีกแล้วกู หรือในสมัยก่อนเวลาตกใจบางคนอาจจะอุทานว่า อุ๊ยแม่มึง!!!
โป๊ะแตก(phrase, slang) ความลับถูกเปิดเผย โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ เช่น ผู้ชายที่แอ๊บแมนมาตลอดแล้วเผลอหลุดสาวแตก

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
code(vi) หัวใจหยุดเต้น
hcm(n) Hypertrophic cardiomyopathy โรคกล้ามเนื้อหัวใจหนา
hemopericardium(n) เลือดออกในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ (pericardial cavity) ส่วนใหญ่เกิดจากการแตกของหลอดเลือดเอออร์ตา หรือห้องหัวใจทะลุ
idiopathic respiratory distress syndrome(n) ภาวะหายใจลำบากในทารกแรกเกิด เรียกย่อว่า IRDS
ventilator(n) เครื่องช่วยหายใจ
Western blot(n) เทคนิคที่ใช้ติดตามโปรตีนที่สนใจในสารตัวอย่าง เช่น homogenate tissue หรือโปรตีนที่สกัดมา เป็นวีธีการคล้ายการทำ southern blot hybridization แต่เปลี่ยนจากการหาดีเอ็นเอที่มีความจำเพาะในตัวอย่างมาเป็นโปรตีนแทน
Western blot (WB)(n) เทคนิคที่ใช้ติดตามโปรตีนที่สนใจในสารตัวอย่าง เช่น homogenate tissue หรือโปรตีนที่สกัดมา เป็นวีธีการคล้ายการทำ southern blot hybridization แต่เปลี่ยนจากการหาดีเอ็นเอที่มีความจำเพาะในตัวอย่างมาเป็นโปรตีนแทน

Longdo Dictionary ภาษา อิตาลี (IT) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
pentimento[เพ็นติเม้นโต] (n) พหูพจน์ pentimenti - การเปลี่ยนแปลงงานจิตรกรรมที่ทำโดยจิตรกรที่ทิ้งร่องรอยให้เห็นว่าจิตรกรเปลี่ยนใจในการวางรูปแบบระหว่างการเขียนภาพ (wikipedia.org)

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
กุศล(n, adj, adv) การกระทำที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับจิตใจให้ดีขึ้น ปรับปรุงจิตใจให้ดีขึ้น มากกว่าทำความดีเฉย ๆ การกระทำใด ๆ หากทำแล้วมีผลต่อสภาวะจิตใจของตนเปลี่ยนไปในทางที่สูงขึ้น จึงเรียกว่ากุศล หากการกระทำดีนั้น ๆ ไม่ได้มีผลเปลี่ยนแปลงจิตใจตนเองเลย ไม่เรียกว่ากุศล แต่เรียกว่า กรรมดี โดยทั่วไป มักจะใช้คู่กันกับคำว่า บุญกุศล แต่คำว่า บุญ กับ กุศล ความหมายต่างกัน (เขียนก็ไม่เหมือนกันแล้วจะให้ความหมายเหมือนกันได้อย่างไร) ตัวอย่าง 1. นาย กอ เป็นคนรวย ชอบที่จะให้ทาน เพราะเขาหวังว่า การให้ทานของเขาจะส่งผลทำให้เขารวย ยิ่ง ๆ ขึ้นไป และอาจจะได้ไปสวรรค์ หลังจากที่เขาตายไป - อันนี้นาย กอ ทำกรรมดี หรือทำบุญ แต่ไม่ได้เกิดกุศลในจิต หรือเกิดขึ้นน้อยมาก เพราะเขาทำทานก็จริง แต่ไม่มีผลทำให้จิตใจของเขาวางลงจากความโลภ หรืออยากเลย 2. นาย ขอ เป็นคนชั้นกลาง เขาเห็นเด็กกำพร้ามากมายเกิดขึ้น เขาจึงรู้สึกอยากที่จะช่วยเหลือเด็กเหล่านั้น จึงประหยัดค่าใช้จ่ายของตัวเองมากขึ้น เพื่อที่จะให้ตัวเองมีเงินเหลือมากขึ้น เพื่อที่จะแบ่งไปบริจาคเด็กเหล่านั้น เพื่อที่เด็กเหล่านั้นจะได้โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป - อันนี้ นาย ขอ ทำทั้งกุศล และบุญ เพราะมีผลที่ทำให้เขาต้องประหยัด อดออมมากขึ้น และการประหยัดอดออมนี้เอง จะทำได้ก็คือต้องปล่อยวางความอยากของตนเอง และทำเพราะในใจเกิดจิตเมตตากรุณา
สุดชานัง[สุด-ชา-นัง] (uniq) ทำทุกอย่างอย่างตั้งใจ

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
คำนามการแสดงความเสียใจ
ภาวะหัวใจหยุดทำงาน(n) cardiac arrest
มาริลิน มอนโร (อังกฤษ: Marilyn Monroe) หรือชื่อเกิด นอร์มา จีน มอร์เทนสัน (อังกฤษ: N[มาริลิน มอนโร (อังกฤษ: Marilyn Monroe) หรือชื่อเกิด นอร์มา จีน มอร์เทนสัน (อังกฤษ: N] (n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, jargon, slang, colloq, vulgar, abbrev, name, o) มาริลิน มอนโร (อังกฤษ: Marilyn Monroe) หรือชื่อเกิด นอร์มา จีน มอร์เทนสัน (อังกฤษ: Norma Jeane Mortenson) เกิดวันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 1926 – 5 สิงหาคม ค.ศ. 1962) เป็นอดีตนักแสดง นักร้อง นางแบบชาวอเมริกัน มีชื่อเสียงจากบทบาท "dumb blonde" เธอกลายเป็นสัญลักษณ์ทางเพศที่ได้รับความนิยมในคริสต์ทศวรรษ 1950 เป็นสัญลักษณ์ของทัศนคติที่มีต่อเพศแห่งยุค แม้ว่าเธอได้เป็นนักแสดงระดับต้น ๆ เพียงแค่หนึ่งทศวรรษ ภาพยนตร์ของเธอทำรายได้ได้ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐก่อนที่เธอจะเสียชีวิตอย่างไม่คาดคิดใน ค.ศ. 1962[ 1 ] เธอยังถือว่าเป็นสัญรูปของวัฒนธรรมสมัยนิยมหลัก ๆ นับแต่นั้นมา[ 2 ] มอนโรเกิดและเติบโตในลอสแอนเจลิส วัยเด็กเธออาศัยอยู่ในบ้านรับเลี้ยงเด็ก และสถานเด็กกำพร้า และสมรสครั้งแรกเมื่ออายุ 16 ปี ขณะทำงานในโรงงานเป็นส่วนหนึ่งของกำลังสงคราม ใน ค.ศ. 1944 เธอพบกับช่างภาพคนหนึ่ง และเริ่มทำอาชีพนางแบบ งานของเธอทำให้เธอได้เซ็นสัญญากับภาพยนตร์ขนาดสั้น 2 เรื่องกับค่ายทเวนตีท์เซนจูรีฟอกซ์ (1946-1947) และโคลัมเบียพิกเจอส์ (1948) หลังจากรับบทย่อยในภาพยนตร์จำนวนหนึ่ง เธอเซ็นสัญญาใหม่กับฟอกซ์ใน ค.ศ. 1951 เธอกลายเป็นนักแสดงที่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วด้วยบทบาทตลกขบขันหลายบทบาท เช่นในเรื่อง แอสยังแอสยูฟีล (1951) และมังกีบิสเนส (1952) และในภาพยนตร์ดรามาเรื่อง แคลชบายไนต์ (1952) และ โดนต์บาเดอร์ทูน็อก (1952) มอนโรเผชิญหน้ากับข่าวลือหลังจากมีการเปิดเผยว่าเธอเคยถ่ายแบบเปลือยก่อนมาเป็นนักแสดง แต่แทนที่จะทำลายอาชีพเธอ มันกลับทำรายได้ให้กับบอกซ์ออฟฟิศ ก่อน ค.ศ. 1953 มอนโรเป็นหนึ่งในดาราฮอลลิวูดที่มีบทบาทนำในภาพยนตร์ 3 เรื่อง ได้แก่ ฟิล์มนัวร์ เรื่อง ไนแอการา (ภาพยนตร์ ค.ศ. 1953)|ไนแอการา ซึ่งมุ่งจุดสนใจที่เสน่ห์ทางเพศของเธอ และภาพยนตร์ตลกเรื่อง เจนเทิลเม็นพรีเฟอร์บลอนส์ และ ฮาวทูแมร์รีอะมิลเลียนแนร์ ซึ่งสร้างภาพลักษณ์ให้เธอเป็น "dumb blonde" แม้ว่าเธอจะมีบทบาทสำคัญในการสร้างและจัดการภาพลักษณ์สาธารณะของเธอตลอดอาชีพการทำงาน เธอรู้สึกผิดหวังต่อสตูดิโอที่ไทป์แคสต์ และการให้ค่าตัวเธอต่ำไป เธอถูกพักงานเป็นช่วงสั้น ๆ ในต้นปี ค.ศ. 1954 เนื่องจากเธอปฏิเสธโครงการทำภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง แต่กลับมาเป็นดาราในภาพยนตร์เรื่องที่ประสบความสำเร็จที่สุดเรื่องหนึ่งคือ เดอะเซเวนเยียร์อิตช์ (1955) เมื่อสตูดิโอยังลังเลที่จะเปลี่ยนแปลงสัญญาของเธอ มอนโรก่อตั้งบริษัทผลิตภาพยนตร์ใน ค.ศ. 1954 ชื่อ มาริลิน มอนโร โพรดักชันส์ (MMP) ขณะก่อสร้างบริษัท เธอเริ่มศึกษาการแสดงที่แอกเตอส์สตูดิโอ ในปลายปี ค.ศ. 1955 ฟอกซ์มอบฉันทะให้เธอควบคุมและให้เงินเดือนสูงขึ้น หลังจากได้รับคำสรรเสริญจากการแสดงในเรื่อง บัสสต็อป (1956) และการแสดงในภาพยนตร์อิสระเรื่องแรกของบริษัท MMP เรื่อง เดอะพรินซ์แอนด์เดอะโชว์เกิร์ล (1957) เธอได้รับรางวัลลูกโลกทองคำจากเรื่อง ซัมไลก์อิตฮอต (1959) ภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายของเธอที่ถ่ายทำจนเสร็จคือเรื่อง เดอะมิสฟิตส์ (1961)
เห็น = เข้าใจ[ีือันเดอร์สะแตนด์] (vt) understand
ใจนักเลง(adj) chivalrous (ไม่สับสนกับ cavalier ซึ่งมาจากรากศัพท์เดียวกันแต่หมายความว่าเต๊ะจุ๊ย)

Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคอีสานตอนใต้ (TH-NE-S) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ถั่วะคำประกอบท้ายคำที่แสดงถึงความต้องการให้ทำตามอย่างหงุดหงิด เช่น ดูถั่วะ แปลว่า ดูซิ (ในเชิงน้ำเสียงไม่พอใจ) *หมายเหตุ ภาษาโคราช, See also: S. ซิ

Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
แหย้ว(n) คำแสดงเสียงเรียกเหมือนแมว ใช้ล้อเลียนคนบางคนที่ทำตัวเหมือนเด็ก ขี้อ้อน เอาแต่ใจ
ได้แรงอก[dai rang ok] (vt) สมใจอยาก , พอใจมาก

Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - จีน (ZH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
仇人[chóu rén, ㄔㄡˊ ㄖㄣˊ,  ] (n) personal enemy ศัตรู เช่นเพื่อนสองคนสนิทกันมาก วันนึงเกิดผิดใจกันขึ้น หลังจากนั้นทั้งสองคนก็ไม่คุยกันอีกเลย ทั้งสองกลายเป็น Chou Ren แต่ถ้าเป็นคำว่า 敌人 เป็นศัตรูกันเช่น อิสราเอล กับ ปาเลสไตน์, See also: R. 敌人

Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
口是心非[kǒu sh ìxīn fēi, ㄎㄡˇ ㄕ˙ ˋ ㄈㄟ,    ] (idiom) ปากกับใจไม่ตรงกัน, ปากว่าตาขยิบ
如意[rú yì, ㄖㄨˊ ㄧˋ,  ] (n) สมใจ; สมความปรารถนา
情人[qíng rén, ㄑㄧㄥˊ ㄖㄣˊ,  ] (n) หวานใจ สุดที่รัก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจ(n) heart, Syn. หัวใจ, ดวงใจ, Example: ใจของเขาเต้นแรงหลังจากได้ยินข่าวร้ายจากทางบ้าน, Thai Definition: สิ่งที่ทำหน้าที่รู้ รู้สึก นึก และคิด, ส่วนสำคัญหรือส่วนศูนย์ของสิ่งต่างๆ
ใจ(n) mind, See also: spirit, heart, disposition, Syn. จิต, จิตใจ, Example: ผู้ที่หน้าตาสดใสย่อมเป็นผลมาจากใจที่บริสุทธิ์ผุดผ่อง, Thai Definition: ความรู้สึกนึกคิด
คาใจ(v) be doubtful, See also: have doubts, be under in one's mind, Example: ประเด็นเหล่านี้ยังคาใจระหว่างกันและกันอยู่ ไม่มีทางออกอันใดมาคลี่คลายได้, Thai Definition: ยังข้องใจอยู่, ยังติดใจอยู่
คาใจ(adj) doubtful, See also: questionable, suspicious, dubious, skeptical, Example: กรรมการผู้จัดการใหญ่ออกโรงเปิดแถลงข่าว เคลียร์ปัญหาคาใจให้สิ้นซาก, Thai Definition: ยังข้องใจอยู่, ยังติดใจอยู่
จงใจ(v) intend, See also: plan, design, mean, Syn. ตั้งใจ, หมายใจ, เจตนา, หมายมั่น, มุ่งมั่น, Ant. ไม่ตั้งใจ, บังเอิญ, Example: ข้าพเจ้าจงใจกระแอมเพื่อให้เขาหรือใครก็ตามรู้สึกตัว
จงใจ(adv) intentionally, See also: purposely, designedly, deliberately, Syn. ตั้งใจ, หมายใจ, เจตนา, หมายมั่น, มุ่งมั่น, แน่วแน่, Ant. ไม่ตั้งใจ, ไม่เจตนา, Example: หากมองในมุมกลับกันจะเห็นว่าคนที่ไม่มีเกียรติเท่านั้นต่างหากที่ประณามเสียดสีอย่างจงใจ
จนใจ(v) be baffled, See also: be unable to help, Syn. จนปัญญา, หมดหนทาง, ไม่มีทางคิด, Example: ผมจนใจจริงๆ ที่ไม่สามารถช่วยคุณได้
จำใจ(v) be unwilling, See also: be reluctant, Syn. ฝืนใจ, ไม่เต็มใจ, Ant. เต็มใจ, Example: จริงๆ แล้วเขาอยากจะนอนต่อเพราะอากาศดี แต่ต้องจำใจลุกจากเตียงเพราะต้องไปเรียน, Thai Definition: ไม่อยากทำแต่ต้องทำ
จุใจ(v) be satisfied, See also: be pleased, be thrilled, Example: แม้จะจับปูตัวเขื่องๆ ได้เกือบสิบตัวแต่เขาก็ยังไม่จุใจ, Thai Definition: มากจนเป็นที่พอใจ
ชูใจ(v) encourage, See also: inspire, hearten, cheer, enhance one's spirit, Syn. ปลุกใจ, ให้กำลังใจ, Example: คำพูดของเขาช่วยชูใจเธอได้เป็นอย่างดี, Thai Definition: ทำให้ใจมีกำลังขึ้น
ดลใจ(v) inspire, See also: motivate, cause, influence, spur, Syn. บันดาลใจ, จุดประกาย, ดลบันดาล, Example: คำพูดของคุณครูดลใจลูกศิษย์ให้ประพฤติตนเป็นคนดีตลอดเวลา, Thai Definition: มีเหตุอันไม่ปรากฏจูงใจให้คิดหรือให้ทำ เช่น เทวดาดลใจ กุศลดลใจ มารดลใจ
ดีใจ(v) be glad, See also: be happy, be delightful, be blissful, Syn. พอใจ, ดีใจ, ยินดี, ชอบใจ, ปีติ, สำราญ, Ant. เสียใจ, Example: การที่ลูกเรียนสำเร็จทำให้พ่อแม่ดีใจ
ดูใจ(v) be present in one's moribund, See also: keep a death watch
ทำใจ(v) restraint one's mind, See also: control one's mind, Syn. บังคับใจ, ควบคุมใจ, Example: สุดากำลังทำใจเรื่องที่เขาสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้
พอใจ(v) satisfy, See also: be pleased, be content, Syn. พึงใจ, สมใจ, Example: หัวหน้าพอใจการทำงานของสุนทรมาก, Thai Definition: ได้ตามที่ต้องการ, ได้ตามที่ประสงค์
สมใจ(v) be satisfied with, See also: content oneself with, achieve one 's purpose, be satisfying, Syn. สมปรารถนา, สมใจอยาก, Example: คราวนี้เจ้าจะมีเพื่อนเล่นสมใจของเจ้าละ, Thai Definition: สัมฤทธิผลดังต้องการ
สะใจ(v) satisfy, See also: content, gratify, Syn. หนำใจ, สมใจ, สาแก่ใจ, Ant. แค้น, คับแค้นใจ
สะใจ(v) be satisfied, See also: be pleased, Syn. หนำใจ, สาแก่ใจ, Example: ผมอ่านถึงตรงนี้แล้วสะใจจริงๆ, Thai Definition: สมกับที่ใจต้องการ
สาใจ(v) be satisfied with, See also: be satisfying, Syn. สาแก่ใจ, สะใจ, Example: การได้พูดประโยคนี้ทำให้สาใจอยู่ลึกๆ และคลายความอึดอัดลงได้ไม่น้อย
อดใจ(v) restrain oneself, See also: bear, control oneself, be patient, Syn. ห้ามใจ, ยั้งใจ, สะกดใจ, ระงับใจ, ข่มใจ, Example: เขาอดใจไม่ได้ที่จะพูดถึงเรื่องเก่าๆ
เทใจ(v) cheer, Syn. ทุ่มเทใจ, ให้แรงใจ, Example: โพลล์ต่างๆ เสนอตัวเลขคะแนนนิยมว่าชาวบ้านเทใจให้รัฐบาลสุดๆ, Thai Definition: เข้าข้างใดข้างหนึ่งอย่างเต็มที่, ทุ่มเทความรักให้หมดหัวใจ
กวนใจ(v) disturb, See also: bother, annoy, harass, vex, irritate, agitate, Example: นี่ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตาย แต่ก็เป็นเรื่องจุกจิกกวนใจ, Thai Definition: ทำให้รำคาญใจ, ทำให้ยุ่งยากใจ
กาวใจ(n) glue, See also: gum, cement, adhesive, mucilage, Example: งานนี้ผมขอทำหน้าที่เป็นกาวใจในการแก้ปัญหาอีกครั้ง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่เป็นตัวเชื่อมให้ทั้งสองฝ่ายกลับมาคืนดีกัน, Notes: (สำนวน)
กินใจ(v) impress, See also: affect deeply, bear in mind, Syn. ประทับใจ, ซาบซึ้งใจ, Example: ถ้อยคำที่เขาพูดกินใจผมมาก
กินใจ(v) distrust, See also: suspect, be suspicious of, be doubtful, cause estrangement, Syn. แหนงใจ, สะดุดใจ, กระทบใจ, Example: ทั้งสองคนเป็นเพื่อนที่กินใจกันมาเป็นเวลายาวนาน
กินใจ(adj) impressive, See also: profound, forcible, deep, Syn. ประทับใจ, ซาบซึ้งใจ, Example: นิยายเรื่องนี้เป็นเรื่องกินใจผมที่สุด
ขอบใจ(v) thank, See also: be thankful for, be grateful to, give thanks, Syn. ขอบคุณ, Example: ฉันขอบใจเธอมากที่เธอดีต่อฉันเสมอต้นเสมอปลาย, Thai Definition: กล่าวแสดงความรู้สึกพอใจในความดีที่ผู้อื่นได้มีต่อตน (เป็นคำที่ผู้ใหญ่ใช้แก่ผู้น้อย)
ขัดใจ(v) offend, See also: dissatisfy, displease, Syn. ขัดเคือง, ไม่พอใจ, Ant. ตามใจ, พอใจ, Example: แม่จำเป็นต้องขัดใจลูกที่ร้องไห้จะเอาของเล่นซึ่งมีราคาแพงมาก, Thai Definition: ไม่ยอมให้ทำตามใจ
ขาดใจ(v) stop breathing, See also: die, pass away, Syn. สิ้นใจ, ตาย, สิ้นลม, สิ้นชีวิต, Example: คนไข้ขาดใจไปแล้วเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหว, Thai Definition: ไม่เป็นอยู่ต่อไป, สิ้นสภาพของการมีชีวิต
ขืนใจ(v) act against, See also: compel, Syn. ฝืนใจ, Example: เธอจะขืนใจตัวเอง หลอกว่ารักเขาไปได้อีกนานสักแค่ไหน, Thai Definition: ไม่ยอมทำตามที่ใจต้องการ
ขืนใจ(v) rape, See also: commit a rape, Syn. บังคับ, ข่มขืน, ปลุกปล้ำ, Example: น้าชายขืนใจหลานทั้ง 2 คนมานาน โดยที่พ่อแม่เด็กไม่รู้เรื่องเลย, Thai Definition: บังคับให้ยอมทำตามในทางประเวณี
คับใจ(v) be discontented, See also: be disconcerted, be embarrassed, be distressed, feel depressed, Syn. อึดอัดใจ, ไม่สบายใจ, อัดอั้น, Example: เธอรู้สึกคับใจที่ต้องอยู่ในตำบลที่เป็นศัตรูกับเธอ, Thai Definition: รู้สึกคับแค้นอยู่ในอกในใจ
คู่ใจ(adj) trusting, See also: believable, reliant, confidential, Ant. คู่อริ, คู่ต่อสู้, คู่ศัตรู, ปริปักษ์, Example: เขาขับรถยนต์คู่ใจไปตามวัดต่างๆ เพื่อสนทนากับพระหรือไม่ก็ทำบุญ, Count Unit: คน, Thai Definition: ซึ่งสนิทที่รู้ใจและไว้วางใจได้
คู่ใจ(n) lover, See also: trusted couple, partner, mate, Syn. คู่สมรส, คู่สามีภรรยา, คู่ครอง, Example: สาเหตุของการหย่าร้างเพราะฝ่ายหญิงเจอคู่ใจตัวจริง, Count Unit: คน
จอมใจ(n) honey, See also: sweetheart, darling, Syn. จอมขวัญ, มิ่งขวัญ, ยอดขวัญ, ยอดรัก, Example: แม่หญิงเรไรเป็นจอมใจของเสมา, Count Unit: คน, Thai Definition: หญิงที่เป็นยอดดวงใจ
จับใจ(v) impress, See also: imprint, Syn. จับจิต, ประทับใจ, ถูกใจ, จับจิตจับใจ, Example: เพลงของคิทาโรจับใจฉันยิ่งนัก, Thai Definition: เป็นที่พอใจ
จิตใจ(n) mind, See also: mind, heart, thoughts, spirit: mood, Syn. ใจ, อารมณ์ทางใจ, Ant. ร่างกาย, Example: จิตใจของหญิงสาวคนนี้ช่างงดงามจริงๆ
จูงใจ(v) persuade, See also: induce, persuade, influence, Syn. ล่อใจ, ชักชวน, หว่านล้อม, ชักนำ, ชักพา, Example: ปัจจุบันการฝากเงินกับแบงก์มีดอกเบี้ยไม่จูงใจ คนจึงต้องหันไปลงทุนทางด้านอื่น, Thai Definition: ชักนำหรือเกลี้ยกล่อมเพื่อให้เห็นคล้อยตาม
ฉงนใจ(v) doubt, See also: suspect, be skeptical, be suspicious of, be doubtful, be uncertain, be unsure, wonder, Syn. เอะใจ, คลางแคลงใจ, สงสัย, Example: นางเริ่มฉงนใจที่เขาทำทุกอย่างให้เธอเกินความพอดี, Thai Definition: เกิดความสงสัยหรือไม่แน่ใจ, รู้สึกแคลงใจ
ฉุกใจ(v) realize suddenly, See also: have a inkling, have a brainwave, Syn. เฉลียวใจ, สะดุดใจ, ฉุกคิด, Example: ผมฉุกใจขึ้นมาว่าผู้ร้ายย่องเบาอาจจะกลับมาอีก
ชนะใจ(v) win the heart of, See also: win the favour of, get the support of, Example: ในที่สุดว่าที่ลูกเขยก็ชนะใจพ่อตาสุดโหดได้สำเร็จ, Thai Definition: ทำให้ยอมรับหรือพึงพอใจ
ชอบใจ(v) content, See also: be gratified, be pleased, be satisfied, Syn. ถูกใจ, ยินดี, พอใจ, Example: เด็กๆ ชอบใจเมื่อได้รับขนมและลูกกวาดจากคุณครู
ช่ำใจ(adv) satisfactorily, See also: delightfully, joyfully, contentedly, Syn. หนำใจ, จุใจ, สาใจ, สมใจ, Example: มาเที่ยวคราวนี้เด็กๆ ได้นอนคุยกันเสียช่ำใจ, Thai Definition: มากพอสมกับที่ใจอยาก
ช้ำใจ(v) be hurt, See also: feel hurt, be sore at heart, distress, Syn. เจ็บใจ, ระทมใจ, สะเทือนใจ, ปวดใจ, ทุกข์ใจ, เสียใจ, Example: คุณทำให้เธอช้ำใจ
ดวงใจ(n) heart, Syn. ดวงกมล, ดวงหทัย, หทัย, ฤทัย, กมล, ใจ, Example: หน้าตาคือหน้าต่างของดวงใจ
ดวงใจ(n) dearest, See also: sweetheart, beloved one, darling, heart, Syn. ดวงตา, แก้วตาดวงใจ, ที่รัก, สุดที่รัก, Example: ลูกเปรียบเหมือนแก้วตาดวงใจของพ่อแม่, Count Unit: ดวง, Thai Definition: คำเปรียบเทียบเรียกหญิงที่รักหรือลูกที่รัก
ดังใจ(v) expect, See also: hope, desire, Example: คุณจะเอาอะไรให้ได้ดังใจเสมอไปไม่ได้, Thai Definition: ได้ดังที่ใจหวังไว้
ตรมใจ(v) grieve, See also: mourn, pine away, regret, be sad, be sorrowful, be disconsolate, Syn. ตรอมใจ, กรอมใจ, Example: นางตรมใจอยู่ด้วยความห่วงใยสามี จนกินไม่ได้นอนไม่หลับ, Thai Definition: ระทมใจอยู่ภายในเรื่อยไป
ตัดใจ(v) restrain one's passion, See also: make a decision against one's wish, control one's temper, part with (/give up) something o, Syn. ห้ามใจ, Example: เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในครอบครัวกำลังมีปัญหาเธอจึงตัดใจไม่ซื้อของใช้ฟุ่มเฟือย, Thai Definition: ห้ามใจไม่ให้คิดในเหตุที่เกิดขึ้น
ตามใจ(v) indulge, See also: pamper, spoil, humour, Ant. ขัดใจ, Example: พ่อแม่มักจะตามใจลูกคนสุดท้อง จนเสียเด็ก, Thai Definition: แล้วแต่ใจ, ตามความต้องการของใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระเทือนใจก. ไม่สบายใจเพราะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากระทบ, สะเทือนใจ ก็ว่า.
กริ่งใจก. นึกแคลงใจ.
กลั้นใจก. อั้นลมหายใจ.
กลุ้มอกกลุ้มใจก. รู้สึกกังวลเป็นทุกข์หรือยุ่งยากใจ.
กาวใจน.ผู้ประสานรอยร้าวให้ผู้ที่โกรธกัน ทะเลาะกัน หรือกินแหนงแคลงใจกัน ได้กลับคืนดีกัน เช่น เขาเป็นกาวใจให้ ๒ คนนี้คืนดีกัน.
กำลังใจน. สภาพของจิตใจที่มีความเชื่อมั่นและกระตือรือร้นพร้อมที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ทุกอย่าง.
กินใจก. รู้สึกแหนงใจ, สะดุดใจ, กระทบใจ
กินใจซาบซึ้งใจ.
เกรงใจ, เกรงอกเกรงใจก. ไม่อยากจะให้ผู้อื่นรู้สึกลำบากเดือดร้อนรำคาญใจ.
ไกลตาไกลใจก. ห่างกันแล้วลืม.
ข่มขืนใจก. บังคับจิตใจหรือฝืนใจให้ต้องกระทำการหรืองดเว้นกระทำการ เช่น ข่มขืนใจเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติการอันมิชอบด้วยหน้าที่ หรือให้ละเว้นการปฏิบัติการตามหน้าที่ โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย ซึ่งเป็นความผิดต่อเจ้าพนักงาน.
ขวยใจก. กระดากใจ.
ขวัญใจน. ยอดกำลังใจ.
ขวัญใจว. เป็นที่นิยมรักใคร่.
ข้องใจก. ติดใจสงสัย, ยังไม่สิ้นสงสัย.
ขอบอกขอบใจก. ขอบใจมาก เช่น เขามาช่วยงานหลายงานแล้ว ต้องไปขอบอกขอบใจเสียหน่อย.
ขอบใจคำกล่าวแสดงความรู้สึกพอใจในความดีที่ผู้อื่นได้มีต่อตน (เป็นคำที่ผู้ใหญ่ใช้แก่ผู้น้อย).
ขัดใจก. โกรธเพราะทำไม่ถูกใจ, ไม่ยอมให้ทำตามใจ.
ขาดใจก. สิ้นใจ, ตาย
ขาดใจโดยปริยายหมายความว่า ยอด, มาก, เช่น สุดสวาทขาดใจ.
ขาดน้ำใจก. ไม่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่.
ขึ้นใจก. เจนใจ, จำได้แม่นยำ.
ขืนใจก. บังคับให้ยอมทำตาม เช่น ขืนใจเด็กให้กินยา
ขืนใจข่มขืน.
ขุ่นข้องหมองใจก. ผิดใจกัน.
ขุ่นใจก. หมองใจ, ไม่พอใจ, ขัดเคืองกัน.
เข็ญใจว. ยากจนข้นแค้น.
เข้าใจก. รู้เรื่อง, รู้ความหมาย.
แข็งใจก. ทำใจให้กล้า, ทำใจให้เข้มแข็ง.
ไข้ใจน. ความระทมใจเนื่องจากผิดหวังในความรักเป็นต้น.
คับแคบแอบใจว. อึดอัดใจเต็มทน.
คับใจ, คับอกคับใจก. อึดอัดใจ, รู้สึกอัดอั้นตันใจ, รู้สึกคับแค้นอยู่ในอกในใจ.
คู่ใจน. คนสนิทที่รู้ใจและไว้วางใจได้.
แคลงใจก. ไม่แน่ใจหรือวางใจลงไปได้เพราะออกจะสงสัย, คลางแคลง ก็ว่า.
จงใจก. ตั้งใจ, หมายใจ, เจตนา.
จริงใจว. บริสุทธิ์ใจ, สุจริตใจ.
จอมใจน. หญิงที่เป็นยอดดวงใจ.
จับจิต, จับใจว. ติดใจ, เป็นที่พอใจ.
จิตใจน. ใจ, อารมณ์ทางใจ, (ปาก) กะจิตกะใจ.
จุใจว. มากจนเป็นที่พอใจ.
จูงใจก. ชักนำหรือเกลี้ยกล่อมเพื่อให้เห็นคล้อยตาม เช่น พูดจูงใจ.
เจนใจว. ขึ้นใจ, แม่นยำในใจ.
เจ็บใจก. ชํ้าใจ.
เจ็บช้ำน้ำใจก. เจ็บใจ, สะเทือนใจ.
เจ็บท้องข้องใจก. เดือดเนื้อร้อนใจ, เดือดร้อน, ทุกข์เข็ญยากลำบาก.
เจริญตาเจริญใจว. งาม, ต้องตาต้องใจ.
ใจน. สิ่งที่ทำหน้าที่รู้ รู้สึก นึก และคิด เช่น ใจก็คิดว่าอย่างนั้น, หัวใจ เช่น ใจเต้น, ลมหายใจ เช่น กลั้นใจ อึดใจ หายใจ, ความรู้สึกนึกคิด เช่น ใจคด ใจซื่อ
ใจจุดสำคัญของบางสิ่งบางอย่าง เช่น ใจมือ, บริเวณที่ถือว่าเป็นจุดสำคัญของสถานที่ เช่น ใจบ้านใจเมือง.
ฉุกใจก. สะดุดใจ.
เฉลียวใจก. นึกระแวงขึ้นมา, ชักจะสงสัย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
peritoneopericardial-เยื่อบุช่องท้องร่วมถุงหุ้มหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
precardiac; precordial-หน้าหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
precardium; precordiumบริเวณหน้าหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phonocardiogramภาพบันทึกเสียงหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phonocardiographเครื่องบันทึกเสียงหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phonocardiographyการบันทึกเสียงหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericardiectomy; pericardectomy๑. การตัดถุงหุ้มหัวใจ๒. การตัดเยื่อหุ้มหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericardiocentesis; paracentesis pericardii; pericardicentesisการเจาะถุงหุ้มหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericardium๑. ถุงหุ้มหัวใจ [ มีความหมายเหมือนกับ sac, heart; sac, pericardial; sinus, pericardial ]๒. เยื่อหุ้มหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvis, cordate; pelvis, cordiformเชิงกรานรูปหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvis, cordiform; pelvis, cordateเชิงกรานรูปหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
preference settingค่าตั้งพึงใจ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pneumatophore; aerating root; breathing rootรากหายใจ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
precordium; precardiumบริเวณหน้าหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parableนิทานคติสอนใจ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
postcordial-หลังหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puncture, cardiac; cardicentesis; cardiocentesis; cardiopuncture; paracentesis cordisการเจาะหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puncture, pericardialการเจาะช่องเยื่อหุ้มหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychic; psychical-จิต, -ใจ, -จิตใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychic traumaการบาดเจ็บทางใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychical; psychic-จิต, -ใจ, -จิตใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychalgiaอาการปวดเหตุจิตใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psycheจิต, ใจ, จิตใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumocardial-ปอดและหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
power, capriciousอำนาจตามอำเภอใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pancarditisการอักเสบทั่วหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pleura, pericardiacเยื่อหุ้มปอดส่วนถุงหุ้มหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pacemaker, cardiacตัวคุมจังหวะหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychogenic๑. -เกิดจากจิตใจ๒. -ทางจิตใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paracentesis cordis; cardicentesis; cardiocentesis; cardiopuncture; puncture, cardiacการเจาะหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paracentesis pericardii; pericardicentesis; pericardiocentesisการเจาะถุงหุ้มหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericardectomy; pericardiectomy๑. การตัดถุงหุ้มหัวใจ๒. การตัดเยื่อหุ้มหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericardiac; pericardial๑. -ถุงหุ้มหัวใจ๒. -เยื่อหุ้มหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericardiac pleuraเยื่อหุ้มปอดส่วนถุงหุ้มหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericardial; pericardiac๑. -ถุงหุ้มหัวใจ๒. -เยื่อหุ้มหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericardial effusionน้ำซึมซ่านในถุงหุ้มหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericardial punctureการเจาะช่องเยื่อหุ้มหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericardicentesis; paracentesis pericardii; pericardiocentesisการเจาะถุงหุ้มหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumathodesแถบรูหายใจ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pneumatic๑. -อากาศ, -ลม, -แก๊ส๒. -การหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumotaxis-ควบคุมการหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paracardiacข้างหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
precordial; precardiac-หน้าหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
precordialgiaอาการปวดบริเวณหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
loyalty discountส่วนลดจูงใจ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
respiration rateอัตราหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiratory stimulantยากระตุ้นการหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respirometerมาตรการหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rate, respirationอัตราหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rale; crackleเสียงแซมหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Affective Domainด้านจิตใจ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Decision support systemระบบสนับสนุนการตัดสินใจ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Decision support systemระบบสนับสนุนการตัดสินใจ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Respiratory theraphyการรักษาทางเดินหายใจ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Decision treeต้นไม้ตัดสินใจ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electrocardiographyการบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Radon breath analysisการวิเคราะห์เรดอนจากลมหายใจ, การตรวจหาเรดอนในลมหายใจออก เพื่อหาว่ามีเรเดียมในร่างกายหรือไม่ และมีเป็นปริมาณเท่าใด (ดู personnel monitoring ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Respiratory organทางเดินหายใจ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
interactive mediaสื่อเชิงโต้ตอบ, สื่อที่ผู้ใช้สามารถมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบได้ เช่น หยุด เล่นซ้ำ หาหัวเรื่องใหม่ ตอบคำถามเพื่อเดินเรื่องไปตามจังหวะที่ผู้รับต้องการ เหมาะสำหรับการเรียนรู้ และการศึกษารายบุคคลตามความถนัดและความสนใจ [Assistive Technology]
ไม่ใส่จิวไม่ใส่ใจ [ศัพท์วัยรุ่น]
จ๊าบดีมาก ถูกใจ [ศัพท์วัยรุ่น]
Apneaภาวะการหยุดหายใจ [TU Subject Heading]
Attentionความใส่ใจ [TU Subject Heading]
Breath testsการตรวจวัดจากลมหายใจ [TU Subject Heading]
Breathing apparatus ; Respiratory protective devicesอุปกรณ์ช่วยหายใจ [TU Subject Heading]
Breathing controlการควบคุมการหายใจ [TU Subject Heading]
Breathing exercisesการฝึกหายใจ [TU Subject Heading]
Cardiac volumeปริมาตรหัวใจ [TU Subject Heading]
Condolence notesจดหมายแสดงความเสียใจ [TU Subject Heading]
Continuous positive airway pressureการปรับความดันบวกตลอดทางเดินหายใจ [TU Subject Heading]
Coorperativenessความร่วมมือร่วมใจ [TU Subject Heading]
Coronary artery diseaseโรคหลอดเลือดแดงของหัวใจ [TU Subject Heading]
Coronary diseaseโรคหลอดเลือดหัวใจ [TU Subject Heading]
Decision makingการตัดสินใจ [TU Subject Heading]
Decision support systemsระบบสนับสนุนการตัดสินใจ [TU Subject Heading]
Decision treesต้นไม้ตัดสินใจ [TU Subject Heading]
Dirofilariasisโรคพยาธิหนอนหัวใจ [TU Subject Heading]
Echocardiographyการบันทึกคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ [TU Subject Heading]
Electrocardiographyการบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ [TU Subject Heading]
Fablesนิทานสอนใจ [TU Subject Heading]
Gated blood-pool imagingการบันทึกภาพการไหลเวียนของเลือดในหัวใจ [TU Subject Heading]
Heartหัวใจ [TU Subject Heading]
Heart auscultationการตรวจฟังเสียงหัวใจ [TU Subject Heading]
Heart catheterizationการสวนหลอดเลือดหัวใจ [TU Subject Heading]
Heart diseasesโรคหัวใจ [TU Subject Heading]
Heart rateการเต้นของหัวใจ [TU Subject Heading]
Heart septal defectsช่องโหว่ในผนังกั้นหัวใจ [TU Subject Heading]
Heart surgeryศัลยกรรมหัวใจ [TU Subject Heading]
Heart transplantationการปลูกถ่ายหัวใจ [TU Subject Heading]
Heart valve diseasesโรคลิ้นหัวใจ [TU Subject Heading]
Impression formation (Psychology)ความประทับใจ [TU Subject Heading]
Incentive awardsรางวัลจูงใจ [TU Subject Heading]
Inspirationแรงบรรดาลใจ [TU Subject Heading]
Intubationการใส่ท่อหายใจ [TU Subject Heading]
Lyric poetryกวีนิพนธ์ความในใจ [TU Subject Heading]
Kindnessความมีน้ำใจ [TU Subject Heading]
Mental suggestionการแนะนำจิตใจ [TU Subject Heading]
Motivational interviewingการสัมภาษณ์แบบสร้างแรงจูงใจ [TU Subject Heading]
Patriotic musicเพลงปลุกใจ [TU Subject Heading]
Patriotic poetryกวีนิพนธ์ปลุกใจ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am.ผมสนใจ Bicentennial Man (1999)
Thanks.ขอบใจ Mr. Monk and the Other Detective (2005)
Thanks.ขอบใจ Chuck Versus the Wookiee (2007)
Uhanks.ขอบใจ Bang and Burn (2007)
AHEM.- ขอบใจ The Angel Maker (2008)
Thank you.ขอบใจ Summer Kind of Wonderful (2008)
No, thanks.ไม่ละ ขอบใจ Here Comes the Flood (2008)
I understand.ข้าเข้าใจ Excalibur (2008)
Yeah. Okay.ขอบใจ Sex and Violence (2009)
Yes.แน่ใจ A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
- Thanks.-ขอบใจ Blinded by the Light (2009)
I do.ผมเข้าใจ Bad Seed (2009)
Thanks.ขอบใจ The Lost Boy (2009)
Thanks.ขอบใจ Burlesque (2010)
Thank you.ขอบใจ Johari Window (2010)
Thanks.ขอบใจ Brave New World (2010)
Precious.ขอบใจ Sorry Grateful (2010)
Thanks.ขอบใจ Final Destination 5 (2011)
Thank you.ขอบใจ Tower Heist (2011)
Thanks.ขอบใจ What Are You Doing Here, Ho-Bag? (2012)
I do.ผมเข้าใจ Closing Time (2012)
Yeah.เข้าใจ Gone, Gone, Gone (2012)
I get that.ฉันเข้าใจ An Evil Within (2012)
I'm frustrated.- ผมเข้าใจ The Wheels on the Bus... (2012)
No...not really.ไม่.. ไม่แน่ใจ Toy Story of Terror (2013)
Thanks.ขอบใจ The Doll in the Derby (2013)
Thanks.ขอบใจ Sacrifice (2013)
I do.ฉันเข้าใจ Snake Eyes (2013)
Sure.แน่ใจ The Wolf of Wall Street (2013)
Sure.แน่ใจ The Little Rascals Save the Day (2014)
Yes.- เข้าใจ The Cobbler (2014)
Thanks.ขอบใจ Collateral Beauty (2016)
We'll clean the house and surprise them.เราจะทำความสะอาดบ้านและ ทำให้เขาแปลกใจ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
You must be Grumpy.คุณจะต้องไม่พอใจ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
To whiten my hair, a scream of fright.ขาวผมของฉันกรีดร้องตกใจ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
You saved my life. Thank you.นายช่วยชีวิตฉัน ขอบใจ The Great Dictator (1940)
I can't reach it.มันล้ำลึกเกินฉันจะเข้าใจ The Great Dictator (1940)
Nevertheless, the people are overworked. They need diversion.ประชากรทำงานหนัก เขาต้องการความเห็นใจ The Great Dictator (1940)
Have them all shot. I don't want dissatisfied workers.ยิงพวกมัน ฉันไม่อยากให้คนงานไม่พอใจ The Great Dictator (1940)
Don't give yourselves to these men, machine men with machine minds and machine hearts.ไม่ใช่เพื่อคุณเองแต่เพื่อประชาชน กลไกของมนุษย์ประกอบด้วย การทำงานของจิตใจ ผนวกกับหัวใจ The Great Dictator (1940)
Bring a littlejoy to every heartนำความสุขเล็ก ๆ น้อย ๆ ทุก หัวใจ Pinocchio (1940)
Oh, no, Jiminy, that's Mr Honest John.โอ้ไม่ จิมืนี ที่นายจอห์นจริงใจ Pinocchio (1940)
The place is empty, so if you're uncomfortable, mind you make a fuss.ที่นี่ไม่ได้เรื่องเลย ถ้าคุณไม่สุขสบายละก็ โวยไปเลย ไม่ต้องเกรงใจ Rebecca (1940)
You'll find quantities of breakfast over there. But you must eat it all, or Cook will be mortally offended.มีอาหารเช้าชุดใหญ่อยู่ตรงนั้น คุณต้องทานให้หมดนะ เดี๋ยวแม่ครัวจะน้อยใจ Rebecca (1940)
You must remember that life at Manderley is the only thing that interests anybody down here.. ความมีชีวิตชีวาคือสิ่งเดียว ที่ผู้คนที่นี่ให้ความสนใจ Rebecca (1940)
Yes. We must be careful not to shock Cinderella, mustn't we?- ใช่สิ ต้องไม่ทำให้ซินเดอเรลล่าตื่นตกใจ Rebecca (1940)
You don't understand.- คุณไม่เข้าใจ Rebecca (1940)
She was so lovely, so accomplished, so amusing.หล่อนงดงามมาก มีคุณสมบัติเพียบพร้อม น่าเพลิดเพลินใจ Rebecca (1940)
And I believed them. Completely.เเละผมก็เชื่อหมดใจ Rebecca (1940)
Of course I can, darling. Of course I can.แน่นอนสิคะ ฉันเข้าใจ Rebecca (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจในการตัดสินใจ[amnāt nai kān tatsinjai] (n, exp) EN: decision-making power ; power to take decisions  FR: décisionnaire [ m ]
อำเภอใจ[amphoējai] (adv) EN: at will ; as one pleases ; as one likes ; one's own way  FR: selon son gôut ; libre arbitre [ m ]
อ่านใจ[ānjai] (v) EN: read one's mind
เอาใจ[aojai] (v) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well  FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter
เอาอกเอาใจ[ao-ok aojai] (v, exp) EN: try to please ; please  FR: être prévenant
อารมณ์สะเทือนใจ[ārom satheūoenjai] (n) EN: emotion
อารมณ์ทางใจ[ārom thāng jai] (n, exp) EN: mind
บำรุงใจ[bamrungjai] (v) EN: encourage
บังคับใจ[bangkhapjai] (v) EN: force ; constrain ; oblige ; control one's mind  FR: se contrôler ; se maîtriser
บันเทิงใจ[banthoēngjai] (adv) EN: pleasingly
เบาใจ[baojai] (adj) EN: relieved  FR: réconforté ; tranquillisé ; allégé
บาดใจ[bātjai] (v) EN: grieve ; hurt the feelings ; offend  FR: offenser ; froisser
บริสุทธิ์ใจ[børisutjai] (v) EN: be sincere
บริสุทธิ์ใจ[børisutjai] (adj) FR: chaste ; innocent
ชักจูงใจ[chakjūngjai] (v) EN: persuade
เฉลียวใจ[chalīojai] (v) EN: suspect ; be suspicious ; have an inkling  FR: jaillir à l'esprit
ชะลอการตัดสินใจ[chalø kān tatsinjai] EN: delay decisions
ช้ำใจ[chamjai] (v) EN: be hurt
ช้ำใจ[chamjai] (adj) EN: distressed
ชำระใจ[chamrajai] (v) EN: cleanse ; purify the mind ; confess ; repent  FR: se confesser
ชนะใจ[chana jai] (v, exp) EN: win the heart of ; win the favour of ; get the support of  FR: gagner le coeur de ; gagner la faveur de
ชั่งใจ[changjai] (n) EN: consider
ฉงนใจ[cha-ngonjai] (v) EN: doubt ; suspect ; be skeptical ; be suspicious of ; be doubtful ; be uncertain ; be unsure ; wonder
ชื่นใจ[cheūnjai] (adj) EN: refreshing ; cheering  FR: plaisant ; agréable ; bon ; délicieux ; doux
ชื่นใจ[cheūnjai] (adj) EN: glad ; delighted  FR: ravi ; enchanté
ชอบใจ[chøpjai] (v) EN: content ; be gratified ; be pleased ; be satisfied ; like  FR: être content ; être satisfait
ชอบอกชอบใจ[chøp ok chøpjai] (v, exp) EN: be fascinated
ได้ใจ[dāijai] (v) EN: become conceited ; be encouraged ; be overbold ; be conceited ; be overconfident ; become haughty  FR: se sentir encouragé
ดึงดูดใจ[deungdūtjai] (v) EN: appeal ; attract  FR: attirer
ดีใจ[dījai] (v) EN: be glad ; be happy ; be delightful ; be blissful  FR: être heureux ; être content
ดีใจ[dījai] (adj) EN: happy ; glad ; pleased ; in high spirits ; delighted ; joyous  FR: content ; heureux ; enchanté ; ravi ; satisfait
ดีอกดีใจ[dīøkdījai] (v) EN: be very glad  FR: jubiler ; exulter
โดยบริสุทธิ์ใจ[dōi borisutjai] (adv) EN: wholeheartedly
โดยจงใจ[dōi jongjai] (adv) EN: deliberately
โดยความสมัครใจ[dōi khwām samakjai] (adv) EN: voluntarily
โดยไม่ได้ตั้งใจ[dōi mai dāi tangjai] (adv) EN: unintentionally  FR: involontairement; ; sans intention
โดยไม่ตั้งใจ[dōi mai tangjai] (adj) EN: impulsive  FR: impulsif
โดยไม่ตั้งใจ[dōi mai tangjai] (adv) EN: unintentionally ; accidentally
โดยสมัครใจ[dōi samakjai] (adj) EN: voluntary  FR: volontaire
โดยสมัครใจ[dōi samakjai] (adv) EN: voluntarily  FR: volontairement
โดยตั้งใจ[dōi tangjai] (adv) EN: intentionally
ดลใจ[donjai] (v) EN: inspire ; motivate ; cause ; influence ; spur  FR: inspirer ; susciter ; motiver
โดนใจ[dōnjai] (v) EN: be to one's taste ; catch one's fancy ; take one's fancy ; please ; be to one's liking ; resonate with
ดวงใจ[dūangjai] (n) EN: heart  FR: coeur [ m ]
ดวงใจ[dūangjai] (n) EN: dearest ; sweetheart ; beloved one ; darling ; heart  FR: petit coeur [ m ] ; amour [ m ]
ด้วยเต็มใจ[dūay temjai] (x) FR: de bon coeur
อึดอัดใจ[eut-atjai] (v) EN: frustrate
อึดใจ[eutjai] (adv) EN: in a moment
ฟังดูน่าสนใจ[fangdū nāsonjai] (v, exp) EN: it sounds interesting  FR: ça semble intéressant
ฝังใจ[fangjai] (v) EN: impress ; be impressed  FR: obséder ; imprégner

English-Thai: Longdo Dictionary
SARS(n) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือ ซาร์ส มาจากภาษาอังกฤษ เต็มๆ คือ Severe Acute Respiratory Syndrome เริ่มระบาดในช่วงต้นปี 2546 ในหลายประเทศ
asphyxiate(vi) หายใจไม่ออก, Syn. suffocate
Give me your five!เป็นสำนวน แปลว่า มาแปะมือกัน (โดยใช้ฝ่ามือ ใช้ในโอกาสที่ถูกใจหรือบางสิ่งประสบผลสำเร็จ)
keep one's fingers crossed(phrase) เป็นสำนวน แปลว่า ให้กำลังใจ เช่น He will take the final examination tomorrow. I will keep my fingers crossed for him. พรุ่งนี้เขามีสอบวิชาสุดท้าย ฉันจะเป็นกำลังใจให้เขาค่ะ
grok(vt, jargon) ดื่มด่ำ, เข้าใจอย่างทะลุปรุโปร่ง [ เริ่มใช้โดย Robert A. Heinlein ในนิยายเรื่อง Stranger in a Strange Land. ]
at a drop of a hat|Idiom Amer.| ทันทีทันใด, อย่างรวดเร็ว, ในพริบตาเดียว (ถ้าเกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือ แปลได้ว่า ด้วยความเต็มใจ) เช่น I am wondering who can fix my computer? - Call Bill. He will come at a drop of a hat.
FUD(abbrev) ย่อมาจากสามคำ คือ Fear, Uncertainty, Doubt หมายถึง การที่ผู้ผลิตให้ข้อมูลข่าวสารที่ทำให้ลูกค้าเกิดความกลัว ความไม่แน่ใจ และความสับสน ในสินค้าของคู่แข่ง เช่น Microsoft มักออกข่าวหรือให้ข้อมูลทำนองนี้เกี่ยวกับ Linux
unsure(adj) ไม่แน่ใจ
proud to present(phrase) ภูมิใจเสนอ
gisting(n) การสรุปใจความสำคัญ, See also: Related: abstracting, summarizing
reassure(vt) ปลอบใจทำให้สงบลง, ทำให้รู้สึกดีขึ้น เช่น After she had failed an examination in maths, her mother tried to reassure her.
à la carte(n, adj, adv) |มีที่มาจากภาษาฝรั่งเศส| การสั่งอาหารที่มีอยู่ในเมนูได้ตามใจชอบ โดยไม่ต้องสั่งเป็นชุดตามที่ร้านอาหารจัดไว้ (ทางประเทศแถบตะวันตก มักมีรายการอาหารเป็นชุดจัดไว้ให้), เมนูหรือรายการอาหารที่มีราคาแยกเฉพาะสำหรับอาหารแต่ละจาน
Keep your shirt on!ใจเย็นๆ, สงบสติอารมณ์ซะนะ, Syn. Calm down!
popular(adj) เป็นที่นิยม, ได้รับความสนใจ
heart(n) หัวใจ
get(vt) เข้าใจ เช่น Do you get it? คุณเข้าใจ (เรื่องนี้) หรือเปล่า, Oh, I got it now. อ้า ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้ว
innovative(adj) เกี่ยวกับการปรับปรุงใหม่, ที่เต็มไปด้วยจิตใจปฏิรูปใหม่
RSS(abbrev) ย่อมาจาก Really Simple Syndication หรือ Rich Site Summary หรือ RDF Site Summary เป็นรูปแบบในการสรุปย่อ รายละเอียดหรือหัวข้อที่น่าสนใจ บางส่วนหรือทั้งหมด ของเว็บไซต์หรือส่วนของเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถทราบเนื้อหาที่น่าสนใจโดยไม่จำเป็นต้องเข้ามาในเว็บไซต์
laid-back(adj) สบายๆ, รู้สึกสบายผ่อนคลาย เช่น I can't be laid-back. I can't be cool. ฉันไม่สามารถรู้สึกสบายปลอดโปร่งได้ ฉันไม่สามารถใจเย็นไว้ได้
non-confidence motion(n) ญัตติไม่ไว้วางใจ
overzealous(adj) กระตือรือร้นมากเกินไป, แสดงความสนใจจนออกนอกหน้า, Syn. too zealous
two-timer(n) 1. คนที่นอกใจแฟนแอบไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่น, 2. คนที่พูดอย่างทำอย่าง, Syn. betrayer
impregnability(n) ความสามารถที่จะไม่ถูกตีให้แตกได้, ความเข้มแข็งต่อการถูกกระทบหรือทำร้ายได้ทั้งทางจิตใจและร่างกาย
nerd(n, jargon) nerd เป็นคำเรียกบุคคลที่มีระดับสติปัญญาสูงซึ่งมีความสนใจในการเรียนหรือ การศึกษาเรื่องบางเรื่องที่เขาสนใจ คนภายนอกจะมองว่าพวกนี้เป็นพวกที่ไม่เข้าสังคม แต่จริงๆแล้วเป็นเพราะว่าพวกนี้ไม่สนใจและไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องเข้าต่างหาก (ความหมายโดยชาว Nerd)
chin up(idiom) สู้เขา! เชิดหน้าเข้าไว้! (เป็นคำที่ใช้เวลาให้กำลังใจผู้อื่น), Syn. Keep your chin up.
even-tempered(adj) ใจเย็น, มีขันติ, See also: stable, Syn. patient
coronary artery disease(n, phrase) โรคหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจอุดตัน, โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ย่อด้วย CAD, Syn. Coronary heart disease CHD
inspiring(adj) ที่สร้างแรงบันดาลใจ
yoga(n) การฝึกบริหารร่างกายและควบคุมจิตใจในเวลาเดียวกัน เช่น She credits yoga with helping her maintain a serene outlook.
frame of mind(n) อารมณ์, สภาพของจิตใจขณะนั้น
geez(colloq) |AE| โอ พระเจ้า (ใช้แสดงความประหลาดใจเล็กน้อย ความพอใจ ความไม่พึงพอใจเล็กน้อย เป็นคำย่อของ Jesus) เช่น Geez, that's cute - the output of a true intellectual. You are so smart.
asphyxiation(n) อาการขาดอากาศหายใจ, See also: asphyxiate
empathize(vt) |with so.| เห็นอกเห็นใจ, เข้าใจ, See also: empathy
joy(n) ความปีติยินดี, สิ่งที่ทำให้ดีอกดีใจ, ความสุขสบายใจ, ความดีใจ, ความเบิกบานใจ, See also: ecstasy
thin-skinned(adj) ขี้ใจน้อย, (อารมณ์)ที่อ่อนไหวง่าย, ฉุนง่าย เช่น I am quite stunned at what I think is a super thin-skinned response., See also: huffy, Syn. touchy
willful(adj) มุ่งมั่น, อย่างตั้งใจ เช่น For example, if your neighbor builds an ugly new fence and you intentionally run it down with your truck, that's a willful tort., I want you to understand that what I hate is willful ignorance.
proactively(adv) อย่างมั่นใจ เช่น California law continues to refine its requirements for employers to proactively address sexual harassment.
stonefly(n, name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect), See also: plecoptera
get a grip(vi) ใจเย็นๆ, ตั้งสติ, มีสติ เช่น Get a grip on stress and time management.
go for the jugular(phrase) กะจะเอาให้ถึงตาย สู้ยิบตา, วิจารณ์หรือพูดจาทิ่มแทงใจ เช่น Hannity did not go for the jugular with this opening, but rather he explained the issue fairly objectively and pressed for an opinion.
enlarged heart(n) อาการหัวใจโต เช่น An enlarged heart isn'ta condition in itself, but a symptom of an underlying disorder that is causing the heart to work harder than normal., See also: cardiomegaly
placebo(n) ยาที่บังเกิดผลทางจิตใจแต่ไม่มีฤทธิ์รักษาโรค
fitting box(n) ห้องหรือตู้ในร้านขายเสื้อผ้า สำหรับให้ผู้ซื้อเสื้อผ้าเปลี่ยนจากเสื้อผ้าที่ตนสวมใส่ มาลองสวมใส่เสื้อผ้าที่จะซื้อเพื่อการตัดสินใจว่าพอเหมาะหรือเป็นไปตามที่ตนต้องการหรือไม่, See also: locker room American, Syn. changing room
vital signs(n) สัญญาณชีพ หมายถึง อุณหภูมิ ชีพจร การหายใจ และความดันโลหิต, Syn. V/S
sportmanship(n) น้ำใจนักกีฬา เช่น If your team won a Sportmanship award, and were not there to receive it, they will be mailed to you from the State Office.
disorientated(adj) สับสนและไม่เข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นรอบตัวเอง
homoeopathy[โฮมีโอพาธี] (n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย
larger than life(adj) น่าประทับใจมาก เช่น He was a larger than life man, not just an intellectual., See also: imposed, Syn. very impressive
make up one's mind(vt) ตัดสินใจ เช่น Make up your mind before it's too late. คุณรีบตัดสินเสียก่อนที่มันจะสายเกินไป.
dodgy(adj) ไม่น่าเชื่อถือ, ที่น่าสงสัย, วางใจไม่ได้ เช่น If anyone is interested I've just written an article on foreign investment and dodgy dealings in British soccer., See also: suspicious, Syn. questionable

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abet(vt) ให้กำลังใจ, See also: กระตุ้นความรู้สึกให้ดีขึ้น, Syn. incite, sanction
abetment(n) การให้กำลังใจ, Syn. encouragement
absent(adj) ซึ่งไม่ให้ความสนใจ
absent-minded(adj) ใจลอย, See also: ตกอยู่ในภวังค์, เคลิ้ม, เหม่อลอย, Syn. inattentive, absent, unmindful, Ant. attentive, observant
absorb(vt) ทำให้หมกมุ่น, See also: ทำให้สนใจ, ทำให้ง่วนอยู่กับ, Syn. engross, engage
absorbing(adj) ที่ดึงดูดความสนใจ, See also: ที่น่าสนใจมาก, Syn. interesting, engrossing
abstinence(n) การบังคับใจตนเอง, Syn. abstention, temperance, self-control
abstracted(adj) ใจลอย, Syn. absent-minded
abstruse(adj) ยากที่จะเข้าใจ, Syn. deep, recondite
acceptable(adj) ี่น่าพอใจ, See also: น่ายินดี, ซึ่งเป็นที่ยอมรับ, Syn. satisfactory
acceptance(n) การเต็มใจเชื่อ
acceptant(adj) เต็มใจรับ, Syn. receptive
accidental(adj) โดยบังเอิญ, See also: เป็นการบังเอิญ, โดยไม่ได้ตั้งใจ, เป็นเหตุบังเอิญ, โดยไม่ได้คาดคิด, ซึ่งไม่ได้เจตนา, Syn. chance, fortuitous, unintentional
accidental(n) สิ่งที่เกิดโดยไม่ได้ตั้งใจ, See also: สิ่งที่เกิดโดยบังเอิญ
accommodating(adj) ที่ช่วยเหลือ, See also: ที่พยายามทำให้สะดวกสบาย, ที่พยายามทำให้พอใจ, Syn. obliging, helpful, neighborly
act(n) สิ่งที่กระทำด้วยความตั้งใจ
adamant(adj) แน่วแน่, See also: ใจแข็ง, ยืนกราน, Syn. inflexible
advert(vt) เรียกความสนใจ, See also: หันความสนใจ
advertent(adj) สนใจ, See also: ที่ให้ความสนใจ
aerobics(n) การออกกำลังที่ช่วยให้หายใจเอาออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายได้มากขึ้น
affect(vt) ทำให้กระทบจิตใจ, See also: ทำให้กระทบความรู้สึก, กินใจ
affected(adj) เสแสร้ง, See also: แสร้งทำ, แกล้งทำ, ไม่จริงใจ, Syn. feigned, faked
affecting(adj) ที่กระทบกระเทือนใจ, Syn. moving, touching, pathetic
affinity(n) คนที่น่าดึงดูด, See also: คนที่น่ารัก, คนที่น่าสนใจ
afflatus(n) การดลใจ, See also: การบันดาลใจ
affright(n) ความตกใจ
affright(vt) ทำให้ตกใจ
agape(adv) อ้าปากค้างด้วยความตกใจ
agape(adj) อ้าปากค้างด้วยความตกใจ
aggressive(adj) มั่นใจ, See also: ซึ่งมีความมั่นใจสูง
aggrieved(adj) ซึ่งเสียใจ, See also: เศร้าโศก
agitated(adj) ปั่นป่วน, See also: กระวนกระวายใจ, ตื่นเต้น, Syn. disturbed, upset
agonizing(adj) ซึ่งสร้างความเจ็บปวดทางใจและกายอย่างมาก, Syn. excruciating, tormenting, torturous
agreeable(adj) เป็นที่พึงพอใจ, See also: น่าพอใจ, Syn. pleasing, pleasant
ah(int) ฮ้า (คำอุทานแสดงความรู้สึกยินดี, พอใจ, เสียใจหรือไม่เห็นด้วยกับคนอื่น), See also: ความเจ็บปวด, ความประหลาดใจ
aha(int) คำอุทานแสดงความพอใจ ยินดี
ahem(int) (คำอุทานที่มีเสียงเหมือนการไอ เพื่อเรียกความสนใจ)
ai(int) คำอุทานแสดงความเจ็บปวดหรือเสียใจ
aim(n) ความตั้งใจ, See also: จุดหมาย, จุดประสงค์, วัตถุประสงค์, เป้าหมาย, จุดมุ่งหมาย, Syn. object, plan, purpose
aim(vt) ตั้งใจ
aim(vi) ตั้งใจ, See also: เจตนา, วางแผน, Syn. propose, strive, endeavor
air-minded(adj) ซึ่งสนใจการบิน
airy(adj) สบายใจ, See also: เบาใจ, Syn. happy, sprightly
alack(int) อนิจจา, See also: คำอุทานแสดงความเสียใจหรือแปลกใจ
alarming(adj) ซึ่งน่าตกใจ, See also: ที่น่าหวาดกลัว, Syn. frightening, distressing, startling
alarum(n) ความตกใจ
alas(int) คำอุทานแสดงความเศร้าหรือเสียใจ, See also: อนิจจา, พุทโธ่, โถ
all right(adj) น่าพอใจ, Syn. alright, satisfactory
all right(adv) อย่างน่าพอใจ, Syn. satisfactorily
allergic(adj) ไม่ชอบ (ไม่เป็นทางการ), See also: ไม่พอใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aback(อะแบค') adj., adv. ถอยหลัง, งงงวย, ตกตะลึง, แล่นเรือทวนลม. -taken aback ประหลาดใจและยุ่งใจ (-S backward)
abet(อะเบท') vt. ให้กำลังใจ, สนับสนุน -abetment, abettal n.
abject(แอบ' เจคทฺ, แอบเจคทฺ') adj. น่าสังเวชใจ, น่าสงสาร, ต่ำช้า, เลวทราม -Ant. base, mean, contemptible, sordid, ignoble, infamous
absent(adj. แอบ'เซินทฺ vt. แอบเซนทฺ') ไม่อยู่, ขาด, ลาหยุด, ไม่ได้มาร่วมด้วย, ไม่สนใจ, ใจลอย, ขาดแคลน -vt. ทำให้ขาด -absentation, absentness n., Syn. missing, Ant. present
absorb(แอบซอร์บ, -ซอร์บ') vt. ดูด, รับเอา, ซึม, ทำให้หมกมุ่น, ทำให้สนใจ, กลืน, รับภาระ
absorbed(แอบซอร์บดฺ', -ซอร์บดฺ') adj. หมกมุ่น, ตั้งอกตั้งใจ, Syn. deeply engrossed
abstinence(แอ็บ' สทิเนินซฺ) n. ความพอประมาณ, ความพอเหมาะ, การบังคับใจตัวเอง
abstracted(แอ็บสแทรค' เทด) adj. ใจลอย
abstraction(แอ็บสแทรค' เชิน) n. นามธรรม (รูป, ผล, ปฏิกิริยา, มโนคติ) , การเอาหรือแยกออก, ภาวะใจลอย -abstractionist n.
abstruse(แอ็บสทรูส') adj. ยากที่จะเข้าใจ, เร้นลับ, ซ่อนเร้น -abstrusity, abstruseness n., Syn. obscure, complicated
acceptable(แอคเซพ' ทะเบิล) adj. ซึ่งยอมรับได้, เห็นด้วย, ถูกใจ, ต้อนรับได้ -acceptability n., Syn. admissible
acceptancy(แอคเซพ' เทินซี) n. (pl. -cies) การยอมรับ, การเต็มใจรับ, Syn. acceptance
acceptant(แอคเซพ' เทินทฺ) adj. เต็มใจรับ, ซึ่งยอมรับ, Syn. receptive
accommodating(อะคอม' โมเดททิง) adj. โอนอ่อนผ่อนตาม, ซึ่งยินดีช่วย, ใจดี, Syn. obliging, Ant. uncooperative, selfish
acentric(อะเซน' ทริค) adj. ไม่อยู่ตรงกลาง, ไร้ศูนย์กลาง, ห่างใจกลาง (not centered)
acleistocardiaภาวะที่ foramen ovale ของหัวใจไม่สามารถปิดได้
aconuresisการปัสสาวะที่ไม่ได้ตั้งใจ
acquiesce(แอค' ควิเอส) vi. ยอมรับในใจ, ยินยอม, นิ่งเฉย. -acquiescence n.,
active windowวินโดว์ที่กำลังใช้งานหมายถึง วินโดว์ที่กำลังใช้อยู่ หรืออาจพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ว่า เป็นวินโดว์ที่มีโปรแกรมที่กำลังเปิดใช้อยู่ หรืออยู่หน้าวินโดว์อื่น ๆ วินโดว์นี้ จะเป็นวินโดว์ที่ตอบสนองการสั่งงานทุกอย่าง ถ้าบนจอภาพมีวินโดว์แสดงอยู่มากกว่าหนึ่งวินโดว์ จะมีวินโดว์ใช้งานอยู่เพียงวินโดว์เดียว นอกนั้นเป็นวินโดว์ที่ไม่ได้ใช้งาน (non-active window) โดยปกติแล้ว ถ้าเป็นระบบไมโครซอฟต์ วินโดว์ของพีซี (PC) ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะทราบว่า วินโดว์ ไหนเป็นวินโดว์ใช้งาน โดยดูที่แถบชื่อ (title bar) ถ้าวินโดว์ ใดมีแถบชื่อที่สีต่างกว่าวินโดว์อื่น วินโดว์นั้นจะเป็นวินโดว์ที่ใช้งานอยู่ ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช วินโดว์ใช้งานจะมีเส้นหลาย ๆ เส้น ในช่องแถบชื่อนั้น ส่วนวินโดว์ที่ยังไม่ใช้งานแถบชื่อจะว่างเปล่า
adjudge(อะจัดจฺ') vt. (ศาล) สั่ง, ตัดสินใจ, ชี้ขาด, ตัดสินใจ, Syn. decide, assign, decree
adjudicate(อะจู' ดิเคท) vt., vi. (ศาล) สั่งตัดสินใจให้, พิจารณาลงโทษ, ชี้ขาด, Syn. adjudge
adorn(อะดอร์น') vt. ประดับ , ตกแต่ง, ทำให้น่าสนใจหรือสวยขึ้น-adorner n.,
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone , hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
advert(แอดเวอท') vi. ให้ความเห็น, หันความสนใจ, กล่าวถึง, พูดถึง, Syn. heed, refer
advertent(แอดเวอ' เทินทฺ) adj. สนใจ, เอาใจใส่. -advertence, advertency n., Syn. heedful
advisedly(แอดไว' ซิดลี่) adv. หลังจากการพิจารณาแล้ว, ตั้งใจ, Syn. deliberately
affect(vi., vt. อะเฟคทฺ'; -n. เอฟ' แฟคทฺ, อะเฟคท'ฺ) -vt., vi. มีผลต่อ, ส่งผลต่อ, กระทบกระเทือน, ทำให้เสียใจ, ทำให้สงสาร, เป็น (โรค) , เสแสร้ง, ชอบ, โน้มเอียงไปทาง-n. ความรู้สึก, อารมณ์
affected(อะเฟค' ทิด) adj. ได้รับผล, ได้รับอิทธิพล, กระทบกระเทือน (จิตใจ) , เสียใจ, สงสาร, แกล้ง, เสแสร้ง, โน้มเอียงไปทาง, Syn. supurious, artificial, Ant. spontaneous, real, moved
affecting(อะเฟค' ทิง) adj. กระทบกระเทือนใจ, เร้าอารมณ์. -affectation n. - affectional adj., Syn. friendship, love, goodwill
affiance(อะไฟ' เอินซฺ) vt., n. สัญญา, รับหมั้น, หมั้น, การหมั้น, ความเชื่อถือ, ศรัทธา, ความไว้วางใจ, Syn. betroth, faith
affinity(อะฟิน' นิที) n. ความสัมพันธ์อย่างสนิท, ความดึงดูด, ความดึงดูดความสนใจ, การมีอารมณ์ร่วม, ความชอบพอกัน, ความพอใจในการร่วม, ความ สัมพรรค, Syn. inclination-A. antipathy
afflatus(อะเฟล' ทัส) n. การดลใจ, การดลใจจากเบื้องสวรรค์ (divine communication)
afflict(อะฟลิคทฺ') vt. ทำให้เจ็บปวด, ลำบาก, เสียใจ รำคาญหรือทรมาน, ถ่อมตัว -affliction n., -afflictive adj., Syn. trouble, plague
affright(อะไฟร์ทฺ') vt. ทำให้ตกใจ. -n. ความตกใจ, ความตื่น ตระหนก, Syn. frighten, fright
aforethought(อะฟอรฺ' ธอท) adj. ซึ่งคิดมาล่วงหน้าแล้ว, จงใจ, Syn. premeditated
afternoons(อาฟเทอะนูนซฺ', แอฟ-') n. รสที่ยังกรุ่นอยู่ในปาก, ความรู้สึกที่กรุ่นอยู่หลังเหตุการณ์ที่พอใจผ่านไป
agape 1(อะเกพ') adv., adj. อ้าปากค้าง (และตกใจ) (with the mouth wide open)
aggrieved(อะกรีฟวดฺ') adj. เสียใจ, ได้รับอันตราย, ได้รับบาดเจ็บ, ถูกรุกราน -aggrievedness n., Syn. sorrowful
agreeable(อะกรี' อะเบิล) adj. น่าคบ, น่าพอใจ , เต็มใจหรือพร้อมที่จะตกลง, เห็นด้วย, สอดคล้อง. -agreeableness, agreeability n., Syn. pleasing, satisfying
ah(อา) interj. โอย, อะฮ้า! (คำอุทานแสดงความเจ็บปวดความประหลาดใจ ความเห็นด้วยความสงสาร การบ่น ความยินดี ฯลฯ)
ahem(อะเฮม') interj. อือฮื้อ (แสดงความสงสัย, ความสนใจและอื่น) (an utterance)
air(แอร์) vt., vi., n. เผย, กินอากาศ, ผึ่งอากาศ, ทำให้ลมเข้าออกได้สะดวก, ออกความคิดเห็น, ออกอากาศ, ออกโทรทัศน์, การหายใจ, ลมที่พัดเบา, อากาศ, ลักษณะท่าทาง, อาการกลืนอากาศ, เพลง, อาการ. -airless adj. -airlike adj.
air minded(แอร์' ไมดิด) adj. ซึ่งสนใจการบิน, ซึ่งสนใจการใช้เครื่องบินมากขึ้น -air mindedness n.
airily(แอร์' ริลี) adv. คล่องแคล่ว, สบายใจ
airy(แอร์' รี) adj. ซึ่งมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก, โปร่ง, คล่องแคล่ว, เบา, สบายใจ, เพ้อฝัน, จินตนาการ, บนอากาศ, สูง. -airiness n.
alacrity(อะแลค' ริที) n. ความกระตือรือร้น, ความฮึกเหิม, ความคล่องแคล่ว, ความเต็มใจ
alarm(อะลาร์ม') n., vt. ความตกใจ, ความหวาดกลัว, สัญญาณ บอกเหตุ, อุปกรณ์สัญญาณบอกเหตุ, เสียงปลุก, เสียงเอะอะโวยวาย. -alarmable adj. -alarmedly adv. -alarming adj., Syn. fear, alert, Ant. allay
alarmist(อะลาร์ม' มิสทฺ) n. พวกกระต่ายตื่นตูม, ผู้ชอบทำให้ตกใจกลัวด้วยเรื่องเล็ก
alas(อะลาส', อะแลส') interj. อนิจจา, โถ, (คำอุทานแสดงความเสียใจ, ความสงสาร, ความเป็นห่วง) (too bad lamentation)
alexia(อะเลค' เซีย) n. ความผิดปกติของสมองที่ไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่เชียนได้

English-Thai: Nontri Dictionary
ABSENT-absent-minded(adj) เหม่อ, เหม่อลอย, ใจลอย
absorbed(adj) ที่หมกมุ่น, ที่ใฝ่ใจ, ที่สนใจมาก, อย่างตั้งอกตั้งใจ
absorbing(adj) ซึ่งดึงดูดใจ, ซึ่งน่าสนใจ
abstract(adj) ซึ่งเข้าใจยาก, เป็นนามธรรม
abstracted(adj) ที่แยกออกไป, ใจลอย
acceptable(adj) ยอมรับได้, รับได้, เป็นที่พอใจ
accord(n) ความสอดคล้อง, ข้อตกลง, ความพร้อมใจ, ความกลมกลืนกัน
accordance(n) ความสอดคล้อง, ข้อตกลง, ความพร้อมใจ, ความกลมกลืนกัน
adamant(adj) เด็ดเดี่ยว, ยืนกราน, แข็งแกร่ง, ใจแข็ง
adamantine(adj) เด็ดเดี่ยว, ยืนกราน, แข็งแกร่ง, ใจแข็ง
ado(n) ความยุ่งยาก, ความวุ่นวาย, ความโกลาหล, ความกังวลใจ
adulterer(n) ชายที่นอกใจภรรยา
adulteress(n) หญิงที่นอกใจสามี
adultery(n) การเป็นชู้, การผิดประเวณี, การนอกใจ
advert(vi) เหไป, ให้ความสนใจ, พูดถึง, เบน
advertent(adj) เอาใจใส่, สนใจ
affect(vt) มีผลต่อ, ชอบ, รัก, พอใจ, เสแสร้ง
affecting(adj) น่าสงสาร, น่าเอ็นดู, สะเทือนใจ
afflict(vt) ทำให้เดือดร้อน, ทำให้ลำบาก, ทำให้เสียใจ, ทำให้ทรมาน
affliction(n) ความเดือดร้อน, ความลำบาก, ความเสียใจ, ความทุกข์, โรคภัย
aforethought(adj) จงใจ, ที่คิดไว้แล้ว
agape(adj) อ้าปากกว้าง, ตกใจ, เปิดกว้าง
aghast(adj) ตกใจกลัว, อกสั่นขวัญหนี, ตกตะลึง
agitate(vt) ทำให้ยุ่งยาก, ทำให้ปั่นป่วน, ทำให้ไม่สงบ, ทำให้ร้อนใจ, ทำให้ตื่นเต้น
agreeable(adj) ซึ่งเห็นด้วย, เหมาะ, น่าคบ, น่าพอใจ, สอดคล้อง
aha(int) คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือพอใจ
airily(adv) เบาเหมือนอากาศ, สบายใจ, ร่าเริง
alarm(n) สัญญาณเตือนภัย, ความตกใจกลัว
alarm(vt) ทำให้ตื่นตกใจ, ปลุก, ทำให้ตกใจกลัว
ALL all right(adj) ถูกต้อง, ใช่, ดีแล้ว, เป็นที่พอใจ, แน่นอน
alluring(adj) ล่อใจ, ยั่วยวน, ดึงดูดใจ, มีเสน่ห์, งดงาม
amaze(vt) ทำให้สนเท่ห์, ทำให้ประหลาดใจ, ทำให้พิศวงงงงวย
amazement(n) ความสนเท่ห์, ความประหลาดใจ, ความพิศวง, ความงงงวย
anxious(adj) กระวนกระวาย, ห่วงใย, ร้อนใจ, กระตือรือร้น
aplomb(n) ความมั่นใจในตนเอง, ความไม่ประหม่า
appal(vt) ทำให้ใจหาย, ทำให้ตกใจ, ทำให้ขนลุก
appall(vt) ทำให้ใจหาย, ทำให้ตกใจ, ทำให้ขนลุก
appeal(vt) ขอร้อง, อ้อนวอน, ร้องเรียน, อุทธรณ์, เรียกร้อง, ดึงดูดความสนใจ
appease(vt) ทำให้สงบ, ระงับโทสะ, ปลอบใจ, เอาใจ
apperception(n) ความเข้าใจ, สติสัมปชัญญะ
apprehend(vi, vt) จับกุม, ขัง, เข้าใจความหมาย, กลัว, หวาดหวั่น
apprehension(n) การจับกุม, ความเข้าใจ, ความหวาดหวั่น, ความเกรงกลัว
apprehensive(adj) เข้าใจง่าย, เกรงกลัว, หวาดหวั่น
approve(vt) เห็นด้วย, เห็นชอบ, ยินยอม, อนุมัติ, อนุญาต, พอใจ, ถูกใจ
arbitrary(adj) โดยพลการ, ตามอำเภอใจ, ปราศจากเหตุผล
arouse(vt) เร้าใจ, ปลุกใจ, ดลใจ, กระตุ้น, ทำให้ตื่นเต้น
ashamed(adj) ละอายใจ, กระดากใจ, อับอาย
askance(adv) ด้วยความสงสัย, ด้วยความไม่ไว้วางใจ
askant(adv) ด้วยความสงสัย, ด้วยความไม่ไว้วางใจ
aspiration(n) การออกเสียง, การหายใจ, ความปรารถนา, ความทะเยอทะยาน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
*make a clean break*(phrase) ตัดใจจาก
*summoner*[ซัม-โม-เนอร์] เทพพยาดาผู้พิทักษ์และได้รับแรงจูงใจแห่งธาตุศักสิทธิคุณงามความดี
*summoner*[ซัม-โม-เนอร์] เทพพยาดาผู้พิทักษ์และได้รับแรงจูงใจแห่งธาตุศักสิทธิคุณงามความดี
*summoner*[ซัม-โม-เนอร์] เทพพยาดาผู้พิทักษ์และได้รับแรงจูงใจแห่งธาตุศักสิทธิคุณงามความดี
*summoner*[ซัม-โม-เนอร์] เทพพยาดาผู้พิทักษ์และได้รับแรงจูงใจแห่งธาตุศักสิทธิคุณงามความดี
*summoner*[ซัม-โม-เนอร์] เทพพยาดาผู้พิทักษ์และได้รับแรงจูงใจแห่งธาตุศักสิทธิคุณงามความดี
*summoner*[ซัม-โม-เนอร์] เทพพยาดาผู้พิทักษ์และได้รับแรงจูงใจแห่งธาตุศักสิทธิคุณงามความดี
*summoner*[ซัม-โม-เนอร์] เทพพยาดาผู้พิทักษ์และได้รับแรงจูงใจแห่งธาตุศักสิทธิคุณงามความดี
*summoner*[ซัม-โม-เนอร์] เทพพยาดาผู้พิทักษ์และได้รับแรงจูงใจแห่งธาตุศักสิทธิคุณงามความดี
*summoner*[ซัม-โม-เนอร์] เทพพยาดาผู้พิทักษ์และได้รับแรงจูงใจแห่งธาตุศักสิทธิคุณงามความดี
*summoner*[ซัม-โม-เนอร์] เทพพยาดาผู้พิทักษ์และได้รับแรงจูงใจแห่งธาตุศักสิทธิคุณงามความดี
*summoner*[ซัม-โม-เนอร์] (n) เทพพยาดาผู้พิทักษ์และได้รับแรงจูงใจแห่งธาตุศักสิทธิคุณงามความดี
8ข้อมูลที่น่าสนใจ
a sense of occasiona sense of occasion / Mostly used in UK / the feeling people have when there is a very important event or celebration: The decorations, flowers, and crowds gave the town a real sense of occasion. a sense of occasion / หลักๆใช้ในสหราชอาณาจักร์ / ความรู้สึกของผู้คนที่มีต่อการเฉลิมฉลองหรือเหตุการณ์สำคัญๆ เช่น การประดับประดาต่างๆทั้งดอกไม้และฝูงชนที่แออัดทำให้ตัวเมืองเป็นที่ตื่นตาตื่นใจไปหมด
agitated(adj) ปั่นป่วนไม่สบายใจ
ambivalent(adj) ลังเล ตัดสินใจไม่ได้ รู้สึกครึ่งๆกลางๆ
anginaหลอดเลือดหัวใจตีบ
animationภาวะที่มีชีวิตชีวา, ขบวนการสร้างหนังการ์ตูน, ความกระตือรือร้น, พลังงาน, ความดีใจ,
assertive(adj) มั่นใจกล้าแสดงออก
at a glance(phrase) ปรายตา, ชำเลืองมอง, มองผ่าน ๆ ก็เข้าใจ
avalon(n) เกาะที่เชื่อว่าเป็นเกาะสวรรค์ทางตะวันตกที่กษัตริย์อาเธอร์ได้ทรงไปประทับอยู่ภายหลังจากการบาดเจ็บสาหัสจากการสู้รบและทรงสวรรคตที่นั่น บางครั้งใช้แสดงความหมายแฝงหมายความว่า เป็นที่พักพิงใจและกายเมื่อมีความทุกข์ระทม island paradise in Celtic mythology: in Celtic mythology, an island paradise in the west. King Arthur is said to have been taken to Avalon after being apparently mortally wounded. (Encarta Wold English Dictionary), Syn. แดนสุขาวดี
Backdoor account(n) บัญชีลับหรือประตูหลัง ในภาษาทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง รูรั่วของระบบหรือซอฟแวร์ นักพัฒนาระบบจงใจสร้างทิ้งไว้ เพื่อให้ซอฟแวร์คอยส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ที่มันติดตั้งอยู่ กลับไปหาโปรแกรมเมอร์ผู้พัฒนา หรือเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในได้
bait and switch(n) เป็นการโฆษณารูปแบบหนึ่งที่บอกขายสินค้าหรือการให้บริการในราคาที่ถูก แต่เมื่อมีผู้ต้องการซื้อสินค้าหรือการบริการชนิดนั้น ผู้ขายอ้างว่าสินค้าหมดและเสนอขายสินค้าทดแทนที่มีราคาสูงกว่าแทนอย่างตั้งใจ
be prepared to(phrase) เต็มใจ
beeze[บิซซี่] (n) การใช้ลมหายใจร่วมกัน, See also: A. no beeze, Syn. breeze
bend over backwards(phrase) พยายามอย่างมากเพื่อที่จะทำให้คนอื่นพอใจ
bingo!1 เสียงตะโกนบอกว่าตนเองเป็นผู้ชนะในเกมบิงโก 2 เสียงตะโกนแสดงความพอใจหรือดีใจในทันทีที่ประสบความสำเร็จ
bombshell(n) บุคคลผู้น่าสนใจ หรือน่าทึ่ง
cardiotoxin(n) พิษต่อกล้ามเนื้อหัวใจ
Carer(n) ผู้ดูแล, พนักงานดูแล, พี่เลี้ยง บุคคลที่คอยดูแลให้ความช่วยเหลือผู้อื่นโดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย หรือผู้ที่มีความผิดปรกติทางด้านร่างกาย จิตใจ หรือสติปัญญา
cliff-hanger(n, adj) cliff-hanger (n) นวนิยายเป็นตอน ๆ ที่ตื่นเต้นตรึงจิตใจคนดู หรือ เหตุการณ์ หรือการแข่งขันที่ตื่นเต้นตรึงใจคนดู syn. clifhanger , cliff-hanging, cliffhanging (adj) exciting: you don't know what will happen next. a) Acliffanger is a situation or part of a play or film that is very exciting or frightening because you are left for a long time not knowing what will happen next. b) The election is likely to be a cliff-hanger. c) Cliffhanger ending to keep you in suspense., Syn. exciting
climate(n) ขอแสดงความคิดเห็นนะครับ ไม่ใช่คำแปล คำนี้ไม่ได้มีความหมายคล้ายกับ weather คนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าใจความหมายอย่างชัดเจนระหว่างคำสองคำนี้ จึงอยากให้ทางลองดูช่วยให้ความหมายอย่างชัดเจนว่า climate หมายถึง ลักษณะภูมิอากาศของภูมิประเทศ ส่วน weather คือ ลักษณะอากาศขณะหนึ่ง
closely(adv) อย่างใกล้ชิด, อย่างจดจ่อ, อย่างตั้งใจ example: He is studying his textbook very closely.
complacency(n) การหลงพึงพอใจ (แบบทุเรศ) Note: Longdo และ dictionary อื่นมองข้ามรูปแบบการใช้ในหลายคำ อย่างคำนี้ มีรูปแบบเชิงลบ และเป็นลบมาก. ทั้งคำ complacency และ complacent ไม่ตรงกับภาษาไทยที่เราใช้ทั่วไป จึงยากที่จะตั้งคำได้ตรง.
comprehension(n) เข้าใจ, สรุป
Confidenceความมั่นใจ
congestiveภาวะหัวใจล้มเหลว
consciously(adv) อย่างตั้งใจ
Constant occupation prevents temptation.(phrase) ถ้าเรายุ่งกับการทำงาน เราจะปลอดภัยจากสิ่งล่อใจ
Context (contexte)(n) (ศัพท์เฉพาะทฤษฎีการแปล) บริบท (คำหรือข้อความแวดล้อมที่ช่วยให้เข้าใจความหมาย
Copy that(slang) (ทางทหาร) รับทราบ, ได้ยิน, เข้าใจ มักใช้สื่อสารทางวิทยุ
coronary calcification(n) ภาวะแคลเซียมเกาะผนังเส้นเลือดหัวใจ
could be certainแน่ใจได้, เชื่อมั่นได้, ประจักษ์แจ้ง, รู้แน่ชัด
CPR(n, abbrev) Cardiopulmonary Resuscitation การปั๊มหัวใจ
cruel(n, vi, vt) ใจร้าย
curiousity(n) ความอยากรู้อยากเห็น, ของหายาก, ของลายคราม, ลักษณะที่แปลกและน่ารู้น่าสนใจ, ความผิดธรรมดา, ความแปลก, คนหรือปรากฏการณ์แปลกๆ, ความอยากรู้
Cystic fibrosisโรคทางพันธุกรรมที่มีผลต่อต่อมขับออก(ภายนอก) มันทําให้เกิดการผลิตของเมือกหนาผิดปกติ, นําไปสู่การอุดตันของท่อตับอ่อน, ลําไส้, และหลอดลมและมักจะส่งผลให้ติดเชื้อทางเดินหายใจ.
darling(n) กลอยใจ, นางอันเป็นที่รัก
decision-making(n) การตัดสินใจ
defibillatorเครื่องปั้มหัวใจ, เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
つんでれ;ツンデレ[つんでれ, tsundere] (adj) อาการที่แสดงออกทางบุคลิกภาพทีแรกเป็นแบบ เย็นชา หรือกระทั่ง โหดร้าย (คือคำว่า ツンツン tsun tsun) ต่อใครคนหนึ่ง แต่ภายหลังก็เปลี่ยนเป็นอ่อนโยน (คือคำว่า デレデレdere dere) เป็นคำที่เริ่มแรกใช้ในการ์ตูน, anime ในประเทศญี่ปุ่น ก่อนจะขยายวงกว้างเป็นที่เข้าใจกันแพร่หลายมากขึ้น
了解[りょうかい, ryoukai] (n) ความเข้าใจ, ความยินยอม เช่น 了解しました เข้าใจแล้วครับ, ตกลงตามนั้น
優しい[やさしい, yasashii] (adj) ใจดี, สุภาพ, อ่อนน้อม
内閣不信任案[ないかくふしんにんあん, naikakufushinnin'an] (n) ญัตติเพื่อเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรี
勘違い[かんちがい, kanchigai] (adj) เข้าใจผิด
委ねる[ゆだねる, yudaneru] (vt) ตามใจ, ปล่อยให้เป็นหน้าที่
嬉しい[うれしい, ureshii] (adj) ดีใจ, มีความสุข, Ant. 悲しい
存知[ぞんじ, zonji] (n) ทราบเรื่อง, เข้าใจเรื่อง
安心[あんしん, anshin] (n, adj) ผ่อนคลาย, สบายใจ, สงบจิตสงบใจ
専心する[せんしんする, senshinsuru] (vi) พร้อมใจกันทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
工夫[くふう, kufuu] การตรึกตรอง การไตร่ตรองในหลายๆด้านก่อนตัดสินใจ
幸い[さいわい, saiwai] (adj) ดีใจ, ยินดี, พอใจ เช่น ご意見を頂ければ幸いです。ถ้าได้รับความเห็นจากท่านจะยินดีมาก, Syn. 嬉しい
心臓[しんぞう, shinzou] (n) หัวใจ, See also:
志向[しこう, shikou] ตั้งใจ เจตนา จงใจ
悲しい[かなしい, kanashii] (adj) เศร้าโศก, เสียใจ
意味が通らない[いみがとおらない, imigatooranai] (adj) ไม่เข้าใจความหมาย
我慢[がまん, gaman] (n, vi) อดทนอดกลั้น, หักห้ามใจ
明敏[めいびん, meibin] (n, adj, adv) ความคิด, เชาวน์, ไหวพริบ, มีไหวพริบ, เข้าใจภาษา, เป็นเรื่องเป็นราว, ฉลาด, รู้จักคิด, รู้จักเหตุผล, ข่าวคราว
決定[けってい, kettei] (n) ตกลงใจ, ตัดสินใจ
決意[けつい, ketsui] (n) การตัดสินใจ
真剣[しんけん, shinken] (n) ความเอาจริงเอาจัง, ความตั้งใจจริง
短気[たんき, tanki] (adj) 1.ใจร้อน 2.อารมณ์ร้อน 3.ฉุนเฉียว
確保[かくほ, kakuho] (n, vt) รับประกันหรือมั่นใจได้ว่าจะเป็นไปตามนั้น เช่น 3位を確保した แปลว่า มั่นใจได้ว่าจะได้ที่ 3 เป็นอย่างน้อย
結論[けつろん, ketsuron] (n) การจบ, การตัดสินใจ, ข้อยุติ
自信[じしん, jishin] (n) ความมั่นใจในตนเอง
自由[じゆう, jiyuu] (adv) อิสระ, ตามอำเภอใจ
視認[しにん, shinin] (n) ดูตรวจสอบ, มองเช็คดูให้แน่ใจ
親切[しんせつ, shinsetsu] (adj) ใจดี, สุภาพอ่อนโยน
誤解[ごかい, gokai] (n) การเข้าใจผิด
面白い[おもしろい, omoshiroi] (adj) น่าสนใจ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
意味を取る[いみをとる, imiwotoru] (vt) เข้าใจความหมาย
関心[かんしん, kanshin] (vt) สนอกสนใจ
判断[はんだん, handan] (n, vi, vt) การตัดสินใจ, ตัดสินใจ
バラツキ[ばらつき, baratsuki] (n) ความแตกต่าง(ด้านความสามารถ, ไหวพริบ, ความเข้าใจ)
意志[いし, ishi] (n) ความตั้งใจ
表示[ひょうじ, hyouji] การแสดงให้เข้าใจ การแสดงด้วยตาราง
生意気[なまいき, namaiki] (adv) อย่างไม่อาย, อย่างหน้าด้านๆ, อย่างใจกล้าหน้าด้าน, อย่างไร้ยางอาย<BR> <BR> Eg.<BR> 彼の生意気態度は我慢できない。<BR> ทนลักษณะท่าทางหน้าด้านของเขาไม่ได้แล้ว<BR> <BR> 生意気を言うようですが、そうしない方がいいでしょう。<BR> ดูเหมือนว่าจะพูดอย่างไม่อายเลยนะ ไม่ทำแบบนั้นน่าจะดีกว่านะ<BR>
捕捉[ほそく, hosoku] (n, vt) 1.การจับ, การจับกุม 2.การจับใจข้อความ, การทำความเข้าใจ
わざとらしい[わざとらしい, wazatorashii] อย่างไม่ธรรมชาติ ดูจงใจ เสแสร้ง
清々[せいせい, seisei] (adv) รู้สึกสดชื่น ดีใจ สบายอารมณ์
感動[かんどう, kandou] (n) ความตื้นตันใจ, ความซาบซึ้ง
信頼[しんらい, shinrai] (n) ความไว้เนื้อเชื่อใจ
不満[ふまん, fuman] ความไม่พึงพอใจ
落ち込む[おちこむ, ochikomu] (vt) ตกลงไป บุ๋ม ยุบเป็นแอ่ง ตกอยู่ใน(สภาพเลวร้าย) ท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจ
満足[まんぞく, manzoku] ความพอใจ, ความมั่นใจ, ความแน่ใจ
一心[いっしん, isshin] ใจดวงเดียวกัน , จิตใจมุ่งมั่น
映像[えいぞう, eizou] 1.ภาพที่ปรากฎบนจอหรือเลนส์ 2.เงาสะท้อนในกระจกหรือบนผิวน้ำ 3.ภาพในใจ
心臓病[しんぞうびょう, shinzoubyou] (n, name) โรคหัวใจ
納得[なっとく, nattoku] การเข้าใจยอมรับ
弱虫[よわむし, yowamushi] (n) คนขี้ขลาด คนอ่อนแอ คนใจเสาะ
弱虫[よわむし, yowamushi] (n) คนขี้ขลาด คนอ่อนแอ คนใจเสาะ
覚悟[かくご, kakugo] เตรียมใจ เช่น 私はもう覚悟はできています
意図[いと, ito] ตั้งใจ, คาดหมายไว้
解凍[かいとう, kaitou] (adv) ทำให้ละลาย, ทำให้ใจอ่อน, ทำให้หายโกรธ, ทำให้บรรเทา
溺ぼれる[おぼれる, oboreru] (vt) จม, ตามใจ, ยอม, ปล่อยใจไปตามความต้องการ, See also: R. indulge in, to be drown
溺れる[おぼれる, oboreru] (vt) จม, ตามใจ, ยอม, ปล่อยใจไปตามความต้องการ, See also: R. indulge in, to be drown
胆力[たんりょく, tanryoku] กล้า กำลังใจ
悲壮[ひそう, hisou] น่าสลดใจ, ซึ่งกระทบจิตใจ
Kung[ひそう, Kung] (n) บุรุษหนุ่มรูปงาม, หล่อเหลาเอาการณ์ , หล่อ นิสัยดี จิตใจประเสริฐสุดๆ, See also: S. Jamie
何れも[いずれも, izuremo] ตามใจชอบ
わかまま[いずれも, wakamama] (adj) เอาแต่ใจตัวเอง
気持ち[きもち, kimochi] น้ำใจเล็กๆน้อยๆ
不可解[ふかかい, fukakai] ยากเกินจะเข้าใจได้, ราวกับปริศนา
本気[ふかかい, honki] (adj, adv) อย่างตั้งใจ
確信[かくしん, kakushin] ความเชื่อมั่น、ความไว้เนื้อเชื่อใจ
文意[ぶんい, bun'i] ใจความสำคัญ (ของประโยคหรือบทความ)
文意[ぶんい, bun'i] ใจความสำคัญ (ของประโยคหรือบทความ)
ぽっかり[ぶんい, pokkari] (slang) คำแสดงความรู้สึก เช่น ใจหาย หรือ รู้สึกว่างโหวงในหัวใจ (hole in heart)
疑わしい[うたがわしい, utagawashii] (adj) ไม่แน่ใจ, สงสัย
僻む[ひがむ, higamu] (vt) (v.) น้อยใจ, รู้สึกถึงความไม่เท่าเทียม (by กิ๊ด)
分かり易い[わかりやすい, wakariyasui] (adj) เข้าใจได้ง่าย
やせ我慢[やせがまん, yasegaman] ฝืนทำ ฝืนใจ(กิน) กัดฟัน(พูด) ฝืนทำเป็น...
溜飲が下がる[りゅういんがさがる, ryuuingasagaru] (vi) โล่งใจ (หลังจากที่มีความทุกข์สุมอยู่เต็มอก)
溜飲が下がる[りゅういんがさがる, ryuuingasagaru] (vi) สะใจ (มีความโกรธสะสมอยู่เต็ม แล้วในที่สุดก็ได้ระบายออกไป)
素敵[すてき, suteki] (adj, adv) ลัฟว'ลี) adj. สวยงาม, น่ารัก, ดีงาม, เป็นที่น่าเบิกบานใจ. adv. ดีมาก, ดีเยี่ยม., S. . loveliness n. ดูlovely, S. attractive ###A. ugly
勇気[ゆうき, yuuki] (n) (เคอ'ริจฺ) n. ความกล้าหาญ, ความกล้า, ความห้าวหาญ, ความมีใจกล้า, กำลังใจ.
Hidetoe[ゆうき, Hidetoe] (name) เจ้าชายรูปหล่อแห่ง Pramool board เป็นผู้ที่ yong mavin madpackits ให้ความเกรงกลัว และเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนในบอร์ด เกลียดแมนยูเป็นชีวิตจิตใจ เพราะเป็นแฟนหงส์สุดยอมทีมของโลก
無関心[むかんしん, mukanshin] (adj) (แอพพะเธท'ทิค) adj. มีหรือแสดงอารมณ์เล็กน้อยหรือไม่มีอารมณ์, สนใจหรือมีความเป็นห่วงน้อย., S. unfeeling, indifferent ###A. concerned, caring, moving)
ワイド[わいど, waido] (adj, adv) (ไวดฺ) adj., adv. กว้าง, กว้างขวาง, หลวม, ใจกว้าง, ไพศาล, ขยาย, แพร่หลาย, ห่าง, ไกล, n. ลูกคริกเก็ตที่ถูกตีห่างจากประตู, S. . wideness n., S. broad, far, inclusive
飛び起きる[とびおきる, tobiokiru] (vt) กระโดดตัวลอย(ด้วยความตกใจ)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
聞く[きく, kiku] TH: ตั้งใจฟัง  EN: to listen
満たす[みたす, mitasu] TH: ทำให้พอใจ  EN: to satisfy
確かめる[たしかめる, tashikameru] TH: ทำให้แน่ใจ  EN: to ascertain
嘆く[なげく, nageku] TH: สลดใจ  EN: to grieve
嘆く[なげく, nageku] TH: ถอนหายใจ  EN: to sigh
積む[つむ, tsumu] TH: สั่งสมเพื่อพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้น
構いません[かまいません, kamaimasen] TH: คำพูดที่ใช้บอกฝ่ายตรงข้ามให้สบายใจว่าผู้พูดไม่ถือสา แปลว่า ไม่เป็นไร  EN: it doesn't matter
懇切[こんせつ, konsetsu] TH: ลักษณะที่ละเอียดประณีตเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจง่าย  EN: exhaustiveness
手掛ける[てがける, tegakeru] TH: ดูแลเอาใจใส่  EN: to look after
押さえる[おさえる, osaeru] TH: จับใจความ
分かる[わかる, wakaru] TH: เข้าใจ  EN: to understand
通じる[つうじる, tsuujiru] TH: เป็นที่เข้าใจได้(เพราะมีมาตลอด)
通じる[つうじる, tsuujiru] TH: สื่อความหมายได้เข้าใจ
驚く[おどろく, odoroku] TH: ตกใจ  EN: to be surprised
嘆かわしい[なげかわしい, nagekawashii] TH: โศกเศร้าเสียใจ  EN: sad
訴える[うったえる, uttaeru] TH: เรียกความสนใจ(โดยวิธีการ)  EN: to appeal to
気が向[きがむ, kigamu] TH: ไม่ใส่ใจ เมินเฉย หลงลืม
確認[かくにん, kakunin] TH: การตรวจสอบเพื่อยืนยันให้แน่ใจ  EN: affirmation
聞き取る[ききとる, kikitoru] TH: ฟังจับใจความ  EN: catch (a person's words)
聞き取る[ききとる, kikitoru] TH: ฟังเข้าใจ  EN: understand
悩む[なやむ, nayamu] TH: กลุ้มใจ  EN: to be troubled
構う[かまう, kamau] TH: เกรงใจ  EN: to be concerned about
熱意[ねつい, netsui] TH: ความตั้งใจจริง  EN: zeal
気長[きなが, kinaga] TH: อย่างใจเย็น
傷付ける[きずつける, kizutsukeru] TH: ทำให้เจ็บใจ  EN: to hurt someones feelings
秘める[ひめる, himeru] TH: เก็บไว้ในใจ
安らぎ[やすらぎ, yasuragi] TH: ความสงบทางใจ
払う[はらう, harau] TH: ใส่ใจ
旅先[たびさき, tabisaki] TH: เป้าหมายหรือแหล่งที่ตั้งใจจะไปท่องเที่ยว  EN: destination
主題[しゅだい, shudai] TH: แรงบันดาลใจ
困る[こまる, komaru] TH: ลำบากใจ  EN: to be bothered
誇る[ほこる, hokoru] TH: ภูมิใจ  EN: to be proud of
注目[ちゅうもく, chuumoku] TH: การจับตามองหรือให้ความสนใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นพิเศษ  EN: notice (vs)
注目[ちゅうもく, chuumoku] TH: ความสนใจ  EN: attention
吸う[すう, suu] TH: หายใจเข้า  EN: to breathe in
志す[こころざす, kokorozasu] TH: ตั้งใจ  EN: to intend
わかる[わかる, wakaru] TH: เข้าใจ
[こころ, kokoro] TH: ความในใจ
[こころ, kokoro] TH: ความจริงใจ
[こころ, kokoro] TH: จิตใจ
励ます[はげます, hagemasu] TH: ปลอบใจ  EN: to encourage
見極める[みきわめる, mikiwameru] TH: ดูให้แน่ใจ  EN: to make sure of
動機[どうき, douki] TH: เหตุจูงใจ
聴く[きく, kiku] TH: ตั้งใจฟัง  EN: to listen
受け取る[うけとる, uketoru] TH: เข้าใจ  EN: to understand
任せる[まかせる, makaseru] TH: ตามใจ
読み込む[よみこむ, yomikomu] TH: อ่านจนเข้าใจ
焦る[あせる, aseru] TH: ใจร้อน  EN: to be impatient
騒ぐ[さわぐ, sawagu] TH: ตกอกตกใจ
世話[せわ, sewa] TH: การดูแลเอาใจใส่ การอุปถัมภ์ช่วยเหลือ  EN: looking after

German-Thai: Longdo Dictionary
Entscheidung(n) |die, pl. Entscheidungen| การตัดสินใจ
Interesse(n) |das, pl. Interessen| ความสนใจ
Mitte(n) |die, pl. Mitten| ใจกลาง, ศูนย์กลาง, See also: das Zentrum
Urteil(n) |das, pl. Urteile| การตัดสินใจ
freilich(adv) เห็นด้วย, แน่ใจ, See also: selbstverständlich, Syn. natürlich
möchtenอยาก- (อยากได้, แต่ไม่ตั้งใจมากเท่า wollen)
oderใช่มั้ย? ใช้ในกรณีถามย้ำความแน่ใจ Oder?
willตั้งใจจะ, See also: wollen
Zentrum(n) |das, pl. Zentren| จุดศูนย์กลาง, ใจกลางเมือง
zufrieden(adj) พึงพอใจ (zufrieden mit/über), See also: froh
großzügig(adj) ใจกว้าง
zurückhaltend(adj) ค่อนข้างเก็บตัว ไม่ทำให้เป็นที่สนใจ, See also: bescheiden
sympathisch(adj) น่าคบ เป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่น, See also: unsympathisch
Rücksicht nehmen auf(phrase) คำนึงถึง เห็นอกเห็นใจ
in Acht nehmen(phrase) ให้การดูแล ให้ความสนใจแก่, See also: achten auf
schnell von Begriff sein(phrase) เข้าใจสิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
sich erbarmen(vi) |sich erbarmte, hat sich erbarmt| เมตตา สงสาร เห็นใจ
eine Entscheidung (über etw./jn.) treffen(phrase) ตัดสินใจ (เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง), See also: entscheiden
entscheiden(vi) |entschied, hat entschieden| ตัดสินใจ
sich für etw./jn. entscheiden(vi) |sich entschied, hat sich entschieden| ตัดสินใจเลือกสิ่งหรือคนใดคนหนึ่ง
für/gegen jn./etw. stimmen(vt) |stimmte, hat gestimmt| ตัดสินใจในการออกเสียงหรือเลือกตั้งเพื่อหรือต่อต้านใครหรือสิ่งใด
überhauptเป็นคำเสริมใช้เน้นในประโยคคำถามที่ผู้ถามไม่แน่ใจว่าจริง เช่น Kannst du überhaupt kochen? เธอทำอาหารได้จริงหรือ
auswendig(adv) ขึ้นใจ เช่น auswendig lernen เรียนแบบท่องจำ
sich freuen auf etw.(vi) |freute sich auf etw., hat sich auf etw. gefreut| ดีใจ (เกี่ยวกับเรื่องที่ยังไม่เกิด)
sich freuen über etw.(vi) |freute sich über etw., hat sich über etw. gefreut| ดีใจ (เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว)
absichtilich(adj, adv) ด้วยความตั้งใจ, See also: mit Absicht
unabsichtlich(adj, adv) ด้วยความไม่ได้ตั้งใจ, See also: ohne Absicht
beruhigen(vt) |beruhigte, hat beruhigt| สงบสติอารมณ์, ระงับจิตใจ
sich beruhigen(vt) สงบสติตัวเองหลังอาการโกรธหรือเสียใจ
Das ist mir Wurst!(phrase) ช่างหัวมัน ไม่เห็นน่าสนใจ |หยาบเล็กน้อย|
Mach keinen Schieß!(phrase, slang) อย่ามายุ่งกวนใจข้าพเจ้า
zugucken(vt) |guckte zu, hat zugeguckt| ตั้งใจดู, ตั้งใจมอง, See also: zuschauen, zusehen
Ach!(phrase) คำแสดงความตกใจ หรือประหลาดใจ คล้ายกับ เหรอ! ฮ้า! (เทียบได้ประมาณ Oh! ในภาษาอังกฤษ)
verstehen(vt) |verstand, hat verstanden| เข้าใจ เช่น Ich habe dich gut verstanden., See also: kapieren
sich verstehen mit (+D)(vt) เข้าใจกันดีกับ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ เช่น Je länger desto besser verstehe ich mich mit ihm.
Das versteht sich von selbst.เป็นที่เข้าใจได้
Herzlichen Beileid!(phrase) เป็นคำแสดงความเสียใจแก่ญาติของคนที่เสียชีวิต
Herzlichen Glückwunsch!(phrase) เป็นคำกล่าวแสดงความยินดีจากใจ เช่น Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! สุขสันต์วันเกิด
Tut mir leid!(phrase) ฉันเสียใจ, เสียใจด้วย เช่น Haben Sie noch ein Zimmer frei? - Nein. Tut mir leid.
Kein Wunder!(phrase) ไม่เห็นแปลก ไม่น่าประหลาดใจ ไม่ใช่เรื่องประหลาด
Aufmerksamkeit(n) |die, pl. Aufmerksamkeiten| ความสนใจ, ความเอาใจใส่ เช่น Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! ขอบคุณมากสำหรับความสนใจของคุณ หรือ ขอบคุณมากที่คุณตั้งใจฟัง (มักใช้หลังจากผู้พูดจบการอภิปราย)
leicht verdaulich(adj) ง่ายต่อการเข้าใจ เช่น Das Buch ist leicht verdaulich. หนังสือเล่มนี้ง่ายต่อการเข้าใจ
jmdn. verletzen(vt) ทำให้บางคนเสียใจ หรือดูถูกเขา, See also: Related: beleidigen
Wochenmarkt(n) |der, pl. Wochenmärkte| ตลาดสดประจำอาทิตย์ โดยทั่วไปที่เยอรมนีตลาดสดจะถูกจัดขึ้นตามใจกลางเมือง อาจมีอาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง ส่วนมากขายผัก ผลไม้ ดอกไม้ ต้นไม้ ไม่ค่อยมีเนื้อสัตว์วางขาย
Image:
Herz(n) |das, pl. Herzen| หัวใจ
Herz(n) |das, nur Sg.| ใจกลาง, ศูนย์กลาง เช่น Bangkok liegt im Herzen Thailands. กรุงเทพตั้งอยู่ตรงใจกลางของประเทศไทย
reizend(adj) น่ารัก, น่าอยู่, น่าสบาย เช่น Freiburg ist eine reizende Stadt. เมืองไฟรบวร์กเป็นเมืองที่น่ารัก, Der Abend ist reizend. ค่ำคืนนี้สวยงามน่าประทับใจ, See also: hübsch, Syn. nett
interessanterweise(adv) ที่น่าสนใจ
gewiss(adj, adv) แน่นอน, มั่นใจ, See also: sicherlich, selbstverständlich, Syn. sicher
überglücklich(adj) ดีใจมาก, ดีใจท่วมท้น ตัวอย่างการใช้คำ Sie ist überglücklich über ihre bestandene Führerscheinprüfung = เธอดีใจสุดๆ เลยล่ะ ที่สอบใบขับขี่ผ่าน (ที่เยอรมนีสอบยากมาก)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ahnung { f }[อาห์นุ่ง] (n) การรู้ล่วงหน้า, ความรู้สึกสังหรณ์ใจ
atemberaubend { adj }(adj, adv) สวยจนลืมหายใจ, สวยอย่างมาก, น่าดึงดูด
Defibrillation { f } [ med. ]การช็อคกระตุ้นการเต้นของหัวใจ
kindlein Au(n) ทารกน้อยกลอยใจ (จากวรรณกรรมโบราณของเยอรมัน)
mitentscheinden(vi, vt) | entscheidest mit, entschied mit, hat mitentschieden | (mit OBJ/ohne OBJ) <jmd. entscheidet mit> มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
Spannung { f }(ซัสเพนซฺ') n. ภาวะจิตที่ไม่แน่นอน, ความใจจดใจจ่อ, ความไม่แน่นอนใจ, การไม่กล้าตัดสินใจ, ภาวะที่คาราคาซังอยู่., S. . suspenseful adj., S. anticipation, stress, See also: stress, Syn. S. . suspenseful adj., anticipation
Stolz { m }(n, adj) n. ความภูมิใจ ความหยิ่งยโส adj. ภูมิใจใน (บางสิ่ง บางคน) ich bin stolz auf dich = ฉันภูมิใจในตัวคุณ
traumatizeinflict a trauma upon ได้รับความบอบช้ำทางจิตใจ, Syn. shock
Weltanschauung { f }ความเข้าใจในการมองโลกและชีวติมนุษย์

French-Thai: Longdo Dictionary
partir en vacances(vi) ไปพักร้อน, ไปพักผ่อนหย่อนใจโดยการพักงานหรือลางาน
changer d'avis(phrase) เปลี่ยนใจ, เปลี่ยนความคิด
centre-ville(n) |m| ใจกลางเมือง, ตัวเมือง
comprendre(vt) เข้าใจ เช่น Vous comprenez? คุณ (พวกคุณหรือพวกเธอ) เข้าใจไหมคะ, See also: prendre
fin, -s(n) la, = ตอนจบ, ตอนสุดท้าย , (but)จุดมุ่งหมาย, ความตั้งใจ, เป้าหมาย เช่น à la fin mai = ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม , sans fin = ไม่มีที่สิ้นสุด, ไม่จบสิ้น, Ant. début, commencement
entendement(n) le, (compréhension)ความเข้าใจ , (intelligance)ความมีไหวพริบ
entendre(vt) ฟัง, (comprendre)เข้าใจ, (vouloir dire)แสดงความคิดเห็น, (vouloir)ต้องการจะ เช่น j'entends par là que... = ฉันอยากจะบอกว่า..., ผมอยากจะพูดว่า...
merciขอบคุณ, ขอบใจ
meสรรพนามบุรุษที่หนึ่งในรูปกรรมตรง เช่น Tu me comprends? เธอเข้าใจฉันไหม, Tu m'écoutes? เธอฟังฉันอยู่หรือเปล่า
teสรรพนามบุรุษที่สองในรูปกรรมตรง เช่น Je te comprends. ฉันเข้าใจเธอนะ, Je t'invite. ฉันขอเชิญเธอ
d'accord(phrase) ตกลง, เห็นด้วย, โอเค (เป็นวลีที่ใช้บ่งแสดงความเห็นพ้องหรือความเข้าใจ)
coeur(n) n.m. 1) หัวใจ 2) ส่วนกลางหรือส่วนที่ลึกที่สุด ex: coeur d'une laitue, Le coeur du problème.
Image:
affaire(n) n.f. 1)กิจการงาน, ธุระ เช่น être à son affaire = พึงพอใจในงานของตน (สำนวน) 2) บริษัท
encourager(vt) ให้กำลังใจ, เพิ่มขวัญ
Image:
il n'y a que(phrase) มีเพียงสิ่งนั้นๆสิ่งเดียวเท่านั้น เช่น Il n'y a que toi qui me comprends. = มีเพียงเธอเท่านั้นที่เข้าใจฉัน
tenir à qqn(phrase) ให้ความสำคัญ รักใคร่ ใส่ใจ ในบุคคล(หรือสิ่งของ) นั้นๆ (เป็นสำนวน)
au milieu de(prep) ตรงกลาง, ใจกลาง (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Au milieu du jardin, il y a une fontaine. ตรงกลางของสวนมีน้ำพุ
trés(adv) มาก, เหลือเกิน เช่น trés intéressant น่าสนใจมาก, J'ai trés faim. ฉันหิวมาก
soin(n) |m| การดูแล การเอาใจใส่ เช่น soin de la beauté การดูแลเรื่องความสวยความงาม
joie(n) |f| ความยินดี, ความสดชื่น, ความชื่นบาน, ความสบายใจ, ความแจ่มใส
marchand des quatre saisons(n) |m| คนขายผักผลไม้หรือไอศครีมตามถนนหรือที่พลุกพล่าน ที่มักจะเรียกร้องความสนใจของลูกค้า เช่น ด้วยการร้องเพลง
indifférent(adj) เฉยเมิย ไม่สนใจ ไม่แยแส

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
broken heart(n, name) หัวใจสลาย
convaincre(vi, vt) ทำให้เชื่อหรือเลื่อมใส, โน้มน้าวใจ ( โดยส่วนใหญ่แล้วเนื่องจากผู้พูดต้องการหรืออยากจะทำอะไรบางอย่าง ที่ควรจะได้รับการอนุญาต หรือ ความเห็นด้วยก่อน ), Syn. persuader

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top