ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*โหลด*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: โหลด, -โหลด-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
load voltageแรงดันโหลด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
load currentกระแสโหลด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
overloadโหลดเกิน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Downloadดาวน์โหลด [เทคโนโลยีการศึกษา]
Downloadดาวน์โหลด, Example: <p>คำว่า ดาวน์โหลด มีหลายความหมาย เช่น หมายถึง บรรจุลง การก๊อบปี้ การโอนย้ายข้อมูลหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากระบบที่ใหญ่สู่ระบบที่เล็กกว่า หรือบรรจุคำสั่งลงไปในเครื่อง ซึ่งโดยทั่วไป ดาวน์โหลดหมายถึงการรับไฟล์ และอัปโหลดหมายถึงการส่งไฟล์ <p>ลักษณะการดาวน์โหลด มีหลากหลายมาก ทั้งเรื่องการศึกษาและความบันเทิง เช่น ดาวน์โหลดโปรแกรม ดาวน์โหลดเพลง ดาวน์โหลดหนัง หรือดาวน์โหลดลงโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น ดาวน์โหลดริงโทน เป็นต้น <p>สำหรับในด้านห้องสมุด คำว่า ดาวน์โหลด ส่วนใหญ่หมายถึง การดาวน์โหลดบทความหรือเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals) และ ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) โดยเฉพาะการดาวน์โหลดบทความในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ และ ฐานข้อมูลออนไลน์ จำนวนครั้งในการดาวน์โหลด แสดงถึงสถิติการใช้ข้อมูล เป็นตัวชี้วัดความคุ้มค่าที่สำคัญในการจัดหาหรือบอกรับได้อีกวิธีหนึ่ง ที่ห้องสมุดใช้ในการติดตาม วิเคราะห์ และรายงานผลการใช้ต่อผู้บริหาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Downloadบรรจุลง, การส่งข้อมูลจากแม่ข่ายไปยังเครือข่าย <p>เขียนทับศัพท์เป็น ดาวน์โหลด [คอมพิวเตอร์]
uploadบรรจุขึ้น, บรรจุขึ้น คือการถ่ายโอนข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง เครื่องที่ส่งข้อมูล เรียกว่า ตัวที่ทำการ "บรรจุขึ้น" หรือการส่งข้อมูลจากเครือข่ายไปยังแม่ข่าย <p>เขียนทับศัพท์เป็น อัปโหลด [คอมพิวเตอร์]
Load dispatchingการจ่ายโหลด [TU Subject Heading]
Loadปริมาณ, โหลด, Example: 1) ปริมาณ, น้ำหนักบรรทุก 2) โหลด : ปริมาณของสารมลพิษ หรือ ปริมาตรน้ำป้อนเข้าระบบ เช่น BOD load คือ ปริมาณบีโอดี (กก./วัน) ที่เข้าระบบบำบัด [สิ่งแวดล้อม]
Loadปริมาณ, น้ำหนักบรรทุก, โหลด, Example: ปริมาณของสารมลพิษหรือปริมาตรน้ำป้อนเข้าระบบ บำบัด เช่น BOD Load คือ ปริมาณบีโอดี (กก./วัน) ที่เข้าสู่ระบบบำบัด [สิ่งแวดล้อม]
Loadน้ำหนักบรรทุก, โหลด ปริมาณ น้ำหนักบรรทุก บรรจุ ภาระ [พลังงาน]
adwareแอ็ดแวร์, โปรแกรมแอบแฝง เมื่อโปรแกรมได้รับการดาวน์โหลดหรือมีการติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว จะแสดงหน้าต่างป๊อปอัพ ที่มีการโฆษณาสินค้า ออกมาเป็นระยะๆ โดยอัตโนมัติ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
trojan horseม้าโทรจัน, โปรแกรมแปลกปลอมที่ผ่านเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยการแอบแฝงตัวเองว่าเป็นโปรแกรมอื่น เช่น การหลอกให้ผู้ใช้เข้าใจว่าเป็นโปรแกรมเกม หรือ โปรแกรมสกรีนเซิร์ฟเวอร์ ที่ให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดฟรีจากอินเทอร์เน็ต เมื่อผู้ใช้งานดาวน์โหลดโปรแกรมนี้เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์แ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, I've got a coach load leaving at midnight.ตอนนี้ฉันได้มีการโหลดโค้ช ออก ในเวลาเที่ยงคืน. Pinocchio (1940)
- It's all a load of Father Xmas's.มันคือทั้งหมดที่โหลดมาจากพระ บิดาของคริสต์มาส Yellow Submarine (1968)
New York broads are all loaded, Matthew.บรอด นิวยอร์ก ถูกโหลด ทั้งหมด , แมทธิว I Spit on Your Grave (1978)
load the new program.โหลดโปรแกรมใหม่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Hello, Dorothy. How are you?ฮัลโหลดอโรธี เป็นไงมั่ง Return to Oz (1985)
Raked, nosed.โหลดไว้ซิ่ง Casualties of War (1989)
- I don't think it's loaded, kid.- ฉันไม่คิดว่ามันเป็นโหลดเด็ก Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Subtitles downloaded from Podnapisi.NETคำบรรยายดาวน์โหลดได้จาก Podnapisi.NET Pulp Fiction (1994)
If you don't open that case, I'm gonna unload in your fucking face.หากคุณไม่ได้เปิดกรณีที่ฉันจะยกเลิกการโหลดในการเผชิญกับการร่วมเพศของคุณ Pulp Fiction (1994)
That means that he fired the gun empty, and then stopped to reload...นั่นหมายความว่าเขายิงปืนที่ว่างเปล่า และแล้วก็หยุดที่จะโหลด ... The Shawshank Redemption (1994)
Every evening, I load up the cart and make my round.ทุกเย็นผมโหลดขึ้นรถและทำให้รอบของฉัน The Shawshank Redemption (1994)
Andy come down to the loading dock today.แอนดี้มาลงไปที่ท่าเรือโหลดวันนี้ The Shawshank Redemption (1994)
When I was unconscious, you downloaded my thoughts, my memories.เมื่อตอนที่ฉันหมดสติคุณ ดาวน์โหลดความคิดของ ฉันความทรงจำของฉัน Contact (1997)
Reload!โหลด! Princess Mononoke (1997)
I'm ready to download eXistenZ, by Antenna Research, into all of you.ฉันพร้อมดาวน์โหลดเอ็กซิสเทนส์ โดยเอนเทนน่าสู่พวกคุณทุกคนแล้ว eXistenZ (1999)
Just as the game architecture was being downloaded from her to the slave pods.ก็แค่สถาปัตยกรรมเกมเท่านั้น แค่ดาวน์โหลดจากพอดส์รอง eXistenZ (1999)
You're going to need these micro-pods to download your new identities.คุณอยากจะได้ไมโคร-พอด เพื่อดาวน์โหลด รูปพรรณใหม่แก่คุณ eXistenZ (1999)
Yes. I downloaded every known medical textbook into my memory.ผมดาวน์โหลดข้อมูลการแพทย์ Bicentennial Man (1999)
Please make sure that your microscans are charged for download. - Two by two.ตรวจสอบเครื่องสแกนด้วย เพื่อดาวน์โหลด The Time Machine (2002)
You're Nick Load, and I'm John Lock.คุณนิคโหลดและฉันจอห์นล็อค Showtime (2002)
- Nick Load.- โหลดนิค Showtime (2002)
You're Nick Load. I'm John Lock. Together, we're Lock and Load.คุณนิคโหลด ฉันจอห์นล็อค ร่วมกันเราไม่ล็อคและโหลด Showtime (2002)
I need a download to hot-wire a motorcycle.ฉันขอดาวโหลดการต่อสายตรงมอเตอร์ไซค์ The Matrix Reloaded (2003)
You want to reload the operations software, Sparky?อยากให้เรารีโหลด ซอฟเเวร์ควบคุมยานไหม สปาร์คกี้? The Matrix Revolutions (2003)
Of course, because he loaded it all up in advance! I saw him with my own eyes!ก็ใช่สิ เพราะเขาโหลดข้อมูลไว้ก่อนแล้ว ผมก็เห็นมันด้วยตาตัวเองเหมือนกัน Hope Springs (2003)
And my publisher, John Bosload, is letting me this house.เจ้าของสำนักพิมพ์ จอห์นบอสโหลด ให้ฉันมาพักบ้านนี้ Swimming Pool (2003)
Doesn't Marcel... John Bosload's gardener, live here?คุณมาเซล คนสวนของจอห์นบอสโหลด Swimming Pool (2003)
Could I speak to John Bosload, please?ขอสายจอห์นบอสโหลดหน่อย Swimming Pool (2003)
- Same as always, five and a sixer?เหมือนเดิม 5หรือ6โหลดี Latter Days (2003)
Sure, record it, release it on iTunesเอาเลยครับ เอาให้โหลดในiTunes The O.C. (2003)
Reload.รีโหลด Shaun of the Dead (2004)
Langley got an image from Naples. It's uploading now.แลงเลย์ได้ข้อมูลจากเนเปิ้ลแล้ว เรากำลังอัพโหลดอยู่ The Bourne Supremacy (2004)
Langley will upload any satellite imaging so find them a target.แลงเลย์ยอมให้เราอัพโหลดข้อมูลจากดาวเทียม ทุกอย่างที่เราต้องการ ดังนั้น... ใช้มันให้เต็มที่ The Bourne Supremacy (2004)
We can delete pictures that we uploadedเราลบได้เฉพาะ รูปที่เราอัพโหลดเท่านั้น Spygirl (2004)
- Choose yourself a loader.- เลือกพลโหลดกระสุนมาคนนึง.. The Great Raid (2005)
I'm uploading the data now. Read it and weep.ฉันกำลังอัพโหลดข้อมูลให้เดี๋ยวนี้ อ่านมันและกราบซะ The Cave (2005)
I downloaded it off the lnternet myself.ฉันดาวน์โหลดมาจากอินเตอร์เนทจากมือเลย Red Eye (2005)
They get nude pictures downloaded via cell phones.เดี๋ยวนี้เค้าโหลดภาพนู้ด ผ่านมือถือกันทั้งนั้น My Boyfriend Is Type-B (2005)
Who would pay to watch Joker Bear?มีใครบ้าง อยากจะเสียตังค์ โหลดหมีงี่เง่ามาดูกันล่ะ My Boyfriend Is Type-B (2005)
Before she left for lunch, she downloaded an email with a time-delayed virus attached.ก่อนที่เธอจะไปทานข้าวเที่ยง เธอได้ดาวน์โหลดอีเมลล์ฉบับหนึ่ง ซึ่งมีไวรัสอยู่ Extreme Aggressor (2005)
I downloaded that guy Tommy's video to the laptop. Check this out.ฉันดาวน์โหลดวิดีโอเกี่ยวกับเขาเหล่านั้นลงในแล็ปท็อป เช็คดูสิ Wendigo (2005)
Lock and load, Cletus!ล๊อกและโหลด คลีตัส! Happily N'Ever After (2006)
Darlin', load up them diamonds!ที่รัก โหลดเพชรเข้ามา Happily N'Ever After (2006)
Six seconds, I'm uploading.6 วิ, กำลังอัพโหลด Mission: Impossible III (2006)
Delta, ready for upload.เดลต้า, พร้อมอัพโหลด Mission: Impossible III (2006)
Delta team, download good.เดลต้าทีม, ดาวน์โหลดแล้ว ดีมาก Mission: Impossible III (2006)
Don't touch my dirt.ห้ามแตะโหลดินฉัน Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Jar of dirt!โหลดิน.. Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
I'm gonna try to relieve the pressure by cutting away a little bit of your skull.ชั้นกำลังจะลดความดันโดย ตัดกระโหลดออกมาบางส่วน Saw III (2006)
I often hit the road to take pictures.ฉันกดโหลด เพื่อถ่ายภาพ Arang (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาวน์โหลด[dāolōt] (v) EN: download  FR: télécharger
ดาวน์โหลดโปรแกรม[dāolōt prōkraēm] (v, exp) FR: télécharger un logiciel
โหลด[lōt] (v) EN: load ; download  FR: charger ; télécharger

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
apemเป็นโหลดหรือ ฟังก์ชั่นในวงการ DotA ย่อมาจาก "All Pick Easy Mode" คำอธิบายเพิ่มเติม เป็นโหลดที่พวก noob, grean, kak ชอบใช้กัน แต่ไม่ได้หมายความว่า โหมดอื่นจะไม่มีนะ
Browse-wrap Contractหรือ Browse-wrap Agreement หมายถึงข้อสัญญาหรือข้อกำหนดการใช้ งานเว็บไซต์ที่โพสต์ใส่ไว้ในเว็บไซต์นั้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะทำเป็น hyperlink ไว้ด้านล่างของหน้าจอ ข้อสัญญาชนิดนี้ไม่ต้องมีการคลิก I agree หรือฉันตกลง สัญญาชนิด Browse wrap จึงไม่มีการแสดงความยินยอมของผู้ใช้อย่างชัดแจ้ง เพียงแต่มีการใช้งานเว็บไซต์หรือดาวน์โหลดโปรแกรมก็ถือว่าตกลงทำสัญญาแล้วได้
scanlation[สแคนเลชั่น] (n) เป็นการทำสำเนาการ์ตูนด้วยการสแกนโดยไม่ได้รับอนุญาต แปลเป็นภาษาของผู้ทำสำเนาและส่งต่อให้แก่ผู้อื่น ด้วยการให้ดาวน์โหลด
Winny[วิกนี่] (vt) เเปลว่า วิกนี่ เอาไว้โหลดๆ จากญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
荷重[かじゅう, kajuu] น้ำหนักบรรทุก น้ำหนักสินค้าที่บรรทุก น้ำหนักโหลด น้ำหนักสินค้าที่โหลด

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
自動ロード[じどうろーど, jidouro-do] TH: การโหลดข้อมูลโดยอัตโนมัติ  EN: autoload

German-Thai: Longdo Dictionary
herunterladen(vt) |lädt herunter, lud herunter, hat heruntergeladen| ดาวน์โหลด, การถ่ายหรือบรรจุข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยเก็บของคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ ลงไปในหน่วยเก็บของไมโครคอมพิวเตอร์หรือในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น เช่น eine Datei herunterladen, Syn. laden

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top